4G Mobifone

DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE GIÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THUÊ BAO MOBIFONE

Written by lbtmicr06
Tên gói cước Link chia sẻ nhanh Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu
KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH100?rf=EF8SHZ                100,000 30 Ngày 30 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
7ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7ED?rf=EF8SHZ                  70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT70?rf=EF8SHZ                  70,000 30 Ngày Miễn phí 30GB
BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=EF8SHZ                125,000 30 Ngày Miễn phí 210 Gb/chu kỳ
12TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=EF8SHZ            1,908,000 360 Ngày 2880GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK135?rf=EF8SHZ                135,000 30 Ngày 210 GB Data/chu kỳ
KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày Miễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH120?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
HP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=EF8SHZ                200,000 60 Ngày 8GB + 40 phút gọi trong nước và quốc tế
F200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F200?rf=EF8SHZ                200,000 30 Ngày 20GB tốc độ cao
GYM1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GYM1?rf=EF8SHZ                100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
MC149 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=EF8SHZ                149,000 30 Ngày 8GB + Free phút gọi + …
3DIP79 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DIP79?rf=EF8SHZ                237,000 90 Ngày 24GB tốc độ cao
MFY49T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=EF8SHZ                  49,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi …
24GIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP12?rf=EF8SHZ            1,788,000 420 Ngày 720GB tốc độ cao
RC3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=EF8SHZ            1,000,000 30 Ngày 2.5GB + 30 phút gọi đi + 30 SMS + 30 phút nhận cuộc gọi
TQT299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT299?rf=EF8SHZ                299,000 30 Ngày 380 phút gọi quốc tế
6F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6F90N?rf=EF8SHZ                540,000 180 Ngày 54GB tốc độ cao
LT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
6NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT105?rf=EF8SHZ                630,000 180 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
3NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA70?rf=EF8SHZ                210,000 90 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT190?rf=EF8SHZ                190,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
VE5 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VE5?rf=EF8SHZ                    5,000 1 Ngày 700MB+Tài khoản VieON VIP …
9MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT190?rf=EF8SHZ            1,710,000 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
12TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK219?rf=EF8SHZ            2,628,000 360 Ngày 4320 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
12MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD85?rf=EF8SHZ            1,020,000 360 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD145?rf=EF8SHZ                145,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
12PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT90?rf=EF8SHZ            1,080,000 360 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
12BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12BIGME?rf=EF8SHZ            1,500,000 360 Ngày Miễn phí 2520 GB/chu kỳ
12AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG70?rf=EF8SHZ                840,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NH?rf=EF8SHZ                  10,000 1 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
12ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME120?rf=EF8SHZ            1,440,000 360 Ngày Miễn phí 540 GB/ chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí cước cuộc gọi…
12TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK135?rf=EF8SHZ            1,620,000 360 Ngày 3240 GB Data/chu kỳ
6TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK159?rf=EF8SHZ                954,000 180 Ngày 1260 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED?rf=EF8SHZ                  10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT105?rf=EF8SHZ                105,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
3PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT120?rf=EF8SHZ                360,000 90 Ngày Miễn phí 180GB/chu kì
3NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA120?rf=EF8SHZ                360,000 90 Ngày Miễn phí 60 GB/chu kỳ
12MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH120?rf=EF8SHZ            1,440,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
12VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VHBO?rf=EF8SHZ            1,440,000 360 Ngày Miễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
7CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7CD?rf=EF8SHZ                  70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
1NC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-1NC?rf=EF8SHZ                180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
6MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFC165?rf=EF8SHZ                990,000 180 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
3KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC150?rf=EF8SHZ                450,000 90 Ngày Miễn phí 180GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
12MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH90?rf=EF8SHZ            1,080,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
IN10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IN10?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Instgram
V90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày truy cập Internet …
HDP100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP100?rf=EF8SHZ                100,000 30 Ngày 3GB + 100 phút nội mạng
HD90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
K90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút
D30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=EF8SHZ                  30,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao
HD200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD200?rf=EF8SHZ                200,000 30 Ngày 18GB tốc độ cao
HDY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDY?rf=EF8SHZ                100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày Miễn phí 15GB/chu kỳ
24GDIP6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP6?rf=EF8SHZ            1,314,000 210 Ngày 720GB tốc độ cao
TT80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TT80?rf=EF8SHZ                  80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
MFY199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY199?rf=EF8SHZ                199,000 30 Ngày 10GB + 520 phút gọi …
24GDIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP?rf=EF8SHZ                219,000 30 Ngày 120GB tốc độ cao
12HD300N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD300N?rf=EF8SHZ            3,000,000 360 Ngày 1440GB tốc độ cao
MB388 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=EF8SHZ                388,000 30 Ngày 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng
TQT199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT199?rf=EF8SHZ                199,000 30 Ngày 250 phút gọi quốc tế
