Home / Tag Archives: Cuộc sống

Tag Archives: Cuộc sống

Cuộc sống đó chính là một cuộc chiến

CUỘC CHIẾN MÀ BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC Cuộc sống đó chính là một cuộc chiến, nếu bạn bỏ cuộc cũng đồng nghĩa với việc bạn bị kẻ thù mình tiêu diệt. Có thể bạn không thắng hôm nay, nhưng bạn phải cố gắng mỗi ngày không từ bỏ để …

Read More »