Monthly Archives: Tháng Tám 2016

Đầu thu ZTV A class A1-1

Bạn có một cái đầu thu ZTV  A class A1-1 đang sử dụng bình thường,bỗng tự dưng đến một lúc nào đó khi bạn bật đầu thu của mình nên để xem TV trực tuyến hoặc để xem video trên youtube nhưng cái đầu thu ZTV A class A1-1 đó …

Read More »