TQT99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT99?rf=EF8SHZ                  99,000 30 Ngày 100 phút gọi quốc tế
12F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12F90N?rf=EF8SHZ            1,080,000 360 Ngày 108GB tốc độ cao
ESIM290 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM290?rf=EF8SHZ                290,000 31 Ngày 186GB tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 10 phút…
12MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD145?rf=EF8SHZ            1,740,000 360 Ngày 720 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
3AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG70?rf=EF8SHZ                210,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
ED90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
6MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT190?rf=EF8SHZ            1,140,000 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
6TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK219?rf=EF8SHZ            1,314,000 180 Ngày 1800 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
FBK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FBK?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook
MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD85?rf=EF8SHZ                  85,000 30 Ngày 30 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD85?rf=EF8SHZ                510,000 180 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
3AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG90?rf=EF8SHZ                270,000 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
KP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KP10?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng K+
MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT100?rf=EF8SHZ                100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
NF10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NF10?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Netflix
3MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT160?rf=EF8SHZ                480,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
3TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK219?rf=EF8SHZ                657,000 90 Ngày 810 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED70?rf=EF8SHZ                  70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
15CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15CD?rf=EF8SHZ                150,000 15 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
BM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BM?rf=EF8SHZ                180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT160?rf=EF8SHZ                160,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
3KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC90?rf=EF8SHZ                270,000 90 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
3ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME120?rf=EF8SHZ                360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
3BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BIGME?rf=EF8SHZ                375,000 90 Ngày Miễn phí 630 GB/chu kỳ
6MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH120?rf=EF8SHZ                720,000 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
F120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày 12GB tốc độ cao
D15 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D15?rf=EF8SHZ                  15,000 3 Ngày 3GB tốc độ cao
HDP200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP200?rf=EF8SHZ                200,000 30 Ngày 6.5GB + 200 phút nội mạng
X30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-X30?rf=EF8SHZ                100,000 30 Ngày 2.5GB tốc độ cao
24GIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP3?rf=EF8SHZ                447,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao
24GDIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP3?rf=EF8SHZ                657,000 90 Ngày 360GB tốc độ cao
MFY99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99?rf=EF8SHZ                  99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
24THAGA15 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24THAGA15?rf=EF8SHZ                600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
9CV99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9CV99?rf=EF8SHZ                891,000 270 Ngày 540GB tốc độ cao
12HD200N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD200N?rf=EF8SHZ            2,000,000 360 Ngày 1080GB tốc độ cao
R500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R500?rf=EF8SHZ                500,000 7 Ngày 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
RD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD300?rf=EF8SHZ                300,000 7 Ngày 8MB tốc độ cao
RH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RH?rf=EF8SHZ                100,000 7 Ngày 200MB tốc độ cao
RC1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC1?rf=EF8SHZ                250,000 7 Ngày 300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi
TQT49 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=EF8SHZ                  49,000 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế
ESIM490 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM490?rf=EF8SHZ                490,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
12NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT105?rf=EF8SHZ            1,260,000 360 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
3MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT120?rf=EF8SHZ                360,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH80?rf=EF8SHZ                  80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
6MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH150?rf=EF8SHZ                900,000 180 Ngày 270 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
FB10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FB10?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call)
12AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG90?rf=EF8SHZ            1,080,000 360 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
3TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK159?rf=EF8SHZ                477,000 90 Ngày 540 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY200?rf=EF8SHZ                200,000 30 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
6BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6BIGME?rf=EF8SHZ                750,000 180 Ngày Miễn phí 1260 GB/chu kỳ
9MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT160?rf=EF8SHZ            1,440,000 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
6MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT120?rf=EF8SHZ                720,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
OF90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA70?rf=EF8SHZ                  70,000 30 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
3NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA90?rf=EF8SHZ                270,000 90 Ngày Miễn phí 45 GB/chu kỳ
CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS?rf=EF8SHZ                110,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
3MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT100?rf=EF8SHZ                300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
12MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT100?rf=EF8SHZ            1,200,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
12PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT120?rf=EF8SHZ            1,440,000 360 Ngày Miễn phí 720GB/chu kì
12NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA70?rf=EF8SHZ                840,000 360 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày Miễn phí 45GB data
12MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFC165?rf=EF8SHZ            1,980,000 360 Ngày 720 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG70?rf=EF8SHZ                420,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
6HD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD300?rf=EF8SHZ            1,500,000 180 Ngày 216GB tốc độ cao
DP1500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP1500?rf=EF8SHZ            1,500,000 90 Ngày 15GB + 1500 phút gọi + 1500 SMS nội mạng
HD400 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD400?rf=EF8SHZ                400,000 30 Ngày 44GB tốc độ cao
T59 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-T59?rf=EF8SHZ                  59,000 30 Ngày 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + …
XP30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=EF8SHZ                  40,000 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix
F300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F300?rf=EF8SHZ                300,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
12CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF100?rf=EF8SHZ            1,200,000 360 Ngày 60GB + 3120 phút gọi + 2760 SMS + …
24GDIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP12?rf=EF8SHZ            2,628,000 420 Ngày 1440GB tốc độ cao
IPHN24 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN24?rf=EF8SHZ                600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
MFY99T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=EF8SHZ                  99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
6CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF100?rf=EF8SHZ                600,000 180 Ngày 30GB + 1560 phút gọi + 1380 SMS + …
RD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=EF8SHZ                500,000 7 Ngày 15MB tốc độ cao
RC2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC2?rf=EF8SHZ                500,000 15 Ngày 1GB + 20 phút gọi đi + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi
ESIM6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM6?rf=EF8SHZ                540,000 186 Ngày 1320GB tốc độ cao
ESIM12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM12?rf=EF8SHZ            1,080,000 372 Ngày 2604GB tốc độ cao
NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA120?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày Miễn phí 20GB/chu kỳ 30 ngày
SPY10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SPY10?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Spotify
3CM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CM?rf=EF8SHZ                540,000 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
6TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK135?rf=EF8SHZ                810,000 180 Ngày 1440 GB Data/chu kỳ
6NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT85?rf=EF8SHZ                510,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD145?rf=EF8SHZ                870,000 180 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG90?rf=EF8SHZ                540,000 180 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
6PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT70?rf=EF8SHZ                420,000 180 Ngày Miễn phí 180GB tốc độ cao/chu kỳ.
12CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS?rf=EF8SHZ            1,320,000 360 Ngày Miễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
YT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YT10?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Youtube
TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK159?rf=EF8SHZ                159,000 30 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày Miễn phí 60GB/chu kì
6ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED70?rf=EF8SHZ                420,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
12ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED70?rf=EF8SHZ                840,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
6KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC120?rf=EF8SHZ                720,000 180 Ngày Miễn phí 270 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
KF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KF?rf=EF8SHZ                  10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
12MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT160?rf=EF8SHZ            1,920,000 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT120?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
12MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT120?rf=EF8SHZ            1,440,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
3PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT90?rf=EF8SHZ                270,000 90 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
6MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY?rf=EF8SHZ            1,200,000 180 Ngày 200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
6MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH80?rf=EF8SHZ                480,000 180 Ngày 180GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
12MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH80?rf=EF8SHZ                960,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
HDP120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng
HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao
MC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 5GB + Free phút gọi + …
C490 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=EF8SHZ                490,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
MC299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC299?rf=EF8SHZ                299,000 30 Ngày 12GB + Free phút gọi + …
HD99FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=EF8SHZ                  99,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập FIM+
12FV119 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12FV119?rf=EF8SHZ            1,428,000 360 Ngày 1080GB + 6360 phút gọi + …
HD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=EF8SHZ                500,000 30 Ngày 55GB tốc độ cao
3CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF100?rf=EF8SHZ                300,000 90 Ngày 15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + …
8E https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=EF8SHZ                  40,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
6HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD120?rf=EF8SHZ                600,000 180 Ngày 72GB tốc độ cao
3ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME90?rf=EF8SHZ                270,000 90 Ngày Miễn phí  90Gb/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
B2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=EF8SHZ                300,000 30 Ngày 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
RLC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RLC?rf=EF8SHZ                100,000 30 Ngày 600MB tốc độ cao
MB188 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=EF8SHZ                188,000 30 Ngày 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng
CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CD?rf=EF8SHZ                  10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
V180 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V180?rf=EF8SHZ                180,000 30 Ngày Miễn phí 8GB/ngày + Miễn phí nội mạng < 10 phút +…
3NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT85?rf=EF8SHZ                255,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME70?rf=EF8SHZ                420,000 180 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ.
12MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY200?rf=EF8SHZ            2,400,000 360 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
9MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT120?rf=EF8SHZ            1,080,000 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
24MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY200?rf=EF8SHZ            4,800,000 720 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
15ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15ED?rf=EF8SHZ                150,000 15 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
3CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CD?rf=EF8SHZ                  30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
12KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC120?rf=EF8SHZ            1,440,000 360 Ngày Miễn phí 540 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VHBO?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFC165?rf=EF8SHZ                165,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
HD70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=EF8SHZ                  70,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao
6HD200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD200?rf=EF8SHZ            1,000,000 180 Ngày 132GB tốc độ cao
F90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
HDP300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=EF8SHZ                300,000 30 Ngày 10GB + 300 phút nội mạng
HD79NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=EF8SHZ                  79,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập Nhạc của tui
C200N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=EF8SHZ                200,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + …
C290 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=EF8SHZ                290,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=EF8SHZ                100,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + …
IPHN6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN6?rf=EF8SHZ                150,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao
24GIP6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP6?rf=EF8SHZ                894,000 210 Ngày 360GB tốc độ cao
SF80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=EF8SHZ                  80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
R300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=EF8SHZ                300,000 7 Ngày 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
MB288 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=EF8SHZ                288,000 30 Ngày 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng
3NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT105?rf=EF8SHZ                315,000 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
12MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY?rf=EF8SHZ            2,400,000 360 Ngày 300 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
3ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED?rf=EF8SHZ                  30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
12NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT85?rf=EF8SHZ            1,020,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT90?rf=EF8SHZ                540,000 180 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
12NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA90?rf=EF8SHZ            1,080,000 360 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ
6KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC90?rf=EF8SHZ                540,000 180 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
12ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME90?rf=EF8SHZ            1,080,000 360 Ngày Miễn phí 360 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME120?rf=EF8SHZ                120,000 30 Ngày Miễn phí 1,5 GB/ngày + miễn phí cuộc gọi …
6MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH100?rf=EF8SHZ                600,000 180 Ngày 180 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
3NC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC?rf=EF8SHZ                540,000 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
BD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BD?rf=EF8SHZ                  10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY?rf=EF8SHZ                200,000 30 Ngày 200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
12NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA120?rf=EF8SHZ            1,440,000 360 Ngày Miễn phí 240 GB/chu kỳ
F250 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F250?rf=EF8SHZ                250,000 180 Ngày 18GB tốc độ cao
DP200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP200?rf=EF8SHZ                200,000 60 Ngày 4GB + 200 phút nội mạng + 200 SMS nội mạng
DP100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP100?rf=EF8SHZ                100,000 60 Ngày 2GB + 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng
HD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=EF8SHZ                300,000 30 Ngày 33GB tốc độ cao
MC99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=EF8SHZ                  99,000 30 Ngày 2GB + Free phút gọi + …
D90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
YC30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=EF8SHZ                  99,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
HD119FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=EF8SHZ                119,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập FIM+
DP300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP300?rf=EF8SHZ                300,000 60 Ngày 6GB + 300 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng
C390 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=EF8SHZ                390,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
F70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=EF8SHZ                  70,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao
24GIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP?rf=EF8SHZ                149,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
MFY399 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=EF8SHZ                399,000 30 Ngày 20GB + 1040 phút gọi …
IPHN12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN12?rf=EF8SHZ                300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao
MFY29T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=EF8SHZ                  29,000 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi …
R1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=EF8SHZ            1,000,000 7 Ngày 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
RD1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=EF8SHZ            1,000,000 7 Ngày 35MB tốc độ cao
F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
EVIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP1?rf=EF8SHZ                290,000 31 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
ESIM990 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM990?rf=EF8SHZ                990,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
