Chuyên mục lưu trữ: Google

Chia sẻ các hiểu biết liên quan đến sản phẩm của Google

Tạo sự kiện trực tiếp thông qua bộ mã hóa

Bạn có 3 cách để phát trực tiếp trên YouTube. Đó là sử dụng webcam, thiết bị di động hoặc bộ mã hóa (phần mềm phát trực tiếp hoặc bộ mã hóa phần cứng). Khi sử dụng bộ mã hóa, bạn có thể:

 • Chia sẻ màn hình hoặc phát trực tiếp cảnh chơi trò chơi
 • Sử dụng thiết bị âm thanh và cạc đồ họa rời
 • Quản lý quy trình sản xuất nâng cao (như sử dụng nhiều máy quay và micrô).

Hãy làm theo các bước bên dưới khi phát trực tiếp lần đầu tiên.

1. Bật tính năng phát trực tiếp

Quá trình bật tính năng phát trực tiếp lần đầu tiên có thể mất tối đa 24 giờ. Sau khi bật, bạn có thể phát trực tiếp ngay lập tức. Tìm hiểu cách bật tính năng phát trực tiếp.

2. Cài đặt bộ mã hóa

Bộ mã hóa sẽ chuyển đổi nội dung của bạn thành định dạng kỹ thuật số để phát trực tiếp trên YouTube. Một số bộ mã hóa là ứng dụng phần mềm trên máy tính và một số khác là phần cứng độc lập.

Sau đây là danh sách bộ mã hóa được xác minh là có thể dùng cho chế độ Phát trực tiếp trên YouTube. YouTube không sản xuất các sản phẩm này. Do vậy, hãy chắc rằng bạn đánh giá các sản phẩm này trước khi quyết định công cụ nào phù hợp nhất với bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.

3. Kết nối với thiết bị của bạn

Nếu bạn sử dụng thêm thiết bị khác như webcam, micrô hoặc tai nghe, hãy kết nối các thiết bị đó với máy tính và đảm bảo hoàn tất việc thiết lập với bộ mã hóa.

Tùy vào sự kiện trực tiếp mà bạn có thể sử dụng thiết bị khác. Sau đây là một số ví dụ tiêu biểu:

Sự kiện trực tiếp thông thường và cảnh chơi trò chơi
Nhiều người phát trực tiếp sử dụng micrô, webcam và tai nghe rời. Người chơi trò chơi cũng có thể sử dụng các công cụ khác như phông nền xanh lục.

Sự kiện trực tiếp chuyên nghiệp
Để thiết lập một sự kiện trực tiếp nâng cao, bạn có thể cần nhiều micrô và máy quay, công cụ trộn âm thanh và các bộ mã hóa phần cứng.

4. Kết nối bộ mã hóa của bạn và phát trực tiếp

Để bắt đầu phát trực tiếp, hãy nhập khóa sự kiện trực tiếp và URL của máy chủ Phát trực tiếp trên YouTube vào bộ mã hóa của bạn. Nếu bạn có thiết bị liên quan đến âm thanh và video, hãy thiết lập các thiết bị đó với bộ mã hóa (còn được gọi là phần mềm phát trực tiếp) của bạn.

 

Nguon:https://support.google.com/youtube/answer/2907883


100 KÊNH YOUTUBE HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI MỌI LĨNH VỰC, KHÔNG BIẾT PHÍ CẢ ĐỜI

100 KÊNH YOUTUBE HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI MỌI LĨNH VỰC, KHÔNG BIẾT PHÍ CẢ ĐỜI
TOP 10 KÊNH GIÁO DỤC
1. The King of Random (10.4 triệu sub): https://bit.ly/38k9jDA
2. National Geographic (9.7 triệu sub): https://bit.ly/2C2oDbV
3. Crash Course (8.5 triệu sub): https://bit.ly/3eR8BQZ
4. Ted-Ed (7.8 triệu sub): https://bit.ly/31zkuHc
5. Matthew Santoro (6.2 triệu sub): https://bit.ly/3gjYDb6
6. Alltime10s (5.5 triệu sub): https://bit.ly/2VCx0St
7. SciShow (5.3 triệu sub): https://bit.ly/2AlY5lA
8. Veritasium (5.0 triệu sub): https://bit.ly/2CTnGDg
9. MindWarehouse (4.9 triệu sub): https://bit.ly/2VDQA0H
10. Khan Academy (4.4 triệu sub): https://bit.ly/3io1BNC
TOP 10 KÊNH NẤU ĂN
1. Tasty (10.8 triệu sub): https://bit.ly/2Altkx6
2. Epic Meal Time (7.1 triệu sub): https://bit.ly/38jm01D
3. Jamie Oliver (4.0 triệu sub): https://bit.ly/3ipAmC7
4. How To Cook That (3.5 triệu sub): https://bit.ly/2ArAJew
5. Binging with Babish (3.4 triệu sub): https://bit.ly/2NL9EWr
6. Laura in the Kitchen (3.3 triệu sub): https://bit.ly/3gcnFsu
7. MaangChi (3.0 triệu sub): https://bit.ly/3gjvb4V
8. JunsKitchen (2.9 triệu sub): https://bit.ly/2C0Yzyc
9. Bon Appetit (2.6 triệu sub): https://bit.ly/3dRlQQf
10. SORTEDfood (2.1 triệu sub): https://bit.ly/2NToslT
TOP 10 KÊNH THỂ DỤC
1. FitnessBlender (5.3 triệu sub): https://bit.ly/2VE4C2v
2. blogilates (4.4 triệu sub): https://bit.ly/3eWPW6c
3. XHIT Daily (3.2 triệu sub): https://bit.ly/31Af5zK
4. POPSUGAR Fitness (2.5 triệu sub): https://bit.ly/38ma92F
5. ScottHermanFitness (2.0 triệu sub): https://bit.ly/2ApVFm4
6. The Fitness Marshall (1.5 triệu sub): https://bit.ly/38iw8ro
7. Guru Mann Fitness (1.4 triệu sub): https://bit.ly/31Ii6hk
8. Whitney Simmons (1.3 triệu sub): https://bit.ly/3ilTCQW
9. Jordan Yeoh Fitness (1.2 triệu sub): https://bit.ly/3dT7qPE
10. Sascha Fitness (1.1 triệu sub): https://bit.ly/3eU1ze5
TOP 10 KÊNH YOGA
1. Yoga With Adrienne (4.1 triệu sub): https://bit.ly/2Bu6vIe
2. PsycheTruth (2.5 triệu sub): https://bit.ly/2NKnQiH
3. Boho Beautiful (919,000 sub): https://bit.ly/2VCzqR3
4. KinoYoga (549,000 sub): https://bit.ly/3ghRxnh
5. Fightmaster Yoga (418,00 sub): https://bit.ly/2CShWJZ
6. SarahBethYoga (378,000 sub): https://bit.ly/31CIoS7
7. TaraStiles (317,000 sub): https://bit.ly/3ioZ2us
8. Ekhart Yoga (303,000 sub): https://bit.ly/2AmGfyZ
9. DOYOUYOGA.com (230,000 sub): https://bit.ly/2CUPIhK
10. Yoga By Candace (227,000 sub): https://bit.ly/2VEdlBH
TOP 10 KÊNH LỊCH SỬ
1. History Channel (2.4 triệu sub): https://bit.ly/2ZIaFED
2. Alternate History Hub (1.6 triệu sub): https://bit.ly/2VE4Vub
3. Simple History (1.4 triệu sub): https://bit.ly/2BxudTZ
4. Oversimplified (1.1 triệu sub): https://bit.ly/2Bk5ouJ
5. History Buffs (703,000 sub): https://bit.ly/3iwrAT8
6. Timeline – World History Documentaries (578,000 sub): https://bit.ly/2NLyCVE
7. Overly Sarcastic Productions (569,000 sub): https://bit.ly/2VxBbz9
8. Historia Civillis (410,000 sub): https://bit.ly/3dT7TkS
9. BazBattles (358,000 sub): https://bit.ly/2YNV8Um
10. Feature History (349,000 sub): https://bit.ly/2YSmZCR
TOP 10 KÊNH KHOA HỌC
1. AsapSCIENCE (8.3 triệu sub): https://bit.ly/2VCmb32
2. Kurzgesagt (7.3 triệu sub): https://bit.ly/3dQX1Us
3. SmarterEveryDay (6.0 triệu sub): https://bit.ly/31IiNaq
4. minutephysics (4.5 triệu sub): https://bit.ly/3dSdyrt
5. TheBackYardScientist (3.6 triệu sub): https://bit.ly/2NKomx9
6. charlieissocoollike (2.3 triệu sub): https://bit.ly/31B0JPF
7. Beyond Science (2.1 triệu sub): https://bit.ly/2VyZU64
8. Science Channel (1.7 triệu sub): https://bit.ly/3ghtnt9
9 IncredibleScience (817,000 sub): https://bit.ly/2ZqQmLK
10. Science Insider (503,000 sub): https://bit.ly/2ZsqfEb
TOP 10 KÊNH TIN TỨC
1. Vice (10 triệu sub): https://bit.ly/3dSdE2j
2. IndiaTV (7.6 triệu sub): https://bit.ly/31wo0Cm
3. Barcroft TV (5.6 triệu sub): https://bit.ly/2NP0lVG
4. CNN (5.1 triệu sub): https://bit.ly/3eQmgYk
5. Vox (5.0 triệu sub): https://bit.ly/3eU2tqZ
6. ABS-CBN News (4.9 triệu sub): https://bit.ly/2BZnstM
7. Inside Edition (4.8 triệu sub): https://bit.ly/31AHg1v
8. ABC News (4.7 triệu sub): https://bit.ly/2NP0CYI
9. The Young Turks (4.2 triệu sub): https://bit.ly/2C2sx4z
10. BBC News (3.4 triệu sub): https://bit.ly/38ix8Ma
TOP 10 KÊNH ÂM NHẠC
1. Ed Sheeran (35.1 triệu sub): https://bit.ly/2ZnKOBy
2. Eminem (33.8 triệu sub): https://bit.ly/2YRFOpR
3. Katy Perry (31.8 triệu sub): https://bit.ly/2VzQBTh
4. Taylor Swift (31.5 triệu sub): https://bit.ly/2YS0PRm
5. One Direction (28.4 triệu sub): https://bit.ly/31D2Gey
6. Ariana Grande (26.9 triệu sub): https://bit.ly/2NMISNx
7. Spinnin’ Records (23.5 triệu sub): https://bit.ly/3dQHlki
8. Trap Nation (23.3 triệu sub): https://bit.ly/2NLbo1V
9. Bruno Mars (23.0 triệu sub): https://bit.ly/2NPiSBi
10. Marshmello (21.7 triệu sub): https://bit.ly/2YPdLao
TOP 10 KÊNH GIẢI TRÍ
1. Smosh (23.6 triệu sub): https://bit.ly/3dYafz2
2. shane (18.9 triệu sub): https://bit.ly/3imtdmd
3. JennaMarbles (18.8 triệu sub): https://bit.ly/2ZnLpmM
4. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (18.7 triệu sub): https://bit.ly/2NOeN01
5. Liza Koshy (16.3 triệu sub): https://bit.ly/2D1Mfy5
6. ||Super Woman|| (14.4 triệu sub): https://bit.ly/3guI50f
7. FailArmy (14.3 triệu sub): https://bit.ly/38mcevv
8. Rclbeauty101 (13.8 triệu sub): https://bit.ly/3gj6LIR
9. CollegeHumor (13.3 triệu sub): https://bit.ly/2ZrKHot
10. Lele Pons (12.3 triệu sub): https://bit.ly/38j7gzO
TOP 10 KÊNH DU LỊCH
1. INSIDER (3.3 triệu sub): https://bit.ly/3imsjpW
2. Mark Wiens (2.8 triệu sub): https://bit.ly/31BuDDx
3. George Benson (1.1 triệu sub): https://bit.ly/2VCYvM2
4. Collin Abroadcast (852,000 sub): https://bit.ly/2NPUz6d
5. High On Life (592,000 sub): https://bit.ly/3ghTxfh
6. Expedia (570,000 sub): https://bit.ly/2Bl7TNp
7. Miss Mina (547,000 sub): https://bit.ly/2BVzoNh
8. Chonnyday (505,000 sub): https://bit.ly/2BkQnJa
9. Stories (490,000 sub): https://bit.ly/3gljcUi
10. Rick Steves’ Europe (489,000 sub): https://bit.ly/38huG8P
Nguồn:https://www.facebook.com/songtichcuc.org/


Bạn có biết?

YouTube sinh nhật lần thứ 15: Hành trình cá nhân của tôi và con đường phía trước

15 năm trước, YouTube đã có một bước tiến nhỏ để bắt đầu một thứ gì đó lớn lao. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2005, YouTube đã được đăng ký làm trang web. Những người sáng lập của nó muốn tạo ra một cách để mọi người trên khắp thế giới chia sẻ video. Ngay sau đó, video đầu tiên ⁠ xuất hiện tại sở thú, ”, đã được tải lên và trước khi kết thúc năm, trang này đã nhận được hàng triệu lượt xem mỗi ngày.
Chỉ cần dặm tại trụ sở của Google, tôi đã bắt đầu làm việc với các đồng nghiệp để xem cách mọi người sẽ sử dụng video trực tuyến. Thật ngạc nhiên, người dùng trên toàn thế giới muốn tải lên video của họ để chia sẻ câu chuyện của họ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là rất nhiều người khác muốn xem những video này về cuộc sống hàng ngày: những điệu nhảy vui nhộn, những đứa trẻ đưa ra những bình luận bất ngờ dễ thương, và dĩ nhiên, rất nhiều video về mèo. Những video này đã giải trí chúng tôi, nhưng chúng cũng cho thấy có một cái gì đó rất con người về việc kết nối thông qua video trực tuyến. Trong khi các phương tiện truyền thông truyền thống thường cho thấy các phiên bản cuộc sống bóng bẩy và hoàn hảo, phương tiện này là khác nhau; nó có một cảm giác thô, trung thực và xác thực.
Khi YouTube bắt đầu cất cánh, rõ ràng công ty sẽ cần đầu tư vốn đáng kể để hỗ trợ sự tăng trưởng của mình, vì vậy YouTube đã quyết định bán cho một công ty khác. Tôi, cùng với Salar Kamangar, đã đưa ra trường hợp để đưa các công ty lại với nhau. Sau khi mua lại, người sáng lập Chad Hurley trở thành CEO, sau đó là Salar và tôi đã vô cùng vinh dự khi trở thành CEO thứ ba của YouTube, cách đây sáu năm.
Chuyển nhanh đến ngày hôm nay và YouTube có hơn hai tỷ người dùng hàng tháng trên toàn thế giới và 500 giờ video được tải lên mỗi phút.

Nhìn về phía trước vào năm 2020, chúng tôi đã tập trung vào việc biến YouTube thành nơi mọi người có tiếng nói và có thể nhìn thế giới như chúng ta:
Phát triển hệ sinh thái người sáng tạo để trở thành nơi tốt nhất cho người sáng tạo. Người sáng tạo là trái tim của YouTube và họ đã tiên phong đưa ra nội dung mới bằng cách viết về cuộc sống của họ, bao gồm các chủ đề như chơi game, thể dục, hài kịch, sở thích, hướng dẫn trang điểm và mọi cách để tưởng tượng. Bạn muốn sửa cái tủ lạnh 10 tuổi hay xe đó? YouTube có thể có video để thay thế mọi bộ phận và bằng nhiều ngôn ngữ! Các nhà sáng tạo đang ở đỉnh cao của văn hóa và cũng trở thành các công ty truyền thông thế hệ tiếp theo, thúc đẩy nền kinh tế địa phương với việc làm mới. So với năm ngoái, số lượng người sáng tạo kiếm được năm con số hàng năm đã tăng hơn 40 phần trăm. Và hơn 170.000 kênh YouTube trên toàn thế giới có hơn 100.000 người đăng ký ⁠, đó là hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ đang phát triển thông qua nền tảng này. YouTube là một nền tảng duy nhất vì chúng tôi chia sẻ phần lớn doanh thu với những người sáng tạo của chúng tôi. Trong tương lai, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục tăng doanh thu và khán giả của những người tạo YouTube. Chúng tôi đánh giá cao mọi thứ mà người sáng tạo làm để truyền cảm hứng, giáo dục và giải trí cho khán giả của họ. Chúng tôi biết rằng người hâm mộ của họ cũng đánh giá cao họ và hôm nay chúng tôi đã phát động chiến dịch #LoveNotes hàng năm thứ ba. Nhấn vào đây để hiển thị hỗ trợ cho người sáng tạo yêu thích của bạn.
Hợp tác với ngành công nghiệp âm nhạc để tăng doanh thu, phá vỡ các nghệ sĩ mới và quảng bá âm nhạc. YouTube cung cấp công cụ sinh đôi cho doanh thu với quảng cáo và người đăng ký, trả hơn 3 tỷ đô la cho ngành công nghiệp âm nhạc vào năm ngoái từ quảng cáo và đăng ký. Chúng tôi cũng hợp tác với các nghệ sĩ để hỗ trợ và khuếch đại công việc của họ qua mọi giai đoạn của sự nghiệp. Dua Lipa đã tham gia chương trình Foundry đầu tiên của YouTube – sáng kiến ​​của chúng tôi để phát triển các hoạt động âm nhạc độc lập. Justin Bieber và Billie Eilish đã xây dựng lượng khán giả toàn cầu khổng lồ bằng cách kết nối trực tiếp và thu hút người hâm mộ trên YouTube. Mới chỉ 18 tuổi, Billie hiện là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới với năm lần giành giải Grammy gần đây. Và ngay từ những ngày đầu, YouTube đã trở thành ngôi nhà cho các nghệ sĩ tìm ra những cách sáng tạo để sử dụng nền tảng để giúp mở rộng phạm vi của họ. Vào năm 2005, OK Go đã có một trong những bản hit đầu tiên với video âm nhạc của họ, “A Million Way”. Người hâm mộ đã đăng tải các phiên bản riêng của họ về vũ đạo lấy cảm hứng từ nhóm nhạc nam và OK Go quyết định biến nó thành chính thức với một thử thách nhảy trên YouTube. Chúng tôi tiếp tục thấy các nghệ sĩ vô danh làm cho nó lớn với một hit virus. Năm ngoái, “Con đường phố cổ” của Lil Nas X, đã trở thành một hiện tượng trên YouTube và là đĩa đơn dài nhất trên đỉnh Billboard Hot 100.
Làm việc với các công ty truyền thông để mở rộng đối tượng của họ thông qua việc thay đổi thời gian, địa lý mới và người dùng mới. Chúng tôi cũng tăng cường nhận thức về các dịch vụ thuê bao, thể thao và tin tức nổi bật, nội dung dài và phim có đoạn giới thiệu và clip. Và chúng tôi kết nối các mạng và các đối tác truyền thông với một cơ sở tiêu dùng đang ngày càng cắt giảm. Ngày nay, YouTube TV có hơn 2 triệu người đăng ký và dịch vụ của chúng tôi đã mở rộng trên toàn quốc tại Hoa Kỳ, cung cấp quyền truy cập vào hơn 70 kênh, bao gồm mạng cáp, thể thao trực tiếp và lập trình theo yêu cầu.
Giúp các nhà quảng cáo lớn và nhỏ tìm thấy nhiều khách hàng hơn. Các nhà quảng cáo nhận ra phạm vi và hiệu quả của YouTube để nâng cao nhận thức, cải thiện việc xem xét và thúc đẩy kết quả. Vào năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho các giải pháp của chúng tôi đơn giản và hiệu quả hơn, trong khi vẫn giữ trách nhiệm trước tâm trí. Chúng tôi đã dành ba năm qua làm việc để đạt được sự cân bằng hợp lý giữa những gì các nhà quảng cáo nghĩ về sự an toàn của thương hiệu và những gì người sáng tạo nghĩ về việc hóa giải. Chúng tôi tiếp tục phát triển các công cụ giúp nhà quảng cáo tự tin về nơi quảng cáo của họ chạy. Chúng tôi cũng đang làm việc để cung cấp sự minh bạch và chắc chắn hơn cho người sáng tạo với nhiều hướng dẫn hơn về các hướng dẫn thân thiện với nhà quảng cáo và mở rộng chương trình tự chứng nhận của người tạo.
Tiếp tục là một nơi mà người dùng đến để cười và học hỏi. YouTube đã trở thành thư viện video lớn nhất thế giới, nơi mọi người đến để giải trí, xem người sáng tạo yêu thích của họ, nhận trợ giúp về bài tập về nhà, tìm hiểu sở thích mới, xem video âm nhạc mới nhất và tìm cộng đồng. Chúng tôi đã xem các cách mà video là một phương tiện hiệu quả để học users Người dùng có thể thấy cách làm một cái gì đó và lặp lại bài học nhiều lần nếu cần! Cho dù nó có trợ giúp với một lớp toán cho đại học hay học cách may vá và trở thành một doanh nhân, chúng tôi biết YouTube là một lực lượng chính để học tập. Để khuếch đại tác động tích cực này, chúng tôi đã đầu tư vào nội dung gia đình chất lượng, bao gồm quỹ 100 triệu đô la dành riêng cho việc tạo ra nội dung trẻ em nguyên bản, chu đáo trên YouTube và YouTube Kids.
Với những cơ hội mới đã đến những thách thức mới xung quanh trách nhiệm. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc thiết lập các quy tắc của con đường với Nguyên tắc cộng đồng. Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng dựa trên cam kết bảo vệ cộng đồng YouTube. Mặc dù tôi không biết 15 năm tới sẽ mang lại những gì, nhưng tôi chắc chắn rằng YouTube sẽ tiếp tục trao quyền cho thế hệ người kể chuyện tiếp theo và làm phong phú tất cả cuộc sống của chúng ta.

https://youtube.googleblog.com/2020/02/youtube-at-15-my-personal-journey.html

Vi phạm bản quyền trong video trên kênh youtube và các vấn đề có liên quan.

Để có thể kiếm tiền được từ kênh youtube của bạn thì ngoài các tiêu chí như kênh youtube của bạn phải đạt ít nhất 4000k giờ xem trong vòng 12 tháng gần nhất và có ít nhất 1000 subcriber theo dõi kênh của bạn thì một điều kiện khác cũng quan trọng không kém là các dữ liệu như âm thanh, hình ảnh,video trong tất cả các video trên kênh youtube của bạn phải không được lấy từ bất kỳ nguồn nào mà nó đã được bảo vệ bản quyền-Điều đó có nghĩa là tất cả các nội dung trong tất cả các video trên kênh youtube của bạn phải do chính bạn sáng tạo ra và không đi copy ở đâu cả.Nếu bạn chèn vào các video của bạn các âm thanh,hình ảnh,video mà không thuộc bản quyền của bất kỳ ai,cơ quan,tổ chức nào và nó được phép sử dụng miễn phí bản quyền được chấp nhận bởi youtube và nó không vi phạm bất kỳ chính sách nội dung nào của youtube thì bạn hoàn toàn có thể đăng tải lên kênh youtube của bạn và kiếm tiền từ các video trên kênh youtube đó của bạn.

Ngược lại trong bất kỳ video nào trên kênh youtube của bạn có những hình ảnh,âm thanh,đoạn video nào đó mà chúng đã được bảo vệ bản quyền bởi 1 cá nhân,cơ quan,tổ chức sở hữu những hình ảnh,âm thanh,đoạn video đó thì họ hoàn toàn có quyền gửi yêu cầu gỡ bỏ video của bạn ra khỏi kênh của bạn do bạn đã vi phạm bản quyền hình ảnh,âm thanh hay đoạn video của họ bằng công cụ kiểm tra và bảo vệ bản quyền mà youtube cung cấp cho tài khoản kênh youtube của họ. Với công cụ kiểm tra bản quyền được cấp cho kênh youtube,người quản trị kênh dễ dàng kiểm tra xem có ai reup lại video của bạn lên kênh của họ hay không và gửi yêu cầu xóa bỏ video lên youtube để youtube xóa bỏ video đó khỏi kênh của họ do sự vi phạm bản quyền đó.

Với công cụ kiểm tra bản quyền được cấp cho kênh youtube,người quản trị kênh dễ dàng kiểm tra xem có ai reup lại video của bạn lên kênh của họ hay không và gửi yêu cầu xóa bỏ video lên youtube để youtube xóa bỏ video đó khỏi kênh của họ

Khi chính video trên kênh youtube của bạn vi phạm bản quyền và bị người khác báo cáo vi phạm bản quyền thì bạn sẽ nhận được những cảnh báo gì?

Khi bất kỳ video nào trên kênh youtube của bạn có chứa những âm thanh,hình ảnh,đoạn video mà thuộc sở hữu bản quyền của người khác ,họ sẽ biết được thông qua công cụ kiểm tra tình trạng vi phạm bản quyền trên trang quản trị kênh youtube của họ và họ sẽ khiếu nại sự vi phạm bản quyền đó trong video của bạn và youtube sẽ hành động tương ứng với yêu cầu của người chủ bản quyền như xóa bỏ video của bạn hay không xóa bỏ nhưng chuyển toàn bộ thu nhập từ video của bạn về tài khoản kiếm tiền của họ và bạn chỉ có quyền xem video mà thôi chứ không kiếm được tiền từ video mà bạn đã upload lên do bạn đang vi phạm bản quyền của họ.

Bạn sẽ nhận được 1 email thông báo cụ thể từ youtube cụ thể như mô tả trong hình ảnh bên dưới đây:

Bên cạnh đó trên Dashboard quản trị kênh youtube của bạn cũng sẽ nhận được 1 cảnh báo phạt Strike biểu diễn tình trạng vi phạm bản quyền trên kênh youtube của bạn như thế này.

Chúng ta nên lưu ý rằng nếu trong vòng 3 tháng mà bạn vi phạm tất cả 3 lỗi phạt vi phạm bản quyền như thế thì youtube sẽ xóa tài khoản đó của bạn và bạn sẽ không thể nào có cơ hội kiếm được tiền từ kênh youtube đó của bạn nữa vì nó sẽ bị xóa vĩnh viễn và điều đó thật là kinh khủng phải không nào.

Trong trường hợp bạn thấy những báo cáo vi phạm bản quyền đó mà người khác đã khiếu nại bạn với youtube là không đúng thì bạn cũng có quyền gửi kháng cáo của bạn nên youtube nhờ youtube xem xét,nhưng bạn phải đảm bảo chắc chắn 1 điều rằng những nội dung bên trong video của bạn hoàn toàn thuộc về bạn và do chính bạn sáng tạo ra không phải do copy ở đâu cả thì kháng cáo của bạn mới có tác dụng và khi có xảy ra kiện cáo trong thực tế (tại tòa án ) chẳng hạn thì bạn mới giành phần thắng và không bị thiệt hại hay phải đền bù cho đối phương khi thua kiện các bạn nhé.

Hy vọng với các thôn tin sơ lược bên trên các bạn đã hình dung được 1 phần nào đó các vấn đề liên quan đến bản quyền khi đăng tải video lên kênh youtube để kiếm tiền các bạn nhé.

Chúc các bạn phát triển kênh youtube kiếm tiền thành công và an toàn!

Tạo thêm tài khoản quản trị trong Blogger

Việc thêm tài khoản quản trị Blogger sẽ cho phép bạn dùng các tài khoản khác để đăng nhập vào và chăm sóc blog của mình trong trường hợp tài khoản chính của bạn bị khóa.

Bạn đang sở hữu một Blogspot của riêng mình, nhưng vì lý do công việc hay lý do khác bạn muốn thêm người dùng cùng quản trị. Vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để tạo thêm tài khoản quản trị trong Blogspot? Bạn hãy theo dõi bài viết sau đây để biết cách làm nhé.

TẠO THÊM TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TRONG BLOGGER

Bước 1: Đầu tiên bạn đăng nhập vào Blog và vào mục Cài đặt (Setting)

them tai khoan quan tri trong blogger

Bước 2: Tại mục Cơ bản(Basic) bạn click vào nút Thêm tác giả

Ở ô trống phía dưới, bạn ghi vào đó địa chỉ email của tài khoản quản trị khác mà bạn muốn rồi ấn vào Mời tác giả.

Bước 3: Việc tiếp theo là bạn phải đăng nhập vào Email của tài khoản quản trị mà bạn vừa nhập vào để xác nhận lời mời

Như vậy là đã xong. Từ giờ bạn có thể sử dụng tài khoản khác để vào blog chính của bạn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/them-tai-khoan-quan-tri-trong-blogger-789n.aspx
Trong khuôn khổ bài viết trên Taimienphi.vn đã hướng dẫn các bạn tạo thêm tài khoản quản trị trong Blogger, bạn có thể tạo thêm bao nhiêu tài khoản quản trị trong Blogspot cũng được. Nhờ đó có thể sử dụng nhiều tài khoản để đăng nhập và duyt trì Blog ngay cả khi gặp sự cố đăng nhập với tài khoản chính.

Nguồn: https://thuthuat.taimienphi.vn/them-tai-khoan-quan-tri-trong-blogger-789n.aspx

Cách thêm Sơ đồ trang web Google vào Blog Blogger của bạn

blogger

Tệp Sơ đồ trang web XML giống như một thư mục của tất cả các trang web tồn tại trên trang web hoặc blog của bạn. Các công cụ tìm kiếm như Google và Bing có thể sử dụng các tệp sơ đồ trang web này để khám phá các trang trên trang web của bạn mà các bot tìm kiếm có thể đã bỏ qua trong quá trình thu thập thông tin thường xuyên.

Sự cố với tệp Sơ đồ trang web Blogger

Một tệp sơ đồ trang web hoàn chỉnh sẽ đề cập đến tất cả các trang của một trang web nhưng đó không phải là trường hợp nếu blog của bạn được lưu trữ trên Blogger.

Tệp sơ đồ trang web XML mặc định của bất kỳ blog Blogger nào sẽ chỉ có 26 bài đăng blog gần đây nhất – xem ví dụ . Đó là một hạn chế vì một số trang blog cũ của bạn, bị thiếu trong tệp sơ đồ trang web XML mặc định, có thể không bao giờ được lập chỉ mục trong các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, có một giải pháp đơn giản để khắc phục vấn đề này.

Tạo Sơ đồ trang web hoàn chỉnh cho Blog Blogger của bạn

Phần này hợp lệ cho cả blog Blogger thông thường (sử dụng địa chỉ .blogspot.com) và blog Blogger tự lưu trữ sử dụng tên miền tùy chỉnh (như postecret.com).

Đây là những gì bạn cần làm để hiển thị cấu trúc trang web hoàn chỉnh của blog của bạn cho các công cụ tìm kiếm với sự trợ giúp của sơ đồ trang web XML.

 1. Mở Trình tạo Sơ đồ trang web và nhập địa chỉ đầy đủ của blog blogspot của bạn (hoặc blog Blogger tự lưu trữ của bạn).
 2. Nhấp vào nút Tạo Sơ đồ trang web và công cụ này sẽ ngay lập tức tạo văn bản cần thiết cho sơ đồ trang web của bạn. Sao chép toàn bộ văn bản được tạo vào bảng tạm của bạn (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).
 3. Tiếp theo, đi tới bảng điều khiển Blogger của bạn và trong Cài đặt -> Tùy chọn tìm kiếm, tùy chọn bật tùy chỉnh robot.txt (có sẵn trong phần Thu thập thông tin và lập chỉ mục). Dán văn bản clipboard ở đây và lưu các thay đổi của bạn.

Và chúng ta đã hoàn thành. Các công cụ tìm kiếm sẽ tự động khám phá các tệp sơ đồ trang web XML của bạn thông qua tệp robot.txt và bạn không phải ping chúng theo cách thủ công.

Sơ đồ trang web XML Blogger


Cách khắc phục Không thể tìm nạp lỗi sơ đồ trang web trên Search Console

Thả ga mua sắm online tại đây Thả ga mua sắm online tại đây

Bạn đã đối mặt không thể tìm nạp lỗi sơ đồ trang web trong khi cố gắng gửi sơ đồ trang web của mình? Đây có thể là lỗi bảng điều khiển tìm kiếm hoặc sự cố sơ đồ trang web. Chúng ta sẽ thảo luận về cả hai.

Rất nhiều trang web sử dụng Search Console để thêm sơ đồ trang web WordPress vào chỉ mục của Google . Khoảng hai năm trước, Google đã cập nhật bảng điều khiển tìm kiếm và sửa đổi một số tính năng của nó.

Tuy nhiên, người dùng đã gặp phải lỗi trong cả phiên bản mới và cũ của bảng điều khiển tìm kiếm Google, đôi khi xuất hiện dưới dạng trạng thái sơ đồ trang web không thể tìm nạp. Sự tồn tại của lỗi trong lập trình là không thể tránh khỏi. Ngay cả các công ty phát triển hàng đầu như Google cũng có thể phải đối mặt với các lỗi này trong ứng dụng của họ.

Không thể tìm nạp sơ đồ trang web là một lỗi trong bảng điều khiển tìm kiếm mới của Google. Nhưng nó cũng có thể là một lỗi thực sự. Dưới đây chúng tôi sẽ thảo luận về lý do đằng sau lỗi này và cách khắc phục nó.

Không thể tìm nạp sơ đồ trang web thường là lỗi của Google

Sự cố không thể tìm nạp lỗi sơ đồ trang web thường là do lỗi trong bảng điều khiển tìm kiếm của Google. Không có sửa chữa dễ dàng cho việc này. Trong thực tế, trạng thái đang chờ xử lý và bạn sẽ phải chờ một lát để kết quả quay lại.

Có thể thay đổi địa chỉ IP hoặc trình duyệt của bạn có thể khắc phục tình trạng sơ đồ trang web không thể tìm nạp lỗi. Nhưng không có sửa chữa đáng tin cậy.

Tìm hiểu xem sơ đồ trang web có thể được tìm nạp

Trong bảng điều khiển tìm kiếm mới, bạn có thể nhập URL của trang web của mình để xem nó có được lập chỉ mục hay không.

Nếu URL được lập chỉ mục, bạn sẽ thấy URL URL có trong thông báo Google Google. Nếu nó không được lập chỉ mục hoặc bạn muốn URL của mình được lập chỉ mục lại, chỉ cần nhấp vào Yêu cầu lập chỉ mục yêu cầu để trình thu thập thông tin của Google xem lại URL của bạn.

không thể tìm nạp sơ đồ trang web

Mặc dù tính năng này sẽ không bao giờ hiển thị sơ đồ trang web của bạn như được lập chỉ mục. Bởi vì chúng tôi sử dụng thẻ noindex trong sơ đồ trang web để ngăn điều này xảy ra. Nhưng với Kiểm tra URL, bạn có thể xem liệu sơ đồ trang web có thể được tìm nạp hay không.

không thể tìm nạp sơ đồ trang web

Để làm như vậy, trước tiên, hãy nhập URL của sơ đồ trang web của bạn. Khi bạn thấy rằng Google chưa lập chỉ mục URL, hãy nhấp vào trên Live Live Test. Một trang mới sẽ xuất hiện nơi nó cho bạn biết do thẻ noindex, bản đồ không thể được lập chỉ mục. Cuộn xuống cho đến khi bạn thấy Trang Trang tìm nạp. Nếu nó báo là thành công của liền thì có nghĩa là trạng thái của sơ đồ trang web của bạn vẫn đang chờ xử lý và không thể tìm nạp lỗi sơ đồ trang web chỉ là một lỗi.

trạng thái sơ đồ trang web không thể tìm nạp

Điều gì xảy ra nếu trạng thái sơ đồ trang web không thể tìm nạp không phải là một lỗi?

Đôi khi, đó có thể không phải là lỗi của Google và sơ đồ trang web của bạn thực sự không thể tải được. Trong trường hợp này, hãy mở sơ đồ trang web của bạn và đảm bảo nội dung trong đó thực sự có thể truy cập được. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ xác thực sơ đồ trang web của Google để đảm bảo sơ đồ trang web phù hợp với tiêu chí của Google.

Một công cụ xác thực sơ đồ trang web tuyệt vời của Google là Trình xác thực sơ đồ trang web XML . Là một trang web để xem lại định dạng của sơ đồ trang web của bạn, công cụ này sẽ cho bạn biết nếu bạn đã sử dụng định dạng phù hợp cho sơ đồ trang web của mình.

Ngoài ra, một số plugin có thể chặn quyền truy cập của Google vào các trang web của bạn. Bạn phải xem lại các plugin của mình và đảm bảo rằng chúng không chặn Google.

Vì Google đã loại bỏ khả năng của Render Render LINE khỏi bảng điều khiển tìm kiếm của nó, bạn có thể sử dụng các công cụ tương tự. Fetch & Render là một sự thay thế tốt để xem trang web của bạn theo quan điểm của Google.


YouTube thay đổi cách xác minh kênh, nhiều người có nguy cơ mất trắng “huy hiệu”

Cơ chế xác minh kênh YouTube thay đổi nhằm “làm sạch” và minh bạch hoá nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới.

YouTube đang thay đổi chính sách của chương trình xác minh tài khoản dành cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này, khiến các kênh mới nổi khó kiếm “dấu tick” bên cạnh tên kênh của mình. Các tiêu chuẩn được đưa ra đang ngày càng trở nên khắt khe hơn.

YouTube thay đổi cách xác minh kênh, nhiều người có nguy cơ mất trắng huy hiệu - Ảnh 1.

Hệ thống hiện tại của YouTube cho phép bất kỳ kênh nào có trên 100.000 người theo dõi đều có thể được xác minh. Tuy nhiên, từ nay, trang chia sẻ video này sẽ tập trung cấp dấu tick cho những kênh “thực sự cần được xác minh”, đại diện công ty cho biết. Nhóm những người này bao gồm các YouTuber lâu năm, các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ hài, cùng một số nhóm khác.

Chương trình xác minh tài khoản đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với công việc của các nhà sáng tạo nội dung. Một khi đã được xác minh, nội dung của các nhà sáng tạo sẽ xuất hiện trong mục “Đề xuất” khi người dùng tìm kiếm một nội dung nào đó. Các kênh không thoả mãn các tiêu chí mới của YouTube sẽ bị gỡ dấu xác minh, bắt đầu từ ngày hôm nay. Các nhà sáng tạo nội dung sẽ được phép “khiếu nại” quyết định “xoá dấu tích” của YouTube từ nay cho đến khi chính sách mới chính thức có hiệu lực vào nửa cuối tháng 10.

Xác minh cũng là một trong những cách giúp thể hiện “vị thế” của các nhà sáng tạo nội dung trong cộng đồng YouTube. “Dấu tích” bên cạnh tên kênh là một trong những minh chứng cho thấy kênh này là một trong những “thành viên nổi bật” trong cộng đồng. Việc mất dấu tích có thể khiến cho nhiều nhà sáng tạo cảm thấy nản lòng – nhất là trong bối cảnh gần đây đang ngày càng có nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước cách thức YouTube “đối xử” với cộng đồng người dùng.

Với chính sách mới, các YouTuber cần phải có “danh tiếng” cả trên cộng đồng YouTube trực tuyến lẫn ở ngoài đời thực thì mới có thể nhận được dấu “xác minh”.

YouTube thay đổi cách xác minh kênh, nhiều người có nguy cơ mất trắng huy hiệu - Ảnh 2.

Các quy định mới về xác minh tài khoản này là một trong những động thái mới nhất của YouTube nhằm quản lý hiệu quả hơn các kết quả tìm kiếm và đề xuất – một trong những khía cạnh mà YouTube vấp phải khá nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây. Các giám đốc công ty cho biết YouTube đang nghiên cứu để đảm bảo thuật toán của trang web có thể đề xuất những video có nội dung “xác thực”, đúng đắn và đáng tin cậy đến từ các nhà sáng tạo nội dung có tên tuổi, đặc biệt là ở một số lĩnh vực nhạy cảm.

Theo thông cáo báo chí mới, đích thân nhóm vận hành YouTube sẽ trực tiếp phê duyệt từng yêu cầu xác minh một. Các kênh thoả mãn điều kiện mới không cần phải đăng ký lại “dấu xác minh” bởi hệ thống sẽ tự động “cấp” cho họ.

YouTube cũng nhấn mạnh rằng hiện tại phiên bản di động của trang YouTube không hiển thị bất kỳ dấu xác minh nào, và do đó việc các YouTuber sử dụng ảnh chụp giao diện di động để phản ánh là không có cơ sở. YouTube cũng cho biết hãng sẽ sớm bổ sung điều này trong tương lai. “Chúng tôi thay đổi chính sách nhằm giúp người dùng xác định chính xác đâu là kênh YouTube của nhà sáng tạo mà họ đang cần tìm,” đại diện YouTube đăng tải thông điệp trên Twitter. “Xin hãy lưu ý rằng dù có huy hiệu hay không, thì bạn vẫn luôn là một phần quan trọng của cộng đồng YouTube.

Nguồn: http://kenh14.vn/youtube-thay-doi-cach-xac-minh-kenh-nhieu-nguoi-co-nguy-co-mat-trang-huy-hieu-20190920234846077.chn

Cách tạo nút trở về đầu trang cho blogspot

Sử dụng một trong hai cách sau đây ta có thể thêm được nút lệnh trở về đầu trang cho website tạo bằng blogspot các bạn tham khảo nhé:

Cách 1:Sử dụng CSS đơn giản để code, cách này cũng được chia sẻ trên khá nhiều Blog khác. Ưu điểm là nhanh chóng, chỉ với 1 đoạn code, không hề ảnh hưởng đến tốc độ website. Nhược điểm là icon luôn luôn hiện lên trên Blog. Các bạn sử dụng đoạn code dưới đây cho vào trước thẻ </Body> của Blogspot là được. 

<a style=”display:scroll;position:fixed;bottom:5px;right:5px;” href=”#” ><img alt=’back to top’ title=”Back to Top” src=”https://lh4.googleusercontent.com/-Q6ZDoaGiHX0/WDfcXPjpT5I/AAAAAAAADlQ/ZweeuLRNNhALBxVLm9jH9l25cQk8o5sfACLcB/s1600/luuanh.png”/></a>

Cách 2: Sử dụng JavaScript: Cách này cần làm thêm một bước nữa so với cách trên nhưng cách trên nhưng cái hay là chỉ khi nào bạn di chuyển xuống dưới trang Blogspot biểu tượng Icon của nút lên đầu trang (back to top ) mới hiện lên. Đầu tiên các bạn sử dụng đoạn code dưới đây thêm vào trước thẻ </head> :

 <script async=’async’ src=’https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js’ type=’text/javascript’/> .

Tiếp theo các bạn sử dụng đoạn code sau thêm vào trước thẻ </Body>:

 <script type=’text/javascript’>$(function(){$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()!=0){$(“#noop-top”).fadeIn()}else{$(“#noop-top”).fadeOut()}});$(“#noop-top”).click(function(){$(“body,html”).animate({scrollTop:0},800);return false})});</script><a id=’noop-top’ style=’display: none; position: fixed; bottom: 5px; right:5px; cursor:pointer;’><img alt=’back to top’ title=”Back to Top” src=”https://lh4.googleusercontent.com/-Q6ZDoaGiHX0/WDfcXPjpT5I/AAAAAAAADlQ/ZweeuLRNNhALBxVLm9jH9l25cQk8o5sfACLcB/s1600/luuanh.png”/></a>

Lưu ý bạn có thể đổi cái hình nút mũi tên trở về đầu trang bằng cách thay đổi đường dẫn của cái ảnh mũi tên trở về đầu trang tại địa chỉ :
https://lh4.googleusercontent.com/-Q6ZDoaGiHX0/WDfcXPjpT5I/AAAAAAAADlQ/ZweeuLRNNhALBxVLm9jH9l25cQk8o5sfACLcB/s1600/luuanh.png

Bằng 1 cái ảnh mũi tên của bạn mà bạn tạo ra rồi upload lên đám mây của bạn ở 1 địa chỉ đường dẫn nào đó khác cũng được các bạn nhé.

Chúc các bạn thành công!


(ST)

Sevida Magazine – Template cho website blogspot chuẩn SEO – Responsive cực đẹp

Sevida là một template chuẩn SEO có thiết kế tạp chí, tin tức và các danh mục cao cấp. Đây là một template hoàn toàn responsive với các tính năng như – in CSS, chia sẻ qua mail, thay đổi kích cỡ văn bản và nhiều hơn nữa.

Template Sevida có thể được sử dụng trên các tạp chí, tin tức, danh mục đầu tư và các trang web theo định hướng nội dung.

Một số thông tin chi tiết về template Sevida cho Blogspot:

 • Thiết kế Tạp chí và danh mục đầu tư
 • Giao diện Responsive
 • Không giới hạn màu và ảnh nền
 • Mỗi tag có 10+ bài viết
 • Viết – In CSS, Chia sẻ qua email, thay đổi kích thước, bài viết liên quan, chia sẻ…
 • 3 hệ thống Bình luận – Blogger, Facebook và Disqus
 • Slider những bài nổi bật
 • Có thể tùy chỉnh Slider trên
 • Hai chế độ xem – Danh sách và Grid
 • Các widget tùy chỉnh như – Bình luận mới nhất, bài viết liên quan
 • Kích hoạt tính năng thay đổi kích thước chữ cho khách
 • Tối ưu hóa SEO
 • Hỗ trợ các ngôn ngữ RTL
 • Lựa chọn lý tưởng cho các tạp chí, tin tức, danh mục đầu tư, nhiếp ảnh và blog
 • Tương thích với các trình duyệt được ưa thích
 • Version nhẹ Included
 • Giao diện quản trị dễ sử dụng

Xem thêm: Template Blogspot – GearCrowd – Responsive

Live DemoDownload

Nguồn: https://www.tranbadat.com/

Top 15 temple tin tức đẹp và chuẩn SEO dành cho người muốn xây dựng trang web tin tức bằng Blospot(Blogger.com)

Dưới đây là 15 temple tin tức đẹp và chuẩn SEO dành cho người muốn xây dựng blog website bằng Blogspot trên Blogger.com mà tôi đã thu thập từ một số trang web trên internet và copy lại thành một danh sách 15 temple tin tức blogspot tốt nhất dành cho bạn.

1. Newsnator Blogger Template

Newsnator Blogger Template luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho người sở hữu trang web. Khi bạn tạo một trang blogger mới, bạn có thể tải ngay template blogspot tin tức hữu ích này.

Newsnator Blogger Template

Newsnator là mẫu template blogspot chuẩn responsive, đơn giản mà rất thịnh hành. Giao diện tin tức của mẫu này được mở rộng và khá bắt mắt. Kỹ thuật đơn giản nhất là thay đổi thành một trong các mẫu mặc định khác do Blogger cung cấp. Bạn có thể sử dụng các phương pháp này để sửa đổi mẫu hiện có của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều mẫu blog tương tự được tạo đặc biệt bởi nhà thiết kế Joomla. Một số lựa chọn thay thế thiết kế blogger và rất nhiều lựa chọn thay thế tùy chỉnh. Hãy áp dụng Newsnator để có một trang blog hoàn hảo, tạo ra sự ấn tượng.

Download Newsnator Blogger Template

2. NewsForge – Mẫu template Blogspot tin tức

NewsForge Blogger Template là một trong những mẫu template tin tức chuyên nghiệp nhất. Giao diện template này phù hợp cho những bạn đang tìm kiếm để làm SEO. Đây là sự lựa chọn tốt nhất và lý tưởng cho lĩnh vực tạp chí và blog tin tức.

NewsForge Blogger Template

Mẫu NewsForge đi kèm với bố cục ba cột và có thể được sử dụng trên các trang web tin tức. Nó cũng sẽ giúp bạn tăng số lượt xem trang của bạn. Đây là mẫu template tuyệt vời nhất cho dạng tin tức trực tuyến sẽ rất hữu ích. Với thiết kế thân thiện chuẩn SEO. Bạn sẽ có được một trang web hiện đại, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, bạn sẽ có khả năng thu hút lượng truy cập khá cao. Mẫu template này là rất dễ sử dụng và linh hoạt. Giao diện có thể được tùy chỉnh dựa trên tùy chọn và ý tưởng sáng tạo của bạn.

Download NewsForge Blogger Template

3. Viral Go Blogger Template

Viral Go Blogger Template là một trong những mẫu template blogspot tin tức tốt nhất. Nó đi kèm với thiết kế khá chuyên nghiệp. Chủ đề này đi kèm với nhiều tính năng nâng cao. Đây là một chủ đề lý tưởng cho Tin tức, Thời trang và Blog nấu ăn.

template blogspot tin tức

Viral Go là mẫu template phản ứng nhanh, thân thiện với SEO. Bố cục thiết kế phù hợp cho việc hiển thị quảng cáo. Nếu bạn đang tìm kiếm một chủ đề chuyên nghiệp thì đây là một trong những lựa chọn tốt nhất cho blog của bạn.

Thiết kế của nó rất tùy biến. Phân bổ các phần tử tùy biến ở cạnh nhau. Phân bổ bài viết một cách thoải mái và thu hút người truy cập click đọc.

Download Viral Go Blogger Template

4. Tải template Blogger – Sparks

Sparks Blogger Template là một bản phát hành mới nhất đi kèm với nhiều tính năng nâng cao. Nếu bạn đang điều hành một Blog tin tức thì đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Vì bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh nó theo nhu cầu của bạn.

Tải template blogspot tin tức

Sparks cũng được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm. Vì vậy, bạn sẽ có lợi thế trong việc xếp hạng trang web từ công cụ tìm kiếm. Tại sao? Bởi vì nó cũng được ưu hóa. Sở hữu một phần dạng template blogspot chuẩn seo trong mắt Google kèm theo bố cục tải nhanh.

Ý tưởng về mẫu blogger tia lửa xuất phát từ các blog tin tức công nghệ có thẩm quyền cao. Bạn có thể dễ dàng đặt mã quảng cáo Adsense trên các địa điểm mong muốn giúp bạn tăng doanh thu quảng cáo. Nó cũng có một thanh bên phải đẹp mà bạn có thể sử dụng để hiển thị các bài đăng phổ biến nhất của bạn.

Mẫu giao diện Sparks cũng có một menu thả xuống khá đẹp. Giúp bạn có thể sử dụng để liên kết các bài đăng xu hướng. Đậy được đánh giá là một lựa chọn lý tưởng cho các Blog dạng: Tạp chí, Tin tức, Cá nhân, Công nghệ.

Download Sparks Blogger Template

5. NeedMag Blogger Template

NeedMag Blogger Template là một Theme Magazine đơn giản. Sở hữu các tính năng tuyệt vời như kết hợp màu sắc phong phú. Dạng template blogspot tin tức này luôn thân thiện với người dùng và tải nhanh.

Template Blogspot tin tức

NeedMag hoàn hảo cho các bạn làm Blogger sưu tập về: báo, tạp chí, video và xuất bản trang web sở thích cá nhân. Chủ đề này hoàn toàn đáp ứng, phù hợp với mọi kích thước hiển thị từ độ phân giải thấp hơn đến cao hơn. Template này hỗ trợ tất cả các trình duyệt hiện đại. Mẫu template NeedMag đã được tối ưu chuẩn SEO sẵn.

Hơn nữa, được cung cấp một nền tảng tuyệt vời để đạt được thứ hạng công cụ tìm kiếm cao. Hãy áp dụng để Blog bạn luôn thân thiện với cả người đọc. Mẫu tin tức này có thể dễ dàng thích ứng với khắp nơi trên thế giới.

Download NeedMag Blogger Template

6. Tải template Blogspot tin tức – MagtiMate

MagtiMate Blogger Template là một chủ đề template blogspot tin tức và tạp chí khá sạch. Được thiết kế gọn gàng tối thiểu và hiện đại. Mẫu template này phản ứng nhanh, nghĩa là nó sẽ phù hợp với các thiết bị khác nhau có kích thước khác nhau.

MagtiMate Blogger Template

MagtiMate hỗ trợ tất cả các loại định dạng bài. Nó đơn giản và thanh lịch. Chủ đề này phù hợp cho bất kỳ loại cổng thông tin, tạp chí, báo, du lịch, trang web công nghệ. Template đáp ứng và thân thiện với SEO cho trang web. MagtiMate sẽ là lựa chọn hoàn hảo và tốt nhất cho trang web của bạn.

Bởi vì mẫu blogger magtimate có hầu hết tất cả các tính năng mà bạn luôn muốn trong bất kỳ chủ đề blogspot chuyên nghiệp nào.

Download MagtiMate Blogger Template

7. Glossy Blogger Template

Glossy là một mẫu template blogspot tin tức, tạp chí và Blogger sạch sẽ. Với phong cách thiết kế đặc biệt và đẹp mắt. Mẫu rất phù hợp cho các blogger dạng: khách du lịch, nhiếp ảnh gia, họa sĩ minh họa, người yêu thích ẩm thực.

Glossy Blogger Template

Bên cạnh đó, mẫu Glossy còn được áp dụng rộng rãi cho các Blog ở lĩnh vực như:

 • Thể thao
 • Thời trang mua sắm
 • Blog chia sẻ
 • Tin tức và sự kiện nóng
 • Câu chuyện cá nhân

Ngoài ra, Glossy có thể dễ dàng sử dụng với mọi thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động hoặc màn hình lớn hơn mà không cần xóa bất kỳ nội dung nào.

Download Glossy Blogger Template

8. Tải template Blogspot – Wagazine

Wagazine là mẫu Blogger dạng tạp chí được tối ưu hóa cho việc đặt quảng cáo. Mẫu phù hợp cho trang web tin tức hoặc tạp chí với trọng tâm là Quảng cáo để kiếm tiền từ blog. Nó cũng tập trung vào việc thu hút và giữ khách truy cập. Chủ đề này hoàn hảo và được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm.

Wagazine Blogger Template

Mẫu Blogger thân thiện với người dùng và khá hoàn hảo cho Tin tức, mẫu tạp chí blogger. Với sự kết hợp màu sắc hấp dẫn và gây ấn tượng với các chuyên gia. Mẫu template này tập trung vào việc giảm tỷ lệ thoát. Đồng thời tăng mức độ hiển thị của quảng cáo.

9. Simplex Nano Blogger Template

Simplex Nano hoàn hảo cho các trang web Tạp chí Cổng thông tin. Đây là mẫu template blogspot tin tức rất hiện đại. Giao diện hầu như đáp ứng khá đầy đủ tính năng cho những ai yêu thích xây dựng Blogger.

Simplex Nano Blogger Template

Mẫu template này được tối ưu, thay đổi kích thước thích ứng với trình duyệt của bạn. Simplex Nano có vẻ thú vị và tinh tế trong mắt người quản trị Blog. Bạn sẽ cảm giác thoải mái khi đăng bằng cách bài đăng tin tức, video, ảnh hoặc tiếp thị liên kết.

Download Simplex Nano Blogger Template

10. Beyonce Pro Blogger Template

Beyonce Pro Blogger Template là một trong những chủ đề tốt nhất cho blog tạp chí. Giúp bạn thiết lập một blog tin tức tạp chí rất sạch sẽ và chuyên nghiệp. Đây là một mẫu blogger giúp bạn hiển thị quảng cáo trên các địa điểm mong muốn của bạn.

Beyonce Pro Blogger Template

Sau đó, mẫu này sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho blog của bạn. Bởi vì nó đi kèm với nhiều tính năng khác nhau và hết sức đặc biệt. Nhà thiết kế chú ý đến từng yếu tố nhỏ bên trong mà không ảnh hưởng đến bố cục mẫu.

Các tính năng mới của chủ đề đã bắt đầu xuất bản vào năm 2018. Mọi tính năng hoàn toàn nhanh hơn mọi mẫu blogger khác. Tính năng thay đổi màu chỉ bằng một cú rê chuột vào vị ví Blog bất kỳ là ưu tiên hàng đầu.

11/ SURE MAG MAGAZINE (DEMO DOWNLOADS)

Sure Mag Magazine Template Chuẩn SEO Blogspot

Sure Mag Magazine Blogger 2017 – là một chuyên gia tạp chí / báo blogger template bằng MS Design. Đây template blogger hàng đầu của năm 2017

12/ XADOWMAGZ (DEMO DOWNLOADS)

XadowMagz Template Blogspot Chuẩn SEO 2017

XadowMagz – là một nền tảng phẳng, sạch sẽ, siêu linh hoạt và chủ đề blog phản ứng đầy đủ, mẫu tổ chức tốt của Blogger Phản hồi cho các trang web TẠP CHÍ, BLOG và Tin tức.

13/ STYLISH NEWS (DEMO DOWNLOADS)

Stylish News Template Blogspot Chuẩn SEO 2017

Stylish News là template blogger được thiết kế bởi OddThemes phù hợp cho trang blog tin tức – tạp chí với những tính năng nổi bật, seo thân thiện, tốc độ load nhanh, có thể làm các trang các trang web TẠP CHÍ, BLOG và Tin tức.

14/ HOT MAGAZINE (DEMO DOWNLOADS)

Hot Magazine Template Blogspot Chuẩn SEO 2017

Hot Magazine Responsive Blogger là mẫu blogspot được thiết kế bởi Sora Templates với những tính năng nổi bật như: Seo thân thiện, tương thích với mọi thiết bị, load nhanh thân thiện với các thiết bị di động.

15/ CHICMAG (DEMO DOWNLOADS)

ChicMag Responsive Blogger Template Chuẩn SEO 2017

ChicMag Responsive Blogger Template được tối ưu hóa Seo, thiết kế phong cách mới lạ – rất đẹp mắt, thân thiện với mọi thiết bị, hỗ trợ Youtube thumbnail, New – Mega Menu,…vv

Nguồn tham khảo:

https://tintran.org/tai-10-template-blogspot-tin-tuc-thinh-hanh.html

https://tuduysale.com/5-template-tin-tuc-chuan-seo-blogspot/
Hướng dẫn chèn Fanpage Facebook vào Website Blog cá nhân của bạn

Giả sử bạn đang có một trang fanpage và 1 website hoặc blog cá nhân,bạn muốn bổ sung vào sidebar 1 vùng hiển thị trang fanpage lên đó cho người truy cập khi họ ghé thăm website/blog của bạn có thể nhấn nút like fanpage của bạn hoặc ghé thăm fanpage đó nếu họ muốn,hãy thực hiện theo các bước sau để chèn thêm 1 vùng hiển thị trang fanpage vào sidebar của website hoặc blog của bạn nhé.

Giả sử trang fanpage của bạn có địa chỉ là :https://www.facebook.com/kcncnnewsBước 1: Truy cập và đăng nhập tài khoản Facebook vào trang sau: https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages

Thiết lập đúng URL địa chỉ trang fanpage của bạn để hiện được hình ảnh fapage như trong hình preview của plugin này của facebook


 Bước 2:  Kéo màn hình xuống dưới,click vào nút lệnh “Lấy mã”(hoặc”get code” nếu là tiếng anh)

Bước 3-Trang code plugin xã hội trang fanpage mở ra chuyển sang tab Iframe copy toàn bộ mã code bên trong Iframe này .

Bước 4-Nhúng vào website Blogspot

4.1 Nếu website của bạn là 1 blog viết bằng Blogspot trên blogger.com thì hãy đăng nhập vào blog của bạn tìm đến Design-Layout-Add a widget-HTML/Javascript

Dán đoạn mã của Iframe mà bạn đã copy vào bên trong khung HTML/Javascrip rồi lưu lại,cuối cùng lưu toàn bộ layout của blog của bạn lại .

Khi đó trang fanpage của bạn sẽ hiện ra ở sidebar trong blog của bạn như thế này

4.2 Nhúng vào website WordPress

Nếu website của bạn sử dụng hệ quản trị nội dung là WordPress thì hãy đăng nhập vào trang quản trị website của bạn tìm đến Dashboard-Appearance-Widget-thêm vào 1 widget Text

Dán đoạn mã của Iframe mà bạn đã copy vào vào bên trong widget Text đó rồi lưu lại:

Khi đó trang fanpage sẽ xuất hiện trên website của bạn kiểu như thế này

Ngoài ra trong worpress các theme cho website thường hỗ trợ bạn hiển thị trang fanpage bằng các widget thiết kế sẵn bạn chỉ cần chọn widget Find us on facebook,nhập đúng URL trang fanpage của bạn rồi lưu lại thì fanpage cũng sẽ hiển thị trên website của bạn đó các bạn nhé.

Kết quả trang fanpage Find us on facebook sẽ hiện ra trên website wordpress của bạn như thế này các bạn nhé.

Bằng cách như vậy ta đã thêm thành công trang fanpage vào blog/website của mình rồi đấy.

Các bạn thử thực hiện xem sao.Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn cách thêm nút đăng ký kênh youtube vào sidebar cho website hay Blog của bạn

Giả sử bạn đang có một kênh youtube và 1 website hoặc blog cá nhân,bạn muốn bổ sung vào sidebar 1 nút đăng ký kênh youtube cho người truy cập khi họ ghé thăm website/blog của bạn ,hãy thực hiện theo các bước sau để chèn thêm nút đăng ký kênh youtube vào sidebar của website hoặc blog của bạn nhé.

Giả sử kênh youtube của bạn có địa chỉ là :https://www.youtube.com/channel/UCb-8VKmK1Vr5GIkrFhcoi1Q

Bước 1 :Copy ID kênh

Phần chữ tô đậm trong đường link trên chính là ID kênh youtube của bạn hãy copy phần ID đó (ID= UCb-8VKmK1Vr5GIkrFhcoi1Q )để tẹo nữa ta sẽ dùng trong các bước tiếp theo sau.


 Bước 2:  Bạn truy cập vào địa chỉ
https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button
   để chuẩn bị tạo mã nhúng cho nút đăng ký kênh youtube trên website.blog của bạn

Bước 3:Dán phần ID của kênh mà bạn đã copy ở bước 1 vào ô “chanel name or ID” (vùng khoanh màu đỏ số 1)để làm xuất hiện ra mã code cho nút đăng ký kênh youtube của bạn(vùng khoanh đỏ số 2)

Bước 4:copy đoạn mã code của nút đăng ký kênh youtube của bạn vừa được tạo ra trong vùng khoanh đỏ ở bước số 3 ,rồi mở website,blog của bạn lên.

4.1-Nhúng vào website Blogspot

Nếu website của bạn là 1 blog viết bằng Blogspot trên blogger.com thì hãy đăng nhập vào blog của bạn tìm đến Design-Layout-Add a widget-HTML/Javascript

Dán đoạn mã của nút đăng ký kênh mà bạn đã copy vào bên trong khung HTML/Javascrip rồi lưu lại,cuối cùng lưu toàn bộ layout của blog của bạn lại .

Khi đó nút đăng ký kênh youtube của bạn sẽ hiện ra ở sidebar trong blog của bạn như thế này

4.2 Nhúng vào website WordPress

Nếu website của bạn sử dụng hệ quản trị nội dung là WordPress thì hãy đăng nhập vào trang quản trị website của bạn tìm đến Dashboard-Appearance-Widget-thêm vào 1 widget Text

Dán đoạn mã đó vào bên trong widget Text đó rồi lưu lại:

Khi đó nút đăng ký kênh youtube sẽ xuất hiện trên website của bạn

Bằng cách như vậy ta đã thêm thành công nút đăng ký kênh youtube vào blog/website của mình rồi đấy.

Các bạn thử thực hiện xem sao.Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu công cụ kiểm tra tự động xem có ai reupload lại video của bạn lên kênh youtube của họ hay không

Gần đây youtube đưa ra một công cụ mới có tên là
Copyright Match Tool có khả năng tự động tìm nội dung trên YouTube khớp với nội dung video do bạn tự sáng tạo ra . Sau đó, bạn chỉ cần xem lại các kết quả đó rồi chọn bước thực hiện tiếp theo.

Cách hoạt động của công cụ Copyright Match Tool

Sử dụng công cụ Copyright Match Tool

Lần đầu tiên sử dụng công cụ Copyright Match Tool của youtube,trước tiên bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản kênh youtube của bạn rồi đăng nhập vào liên kết mà youtube gửi cho bạn vào gmail của bạn -liên kết đó sẽ dẫn đến trang quản lý bản quyền Copyright trên kênh youtube của bạn ví dụ của tôi là liên kết sau :

Click vào đó để mở trang copyright trên kênh youtube trong tài khoản cá nhân của bạn ra rồi click vào nút lệnh “AGREE AND CONTINUE”

Trang quản lý bản quyền trên kênh youtube cá nhân của tôi

Các gợi ý liên quan đến việc sử dụng công cụ này gồm:

Kiểm soát nội dung của bạn

Để giúp bảo vệ những gì là của bạn, chúng tôi đã xác định các video khác có thể đang sử dụng một số hoặc tất cả nội dung của bạn. Bạn có thể thực hiện hành động đối với các video này theo nhiều cách, bao gồm bắt đầu cuộc trò chuyện với kênh khác hoặc yêu cầu YouTube xóa video.

Hướng dẫn sử dụng công cụ này

1.Xem lại từng video trước khi hành động Các trận đấu không phải lúc nào cũng chính xác. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy mức độ trùng khớp của nó và cung cấp các khung chính để xem xét.

Không phải tất cả tái sử dụng là vi phạm bản quyền

2.Một kênh chuyển đổi nội dung gốc để bình luận, phê bình hoặc nhại có thể được bảo vệ theo học thuyết sử dụng hợp lý.

Sử dụng công cụ này có thể bị lấy đi khỏi tài khoản cuả bạn nếu bạn làm dụng nó quá mức

3.Việc sử dụng công cụ này được giới hạn cho các nhà sáng tạo cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Lạm dụng quy trình yêu cầu xóa hoặc lạm dụng công nghệ phù hợp (chẳng hạn như tải lên nhiều bản sao video của bạn) vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Ngay sau khi nhấn vào nút “AGREE AND CONTINUE” thì trang quản trị của công cụ này hiện ra và liệt kê cho bạn biết là có những video nào do bạn sáng tạo ra đang bị một người nào đó reupload lại lên kênh youtube của họ như hình mô tả bên dưới đây:

Công cụ này báo cho ta biết kênh tên là gì đang reupload lại video của bạn lên kênh của họ,tỷ lệ khớp là bao nhiêu phần trăm và bạn cần đưa ra các hành động tương ứng là gì?

Hãy hành động để phù hợp với video

Chọn một biểu tượng cho phép bạn thực hiện hành động đối với các video phù hợp. Bạn có thể ẩn các kết quả trùng khớp bằng cách di chuyển chúng vào kho lưu trữ, yêu cầu YouTube xóa chúng hoặc liên hệ với kênh khác.

Theo dõi hành động của bạn

Sử dụng các tab này để xem lại các yêu cầu xóa video, tin nhắn đã gửi và các kết quả khớp bạn đã chuyển đến kho lưu trữ.

Tab các yêu cầu gỡ bỏ mà bạn đã thực hiện
anh sách các yêu cầu gỡ bỏ video vi phạm bản quyền mà bạn đã thực hiện

Đi đến kênh đang bị youtube thông báo là họ đã reupload video của bạn lên kênh của họ để kiểm tra thực hư thế nào.

Kết quả kiểm tra

Đúng là họ đã reupload lại video của tôi lên kênh của họ nên tôi đã đưa ra hành động là yêu cầu gỡ bỏ

Phát hiện video này bị reupload lên kênh của họ
Tôi đưa ra yêu cầu gỡ bỏ video đó của tôi ra khỏi kênh của họ

Sau khi bạn nhấn nút “REQUEST VIDEO REMOVAL” một form điền thông tin của người khiếu nại chính là thông tin của bạn được hiện ra ,bạn hãy nhập đầy đủ các thông tin mà youtube yêu cầu rồi nhấn nút “SUBMIT” trên đó để gửi đi.

Khi bạn đã gửi Form khiếu nại yêu cầu gỡ bỏ video khỏi kênh youtube đã reupload lại video của bạn thì thông báo sau sẽ hiện ra

Như vậy là bạn đã sử dụng công cụ Copyright Match Tool để tự động phát hiện những video của bạn bị ai đó reupload lại lên kênh của họ thành công rồi đó.

Hy vọng với những chia sẻ này bạn có thể bảo vệ được những sáng tạo nội dung của bạn khỏi nạn ăn cắp bản quyền và thu hút được nhiều người truy cập đến kênh youtube của bạn nhờ những nội dung độc quyền chỉ bạn có các bạn nhé.

Chúc các bạn thành công!

Kiếm tiền trên mạng bằng cách đăng video lên youtube như thế nào

Chào các bạn,hôm nay tôi sẽ bắt đầu chủ đề kiếm tiền online bằng bài viết nói về kiếm tiền bằng cách đăng video lên youtube như thế nào, để chúng ta hiểu được tại sao chỉ bằng cách đăng tải video lên youtube mà nhiều người có thể kiếm được tiền thậm trí rất nhiều tiền là đằng khác các bạn cùng theo dõi nhé.

Kiếm tiền bằng cách upload video lên kênh youtube của bạn thế nào?

Như bạn đã biết http:// youtube.com là một trang web nổi tiếng trên toàn thế giới ,có thể nói đây chính là mạng xã hội chuyên về video lớn nhất trên thế giới ,trang web này cho phép người sử dụng có thể sử dụng tài khoản google của mình để đăng nhập và tải lên các video thuộc mọi chủ đề của cuộc sống thực như giáo dục ,y tế,văn hóa,du lịch,công nghệ,giải trí,phim ảnh ,nhạc,các video tự sáng tạo….nhìn chung tất cả những video mà người dùng tạo ra có thể được đăng tải lên trên mạng xã hội video lớn nhất hành tinh này.

http:// youtube.com

Với số lượng video được đăng tải lên cực kỳ khổng lồ youtube đã trở thành cỗ máy kiếm tiền khổng lồ của hãng công nghệ khổng lồ Google.Vậy cơ chế hoạt động của cỗ máy này thực chất là như thế nào?

Về cơ bản,Google Inc là chủ sở hữu của nền tảng chia sẻ video trực tuyến youtube.com ,họ có đủ cơ sở vật chất và các nền tảng công nghệ hỗ trợ cỗ máy http:// youtube.com hoạt động(hệ thống máy chủ lưu trữ,các nền tảng công nghệ web cho phép người sử dụng trên toàn thế giới có thể đăng ký tài khoản và có các giao diện web cho phép người dùng upload video của mình trên kênh cá nhân của mình.

ví dụ về một kênh youtube cá nhân của người dùng

Các video của người sử dụng rất đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của cuộc sống từ các lĩn vực văn hóa xã hội,phim ảnh,thế giới động vật,tin tức,công nghệ ….và chính những thông tin này lại hướng đến các nhóm đối tượng người xem khác nhau trên thế giới.

Có những người bị cuốn hút bởi nội dung trong lĩnh vực công nghệ thì những video liên quan đến công nghệ luôn được họ tìm kiếm và theo dõi nhiều nhất,những người nuôi thú cưng lại bị thu hút bởi các video có nội dung về pet,động vật chó mèo gì đó,những người yêu thích giải trí thì họ lại xem nhiều video liên quan đến phim ảnh….

Bên ngoài đời thực các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhận thấy youtube chính là nơi mà họ có thể gửi gắm vào đó việc quảng bá sản phẩm của mình nhắm đến những nhóm người xem đó.

Họ trả tiền cho Google để Google có thể giúp họ phân phối các thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp đến những người xem video trên youtube.

Cùng với đó ,để có thể duy trì được một hệ thống đa dạng về nội dung và nâng cao chất lượng nội dung,ngoài miễn phí cho người dùng có thể tải video lên,youtube còn tạo ra một chương trình cộng tác viên gọi là Youtube Patner.

Chương trình này cho phép người sử dụng đăng ký tham gia kiếm tiền bằng video của họ bằng cách cho phép đặt các banner quảng cáo được google phân phối vào video của mình.

Khi có những người dùng khác xem video của họ và trong quá trình xem video thì các banner quảng cáo được youtube phân phối đến và bật lên,số lượng hiển thị banner quảng cáo và số lần mà người xem khác click vào các banner quảng cáo đó sẽ được ghi nhận và là cơ sở để youtube(Google ) tính toán để trả tiền cho cộng tác viên này.

Google có đủ khả năng công nghệ để tạo ra các công cụ tạo ra một hệ thống chạy quảng cáo và gắn các quảng cáo đó vào các video và mỗi khi người xem video thuộc chủ đề nào đó thì họ sẽ bật các banner quảng cáo có nhắm mục tiêu phù hợp với đối tượng người xem video lên,thế là nhờ các banner quảng cáo đó mà thông tin về doanh nghiệp,nhà sản xuất sẽ được chuyển tải đến những người xem đó.

Nếu đó thực sự là các thông tin mà người xem đang cần đến nó thì họ sẽ click vào quảng cáo và dẫn người xem đó đến trang chủ của doanh nghiệp hay nhà sản xuất,và giữa doanh nghiệp và Google có những thỏa thuận về chi phí và cách tính chi phí nhất định nào đó tùy thuộc vào số lượng lần quảng cáo xuất hiện cũng như số click chuột của người xem vào các banner quảng cáo của họ.

Để thực hiện được việc hiển thị các quảng cáo lên các video của người dùng tải lên,trước đây Google thiết lập hệ thống phân phối quảng cáo đến tất cả các video do người dùng tải lên,nhưng điều này đã dẫn đến một vấn đề là những quảng cáo của các doanh nghiệp đôi khi bị gán vào những nội dung không phù hợp có các nội dung xấu gây ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp và họ đã có những phản ứng gay gắt dẫn đến việc Google(youtube) phải xem xét lại hệ thống của họ.

Họ đã thay đổi chính sách chất lượng và các tiêu chuẩn tham gia kiếm tiền cho các đối tác youtube(youtube Partner).

Để có thể kiếm tiền bằng chương trình Youtube Patner của Google,kênh youtube của người dùng đó phải đạt được các tiêu chuẩn gồm số lượng giờ xem trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm xem xét phải đạt ngưỡng 4000h xem và kênh phải có ít nhất 1000 lượt người theo dõi đồng thời nội dung các video phải không vi phạm bất kỳ điều khoản nào do youtube đặt ra như phải là nội dung có bản quyền(do chính người dùng sáng tạo ra chứ không phải đi sao chép của người khác,không có các nội dung xấu như văn hóa phẩm đồi trụy,khủng bố,phân biệt chủng tộc….được quy định trong chính sách của youtube)

Sau khi có đủ các điều kiện trên youtube patner(đối tác) có thể đăng ký với google để tạo mới một tài khoản Google adsense ,rồi liên kết tài khoản này với kênh youtube của họ.

Số tiền người dùng kiếm được thông qua đặt quảng cáo lên video của mình sẽ được Google Adsense thống kê và ghi nhận theo tháng.

Vào các ngày trước ngày 15 hàng tháng Google Adsense sẽ báo cáo lại tổng số tiền đối tác youtube kiếm được cho đối tác và sẽ tiến hành thanh toán cho đối tác nếu tổng thu nhập của họ đạt ngưỡng 100$ thông qua Western Union hoặc bắng Sec.

Trên đây chính là mô tả giải thích cho các bạn biết hiện tại có rất nhiều người lập ra kênh youtube cá nhân và tham gia kiếm tiền với chương trình youtube patner của Google và cách kiếm tiền bằng video của mình,còn bạn bạn có sẵn sàng tham gia cách kiếm tiền trên mạng này hay không?

Lời kết

Hy vọng thông qua bài viết này,bạn sẽ biết được tại sao ngày nay lại có nhiều người sử dụng kênh youtube và upload video lên kênh youtube của mình để kiếm tiền đến như vậy các bạn nhé.

Hướng dẫn cách upload file(tài liệu,hình ảnh,video),thư mục từ máy tính của bạn lên đám mây để có thể dùng ở bất cứ nơi nào có máy tính có kết nối mạng internet

Thả ga mua sắm online tại đây Thả ga mua sắm online tại đây

Một số sản phẩm điện toán đám mây đáng quan tâm.

Ngày nay các hãng công nghệ lớn như Google,Microsoft ,Dropbox và nhiều  công ty công nghệ khác đã và đang cung cấp dịch vụ lưu trữ trực tuyến  gọi là lưu trữ đám mây mà điển hình là Google Drive của Google và OneDrive của Microsoft,dưới hai hình thức cơ bản là miễn phí và trả phí.

1.OnnDrive của Microsoft:https://onedrive.live.com

One Drive

2.Google Drive:http://drive.google.com/

Google Drive

3.Dropbox https://www.dropbox.com/?landing=dbv2

Dropbox Drive

Với người dùng cá nhân,nhu cầu sử dụng dung lượng bộ nhớ lưu trữ nhỏ chủ yếu phục vụ việc lưu trữ các dữ liệu dạng file tài liệu,hình ảnh,video nhưng dung lượng nhỏ số ,số lượng file không nhiều thì chỉ cần đăng ký sử dụng một tài khoản miễn phí là được ,vì hầu hết các hãng công nghệ đều miễn phí cho các tài khoản cá nhân một dung lượng khá lớn tầm 15GB-20Gb .Điều này giúp người dùng cá nhân thoải mái lưu trữ trong nhu cầu cá nhân của mình rồi.

Vì sao nên sử dụng các dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây?

Bạn tưởng tượng thế này ,trước đây để có thể in một tài liệu chẳng hạn một tài liệu Microsoft Word chẳng hạn,bạn cần copy dữ liệu là file tài liệu đó của bạn vào một cái USB chẳng hạn,rồi mang cái USB đó ra cửa hàng in,photocopy nơi có máy in để nhờ họ in ra thành tài liệu trên giấy.Đó là giải pháp của thời điểm điện toán đám mây chưa ra đời.

Tại thời điểm hiện tại,khi bạn đã có một tài khoản gmail của Google thì bạn có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí Google Drive  hoặc một tài khoản outlook  của Microsoft thì bạn có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí Onedrive của Microsoft,bạn chỉ cần upload file của bạn từ điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn lên thẳng  lưu trữ đám mây mà bạn có ,thì các dữ liệu file bạn đưa lên đó sẽ được lưu trữ trên internet trong tài khoản đám mây của bạn.

Bạn không cần copy nó vào USB nữa,việc của bạn chỉ cần làm là đi ra cái quán in ,photocopy đó ,sử dụng nhờ máy tính của họ đăng nhập vào tài khoản đám mây Google Drive hoặc Onedrive của bạn ,tải file bạn cần từ lưu trữ đám mây của bạn về máy tính của cửa hàng rồi nhờ họ in tài liệu ra cho bạn mà không cần phải sở hữu cái USB nào cho tốn kém.Quá tiện phải không nào.

Cách upload dữ liệu lên đám mây của bạn.

Dưới đây là các hình ảnh minh họa việc upload tài liệu lên đám mây Google Drive hoặc Onedrive cho các bạn tham khảo.

1.Việc đầu tiên và bắt buộc bạn phải làm là đăng nhập vào tài khoản Google hoặc Outlook hiện có của bạn đã nhé(nếu chưa có tài khoản Google hoặc Outlook bạn phải đăng ký mới lấy một tài khoản để sử dụng nhé)

2.Trong tài khoản Google ,click vào biểu tượng hình vuông có các hình vuông nhỏ xếp cạnh nhau,một menu hiện ra tìm đến vị trí có biểu tượng icon Drive như hình  dưới đối với Google Drive

Hoặc click vào biểu tượng hình vuông có các hình vuông nhỏ xếp cạnh nhau,một menu hiện ra tìm đến vị trí có biểu tượng icon One Drive như hình  dưới đối với  Microsoft Drive.

Khi đó bên trong thư mục chính đám mây của bạn sẽ được mở ra,nếu trước đây bạn đã từng tải lên các file rồi thì các file đó sẽ được liệt kê ra dưới dạng các icon(biểu tượng) được bố trí theo các hàng và cột.

Đến đây bạn có thể upload file mới từ máy tính hoặc điện thoại lên bằng nút lệnh upload có trong panel điều khiển của Google Drive(my drive ) hoặc Microsoft Drive(onedrive).

Click chuột vào nút lệnh upload file hoặc upload folder để tải file hoặc thư mục lên.Khi đó một cửa sổ open sẽ mở ra cho phép bạn tìm đến vị trí các file hoặc thư mục cần upload lên,chọn file ,thư mục cần thiết rồi nhấn nút “Open” là file của bạn sẽ được tải lên đám mây của bạn

Tìm đến nơi chứa file hoặc thư mục cần upload lên đám mây ,click chọn vào các file,thư mục đó rồi nhấn “open” để tải lên.

Hoặc trong ondrive:

Tìm đến nơi chứa file hoặc thư mục cần upload lên đám mây ,click chọn vào các file,thư mục đó rồi nhấn “open” để tải lên.

Sau khi upload xong thì file hay thư mục đó sẽ được bổ sung vào  danh sách các file thư mục đã được bạn tải lên từ trước các bạn nhé.

Cách Download tài liệu từ đám mây của bạn xuống máy tính

Bạn cũng có thể tải xuống máy tính,điện thoại của bạn các file thư mục đã được bạn upload lên từ trước đó bằng cách chọn file thư mục cần tải xuống rồi nhấn vào nút lệnh”download” để tải về.

Nút tải xuống “download” trong Google Drive

Nút tải xuống “download” trong OneDrive

Lời kết

Bằng những gợi ý trên các bạn có thể upload tài liệu,dữ liệu của mình lên đám mây và có thể tải xuống máy tính để có thể sử dụng ở bất cứ nơi đâu miễn là máy tính đó có kết nối với mạng internet rồi đó các bạn nhé.

Các bạn hãy thực hiện xem sao.Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn cách thêm các trang liên kết ngoài trên ảnh header trên kênh youtube của bạn

Bạn muốn thêm các trang liên kết bên ngoài như trang facebook,twitter,blogger,website cá nhân …của bạn vào phần góc dưới cùng bên phải của ảnh header trên kênh youtube của bạn như phần khoanh đỏ ở hình bên dưới đây.

Vậy làm thế nào để thêm được các liên kết đó vào trang kênh youtube cá nhân của bạn?Dưới đây tôi sẽ chỉ ra cho bạn cách làm được điều đó nhé.

Các bước thực hiện

1.Truy cập vào trang web Youtube.com rồi tiến hành Đăng nhập(sign in) vào trang youtube cá nhân của bạn bằng tài khoản gmail mà bạn đã có để mở trang quản lý kênh youtube của bạn ra.

Sau khi đã đăng nhập thành công bạn click chuột trái vào biểu tượng tài khoản cá nhân của bạn,một menu hiện ra ,click chọn “My chanel” để mở trang quản lý kênh youtube của bạn ra

Tôi ví dụ đây là trang youtube cá nhân quản lý các kênh youtube trong tài khoản google của tôi,hiện chưa bổ sung liên kết ngoài nào như sau nhé:

Để bổ sung thêm các liên kết đến các trang web bên ngoài cho kênh của bạn,click vào nút lệnh “Customize  channel” như được khoanh đỏ ở hình phía trên

Trang tùy chỉnh kênh sẽ hiện ra cho phép bạn cài đặt các tùy chỉnh cho kênh của bạn,click chọn vào tab “About”

Trang tùy chỉnh “About” mở ra cho phép bạn thay đổi các nội dung trong đó

Bạn tìm đến nút lệnh “Link” và click chuột vào đó để mở tùy chỉnh bổ sung các đường liên kết đến các trang web bên ngoài của bạn ra.

Một nút lệnh “Add” sẽ hiện ra cho phép bạn được bổ sung tổng cộng thêm 5 đường link đến các trang web bên ngoài của bạn vào kênh youtube của mình,ban click vào nút lệnh “Add” đó.

Sau khi click vào nút lệnh “Add” các ô nhập thông tin cho các liên kết đến bên ngoài hiện ra bạn chỉ cần nhập đúng các thông tin cần thiết mà các ô nhập đó yêu cầu như tên và đường dẫn đến trang web bên ngoài của bạn gồm “Link Title-Tiêu đề đường link ” tôi đặt nó là KCNCN NEWS và đường dẫn(URL) của đường link đó tôi copy địa chỉ website của trang web bên ngoài của tôi rồi dán vào đó nó có địa chỉ là :http:\kenhcapnhatcongnghe.com

Để có thể bổ sung tiếp một đường link ra bên ngoài khác của bạn,chỉ cần click tiếp vào nút lệnh “Add” thì các ô nhập thông tin trống sẽ lại hiện ra cho bạn nhập tiếp thông tin của các trang web liên kết bên ngoài khác của bạn vào,tối đa ta sẽ có thể tạo được 5 liên kết đến 5 trang web bên ngoài của bạn thôi các bạn nhé.

Sau khi nhập xong toàn bộ các liên kết đến các trang web bên ngoài của bạn(bao gồm đầy đủ hai trường thông tin là Link Tilte(tiêu đề liên kết) và URL(địa chỉ trang web liên kết bên ngoài) vào rồi bạn nhấn nút lệnh “Done” .Khi đó tên liên kết đến trang web bên ngoài của bạn sẽ được liệt kê vào danh sách các liên kết cả bạn như hình.

Đồng thời các liên kết đến các trang web bên ngoài mà bạn đã nhập sẽ được xuất hiện tại vị trí góc dưới phải dưới cùng trên ảnh Header của kênh youtube của bạn như hình minh họa dưới đây:

Bằng cách đó ta đã bổ sung thành công liên kết đến trang web bên ngoài vào hình ảnh trên Header trong kênh youtube của mình rồi đó.

Video tham khảo:

Lời kết

Trên đây tôi đã chỉ cho bạn cách thêm các trang liên kết ngoài trên ảnh header trên kênh youtube của bạn.

Các bạn hãy làm thử xem sao nhé.Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn cách chèn nút đăng ký kênh vào video trên kênh youtube của bạn

Chèn nút đăng ký kênh vào video trên kênh youtube của bạn có tác dụng gì?

Để có thể thu hút được thêm sự ủng hộ của khán giả xem các video của bạn mỗi khi bạn upload lên kênh youtube một hoặc nhiều video nào đó,bạn cần làm gì đó để khuyến khích người xem đăng ký kênh của bạn mỗi khi họ xem xong một video mà bạn đã upload lên kênh của mình.

Điều đầu tiên bạn phải trú trọng đến là phải tạo ra được nội dung thật hay thật độc đáo hoặc chí ít ra đó phải là những thông tin hữu ích cho người xem giúp họ có thể giải quyết được một vấn đề nào đó trong công việc và cuộc sống của họ.

Và thủ thuật bổ sung vào video một nút khuyến khích đăng ký kênh của bạn là một điều cần thiết.

Cách chèn nút đăng ký kênh vào video trên youtube

Để có thể bổ sụng được một nút đăng ký kênh(subcribe) vào video của bạn mỗi khi bạn upload video nào đó lên kênh youtube của mình thì bạn cần phải tiến hành theo các bước dưới đây:

1.Đăng nhập vào kênh youtube của bạn bằng tài khoản google cá nhân của mình.Nếu chưa có tài khoản google hoặc kênh youtube thì bạn cần phải đăng ký và tạo mới (ở đây tôi sẽ không đề cập đến trường hợp này)

2.Trang cá nhân cho kênh youtube của bạn sẽ mở ra.

3.Sau khi đã đăng nhập vào đúng kênh youtube cá nhân của bạn rồi ,click vào biểu tượng kênh ở góc trên cùng bên phải màn hình ,menu hiện ra chọn “Youtube Studio(beta)”.

4.Youtube Studio Beta mở ra bạn tìm đến tab “Setting”

5.Click chuột vào Setting màn hình tiếp sau mở ra ,bạn chọn “Other setting” và chọn”Channel Branding”.

6.Click chuột vào “Channel Branding” để mở cài đặt sau ra.

7.Bạn click chuột trái vào nút lệnh “Add a wartermark” để đi tiếp.

8.Đến đây là lúc bạn sẽ tải ảnh đại diện làm nút đăng ký kênh mà bạn chuẩn bị từ trước bằng cách nhấn vào nút “chọn tệp” và tìm đến đúng nơi có ảnh làm đại diện cho nút đăng ký kênh mà bạn chuẩn bị từ trước trên máy tính của bạn.

Rồi nhấn nút lệnh “open”  và cuối cùng là nhấn nút “save”để đưa ảnh đại diện đó lên.

Tiếp tục nhấn nút lệnh “save” thêm một lần nữa.

9.Đến đây màn hình tùy chỉnh thời điểm sẽ xuất hiện nút đăng ký kênh của bạn sẽ hiện ra cho phép bạn tùy chỉnh thời điểm xuất hiện nút lệnh đó là khi nào,lúc bắt đầu video hay ở đoạn giữa video sau một khoảng thời gian nào đó do bạn nhập giá trị thời điểm bắt đầu xuất hiện nút lệnh đó hay là cuối video mới xuất hiện,hoặc toàn bộ video .

Thời điểm đó là do bạn tùy chọn.

10.Cuối cùng bạn nhấn vào nút lệnh “Update “sau khi đã đưa ra lựa chọn quyết định thời điểm mà nút đăng ký kênh sẽ xuất hiện.

11.Sau khi nhấn nút “update” có thông báo “saved successfully” là công việc đã hoàn thành.

Video tham khảo:

Lời kết

Bằng cách cài đặt như vậy ta đã chèn được nút đăng ký kênh vào video của mình trên kênh youtube rồi đó các bạn nhé.Nút đăng ký kênh này sẽ góp phần làm tăng số lượng người theo dõi kênh của bạn lên nếu chất lượng video mà bạn upload lên kênh của mình thực sự thuyết phục được khán giả của mình đấy.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Phải làm gì khi bạn xem video nhưng bị giật lag và load chậm

Gọi đồ ăn với GrabFood tại đây

Lazada Việt  nam-Mua  hàng  trực  tuyến  giá  tốt

 

Shopee Việt Nam-Mua và bán trên ứng dụng di động và website

 

Sendo:Thế giới shopping-Chợ online mua bán giá tốt bảo trợ FPT

 

 

Bạn thử tưởng tượng rằng khi đang ngồi xem một bộ phim rất hay trên youtube lúc đầu bạn mở video lên thì nó chạy mượt mà nhưng một đoạn thời gian tiếp sau nào đó trong lúc bạn đang xem thì video của bạn lại bị chạy nhát gừng giật khục và xuất hiện hình vòng tròn quay quay ngay giữa video,vì sao nó lại có tình trạng như vậy và cách khắc phục ra sao ?

Dưới đây tôi sẽ phân tích một số nguyên nhân cơ bản và cách khắc phục giúp các bạn hiểu được sơ bộ tại sao và làm như thế nào để nó có thể chạy mượt mà lại các bạn nhé.

Các nguyên nhân gây ra hiện tượng video load chậm.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng video bị load chậm,bị lag,giật như sau:

1.Cấu hình thiết bị phần cứng dùng để xem video của bạn quá kém .

Tôi chẳng hạn như thế này giả sử bạn có một thiết bị có thể dùng để xem video trên internet như máy tính bảng hoặc điện thoại hoặc laptop hay máy tính để bàn chẳng hạn và tôi cũng giả sử là thiết bị đó của bạn đang được kết nối vào mạng internet thông qua kết nối wifi hoặc 3G,4G gì đó.

Bạn truy cập vào trang youtube.com để xem video trên đó,trong khí xem lúc thì video nó chạy mượt mà ,lúc thì nó lại chạy chậm đơ đơ load chậm và có hình tròn quay quay ở giữa rồi lúc sau nó lại chạy tiếp( ta gọi chung nó là hiện tượng video bị giật đi) bạn cảm thấy rất bực mình và muốn làm gì đó để video nó chạy mượt mà hơn nhưng không biết tại sao và làm thế nào,trong khi mà bản thân thiết bị của bạn đã quá cũ và lỗi thời có cấu hình rở ẹc không đủ sức mạnh để có thể xem được các video có độ phân giải cao.

Có hai vấn đề cần làm rõ là cấu hình thiết bị rở ẹc là gì? Và độ phân giải video có phù hợp với cấu hình thiết bị chạy video đó hay không?

Đối với một thiết bị có thể phát video trực tiếp trên internet như là điện thoại thông minh,máy tính bảng,laptop,máy tính để bàn có kết nối vào mạng internet thông qua kết nối wifi hoặc 3G,4G trước đây khoảng 10-20 năm về trước kể từ thời điểm hiện tại(2018) ,do công nghệ chế tạo linh kiện điện tử chưa đạt được những thành tựu đỉnh cao như hiện tại nên phần lớn các linh kiện điện tử như bộ vi xử lý,bộ nhớ RAM,ROM,và các linh kiện như chip xử lý đồ họa không thực sự mạnh mẽ chủ yếu chỉ dừng lại ở mức thực hiện các chức năng cơ bản và không đạt được tốc độ xử lý dữ liệu nhanh.

CPU chỉ dạng đơn nhân,bộ nhớ RAM không đủ lớn chỉ từ 256MB trở xuống cộng với bộ nhớ ROM của thiết bị nơi có chứa hệ điều hành của máy (nếu là thiết bị di động,máy tính bảng) cũng còn rất hạn chế,các linh kiện giúp truy cập vào ra trong phần mạng internet như chip wifi hoặc Ethernet cũng rất cùi bắp…

Cùng với đó các hệ điều hành giành cho thiết bị chạy tương ứng với cấu hình phần cứng thiết bị đó không đủ mạnh mẽ thông minh và đa nhiệm như bây giờ.Điện thoại thời điểm đó chưa phải là các thiết bị smartphone sử dụng hệ điều hành android,ios,windowsphone hoặc một số hệ điều hành khác như ngày nay mà chủ yếu là các hệ điều hành cổ điển đơn điệu ,đối với máy tính laptop hoặc máy để bàn thì tuy có phần mạnh mẽ hơn điện thoại ,máy tính bảng nhưng cũng vẫn có nhiều hạn chế trong các tác vụ xử lý dữ liệu do CPU chỉ đơn nhân hoặc bộ nhớ RAM,bộ nhớ chip đồ họa có dung lượng rất nhỏ…

Chỉ cần sơ lược vài điểm về cấu hình phần cứng thiết bị chạy video từ internet nói trên ta đã cảm nhận được phần nào cơ bắp của chúng rồi phải không nào.

Ngày nay các thiết bị điện tử giành cho mục đích ghi hình quay video đã đạt được những bước tiến cực kỳ mạnh mẽ về cấu hình phần cứng nên đã cho ra đời các video có độ phân giải cực cao hoặc cho phép lựa chọn nhiều cấp độ phân giải của hình ảnh,video một cách linh hoạt.

Chi tiết danh sách các độ phân giải hình ảnh và video bạn có thể tham khảo trên wikipedia tại đây:Danh sách các độ phân giải hình ảnh video.

Đối với video độ phân giải đã đạt được những cột mốc về độ phân giải khá ấn tượng như 720p,1080p,4k,8k có khi còn cao hơn nữa.Chính vì vậy mà khi bạn xem một video bất kỳ nào đó trên youtube tất cả các độ phân giải từ thấp đến cao của video sẽ được youtube đưa ra cho bạn có thể lựa chọn từ 144p,240p,360p,480p ,720p,1080p,2k,4k,8k…rất linh hoạt .

Thông thường khi bạn bắt đầu xem một video bất kỳ nào đó trên youtube.com,youtube sẽ tự động lựa chọn cho thiết bị của bạn một độ phân giải video phù hợp với tốc độ đường truyền internet của bạn nhất ,vì họ có các công cụ đánh giá tốc độ đường truyền nhà bạn một cách tự động.

Chính vì vậy chất lượng(độ phân giải ) của video được youtube chọn tự động để phù hợp với tốc độ đường truyền internet nhà bạn nhất giúp video đó có thể chạy mượt mà nhất có thể,tránh giật leg gây ra khó chịu cho người xem.

Vậy là sau một đoạn dài nói nhăng nói cuội ở trên chúng ta đã rút ra được kết luận là:

Bạn đang dùng một thiết bị có một cấu hình phần cứng quá kém,CPU thì đơn nhân ,xung nhịp thì thấp,bộ nhớ RAM ít,chip xử lý vào ra internet(chip wifi hoặc ethernet) trên thiết bị đã lỗi thời, trong khi mà video trên internet lại được tạo ra bởi những thiết bị ghi hình hiện đại và cao cấp hơn ,độ phân giải cao hơn làm cho việc hiển thị và phát các video đó trên thiết bị phần cứng cũng như hệ điều hành đã lỗi thời của bạn không tương thích với nhau .

Trong khi video thì quá nặng(dữ liệu nhiều) còn thiết bị của bạn(cỗ máy xử lý khối dữ liệu đó) thì lại quá yếu kém,chính điều đó là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng khi bạn xem video trên youtube thì nó bị lag bị giật khục đó các bạn nhé.

Để khắc phục được hiện tượng này thì bạn cần phải lựa chọn độ phân giải video cho phù hợp với cấu hình phần cứng và khả năng xử lý tín hiệu video trên thiết bị của bạn,thông thường thì bạn chọn độ phân giải video càng thấp thì video sẽ ít bị giật bị lag nhưng bạn lại phải chịu đựng một điều là chất lượng video cũng bị thấp theo.

2.Trường hợp thiết bị (điện thoại,máy tính bảng,laptop,máy tính để bàn…)của bạn là một thiết bị hiện đại theo kịp thời đại công nghệ ,ý tôi là thiết bị của bạn có cấu hình phần cứng tốt(CPU đa nhân(4 nhân,8 nhân..),xung nhịp có tốc độ cao,RAM lớn 1G,2G,3G,4G..ROM (8G,16G,32G…)chíp đồ họa đa nhân,chip wifi theo các chuẩn wifi mới nhất hiện nay ….

Nói chung là bạn đã có một thiết bị có cấu hình khủng và cập nhật công nghệ nhất mà khi truy cập internet và vào youtube để xem video mà video vẫn bị giật,lag quay đơn đơ load chậm thì nguyên nhân không phải là do thiết bị của bạn nữa mà là do các nguyên nhân khác.

Để khắc phục vấn đề video bị giật bị lag này ,trước tiên bạn nên ngắt kết nối wifi rồi bật lại ,cứ bật tắt một vài lần xem vấn đề có được giải quyết không.

Có một số trường hợp có thể gây ra lỗi load video chậm,chạy giật lag như là:

Trường hợp 1:Trên thiết bị của bạn có những ứng dụng chạy ngầm mà bạn không biết,các phần mềm đó liên tục có các kết nối đến các server của nó ở đâu đó trên internet làm chiếm băng thông đường truyền wifi hoặc mạng ethernet của bạn thì cũng làm việc tải video từ youtube về bị chậm trễ gây giật lag.Các phần mềm chạy ngầm đó có thể là các phần mềm có kết nối trực tuyến như zalo,facebook….hoặc virus máy tính ,virus điện thoại….

Bạn cần tìm hiểu cách tắt các phần mềm chạy ngầm đó đi thì rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề.

Trường hợp hai,do bộ phát wifi nhà bạn bị lộ mật khẩu,có những người khác biết được tên và mật khẩu wifi nhà bạn,họ truy cập vào mạng wifi nhà bạn với số lượng đông người làm ảnh hưởng đến băng thông đường truyền internet nhà bạn ,giống như một con đường có nhiều người đi thì sẽ trở lên trật trội và khó đi vậy.Đó cũng có thể làm cho việc tải video về thiết bị của bạn bị chậm,giật lag.Việc của bạn là cần phải đổi mật khẩu wifi sang một mật khẩu mới để loại bỏ việc truy cập của những người đó đi thì mạng nhà bạn sẽ chạy nhanh hơn đồng nghĩa với việc bạn xem video sẽ không còn bị chậm nữa.

Trường hợp thứ 3 ,nếu mật khẩu wifi nhà bạn là bảo mật ,không ai khác có thể truy cập vào mạng wifi nhà bạn được mà nó vẫn chạy chậm thì bạn có thể bật tắt lại thiết bị wifi để reset thiết bị này về trạng thái ban đầu ổn định và tốt nhất ,vì đôi khi do quá trình dữ liệu mạng vào ra qua thiết bị nhiều làm nó nóng lên hoặc các vi mạch bên trong của bộ phát wifi không thoát ra được khỏi một trạng thái nghẽn mạch,hoạt động chậm chạp nào đó ,mà khi bạn reset lại nó thì thiết bị sẽ thoát ra khỏi trạng thái đó và hoạt động bình thường trở lại.Nhiều khi chỉ cần reset lại bộ phát wifi là cũng giải quyết được tình trạng truy cập mạng internet giúp việc truy cập vào mạng internet từ thiết bị của bạn trở lại thông suốt và nhanh chóng hơn đấy.

Trường hợp 4: Trong trường hợp bạn đã làm tất cả các điều có thể như là bật tắt wifi trên thiết bị như điện thoại,laptop,máy tính bảng,máy tính để bàn của bạn rồi,đồng thời bạn cũng đã bật tắt cả thiết bị phát wifi rồi mà vẫn không giải quyết được tình trạng xem video bị chậm,giật lag thì vấn đề đó có thể nằm ngoài khả năng của bạn rồi.

Khi đó nguyên nhân lại có thể do đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet,các tác vụ quản lý băng thông dành cho thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ họ đã thay đổi thông số nào đó gây ra việc download và upload dữ liệu đến thiết bị đầu cuối chậm đi.

Nếu vấn đề là kéo dài liên tục mà bạn không khắc phục được thì bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet nhờ họ kiểm tra và khắc phục cho.

Ngoài ra nguyên nhân cũng có thể do server từ phía youtube đang được bảo dưỡng hay có tác vụ nào đó làm việc kết nối đến video trên youtube gặp trục trặc cũng có thể là các nguyên nhân gây ra hiện tượng khi bạn xem video thì video đó bị giật,bị lag rất khó chịu

Lời kết

Đây là những thông tin có tính chất tham khảo giúp bạn hiểu được tại sao xem video trên youtube thỉnh thoảng lại có hiện tượng bị giật,lag,quay đơ đơ rồi lại chạy tiếp và một số cách khắc phục đơn giản .Chúc các bạn giải quyết được vấn đề của mình nhé.

Sử dụng Google analytic để phân tích website của bạn như thế nào?

Google analysic là gì?

Google analysic là một sản phẩm của Google giúp cho các nhà quản trị website có thể phân tích được tất cả các thông tin liên quan đến hành vi của độc giả truy cập website của bạn,số khách truy cập tức thời,landing page(là các trang nhỏ trong một trang web lớn của bạn mà khách truy cập đã truy cập vào website của bạn),các hoạt động liên quan đến tìm kiếm của người sử dụng internet đã tìm kiếm và biết đến website của bạn,phân bố độ tuổi khách truy cập,địa lý người truy cập,các thông tin về thời lượng truy cập,thiết bị truy cập,hệ điều hành mà khách truy cập vào website của bạn đã sử dụng….và nhiều thông tin về biểu đồ,thống kê khác nữa trong đó.Có thể nói Google analysic là công cụ phân tích website cực kỳ hiệu quả và mạnh mẽ nhưng lại hoàn toàn miễn phí mà google đã đem lại cho những người quản trị website,để từ đó họ có thể nắm được hiệu quả hoạt động của website của mình đang ở tình trạng nào có cần thay đổi hay cải tiến gì cho tốt hơn không….

Tích hợp Google analysic vào website của bạn như thế nào

Trước tiên bạn cần truy cập vào địa chỉ :https://analytics.google.com/analytics/web/ và sau đó sử dụng tài khoản Gmail của mình để đăng nhập vào Google analysic.Sau đó trong mục “Admin” trên trang cá nhân của bạn trên Google analysis,tiến hành click vào nút lệnh “Creat Account” để tạo ra một tài khoản (ví dụ tôi đã tạo tài khoản của tôi có tên là lamthenao.xyz).Tài khoản này được sử dụng để quản lý nhiều tài sản(là các trang web khác nhau cuả bạn mà bạn đang có nhu cầu cần sử dụng Google analysic để phân tích hiệu quả hoạt động và các thông tin của các trang web đó.

Sau khi bạn đã tạo ra được một tài khoản Google analysis dùng để quản lý các tài sản là các trang web của bạn,bạn chuyển sang bước tiếp theo là click vào nút lệnh “Creat property”(tạo tài sản- là các trang web cần phân tích của bạn).Giả sử tôi đang muốn phân tích trang web của tôi có địa chỉ htpkenhcapnhatcongnghe.com thì sau khi click vào nút lệnh “Creat property” form “new property” hiện ra tôi sẽ phải nhập vào các thông tin như tên website,địa chỉ website(nhớ chọn đúng là http:\\ hay https:\\ nhé) rồi nhấn Get tracking ID” để nhận tracking ID là một đoạn mã để Google có thể theo dõi và phân tích được trang web của bạn


Trong form new property này nhập vào các thông tin như tên website,địa chỉ website(nhớ chọn đúng là http:\\ hay https:\\ nhé) rồi nhấn Get tracking ID” để nhận tracking ID là một đoạn mã để Google có thể theo dõi và phân tích được trang web của bạn

Khi đó tài sản trong tài khoản của bạn là tên trang web cần phân tích sẽ hiện ra trong phần tài sản(property) nhé.Để có thể lấy Tracking ID bạn cũng có thể đi đến Tracking ID theo thứ tự như trong hình dưới đây:

Thứ tự tìm đến tracking ID website mà bạn đã đăng ký phân tích trên Google Analysis là -Admin-Property(chọn trang web của bạn)-Tracking ID-Tracking code-Mã tracking sẽ hiện ra ở ô bên cạnh(vùng 6 trên hình này)

Việc của bạn là copy tracking code cho trang web cần phân tích đó của bạn rồi mở mã nguồn website của bạn ra ,sau đó dán đoạn mã tracking code mà bạn vừa copy được đó dán vào phần đầu header nằm giữa hai thẻ HTML là <head> và </head> trong website của bạn rồi lưu lại.

Chẳng hạn website của tôi là website wordpress kenhcapnhatcongnghe.com sử dụng theme sahifa thì tôi sẽ tìm đến phần Header code trong trang quản lý theme của sahifa ,rồi dán mã tracking code mà tôi có được từ tài khoản-tài sản-tracking id-tracking code mà tôi copy được ở trên rồi dán mã tracking code đó vào ô Header code của sahifa rồi lưu lại các bạn nhé.


dán mã tracking code vào ô Header code của sahifa rồi lưu lại .

Khi đó trang web của bạn sẽ được Google analysic kết nối đến và tiến hành phân tích,tìm hiểu thu thập các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe,khách truy cập,lưu lượng truy cập…có liên quan đến trang web này của bạn.

Việc của bạn bây giờ cần làm là truy cập vào tài khoản Google analysic chọn đúng tài sản là website cần phân tích và tìm hiểu các kết quả thông tin mà Google analysic đã thu thập được từ website của bạn thông qua mã tracking code mà bạn đã nhúng nó vào phần header của trang web của bạn như mô tả phía trên ,để từ đó bạn có thể biết được các thông tin quan trọng về trang web của mình và có những hành động quản trị hiệu quả nhất giúp cho trang web của mình có thể tăng được thứ hạng một cách chuẩn xác nhất các bạn nhé.

Cách lấy các thông tin trên Google Analysic về website của bạn.

Để lấy được kết quả mà Google analysic phân tích về trang web của bạn,trước tiên bạn cần truy cập vào địa chỉ :https://analytics.google.com/analytics/web/ và sau đó sử dụng tài khoản Gmail của mình để đăng nhập vào Google analysic.

Trang cá nhân của bạn ứng với địa chỉ Gmail mà bạn đã sử dụng để đăng nhập trên mở ra,bạn cần click vào nút lệnh tam giác đổ xuống như trong hình dưới đây để chọn ra được đúng trang web(tài sản-Property) mà bạn đã thiết lập mã tracking code vào phần header của nó như tôi đã mô tả phần bên trên-trang web mà bạn đang muốn xem các thông tin phân tích về nó trên Google analysic.

click vào nút lệnh mũi tên đổ xuống này để làm xuất hiện cửa sổ kế tiếp ở hình tiếp theo
Trong mục “property and apps” chọn đúng website cần phân tích và sau đó nhấn vào nút “all website” ở vùng 3 để bắt đầu xem các kết quả phân tích về trang web đó của bạn.

Trang Google Analysic Home sẽ được mở ra,trên đó có rất nhiều vùng thông tin bao gồm nhiều kiểu biểu diễn thông tin dưới dạng đồ thị để bạn dễ hình dung và quan sát hơn.

Trang Google Analysic Home sẽ được mở ra,trên đó có rất nhiều vùng thông tin bao gồm nhiều kiểu biểu diễn thông tin dưới dạng đồ thị để bạn dễ hình dung và quan sát hơn.

Ngoài ra bạn có thể truy cập vào từng mục thông tin riêng rẽ khác nhau bằng cách sử dụng menu chọn bên cột khoanh đỏ trong hình dưới đây:


Real time-phân tích trang web theo thời gian thực
Audience-Tìm hiểu đối tượng bạn đọc-khác truy cập vào website của bạn.
Acquisition-các thông tin liên quan đến tìm kiếm và các trang landing page,từ khóa tìm kiếm mà khách truy cập đã sử dụng và tìm ra trang web của bạn
Behaviour-Hành vi,xu hướng sử dụng thông tin của khách truy cập trang web của bạn….

Dưới đây là một số trang thông tin cụ thể khi truy cập đến từng dòng lựa chọn trên menu mà tôi mô tả bên trên.

Các thông tin kết quả phân tích website thời gian thực-Realtime

Các thông tin kết quả phân tích về các đối tượng khán giả truy cập vào website của bạn-Khán giả(Audience)

Các thông tin kết quả phân tích website liên quan đến hoạt động tìm kiếm của khách truy cập tìm thấy website của bạn-Acquisition

Các thông tin kết quả phân tích website liên quan đến hành vi sử dụng thông tin nội dung bài viết của khách truy cập -xu hướng thông tin bài viết xem nhiều đọc nhiều..-Behaviour

Đó là các màn hình thông tin phân tích có liên quan đến website của bạn mà Google analysis đã cung cấp cho bạn,và bên trong nó có rất nhiều thông tin chi tiết khác mà bạn cần truy cập đến để có thể xem được hết các thông tin đó,rồi từ đó có thể đưa ra các điều chỉnh nào đó cho trang web của mình để có thể thu hút được nhiều người sử dụng có thể biết đến và truy cập vào website của bạn hơn trong tương lai.

Lời kết

Để hiểu được cụ thể các thông tin phân tích về website cuả bạn bằng Google analysis ,bạn cần có một chút thời gian làm quen và tìm hiểu sâu hơn nữa.Trên đây tôi chỉ đưa ra các thông tin sơ lược để bạn có thể hiểu cơ bản về công cụ phân tích website Google analysis mà thôi.

Các bạn hãy tự mình thực hiện và khám phá thêm nhé.

Chúc các bạn thành công!