FP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FP10?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play
3VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3VHBO?rf=EF8SHZ                360,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
12MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT190?rf=EF8SHZ            2,280,000 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
3TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK135?rf=EF8SHZ                405,000 90 Ngày 630 GB Data/chu kỳ
ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME70?rf=EF8SHZ                  70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
24MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY?rf=EF8SHZ            4,800,000 720 Ngày 400 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
3ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED70?rf=EF8SHZ                210,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
3CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS?rf=EF8SHZ                330,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
12KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC90?rf=EF8SHZ            1,080,000 360 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
TA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA90?rf=EF8SHZ                  90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu
3BM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BM?rf=EF8SHZ                540,000 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
EM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EM?rf=EF8SHZ                180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
TIK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập TikTok
6NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA120?rf=EF8SHZ                720,000 180 Ngày Miễn phí 120 GB/chu kỳ
AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG70?rf=EF8SHZ                  70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH150?rf=EF8SHZ                150,000 30 Ngày 45 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
6ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME90?rf=EF8SHZ                540,000 180 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
DIP79 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=EF8SHZ                  79,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
HD99NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=EF8SHZ                  99,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập Nhạc của tui
F150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F150?rf=EF8SHZ                150,000 90 Ngày 9GB tốc độ cao
B3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=EF8SHZ                500,000 30 Ngày 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
EVIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP12?rf=EF8SHZ            3,480,000 372 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
3MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT190?rf=EF8SHZ                570,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
NCT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT10?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng NCT (nhaccuatui)
12MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH100?rf=EF8SHZ            1,200,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
3ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME70?rf=EF8SHZ                210,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ.
12MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH150?rf=EF8SHZ            1,800,000 360 Ngày 540 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
6MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT160?rf=EF8SHZ                960,000 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
6PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT120?rf=EF8SHZ                720,000 180 Ngày Miễn phí 360GB /chu kì
3KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC120?rf=EF8SHZ                360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
3PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT70?rf=EF8SHZ                210,000 90 Ngày Miễn phí 90 GB tốc độ cao/chu kỳ.
6CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS?rf=EF8SHZ                660,000 180 Ngày Miễn phí 180GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
6VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VHBO?rf=EF8SHZ                720,000 180 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
12PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT70?rf=EF8SHZ                840,000 360 Ngày Miễn phí 360 GB tốc độ cao/chu kỳ.
6NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA90?rf=EF8SHZ                540,000 180 Ngày Miễn phí 90 GB/chu kỳ
6MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY200?rf=EF8SHZ            1,200,000 180 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
6KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC150?rf=EF8SHZ                900,000 180 Ngày Miễn phí 360GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
6ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME120?rf=EF8SHZ                720,000 180 Ngày Miễn phí 270 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
TIK10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK10?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Tiktok
NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT85?rf=EF8SHZ                  85,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA70?rf=EF8SHZ                420,000 180 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
CM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CM?rf=EF8SHZ                180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
9MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT100?rf=EF8SHZ                900,000 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
3EM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EM?rf=EF8SHZ                540,000 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
YTB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YTB?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập YouTube
VIB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIB?rf=EF8SHZ                  10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập Viber
TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK219?rf=EF8SHZ                219,000 30 Ngày 270 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
12KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC150?rf=EF8SHZ            1,800,000 360 Ngày Miễn phí 720GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC150?rf=EF8SHZ                150,000 30 Ngày Miễn phí 60GB + Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
12ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME70?rf=EF8SHZ                840,000 360 Ngày Miễn phí 360 GB/ chu kỳ.
6MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH90?rf=EF8SHZ                540,000 180 Ngày 180 Gb/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment