Chuyên mục lưu trữ: Youtube

Những thông tin về trang chia sẻ video trực tuyến youtube

Tạo sự kiện trực tiếp thông qua bộ mã hóa

Bạn có 3 cách để phát trực tiếp trên YouTube. Đó là sử dụng webcam, thiết bị di động hoặc bộ mã hóa (phần mềm phát trực tiếp hoặc bộ mã hóa phần cứng). Khi sử dụng bộ mã hóa, bạn có thể:

  • Chia sẻ màn hình hoặc phát trực tiếp cảnh chơi trò chơi
  • Sử dụng thiết bị âm thanh và cạc đồ họa rời
  • Quản lý quy trình sản xuất nâng cao (như sử dụng nhiều máy quay và micrô).

Hãy làm theo các bước bên dưới khi phát trực tiếp lần đầu tiên.

1. Bật tính năng phát trực tiếp

Quá trình bật tính năng phát trực tiếp lần đầu tiên có thể mất tối đa 24 giờ. Sau khi bật, bạn có thể phát trực tiếp ngay lập tức. Tìm hiểu cách bật tính năng phát trực tiếp.

2. Cài đặt bộ mã hóa

Bộ mã hóa sẽ chuyển đổi nội dung của bạn thành định dạng kỹ thuật số để phát trực tiếp trên YouTube. Một số bộ mã hóa là ứng dụng phần mềm trên máy tính và một số khác là phần cứng độc lập.

Sau đây là danh sách bộ mã hóa được xác minh là có thể dùng cho chế độ Phát trực tiếp trên YouTube. YouTube không sản xuất các sản phẩm này. Do vậy, hãy chắc rằng bạn đánh giá các sản phẩm này trước khi quyết định công cụ nào phù hợp nhất với bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.

3. Kết nối với thiết bị của bạn

Nếu bạn sử dụng thêm thiết bị khác như webcam, micrô hoặc tai nghe, hãy kết nối các thiết bị đó với máy tính và đảm bảo hoàn tất việc thiết lập với bộ mã hóa.

Tùy vào sự kiện trực tiếp mà bạn có thể sử dụng thiết bị khác. Sau đây là một số ví dụ tiêu biểu:

Sự kiện trực tiếp thông thường và cảnh chơi trò chơi
Nhiều người phát trực tiếp sử dụng micrô, webcam và tai nghe rời. Người chơi trò chơi cũng có thể sử dụng các công cụ khác như phông nền xanh lục.

Sự kiện trực tiếp chuyên nghiệp
Để thiết lập một sự kiện trực tiếp nâng cao, bạn có thể cần nhiều micrô và máy quay, công cụ trộn âm thanh và các bộ mã hóa phần cứng.

4. Kết nối bộ mã hóa của bạn và phát trực tiếp

Để bắt đầu phát trực tiếp, hãy nhập khóa sự kiện trực tiếp và URL của máy chủ Phát trực tiếp trên YouTube vào bộ mã hóa của bạn. Nếu bạn có thiết bị liên quan đến âm thanh và video, hãy thiết lập các thiết bị đó với bộ mã hóa (còn được gọi là phần mềm phát trực tiếp) của bạn.

 

Nguon:https://support.google.com/youtube/answer/2907883


100 KÊNH YOUTUBE HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI MỌI LĨNH VỰC, KHÔNG BIẾT PHÍ CẢ ĐỜI

100 KÊNH YOUTUBE HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI MỌI LĨNH VỰC, KHÔNG BIẾT PHÍ CẢ ĐỜI
TOP 10 KÊNH GIÁO DỤC
1. The King of Random (10.4 triệu sub): https://bit.ly/38k9jDA
2. National Geographic (9.7 triệu sub): https://bit.ly/2C2oDbV
3. Crash Course (8.5 triệu sub): https://bit.ly/3eR8BQZ
4. Ted-Ed (7.8 triệu sub): https://bit.ly/31zkuHc
5. Matthew Santoro (6.2 triệu sub): https://bit.ly/3gjYDb6
6. Alltime10s (5.5 triệu sub): https://bit.ly/2VCx0St
7. SciShow (5.3 triệu sub): https://bit.ly/2AlY5lA
8. Veritasium (5.0 triệu sub): https://bit.ly/2CTnGDg
9. MindWarehouse (4.9 triệu sub): https://bit.ly/2VDQA0H
10. Khan Academy (4.4 triệu sub): https://bit.ly/3io1BNC
TOP 10 KÊNH NẤU ĂN
1. Tasty (10.8 triệu sub): https://bit.ly/2Altkx6
2. Epic Meal Time (7.1 triệu sub): https://bit.ly/38jm01D
3. Jamie Oliver (4.0 triệu sub): https://bit.ly/3ipAmC7
4. How To Cook That (3.5 triệu sub): https://bit.ly/2ArAJew
5. Binging with Babish (3.4 triệu sub): https://bit.ly/2NL9EWr
6. Laura in the Kitchen (3.3 triệu sub): https://bit.ly/3gcnFsu
7. MaangChi (3.0 triệu sub): https://bit.ly/3gjvb4V
8. JunsKitchen (2.9 triệu sub): https://bit.ly/2C0Yzyc
9. Bon Appetit (2.6 triệu sub): https://bit.ly/3dRlQQf
10. SORTEDfood (2.1 triệu sub): https://bit.ly/2NToslT
TOP 10 KÊNH THỂ DỤC
1. FitnessBlender (5.3 triệu sub): https://bit.ly/2VE4C2v
2. blogilates (4.4 triệu sub): https://bit.ly/3eWPW6c
3. XHIT Daily (3.2 triệu sub): https://bit.ly/31Af5zK
4. POPSUGAR Fitness (2.5 triệu sub): https://bit.ly/38ma92F
5. ScottHermanFitness (2.0 triệu sub): https://bit.ly/2ApVFm4
6. The Fitness Marshall (1.5 triệu sub): https://bit.ly/38iw8ro
7. Guru Mann Fitness (1.4 triệu sub): https://bit.ly/31Ii6hk
8. Whitney Simmons (1.3 triệu sub): https://bit.ly/3ilTCQW
9. Jordan Yeoh Fitness (1.2 triệu sub): https://bit.ly/3dT7qPE
10. Sascha Fitness (1.1 triệu sub): https://bit.ly/3eU1ze5
TOP 10 KÊNH YOGA
1. Yoga With Adrienne (4.1 triệu sub): https://bit.ly/2Bu6vIe
2. PsycheTruth (2.5 triệu sub): https://bit.ly/2NKnQiH
3. Boho Beautiful (919,000 sub): https://bit.ly/2VCzqR3
4. KinoYoga (549,000 sub): https://bit.ly/3ghRxnh
5. Fightmaster Yoga (418,00 sub): https://bit.ly/2CShWJZ
6. SarahBethYoga (378,000 sub): https://bit.ly/31CIoS7
7. TaraStiles (317,000 sub): https://bit.ly/3ioZ2us
8. Ekhart Yoga (303,000 sub): https://bit.ly/2AmGfyZ
9. DOYOUYOGA.com (230,000 sub): https://bit.ly/2CUPIhK
10. Yoga By Candace (227,000 sub): https://bit.ly/2VEdlBH
TOP 10 KÊNH LỊCH SỬ
1. History Channel (2.4 triệu sub): https://bit.ly/2ZIaFED
2. Alternate History Hub (1.6 triệu sub): https://bit.ly/2VE4Vub
3. Simple History (1.4 triệu sub): https://bit.ly/2BxudTZ
4. Oversimplified (1.1 triệu sub): https://bit.ly/2Bk5ouJ
5. History Buffs (703,000 sub): https://bit.ly/3iwrAT8
6. Timeline – World History Documentaries (578,000 sub): https://bit.ly/2NLyCVE
7. Overly Sarcastic Productions (569,000 sub): https://bit.ly/2VxBbz9
8. Historia Civillis (410,000 sub): https://bit.ly/3dT7TkS
9. BazBattles (358,000 sub): https://bit.ly/2YNV8Um
10. Feature History (349,000 sub): https://bit.ly/2YSmZCR
TOP 10 KÊNH KHOA HỌC
1. AsapSCIENCE (8.3 triệu sub): https://bit.ly/2VCmb32
2. Kurzgesagt (7.3 triệu sub): https://bit.ly/3dQX1Us
3. SmarterEveryDay (6.0 triệu sub): https://bit.ly/31IiNaq
4. minutephysics (4.5 triệu sub): https://bit.ly/3dSdyrt
5. TheBackYardScientist (3.6 triệu sub): https://bit.ly/2NKomx9
6. charlieissocoollike (2.3 triệu sub): https://bit.ly/31B0JPF
7. Beyond Science (2.1 triệu sub): https://bit.ly/2VyZU64
8. Science Channel (1.7 triệu sub): https://bit.ly/3ghtnt9
9 IncredibleScience (817,000 sub): https://bit.ly/2ZqQmLK
10. Science Insider (503,000 sub): https://bit.ly/2ZsqfEb
TOP 10 KÊNH TIN TỨC
1. Vice (10 triệu sub): https://bit.ly/3dSdE2j
2. IndiaTV (7.6 triệu sub): https://bit.ly/31wo0Cm
3. Barcroft TV (5.6 triệu sub): https://bit.ly/2NP0lVG
4. CNN (5.1 triệu sub): https://bit.ly/3eQmgYk
5. Vox (5.0 triệu sub): https://bit.ly/3eU2tqZ
6. ABS-CBN News (4.9 triệu sub): https://bit.ly/2BZnstM
7. Inside Edition (4.8 triệu sub): https://bit.ly/31AHg1v
8. ABC News (4.7 triệu sub): https://bit.ly/2NP0CYI
9. The Young Turks (4.2 triệu sub): https://bit.ly/2C2sx4z
10. BBC News (3.4 triệu sub): https://bit.ly/38ix8Ma
TOP 10 KÊNH ÂM NHẠC
1. Ed Sheeran (35.1 triệu sub): https://bit.ly/2ZnKOBy
2. Eminem (33.8 triệu sub): https://bit.ly/2YRFOpR
3. Katy Perry (31.8 triệu sub): https://bit.ly/2VzQBTh
4. Taylor Swift (31.5 triệu sub): https://bit.ly/2YS0PRm
5. One Direction (28.4 triệu sub): https://bit.ly/31D2Gey
6. Ariana Grande (26.9 triệu sub): https://bit.ly/2NMISNx
7. Spinnin’ Records (23.5 triệu sub): https://bit.ly/3dQHlki
8. Trap Nation (23.3 triệu sub): https://bit.ly/2NLbo1V
9. Bruno Mars (23.0 triệu sub): https://bit.ly/2NPiSBi
10. Marshmello (21.7 triệu sub): https://bit.ly/2YPdLao
TOP 10 KÊNH GIẢI TRÍ
1. Smosh (23.6 triệu sub): https://bit.ly/3dYafz2
2. shane (18.9 triệu sub): https://bit.ly/3imtdmd
3. JennaMarbles (18.8 triệu sub): https://bit.ly/2ZnLpmM
4. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (18.7 triệu sub): https://bit.ly/2NOeN01
5. Liza Koshy (16.3 triệu sub): https://bit.ly/2D1Mfy5
6. ||Super Woman|| (14.4 triệu sub): https://bit.ly/3guI50f
7. FailArmy (14.3 triệu sub): https://bit.ly/38mcevv
8. Rclbeauty101 (13.8 triệu sub): https://bit.ly/3gj6LIR
9. CollegeHumor (13.3 triệu sub): https://bit.ly/2ZrKHot
10. Lele Pons (12.3 triệu sub): https://bit.ly/38j7gzO
TOP 10 KÊNH DU LỊCH
1. INSIDER (3.3 triệu sub): https://bit.ly/3imsjpW
2. Mark Wiens (2.8 triệu sub): https://bit.ly/31BuDDx
3. George Benson (1.1 triệu sub): https://bit.ly/2VCYvM2
4. Collin Abroadcast (852,000 sub): https://bit.ly/2NPUz6d
5. High On Life (592,000 sub): https://bit.ly/3ghTxfh
6. Expedia (570,000 sub): https://bit.ly/2Bl7TNp
7. Miss Mina (547,000 sub): https://bit.ly/2BVzoNh
8. Chonnyday (505,000 sub): https://bit.ly/2BkQnJa
9. Stories (490,000 sub): https://bit.ly/3gljcUi
10. Rick Steves’ Europe (489,000 sub): https://bit.ly/38huG8P
Nguồn:https://www.facebook.com/songtichcuc.org/


Bạn có biết?

YouTube sinh nhật lần thứ 15: Hành trình cá nhân của tôi và con đường phía trước

15 năm trước, YouTube đã có một bước tiến nhỏ để bắt đầu một thứ gì đó lớn lao. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2005, YouTube đã được đăng ký làm trang web. Những người sáng lập của nó muốn tạo ra một cách để mọi người trên khắp thế giới chia sẻ video. Ngay sau đó, video đầu tiên ⁠ xuất hiện tại sở thú, ”, đã được tải lên và trước khi kết thúc năm, trang này đã nhận được hàng triệu lượt xem mỗi ngày.
Chỉ cần dặm tại trụ sở của Google, tôi đã bắt đầu làm việc với các đồng nghiệp để xem cách mọi người sẽ sử dụng video trực tuyến. Thật ngạc nhiên, người dùng trên toàn thế giới muốn tải lên video của họ để chia sẻ câu chuyện của họ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là rất nhiều người khác muốn xem những video này về cuộc sống hàng ngày: những điệu nhảy vui nhộn, những đứa trẻ đưa ra những bình luận bất ngờ dễ thương, và dĩ nhiên, rất nhiều video về mèo. Những video này đã giải trí chúng tôi, nhưng chúng cũng cho thấy có một cái gì đó rất con người về việc kết nối thông qua video trực tuyến. Trong khi các phương tiện truyền thông truyền thống thường cho thấy các phiên bản cuộc sống bóng bẩy và hoàn hảo, phương tiện này là khác nhau; nó có một cảm giác thô, trung thực và xác thực.
Khi YouTube bắt đầu cất cánh, rõ ràng công ty sẽ cần đầu tư vốn đáng kể để hỗ trợ sự tăng trưởng của mình, vì vậy YouTube đã quyết định bán cho một công ty khác. Tôi, cùng với Salar Kamangar, đã đưa ra trường hợp để đưa các công ty lại với nhau. Sau khi mua lại, người sáng lập Chad Hurley trở thành CEO, sau đó là Salar và tôi đã vô cùng vinh dự khi trở thành CEO thứ ba của YouTube, cách đây sáu năm.
Chuyển nhanh đến ngày hôm nay và YouTube có hơn hai tỷ người dùng hàng tháng trên toàn thế giới và 500 giờ video được tải lên mỗi phút.

Nhìn về phía trước vào năm 2020, chúng tôi đã tập trung vào việc biến YouTube thành nơi mọi người có tiếng nói và có thể nhìn thế giới như chúng ta:
Phát triển hệ sinh thái người sáng tạo để trở thành nơi tốt nhất cho người sáng tạo. Người sáng tạo là trái tim của YouTube và họ đã tiên phong đưa ra nội dung mới bằng cách viết về cuộc sống của họ, bao gồm các chủ đề như chơi game, thể dục, hài kịch, sở thích, hướng dẫn trang điểm và mọi cách để tưởng tượng. Bạn muốn sửa cái tủ lạnh 10 tuổi hay xe đó? YouTube có thể có video để thay thế mọi bộ phận và bằng nhiều ngôn ngữ! Các nhà sáng tạo đang ở đỉnh cao của văn hóa và cũng trở thành các công ty truyền thông thế hệ tiếp theo, thúc đẩy nền kinh tế địa phương với việc làm mới. So với năm ngoái, số lượng người sáng tạo kiếm được năm con số hàng năm đã tăng hơn 40 phần trăm. Và hơn 170.000 kênh YouTube trên toàn thế giới có hơn 100.000 người đăng ký ⁠, đó là hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ đang phát triển thông qua nền tảng này. YouTube là một nền tảng duy nhất vì chúng tôi chia sẻ phần lớn doanh thu với những người sáng tạo của chúng tôi. Trong tương lai, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục tăng doanh thu và khán giả của những người tạo YouTube. Chúng tôi đánh giá cao mọi thứ mà người sáng tạo làm để truyền cảm hứng, giáo dục và giải trí cho khán giả của họ. Chúng tôi biết rằng người hâm mộ của họ cũng đánh giá cao họ và hôm nay chúng tôi đã phát động chiến dịch #LoveNotes hàng năm thứ ba. Nhấn vào đây để hiển thị hỗ trợ cho người sáng tạo yêu thích của bạn.
Hợp tác với ngành công nghiệp âm nhạc để tăng doanh thu, phá vỡ các nghệ sĩ mới và quảng bá âm nhạc. YouTube cung cấp công cụ sinh đôi cho doanh thu với quảng cáo và người đăng ký, trả hơn 3 tỷ đô la cho ngành công nghiệp âm nhạc vào năm ngoái từ quảng cáo và đăng ký. Chúng tôi cũng hợp tác với các nghệ sĩ để hỗ trợ và khuếch đại công việc của họ qua mọi giai đoạn của sự nghiệp. Dua Lipa đã tham gia chương trình Foundry đầu tiên của YouTube – sáng kiến ​​của chúng tôi để phát triển các hoạt động âm nhạc độc lập. Justin Bieber và Billie Eilish đã xây dựng lượng khán giả toàn cầu khổng lồ bằng cách kết nối trực tiếp và thu hút người hâm mộ trên YouTube. Mới chỉ 18 tuổi, Billie hiện là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới với năm lần giành giải Grammy gần đây. Và ngay từ những ngày đầu, YouTube đã trở thành ngôi nhà cho các nghệ sĩ tìm ra những cách sáng tạo để sử dụng nền tảng để giúp mở rộng phạm vi của họ. Vào năm 2005, OK Go đã có một trong những bản hit đầu tiên với video âm nhạc của họ, “A Million Way”. Người hâm mộ đã đăng tải các phiên bản riêng của họ về vũ đạo lấy cảm hứng từ nhóm nhạc nam và OK Go quyết định biến nó thành chính thức với một thử thách nhảy trên YouTube. Chúng tôi tiếp tục thấy các nghệ sĩ vô danh làm cho nó lớn với một hit virus. Năm ngoái, “Con đường phố cổ” của Lil Nas X, đã trở thành một hiện tượng trên YouTube và là đĩa đơn dài nhất trên đỉnh Billboard Hot 100.
Làm việc với các công ty truyền thông để mở rộng đối tượng của họ thông qua việc thay đổi thời gian, địa lý mới và người dùng mới. Chúng tôi cũng tăng cường nhận thức về các dịch vụ thuê bao, thể thao và tin tức nổi bật, nội dung dài và phim có đoạn giới thiệu và clip. Và chúng tôi kết nối các mạng và các đối tác truyền thông với một cơ sở tiêu dùng đang ngày càng cắt giảm. Ngày nay, YouTube TV có hơn 2 triệu người đăng ký và dịch vụ của chúng tôi đã mở rộng trên toàn quốc tại Hoa Kỳ, cung cấp quyền truy cập vào hơn 70 kênh, bao gồm mạng cáp, thể thao trực tiếp và lập trình theo yêu cầu.
Giúp các nhà quảng cáo lớn và nhỏ tìm thấy nhiều khách hàng hơn. Các nhà quảng cáo nhận ra phạm vi và hiệu quả của YouTube để nâng cao nhận thức, cải thiện việc xem xét và thúc đẩy kết quả. Vào năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho các giải pháp của chúng tôi đơn giản và hiệu quả hơn, trong khi vẫn giữ trách nhiệm trước tâm trí. Chúng tôi đã dành ba năm qua làm việc để đạt được sự cân bằng hợp lý giữa những gì các nhà quảng cáo nghĩ về sự an toàn của thương hiệu và những gì người sáng tạo nghĩ về việc hóa giải. Chúng tôi tiếp tục phát triển các công cụ giúp nhà quảng cáo tự tin về nơi quảng cáo của họ chạy. Chúng tôi cũng đang làm việc để cung cấp sự minh bạch và chắc chắn hơn cho người sáng tạo với nhiều hướng dẫn hơn về các hướng dẫn thân thiện với nhà quảng cáo và mở rộng chương trình tự chứng nhận của người tạo.
Tiếp tục là một nơi mà người dùng đến để cười và học hỏi. YouTube đã trở thành thư viện video lớn nhất thế giới, nơi mọi người đến để giải trí, xem người sáng tạo yêu thích của họ, nhận trợ giúp về bài tập về nhà, tìm hiểu sở thích mới, xem video âm nhạc mới nhất và tìm cộng đồng. Chúng tôi đã xem các cách mà video là một phương tiện hiệu quả để học users Người dùng có thể thấy cách làm một cái gì đó và lặp lại bài học nhiều lần nếu cần! Cho dù nó có trợ giúp với một lớp toán cho đại học hay học cách may vá và trở thành một doanh nhân, chúng tôi biết YouTube là một lực lượng chính để học tập. Để khuếch đại tác động tích cực này, chúng tôi đã đầu tư vào nội dung gia đình chất lượng, bao gồm quỹ 100 triệu đô la dành riêng cho việc tạo ra nội dung trẻ em nguyên bản, chu đáo trên YouTube và YouTube Kids.
Với những cơ hội mới đã đến những thách thức mới xung quanh trách nhiệm. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc thiết lập các quy tắc của con đường với Nguyên tắc cộng đồng. Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng dựa trên cam kết bảo vệ cộng đồng YouTube. Mặc dù tôi không biết 15 năm tới sẽ mang lại những gì, nhưng tôi chắc chắn rằng YouTube sẽ tiếp tục trao quyền cho thế hệ người kể chuyện tiếp theo và làm phong phú tất cả cuộc sống của chúng ta.

https://youtube.googleblog.com/2020/02/youtube-at-15-my-personal-journey.html

Vi phạm bản quyền trong video trên kênh youtube và các vấn đề có liên quan.

Để có thể kiếm tiền được từ kênh youtube của bạn thì ngoài các tiêu chí như kênh youtube của bạn phải đạt ít nhất 4000k giờ xem trong vòng 12 tháng gần nhất và có ít nhất 1000 subcriber theo dõi kênh của bạn thì một điều kiện khác cũng quan trọng không kém là các dữ liệu như âm thanh, hình ảnh,video trong tất cả các video trên kênh youtube của bạn phải không được lấy từ bất kỳ nguồn nào mà nó đã được bảo vệ bản quyền-Điều đó có nghĩa là tất cả các nội dung trong tất cả các video trên kênh youtube của bạn phải do chính bạn sáng tạo ra và không đi copy ở đâu cả.Nếu bạn chèn vào các video của bạn các âm thanh,hình ảnh,video mà không thuộc bản quyền của bất kỳ ai,cơ quan,tổ chức nào và nó được phép sử dụng miễn phí bản quyền được chấp nhận bởi youtube và nó không vi phạm bất kỳ chính sách nội dung nào của youtube thì bạn hoàn toàn có thể đăng tải lên kênh youtube của bạn và kiếm tiền từ các video trên kênh youtube đó của bạn.

Ngược lại trong bất kỳ video nào trên kênh youtube của bạn có những hình ảnh,âm thanh,đoạn video nào đó mà chúng đã được bảo vệ bản quyền bởi 1 cá nhân,cơ quan,tổ chức sở hữu những hình ảnh,âm thanh,đoạn video đó thì họ hoàn toàn có quyền gửi yêu cầu gỡ bỏ video của bạn ra khỏi kênh của bạn do bạn đã vi phạm bản quyền hình ảnh,âm thanh hay đoạn video của họ bằng công cụ kiểm tra và bảo vệ bản quyền mà youtube cung cấp cho tài khoản kênh youtube của họ. Với công cụ kiểm tra bản quyền được cấp cho kênh youtube,người quản trị kênh dễ dàng kiểm tra xem có ai reup lại video của bạn lên kênh của họ hay không và gửi yêu cầu xóa bỏ video lên youtube để youtube xóa bỏ video đó khỏi kênh của họ do sự vi phạm bản quyền đó.

Với công cụ kiểm tra bản quyền được cấp cho kênh youtube,người quản trị kênh dễ dàng kiểm tra xem có ai reup lại video của bạn lên kênh của họ hay không và gửi yêu cầu xóa bỏ video lên youtube để youtube xóa bỏ video đó khỏi kênh của họ

Khi chính video trên kênh youtube của bạn vi phạm bản quyền và bị người khác báo cáo vi phạm bản quyền thì bạn sẽ nhận được những cảnh báo gì?

Khi bất kỳ video nào trên kênh youtube của bạn có chứa những âm thanh,hình ảnh,đoạn video mà thuộc sở hữu bản quyền của người khác ,họ sẽ biết được thông qua công cụ kiểm tra tình trạng vi phạm bản quyền trên trang quản trị kênh youtube của họ và họ sẽ khiếu nại sự vi phạm bản quyền đó trong video của bạn và youtube sẽ hành động tương ứng với yêu cầu của người chủ bản quyền như xóa bỏ video của bạn hay không xóa bỏ nhưng chuyển toàn bộ thu nhập từ video của bạn về tài khoản kiếm tiền của họ và bạn chỉ có quyền xem video mà thôi chứ không kiếm được tiền từ video mà bạn đã upload lên do bạn đang vi phạm bản quyền của họ.

Bạn sẽ nhận được 1 email thông báo cụ thể từ youtube cụ thể như mô tả trong hình ảnh bên dưới đây:

Bên cạnh đó trên Dashboard quản trị kênh youtube của bạn cũng sẽ nhận được 1 cảnh báo phạt Strike biểu diễn tình trạng vi phạm bản quyền trên kênh youtube của bạn như thế này.

Chúng ta nên lưu ý rằng nếu trong vòng 3 tháng mà bạn vi phạm tất cả 3 lỗi phạt vi phạm bản quyền như thế thì youtube sẽ xóa tài khoản đó của bạn và bạn sẽ không thể nào có cơ hội kiếm được tiền từ kênh youtube đó của bạn nữa vì nó sẽ bị xóa vĩnh viễn và điều đó thật là kinh khủng phải không nào.

Trong trường hợp bạn thấy những báo cáo vi phạm bản quyền đó mà người khác đã khiếu nại bạn với youtube là không đúng thì bạn cũng có quyền gửi kháng cáo của bạn nên youtube nhờ youtube xem xét,nhưng bạn phải đảm bảo chắc chắn 1 điều rằng những nội dung bên trong video của bạn hoàn toàn thuộc về bạn và do chính bạn sáng tạo ra không phải do copy ở đâu cả thì kháng cáo của bạn mới có tác dụng và khi có xảy ra kiện cáo trong thực tế (tại tòa án ) chẳng hạn thì bạn mới giành phần thắng và không bị thiệt hại hay phải đền bù cho đối phương khi thua kiện các bạn nhé.

Hy vọng với các thôn tin sơ lược bên trên các bạn đã hình dung được 1 phần nào đó các vấn đề liên quan đến bản quyền khi đăng tải video lên kênh youtube để kiếm tiền các bạn nhé.

Chúc các bạn phát triển kênh youtube kiếm tiền thành công và an toàn!

YouTube thay đổi cách xác minh kênh, nhiều người có nguy cơ mất trắng “huy hiệu”

Cơ chế xác minh kênh YouTube thay đổi nhằm “làm sạch” và minh bạch hoá nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới.

YouTube đang thay đổi chính sách của chương trình xác minh tài khoản dành cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này, khiến các kênh mới nổi khó kiếm “dấu tick” bên cạnh tên kênh của mình. Các tiêu chuẩn được đưa ra đang ngày càng trở nên khắt khe hơn.

YouTube thay đổi cách xác minh kênh, nhiều người có nguy cơ mất trắng huy hiệu - Ảnh 1.

Hệ thống hiện tại của YouTube cho phép bất kỳ kênh nào có trên 100.000 người theo dõi đều có thể được xác minh. Tuy nhiên, từ nay, trang chia sẻ video này sẽ tập trung cấp dấu tick cho những kênh “thực sự cần được xác minh”, đại diện công ty cho biết. Nhóm những người này bao gồm các YouTuber lâu năm, các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ hài, cùng một số nhóm khác.

Chương trình xác minh tài khoản đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với công việc của các nhà sáng tạo nội dung. Một khi đã được xác minh, nội dung của các nhà sáng tạo sẽ xuất hiện trong mục “Đề xuất” khi người dùng tìm kiếm một nội dung nào đó. Các kênh không thoả mãn các tiêu chí mới của YouTube sẽ bị gỡ dấu xác minh, bắt đầu từ ngày hôm nay. Các nhà sáng tạo nội dung sẽ được phép “khiếu nại” quyết định “xoá dấu tích” của YouTube từ nay cho đến khi chính sách mới chính thức có hiệu lực vào nửa cuối tháng 10.

Xác minh cũng là một trong những cách giúp thể hiện “vị thế” của các nhà sáng tạo nội dung trong cộng đồng YouTube. “Dấu tích” bên cạnh tên kênh là một trong những minh chứng cho thấy kênh này là một trong những “thành viên nổi bật” trong cộng đồng. Việc mất dấu tích có thể khiến cho nhiều nhà sáng tạo cảm thấy nản lòng – nhất là trong bối cảnh gần đây đang ngày càng có nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước cách thức YouTube “đối xử” với cộng đồng người dùng.

Với chính sách mới, các YouTuber cần phải có “danh tiếng” cả trên cộng đồng YouTube trực tuyến lẫn ở ngoài đời thực thì mới có thể nhận được dấu “xác minh”.

YouTube thay đổi cách xác minh kênh, nhiều người có nguy cơ mất trắng huy hiệu - Ảnh 2.

Các quy định mới về xác minh tài khoản này là một trong những động thái mới nhất của YouTube nhằm quản lý hiệu quả hơn các kết quả tìm kiếm và đề xuất – một trong những khía cạnh mà YouTube vấp phải khá nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây. Các giám đốc công ty cho biết YouTube đang nghiên cứu để đảm bảo thuật toán của trang web có thể đề xuất những video có nội dung “xác thực”, đúng đắn và đáng tin cậy đến từ các nhà sáng tạo nội dung có tên tuổi, đặc biệt là ở một số lĩnh vực nhạy cảm.

Theo thông cáo báo chí mới, đích thân nhóm vận hành YouTube sẽ trực tiếp phê duyệt từng yêu cầu xác minh một. Các kênh thoả mãn điều kiện mới không cần phải đăng ký lại “dấu xác minh” bởi hệ thống sẽ tự động “cấp” cho họ.

YouTube cũng nhấn mạnh rằng hiện tại phiên bản di động của trang YouTube không hiển thị bất kỳ dấu xác minh nào, và do đó việc các YouTuber sử dụng ảnh chụp giao diện di động để phản ánh là không có cơ sở. YouTube cũng cho biết hãng sẽ sớm bổ sung điều này trong tương lai. “Chúng tôi thay đổi chính sách nhằm giúp người dùng xác định chính xác đâu là kênh YouTube của nhà sáng tạo mà họ đang cần tìm,” đại diện YouTube đăng tải thông điệp trên Twitter. “Xin hãy lưu ý rằng dù có huy hiệu hay không, thì bạn vẫn luôn là một phần quan trọng của cộng đồng YouTube.

Nguồn: http://kenh14.vn/youtube-thay-doi-cach-xac-minh-kenh-nhieu-nguoi-co-nguy-co-mat-trang-huy-hieu-20190920234846077.chn

Tìm hiểu công cụ kiểm tra tự động xem có ai reupload lại video của bạn lên kênh youtube của họ hay không

Gần đây youtube đưa ra một công cụ mới có tên là
Copyright Match Tool có khả năng tự động tìm nội dung trên YouTube khớp với nội dung video do bạn tự sáng tạo ra . Sau đó, bạn chỉ cần xem lại các kết quả đó rồi chọn bước thực hiện tiếp theo.

Cách hoạt động của công cụ Copyright Match Tool

Sử dụng công cụ Copyright Match Tool

Lần đầu tiên sử dụng công cụ Copyright Match Tool của youtube,trước tiên bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản kênh youtube của bạn rồi đăng nhập vào liên kết mà youtube gửi cho bạn vào gmail của bạn -liên kết đó sẽ dẫn đến trang quản lý bản quyền Copyright trên kênh youtube của bạn ví dụ của tôi là liên kết sau :

Click vào đó để mở trang copyright trên kênh youtube trong tài khoản cá nhân của bạn ra rồi click vào nút lệnh “AGREE AND CONTINUE”

Trang quản lý bản quyền trên kênh youtube cá nhân của tôi

Các gợi ý liên quan đến việc sử dụng công cụ này gồm:

Kiểm soát nội dung của bạn

Để giúp bảo vệ những gì là của bạn, chúng tôi đã xác định các video khác có thể đang sử dụng một số hoặc tất cả nội dung của bạn. Bạn có thể thực hiện hành động đối với các video này theo nhiều cách, bao gồm bắt đầu cuộc trò chuyện với kênh khác hoặc yêu cầu YouTube xóa video.

Hướng dẫn sử dụng công cụ này

1.Xem lại từng video trước khi hành động Các trận đấu không phải lúc nào cũng chính xác. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy mức độ trùng khớp của nó và cung cấp các khung chính để xem xét.

Không phải tất cả tái sử dụng là vi phạm bản quyền

2.Một kênh chuyển đổi nội dung gốc để bình luận, phê bình hoặc nhại có thể được bảo vệ theo học thuyết sử dụng hợp lý.

Sử dụng công cụ này có thể bị lấy đi khỏi tài khoản cuả bạn nếu bạn làm dụng nó quá mức

3.Việc sử dụng công cụ này được giới hạn cho các nhà sáng tạo cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Lạm dụng quy trình yêu cầu xóa hoặc lạm dụng công nghệ phù hợp (chẳng hạn như tải lên nhiều bản sao video của bạn) vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Ngay sau khi nhấn vào nút “AGREE AND CONTINUE” thì trang quản trị của công cụ này hiện ra và liệt kê cho bạn biết là có những video nào do bạn sáng tạo ra đang bị một người nào đó reupload lại lên kênh youtube của họ như hình mô tả bên dưới đây:

Công cụ này báo cho ta biết kênh tên là gì đang reupload lại video của bạn lên kênh của họ,tỷ lệ khớp là bao nhiêu phần trăm và bạn cần đưa ra các hành động tương ứng là gì?

Hãy hành động để phù hợp với video

Chọn một biểu tượng cho phép bạn thực hiện hành động đối với các video phù hợp. Bạn có thể ẩn các kết quả trùng khớp bằng cách di chuyển chúng vào kho lưu trữ, yêu cầu YouTube xóa chúng hoặc liên hệ với kênh khác.

Theo dõi hành động của bạn

Sử dụng các tab này để xem lại các yêu cầu xóa video, tin nhắn đã gửi và các kết quả khớp bạn đã chuyển đến kho lưu trữ.

Tab các yêu cầu gỡ bỏ mà bạn đã thực hiện
anh sách các yêu cầu gỡ bỏ video vi phạm bản quyền mà bạn đã thực hiện

Đi đến kênh đang bị youtube thông báo là họ đã reupload video của bạn lên kênh của họ để kiểm tra thực hư thế nào.

Kết quả kiểm tra

Đúng là họ đã reupload lại video của tôi lên kênh của họ nên tôi đã đưa ra hành động là yêu cầu gỡ bỏ

Phát hiện video này bị reupload lên kênh của họ
Tôi đưa ra yêu cầu gỡ bỏ video đó của tôi ra khỏi kênh của họ

Sau khi bạn nhấn nút “REQUEST VIDEO REMOVAL” một form điền thông tin của người khiếu nại chính là thông tin của bạn được hiện ra ,bạn hãy nhập đầy đủ các thông tin mà youtube yêu cầu rồi nhấn nút “SUBMIT” trên đó để gửi đi.

Khi bạn đã gửi Form khiếu nại yêu cầu gỡ bỏ video khỏi kênh youtube đã reupload lại video của bạn thì thông báo sau sẽ hiện ra

Như vậy là bạn đã sử dụng công cụ Copyright Match Tool để tự động phát hiện những video của bạn bị ai đó reupload lại lên kênh của họ thành công rồi đó.

Hy vọng với những chia sẻ này bạn có thể bảo vệ được những sáng tạo nội dung của bạn khỏi nạn ăn cắp bản quyền và thu hút được nhiều người truy cập đến kênh youtube của bạn nhờ những nội dung độc quyền chỉ bạn có các bạn nhé.

Chúc các bạn thành công!

Kiếm tiền trên mạng bằng cách đăng video lên youtube như thế nào

Chào các bạn,hôm nay tôi sẽ bắt đầu chủ đề kiếm tiền online bằng bài viết nói về kiếm tiền bằng cách đăng video lên youtube như thế nào, để chúng ta hiểu được tại sao chỉ bằng cách đăng tải video lên youtube mà nhiều người có thể kiếm được tiền thậm trí rất nhiều tiền là đằng khác các bạn cùng theo dõi nhé.

Kiếm tiền bằng cách upload video lên kênh youtube của bạn thế nào?

Như bạn đã biết http:// youtube.com là một trang web nổi tiếng trên toàn thế giới ,có thể nói đây chính là mạng xã hội chuyên về video lớn nhất trên thế giới ,trang web này cho phép người sử dụng có thể sử dụng tài khoản google của mình để đăng nhập và tải lên các video thuộc mọi chủ đề của cuộc sống thực như giáo dục ,y tế,văn hóa,du lịch,công nghệ,giải trí,phim ảnh ,nhạc,các video tự sáng tạo….nhìn chung tất cả những video mà người dùng tạo ra có thể được đăng tải lên trên mạng xã hội video lớn nhất hành tinh này.

http:// youtube.com

Với số lượng video được đăng tải lên cực kỳ khổng lồ youtube đã trở thành cỗ máy kiếm tiền khổng lồ của hãng công nghệ khổng lồ Google.Vậy cơ chế hoạt động của cỗ máy này thực chất là như thế nào?

Về cơ bản,Google Inc là chủ sở hữu của nền tảng chia sẻ video trực tuyến youtube.com ,họ có đủ cơ sở vật chất và các nền tảng công nghệ hỗ trợ cỗ máy http:// youtube.com hoạt động(hệ thống máy chủ lưu trữ,các nền tảng công nghệ web cho phép người sử dụng trên toàn thế giới có thể đăng ký tài khoản và có các giao diện web cho phép người dùng upload video của mình trên kênh cá nhân của mình.

ví dụ về một kênh youtube cá nhân của người dùng

Các video của người sử dụng rất đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của cuộc sống từ các lĩn vực văn hóa xã hội,phim ảnh,thế giới động vật,tin tức,công nghệ ….và chính những thông tin này lại hướng đến các nhóm đối tượng người xem khác nhau trên thế giới.

Có những người bị cuốn hút bởi nội dung trong lĩnh vực công nghệ thì những video liên quan đến công nghệ luôn được họ tìm kiếm và theo dõi nhiều nhất,những người nuôi thú cưng lại bị thu hút bởi các video có nội dung về pet,động vật chó mèo gì đó,những người yêu thích giải trí thì họ lại xem nhiều video liên quan đến phim ảnh….

Bên ngoài đời thực các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhận thấy youtube chính là nơi mà họ có thể gửi gắm vào đó việc quảng bá sản phẩm của mình nhắm đến những nhóm người xem đó.

Họ trả tiền cho Google để Google có thể giúp họ phân phối các thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp đến những người xem video trên youtube.

Cùng với đó ,để có thể duy trì được một hệ thống đa dạng về nội dung và nâng cao chất lượng nội dung,ngoài miễn phí cho người dùng có thể tải video lên,youtube còn tạo ra một chương trình cộng tác viên gọi là Youtube Patner.

Chương trình này cho phép người sử dụng đăng ký tham gia kiếm tiền bằng video của họ bằng cách cho phép đặt các banner quảng cáo được google phân phối vào video của mình.

Khi có những người dùng khác xem video của họ và trong quá trình xem video thì các banner quảng cáo được youtube phân phối đến và bật lên,số lượng hiển thị banner quảng cáo và số lần mà người xem khác click vào các banner quảng cáo đó sẽ được ghi nhận và là cơ sở để youtube(Google ) tính toán để trả tiền cho cộng tác viên này.

Google có đủ khả năng công nghệ để tạo ra các công cụ tạo ra một hệ thống chạy quảng cáo và gắn các quảng cáo đó vào các video và mỗi khi người xem video thuộc chủ đề nào đó thì họ sẽ bật các banner quảng cáo có nhắm mục tiêu phù hợp với đối tượng người xem video lên,thế là nhờ các banner quảng cáo đó mà thông tin về doanh nghiệp,nhà sản xuất sẽ được chuyển tải đến những người xem đó.

Nếu đó thực sự là các thông tin mà người xem đang cần đến nó thì họ sẽ click vào quảng cáo và dẫn người xem đó đến trang chủ của doanh nghiệp hay nhà sản xuất,và giữa doanh nghiệp và Google có những thỏa thuận về chi phí và cách tính chi phí nhất định nào đó tùy thuộc vào số lượng lần quảng cáo xuất hiện cũng như số click chuột của người xem vào các banner quảng cáo của họ.

Để thực hiện được việc hiển thị các quảng cáo lên các video của người dùng tải lên,trước đây Google thiết lập hệ thống phân phối quảng cáo đến tất cả các video do người dùng tải lên,nhưng điều này đã dẫn đến một vấn đề là những quảng cáo của các doanh nghiệp đôi khi bị gán vào những nội dung không phù hợp có các nội dung xấu gây ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp và họ đã có những phản ứng gay gắt dẫn đến việc Google(youtube) phải xem xét lại hệ thống của họ.

Họ đã thay đổi chính sách chất lượng và các tiêu chuẩn tham gia kiếm tiền cho các đối tác youtube(youtube Partner).

Để có thể kiếm tiền bằng chương trình Youtube Patner của Google,kênh youtube của người dùng đó phải đạt được các tiêu chuẩn gồm số lượng giờ xem trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm xem xét phải đạt ngưỡng 4000h xem và kênh phải có ít nhất 1000 lượt người theo dõi đồng thời nội dung các video phải không vi phạm bất kỳ điều khoản nào do youtube đặt ra như phải là nội dung có bản quyền(do chính người dùng sáng tạo ra chứ không phải đi sao chép của người khác,không có các nội dung xấu như văn hóa phẩm đồi trụy,khủng bố,phân biệt chủng tộc….được quy định trong chính sách của youtube)

Sau khi có đủ các điều kiện trên youtube patner(đối tác) có thể đăng ký với google để tạo mới một tài khoản Google adsense ,rồi liên kết tài khoản này với kênh youtube của họ.

Số tiền người dùng kiếm được thông qua đặt quảng cáo lên video của mình sẽ được Google Adsense thống kê và ghi nhận theo tháng.

Vào các ngày trước ngày 15 hàng tháng Google Adsense sẽ báo cáo lại tổng số tiền đối tác youtube kiếm được cho đối tác và sẽ tiến hành thanh toán cho đối tác nếu tổng thu nhập của họ đạt ngưỡng 100$ thông qua Western Union hoặc bắng Sec.

Trên đây chính là mô tả giải thích cho các bạn biết hiện tại có rất nhiều người lập ra kênh youtube cá nhân và tham gia kiếm tiền với chương trình youtube patner của Google và cách kiếm tiền bằng video của mình,còn bạn bạn có sẵn sàng tham gia cách kiếm tiền trên mạng này hay không?

Lời kết

Hy vọng thông qua bài viết này,bạn sẽ biết được tại sao ngày nay lại có nhiều người sử dụng kênh youtube và upload video lên kênh youtube của mình để kiếm tiền đến như vậy các bạn nhé.

Hướng dẫn cách thêm các trang liên kết ngoài trên ảnh header trên kênh youtube của bạn

Bạn muốn thêm các trang liên kết bên ngoài như trang facebook,twitter,blogger,website cá nhân …của bạn vào phần góc dưới cùng bên phải của ảnh header trên kênh youtube của bạn như phần khoanh đỏ ở hình bên dưới đây.

Vậy làm thế nào để thêm được các liên kết đó vào trang kênh youtube cá nhân của bạn?Dưới đây tôi sẽ chỉ ra cho bạn cách làm được điều đó nhé.

Các bước thực hiện

1.Truy cập vào trang web Youtube.com rồi tiến hành Đăng nhập(sign in) vào trang youtube cá nhân của bạn bằng tài khoản gmail mà bạn đã có để mở trang quản lý kênh youtube của bạn ra.

Sau khi đã đăng nhập thành công bạn click chuột trái vào biểu tượng tài khoản cá nhân của bạn,một menu hiện ra ,click chọn “My chanel” để mở trang quản lý kênh youtube của bạn ra

Tôi ví dụ đây là trang youtube cá nhân quản lý các kênh youtube trong tài khoản google của tôi,hiện chưa bổ sung liên kết ngoài nào như sau nhé:

Để bổ sung thêm các liên kết đến các trang web bên ngoài cho kênh của bạn,click vào nút lệnh “Customize  channel” như được khoanh đỏ ở hình phía trên

Trang tùy chỉnh kênh sẽ hiện ra cho phép bạn cài đặt các tùy chỉnh cho kênh của bạn,click chọn vào tab “About”

Trang tùy chỉnh “About” mở ra cho phép bạn thay đổi các nội dung trong đó

Bạn tìm đến nút lệnh “Link” và click chuột vào đó để mở tùy chỉnh bổ sung các đường liên kết đến các trang web bên ngoài của bạn ra.

Một nút lệnh “Add” sẽ hiện ra cho phép bạn được bổ sung tổng cộng thêm 5 đường link đến các trang web bên ngoài của bạn vào kênh youtube của mình,ban click vào nút lệnh “Add” đó.

Sau khi click vào nút lệnh “Add” các ô nhập thông tin cho các liên kết đến bên ngoài hiện ra bạn chỉ cần nhập đúng các thông tin cần thiết mà các ô nhập đó yêu cầu như tên và đường dẫn đến trang web bên ngoài của bạn gồm “Link Title-Tiêu đề đường link ” tôi đặt nó là KCNCN NEWS và đường dẫn(URL) của đường link đó tôi copy địa chỉ website của trang web bên ngoài của tôi rồi dán vào đó nó có địa chỉ là :http:\kenhcapnhatcongnghe.com

Để có thể bổ sung tiếp một đường link ra bên ngoài khác của bạn,chỉ cần click tiếp vào nút lệnh “Add” thì các ô nhập thông tin trống sẽ lại hiện ra cho bạn nhập tiếp thông tin của các trang web liên kết bên ngoài khác của bạn vào,tối đa ta sẽ có thể tạo được 5 liên kết đến 5 trang web bên ngoài của bạn thôi các bạn nhé.

Sau khi nhập xong toàn bộ các liên kết đến các trang web bên ngoài của bạn(bao gồm đầy đủ hai trường thông tin là Link Tilte(tiêu đề liên kết) và URL(địa chỉ trang web liên kết bên ngoài) vào rồi bạn nhấn nút lệnh “Done” .Khi đó tên liên kết đến trang web bên ngoài của bạn sẽ được liệt kê vào danh sách các liên kết cả bạn như hình.

Đồng thời các liên kết đến các trang web bên ngoài mà bạn đã nhập sẽ được xuất hiện tại vị trí góc dưới phải dưới cùng trên ảnh Header của kênh youtube của bạn như hình minh họa dưới đây:

Bằng cách đó ta đã bổ sung thành công liên kết đến trang web bên ngoài vào hình ảnh trên Header trong kênh youtube của mình rồi đó.

Video tham khảo:

Lời kết

Trên đây tôi đã chỉ cho bạn cách thêm các trang liên kết ngoài trên ảnh header trên kênh youtube của bạn.

Các bạn hãy làm thử xem sao nhé.Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn cách chèn nút đăng ký kênh vào video trên kênh youtube của bạn

Chèn nút đăng ký kênh vào video trên kênh youtube của bạn có tác dụng gì?

Để có thể thu hút được thêm sự ủng hộ của khán giả xem các video của bạn mỗi khi bạn upload lên kênh youtube một hoặc nhiều video nào đó,bạn cần làm gì đó để khuyến khích người xem đăng ký kênh của bạn mỗi khi họ xem xong một video mà bạn đã upload lên kênh của mình.

Điều đầu tiên bạn phải trú trọng đến là phải tạo ra được nội dung thật hay thật độc đáo hoặc chí ít ra đó phải là những thông tin hữu ích cho người xem giúp họ có thể giải quyết được một vấn đề nào đó trong công việc và cuộc sống của họ.

Và thủ thuật bổ sung vào video một nút khuyến khích đăng ký kênh của bạn là một điều cần thiết.

Cách chèn nút đăng ký kênh vào video trên youtube

Để có thể bổ sụng được một nút đăng ký kênh(subcribe) vào video của bạn mỗi khi bạn upload video nào đó lên kênh youtube của mình thì bạn cần phải tiến hành theo các bước dưới đây:

1.Đăng nhập vào kênh youtube của bạn bằng tài khoản google cá nhân của mình.Nếu chưa có tài khoản google hoặc kênh youtube thì bạn cần phải đăng ký và tạo mới (ở đây tôi sẽ không đề cập đến trường hợp này)

2.Trang cá nhân cho kênh youtube của bạn sẽ mở ra.

3.Sau khi đã đăng nhập vào đúng kênh youtube cá nhân của bạn rồi ,click vào biểu tượng kênh ở góc trên cùng bên phải màn hình ,menu hiện ra chọn “Youtube Studio(beta)”.

4.Youtube Studio Beta mở ra bạn tìm đến tab “Setting”

5.Click chuột vào Setting màn hình tiếp sau mở ra ,bạn chọn “Other setting” và chọn”Channel Branding”.

6.Click chuột vào “Channel Branding” để mở cài đặt sau ra.

7.Bạn click chuột trái vào nút lệnh “Add a wartermark” để đi tiếp.

8.Đến đây là lúc bạn sẽ tải ảnh đại diện làm nút đăng ký kênh mà bạn chuẩn bị từ trước bằng cách nhấn vào nút “chọn tệp” và tìm đến đúng nơi có ảnh làm đại diện cho nút đăng ký kênh mà bạn chuẩn bị từ trước trên máy tính của bạn.

Rồi nhấn nút lệnh “open”  và cuối cùng là nhấn nút “save”để đưa ảnh đại diện đó lên.

Tiếp tục nhấn nút lệnh “save” thêm một lần nữa.

9.Đến đây màn hình tùy chỉnh thời điểm sẽ xuất hiện nút đăng ký kênh của bạn sẽ hiện ra cho phép bạn tùy chỉnh thời điểm xuất hiện nút lệnh đó là khi nào,lúc bắt đầu video hay ở đoạn giữa video sau một khoảng thời gian nào đó do bạn nhập giá trị thời điểm bắt đầu xuất hiện nút lệnh đó hay là cuối video mới xuất hiện,hoặc toàn bộ video .

Thời điểm đó là do bạn tùy chọn.

10.Cuối cùng bạn nhấn vào nút lệnh “Update “sau khi đã đưa ra lựa chọn quyết định thời điểm mà nút đăng ký kênh sẽ xuất hiện.

11.Sau khi nhấn nút “update” có thông báo “saved successfully” là công việc đã hoàn thành.

Video tham khảo:

Lời kết

Bằng cách cài đặt như vậy ta đã chèn được nút đăng ký kênh vào video của mình trên kênh youtube rồi đó các bạn nhé.Nút đăng ký kênh này sẽ góp phần làm tăng số lượng người theo dõi kênh của bạn lên nếu chất lượng video mà bạn upload lên kênh của mình thực sự thuyết phục được khán giả của mình đấy.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Phải làm gì khi bạn xem video nhưng bị giật lag và load chậm

Gọi đồ ăn với GrabFood tại đây

Lazada Việt  nam-Mua  hàng  trực  tuyến  giá  tốt

 

Shopee Việt Nam-Mua và bán trên ứng dụng di động và website

 

Sendo:Thế giới shopping-Chợ online mua bán giá tốt bảo trợ FPT

 

 

Bạn thử tưởng tượng rằng khi đang ngồi xem một bộ phim rất hay trên youtube lúc đầu bạn mở video lên thì nó chạy mượt mà nhưng một đoạn thời gian tiếp sau nào đó trong lúc bạn đang xem thì video của bạn lại bị chạy nhát gừng giật khục và xuất hiện hình vòng tròn quay quay ngay giữa video,vì sao nó lại có tình trạng như vậy và cách khắc phục ra sao ?

Dưới đây tôi sẽ phân tích một số nguyên nhân cơ bản và cách khắc phục giúp các bạn hiểu được sơ bộ tại sao và làm như thế nào để nó có thể chạy mượt mà lại các bạn nhé.

Các nguyên nhân gây ra hiện tượng video load chậm.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng video bị load chậm,bị lag,giật như sau:

1.Cấu hình thiết bị phần cứng dùng để xem video của bạn quá kém .

Tôi chẳng hạn như thế này giả sử bạn có một thiết bị có thể dùng để xem video trên internet như máy tính bảng hoặc điện thoại hoặc laptop hay máy tính để bàn chẳng hạn và tôi cũng giả sử là thiết bị đó của bạn đang được kết nối vào mạng internet thông qua kết nối wifi hoặc 3G,4G gì đó.

Bạn truy cập vào trang youtube.com để xem video trên đó,trong khí xem lúc thì video nó chạy mượt mà ,lúc thì nó lại chạy chậm đơ đơ load chậm và có hình tròn quay quay ở giữa rồi lúc sau nó lại chạy tiếp( ta gọi chung nó là hiện tượng video bị giật đi) bạn cảm thấy rất bực mình và muốn làm gì đó để video nó chạy mượt mà hơn nhưng không biết tại sao và làm thế nào,trong khi mà bản thân thiết bị của bạn đã quá cũ và lỗi thời có cấu hình rở ẹc không đủ sức mạnh để có thể xem được các video có độ phân giải cao.

Có hai vấn đề cần làm rõ là cấu hình thiết bị rở ẹc là gì? Và độ phân giải video có phù hợp với cấu hình thiết bị chạy video đó hay không?

Đối với một thiết bị có thể phát video trực tiếp trên internet như là điện thoại thông minh,máy tính bảng,laptop,máy tính để bàn có kết nối vào mạng internet thông qua kết nối wifi hoặc 3G,4G trước đây khoảng 10-20 năm về trước kể từ thời điểm hiện tại(2018) ,do công nghệ chế tạo linh kiện điện tử chưa đạt được những thành tựu đỉnh cao như hiện tại nên phần lớn các linh kiện điện tử như bộ vi xử lý,bộ nhớ RAM,ROM,và các linh kiện như chip xử lý đồ họa không thực sự mạnh mẽ chủ yếu chỉ dừng lại ở mức thực hiện các chức năng cơ bản và không đạt được tốc độ xử lý dữ liệu nhanh.

CPU chỉ dạng đơn nhân,bộ nhớ RAM không đủ lớn chỉ từ 256MB trở xuống cộng với bộ nhớ ROM của thiết bị nơi có chứa hệ điều hành của máy (nếu là thiết bị di động,máy tính bảng) cũng còn rất hạn chế,các linh kiện giúp truy cập vào ra trong phần mạng internet như chip wifi hoặc Ethernet cũng rất cùi bắp…

Cùng với đó các hệ điều hành giành cho thiết bị chạy tương ứng với cấu hình phần cứng thiết bị đó không đủ mạnh mẽ thông minh và đa nhiệm như bây giờ.Điện thoại thời điểm đó chưa phải là các thiết bị smartphone sử dụng hệ điều hành android,ios,windowsphone hoặc một số hệ điều hành khác như ngày nay mà chủ yếu là các hệ điều hành cổ điển đơn điệu ,đối với máy tính laptop hoặc máy để bàn thì tuy có phần mạnh mẽ hơn điện thoại ,máy tính bảng nhưng cũng vẫn có nhiều hạn chế trong các tác vụ xử lý dữ liệu do CPU chỉ đơn nhân hoặc bộ nhớ RAM,bộ nhớ chip đồ họa có dung lượng rất nhỏ…

Chỉ cần sơ lược vài điểm về cấu hình phần cứng thiết bị chạy video từ internet nói trên ta đã cảm nhận được phần nào cơ bắp của chúng rồi phải không nào.

Ngày nay các thiết bị điện tử giành cho mục đích ghi hình quay video đã đạt được những bước tiến cực kỳ mạnh mẽ về cấu hình phần cứng nên đã cho ra đời các video có độ phân giải cực cao hoặc cho phép lựa chọn nhiều cấp độ phân giải của hình ảnh,video một cách linh hoạt.

Chi tiết danh sách các độ phân giải hình ảnh và video bạn có thể tham khảo trên wikipedia tại đây:Danh sách các độ phân giải hình ảnh video.

Đối với video độ phân giải đã đạt được những cột mốc về độ phân giải khá ấn tượng như 720p,1080p,4k,8k có khi còn cao hơn nữa.Chính vì vậy mà khi bạn xem một video bất kỳ nào đó trên youtube tất cả các độ phân giải từ thấp đến cao của video sẽ được youtube đưa ra cho bạn có thể lựa chọn từ 144p,240p,360p,480p ,720p,1080p,2k,4k,8k…rất linh hoạt .

Thông thường khi bạn bắt đầu xem một video bất kỳ nào đó trên youtube.com,youtube sẽ tự động lựa chọn cho thiết bị của bạn một độ phân giải video phù hợp với tốc độ đường truyền internet của bạn nhất ,vì họ có các công cụ đánh giá tốc độ đường truyền nhà bạn một cách tự động.

Chính vì vậy chất lượng(độ phân giải ) của video được youtube chọn tự động để phù hợp với tốc độ đường truyền internet nhà bạn nhất giúp video đó có thể chạy mượt mà nhất có thể,tránh giật leg gây ra khó chịu cho người xem.

Vậy là sau một đoạn dài nói nhăng nói cuội ở trên chúng ta đã rút ra được kết luận là:

Bạn đang dùng một thiết bị có một cấu hình phần cứng quá kém,CPU thì đơn nhân ,xung nhịp thì thấp,bộ nhớ RAM ít,chip xử lý vào ra internet(chip wifi hoặc ethernet) trên thiết bị đã lỗi thời, trong khi mà video trên internet lại được tạo ra bởi những thiết bị ghi hình hiện đại và cao cấp hơn ,độ phân giải cao hơn làm cho việc hiển thị và phát các video đó trên thiết bị phần cứng cũng như hệ điều hành đã lỗi thời của bạn không tương thích với nhau .

Trong khi video thì quá nặng(dữ liệu nhiều) còn thiết bị của bạn(cỗ máy xử lý khối dữ liệu đó) thì lại quá yếu kém,chính điều đó là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng khi bạn xem video trên youtube thì nó bị lag bị giật khục đó các bạn nhé.

Để khắc phục được hiện tượng này thì bạn cần phải lựa chọn độ phân giải video cho phù hợp với cấu hình phần cứng và khả năng xử lý tín hiệu video trên thiết bị của bạn,thông thường thì bạn chọn độ phân giải video càng thấp thì video sẽ ít bị giật bị lag nhưng bạn lại phải chịu đựng một điều là chất lượng video cũng bị thấp theo.

2.Trường hợp thiết bị (điện thoại,máy tính bảng,laptop,máy tính để bàn…)của bạn là một thiết bị hiện đại theo kịp thời đại công nghệ ,ý tôi là thiết bị của bạn có cấu hình phần cứng tốt(CPU đa nhân(4 nhân,8 nhân..),xung nhịp có tốc độ cao,RAM lớn 1G,2G,3G,4G..ROM (8G,16G,32G…)chíp đồ họa đa nhân,chip wifi theo các chuẩn wifi mới nhất hiện nay ….

Nói chung là bạn đã có một thiết bị có cấu hình khủng và cập nhật công nghệ nhất mà khi truy cập internet và vào youtube để xem video mà video vẫn bị giật,lag quay đơn đơ load chậm thì nguyên nhân không phải là do thiết bị của bạn nữa mà là do các nguyên nhân khác.

Để khắc phục vấn đề video bị giật bị lag này ,trước tiên bạn nên ngắt kết nối wifi rồi bật lại ,cứ bật tắt một vài lần xem vấn đề có được giải quyết không.

Có một số trường hợp có thể gây ra lỗi load video chậm,chạy giật lag như là:

Trường hợp 1:Trên thiết bị của bạn có những ứng dụng chạy ngầm mà bạn không biết,các phần mềm đó liên tục có các kết nối đến các server của nó ở đâu đó trên internet làm chiếm băng thông đường truyền wifi hoặc mạng ethernet của bạn thì cũng làm việc tải video từ youtube về bị chậm trễ gây giật lag.Các phần mềm chạy ngầm đó có thể là các phần mềm có kết nối trực tuyến như zalo,facebook….hoặc virus máy tính ,virus điện thoại….

Bạn cần tìm hiểu cách tắt các phần mềm chạy ngầm đó đi thì rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề.

Trường hợp hai,do bộ phát wifi nhà bạn bị lộ mật khẩu,có những người khác biết được tên và mật khẩu wifi nhà bạn,họ truy cập vào mạng wifi nhà bạn với số lượng đông người làm ảnh hưởng đến băng thông đường truyền internet nhà bạn ,giống như một con đường có nhiều người đi thì sẽ trở lên trật trội và khó đi vậy.Đó cũng có thể làm cho việc tải video về thiết bị của bạn bị chậm,giật lag.Việc của bạn là cần phải đổi mật khẩu wifi sang một mật khẩu mới để loại bỏ việc truy cập của những người đó đi thì mạng nhà bạn sẽ chạy nhanh hơn đồng nghĩa với việc bạn xem video sẽ không còn bị chậm nữa.

Trường hợp thứ 3 ,nếu mật khẩu wifi nhà bạn là bảo mật ,không ai khác có thể truy cập vào mạng wifi nhà bạn được mà nó vẫn chạy chậm thì bạn có thể bật tắt lại thiết bị wifi để reset thiết bị này về trạng thái ban đầu ổn định và tốt nhất ,vì đôi khi do quá trình dữ liệu mạng vào ra qua thiết bị nhiều làm nó nóng lên hoặc các vi mạch bên trong của bộ phát wifi không thoát ra được khỏi một trạng thái nghẽn mạch,hoạt động chậm chạp nào đó ,mà khi bạn reset lại nó thì thiết bị sẽ thoát ra khỏi trạng thái đó và hoạt động bình thường trở lại.Nhiều khi chỉ cần reset lại bộ phát wifi là cũng giải quyết được tình trạng truy cập mạng internet giúp việc truy cập vào mạng internet từ thiết bị của bạn trở lại thông suốt và nhanh chóng hơn đấy.

Trường hợp 4: Trong trường hợp bạn đã làm tất cả các điều có thể như là bật tắt wifi trên thiết bị như điện thoại,laptop,máy tính bảng,máy tính để bàn của bạn rồi,đồng thời bạn cũng đã bật tắt cả thiết bị phát wifi rồi mà vẫn không giải quyết được tình trạng xem video bị chậm,giật lag thì vấn đề đó có thể nằm ngoài khả năng của bạn rồi.

Khi đó nguyên nhân lại có thể do đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet,các tác vụ quản lý băng thông dành cho thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ họ đã thay đổi thông số nào đó gây ra việc download và upload dữ liệu đến thiết bị đầu cuối chậm đi.

Nếu vấn đề là kéo dài liên tục mà bạn không khắc phục được thì bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet nhờ họ kiểm tra và khắc phục cho.

Ngoài ra nguyên nhân cũng có thể do server từ phía youtube đang được bảo dưỡng hay có tác vụ nào đó làm việc kết nối đến video trên youtube gặp trục trặc cũng có thể là các nguyên nhân gây ra hiện tượng khi bạn xem video thì video đó bị giật,bị lag rất khó chịu

Lời kết

Đây là những thông tin có tính chất tham khảo giúp bạn hiểu được tại sao xem video trên youtube thỉnh thoảng lại có hiện tượng bị giật,lag,quay đơ đơ rồi lại chạy tiếp và một số cách khắc phục đơn giản .Chúc các bạn giải quyết được vấn đề của mình nhé.

Hướng dẫn các thao tác biên tập một video trong kênh youtube của bạn

Đăng nhập vào kênh youtube bằng tài khoản Gmail của bạn

Click vào nút “SIGN IN” để đăng nhập vào trang chủ của youtube tại http://youtube.com bằng tài khoản Gmail của bạn.
Nhập địa chỉ Gmail+mật khẩu Gmail rồi nhấn Next để đăng nhập
Trang tài khoản cá nhân của bạn trên youtube mở ra,click vào biểu tượng avarta của kênh để làm xuất hiện menu như trong hình,rồi click vào “My chanel” để mở kênh video của bạn ra
Kênh youtube cá nhân của bạn mở ra làm xuất hiện danh sách các video trên kênh youtube này của bạn.Nếu bạn đã upload lên kênh của mình nhiều video thì bạn sẽ thấy nhiều video xuất hiện trong danh sách video (bạn có thể click vào Tab Video trong kênh của bạn để xem được toàn bộ danh sách này).Trong trường hợp kênh youtube của tôi chỉ mới upload lên một video duy nhất nên chỉ nhìn thấy 1 video này thôi các bạn nhé.

Bây giờ tôi sẽ đi vào mô tả chi tiết các thao tác liên quan đến việc Edit một video(biên tập video) này để bổ xung các thông tin liên quan hay làm thay đổi nội dung gốc của nó rồi lưu lại thành một bản video mới trực tiếp bằng các công cụ mà youtube đã tạo ra cho người sử dụng để biên tập lại video của mình rồi xuất bản nếu muốn các bạn nhé.

Các thao tác biên tập video cơ bản nhất trên youtube

Nhập hoặc thay đổi ,chỉnh sửa các thông tin chính bao gồm Tiêu đề video+mô tả về video+thẻ tags +hình đại điện thu nhỏ (thummnail)

Trước tiên trong trang Home của kênh youtube của bạn,Click vào tab Video để làm xuất hiện tất cả các video đã được bạn upload lên kênh youtube của mình,rồi tìm đến video mà bạn cần chỉnh sửa nó ,rồi click vào video đó để mở nó lên.


Click vào tab Video để làm xuất hiện tất cả các video đã được bạn upload lên kênh youtube của bạn,rồi tìm đến video cần chỉnh sửa và click chuột vào video cần chỉnh sửa đó để mở nó lên.Trong trường hợp kênh youtube của tôi chỉ có 1 video duy nhất nên tôi sẽ click thẳng vào video đó để mở nó ra.
Video được mở lên,click vào nút lệnh” CHỈNH SỬA VIDEO” để bắt đầu chỉnh sửa và biên tập lại nó trực tiếp trên youtube.

Tiến hành thay đổi tiêu đề cho video ở vị trí số 1+thay đổi mô tả của video ở vị trí số 2+thay đổi thẻ tag ở vị trí số 3+thay đổi hình đại diện thu nhỏ ở vị trí số 4 và cuối cùng click vào nút lệnh “Lưu thay đổi ” ở vị trí số 5 để lưu lại tất cả các thay đổi mà bạn đã thực hiện trước đó và làm cho nó có hiệu lực đối với video này.

Tiến hành thay đổi tiêu đề cho video ở vị trí số 1+thay đổi mô tả của video ở vị trí số 2+thay đổi thẻ tag ở vị trí số 3+thay đổi hình đại diện thu nhỏ ở vị trí số 4 và cuối cùng click vào nút lệnh “Lưu thay đổi ” ở vị trí số 5 để lưu lại tất cả các thay đổi mà bạn đã thực hiện trước đó và làm cho nó có hiệu lực đối với video này.
Bạn cũng có thể đưa ra lựa chọn chế độ chia sẻ của video là “công khai” hay “riêng tư” hay “không công khai”,rồi cũng click vào nút lệnh “Lưu thay đổi” để lưu lại lựa chọn của bạn.Lưu ý nếu bạn muốn tất cả mọi người đều có thể xem được video đó của bạn thì bạn phải để nó ở chế độ công khai.Ngược lại bạn chỉ muốn một mình có thể xem được thì bạn để nó ở chế độ riêng tư các bạn nhé.

Bằng cách thay đổi các thông tin cơ bản như vậy của một video trên kênh youtube của bạn,đã làm video đó thay đổi được một số điểm cơ bản của nó.

Tiếp sau đây ,chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách người ta cho phép chèn các bản nhạc miễn phí vào video+thêm các nút gợi ý và màn hình kết thúc video…cho video này các bạn nhé.

Cách chèn nhạc miễn phí trực tiếp trên youtube vào video

Trên trang biên tập video,click chuột vào tab “Âm thanh” để làm xuất hiện danh sách các bản nhạc miễn phí mà youtube cho phép bạn sử dụng để chèn vào video của mình mà không sợ vi phạm bản quyền.
Chọn lấy một bản nhạc nào đó mà bạn cảm thấy ưng ý ,rồi click vào nút lệnh “THÊM VÀO VIDEO” để thêm nó vào video của bạn.
Khi đó bản nhạc sẽ được thêm vào video của bạn ,nó kéo dài bằng thời lượng của bản nhạc đó và vị trí phát bản nhạc đó mặc định là lúc bắt đầu phát video.Tuy nhiên nếu độ dài của video của bạn là dài hơn so với độ dài của bản nhạc thì bạn có thể kéo bản nhạc đến một thời điểm nào đó kể từ đầu video rồi thả ra ,thì bản nhạc chỉ chạy khi video phát đến đoạn có sự hiện diện của bản nhạc đó mà thôi.
Bạn có thể kéo bản nhạc đến vị trí nào đó trong video để quyết định thời điểm mà nó bắt đầu trong cả một video dài
Bên cạnh đó bạn có thể dùng nút lệnh ” XÓA BẢN NHẠC KHỎI VIDEO” để xóa bản nhạc vừa thêm vào video đó rồi thay nó bằng bản nhạc khác mà bạn ưng ý hơn bằng nút “THÊM VÀO VIDEO”.

Sau khi bạn thực hiện các thao tác như thêm bản nhạc vào video,dịch chuyển vị trí bản nhạc trong video,xóa bản nhạc trong video để thay thế bằng bản nhạc khác thì muốn sự thay đổi đó trở lên có hiệu lực ,bạn cần phải click vào nút lệnh “Lưu thay đổi” để lưu lại những thay đổi về âm thanh cho video đó của bạn.

Khi đó trong video sẽ xuất hiện những bản nhạc miễn phí mà bạn đã thêm nó vào ,những người xem video của bạn sẽ nghe thấy những bản nhạc đó trong video của bạn mà họ không nghe thấy được âm thanh gốc có sẵn trong video ở khoảng thời gian mà bạn đã chèn bản nhạc trên youtube vào các bạn nhé.

Cách chèn nút gợi ý thúc đẩy người xem xem kênh video khác hoặc video khác trong cùng một kênh của bạn.

trên trang chỉnh sửa video,click vào tab “Thẻ” rồi sau đó click tiếp vào nút lệnh “thêm thẻ” để thêm các gợi ý khác vào video
Khi click vào nút lệnh thẻ,menu đổ xuống,bạn có thể click vào một trong các dòng chọn 1.
Video hoặc danh sách phát
Quảng cáo video hoặc danh sách phát
2.
Kênh
Quảng bá một kênh khác


3.Cuộc thăm dò ý kiến
Khuyến khích người xem tham gia cuộc thăm dò ý kiến
Nếu chọn thẻ nào thì nhấn vào nút tạo trên cùng dòng của thẻ đó.
Giả sử ta chọn thẻ kênh-thì click vào nút “TẠO” ở dòng thẻ kênh,cửa sổ trên sẽ hiện ra ,bạn hãy nhập tất cả các thông tin mà họ yêu cầu như địa chỉ kênh,tên kênh,mô tả kênh ..rồi click vào nút lệnh “Tạo thẻ” để tạo ra thẻ gợi ý là kênh khác bạn đã nhập vào ở trong hình này.
Thẻ đã được tạo ra và xuất hiện dấu chấm cảm bên trong vòng trong trắng ở góc trên cùng phải của video
Click thẳng vào thẻ đó,Kênh gợi ý sẽ xuất hiện như hình này

Bổ sung màn hình kết thúc vào video

Trong trang chỉnh sửa video,click vào tab “Màn hình kết thúc” và tiếp đến click vào nút lệnh “Thêm yếu tố” để thêm một số yếu tố vào thời điểm kết thúc của video
Bạn có 3 lựa chọn là thêm các yếu tố sau vào cuối video
1.
Video hoặc danh sách phát
Quảng cáo video hoặc danh sách phát
2.
Đăng ký
Quảng cáo đăng ký kênh của bạn
3.
Kênh
Quảng bá một kênh khác
Giả sử ở bước trên bạn click chọn là thêm 1 video hoặc danh sách phát ,rồi click tạo thì cửa sổ này mở ra cho phép bạn chọn 1 trong 3 kiểu(
1-Tải lên gần đây nhất
2- Phù hợp nhất với người xem
3-
Chọn một video hoặc danh sách phát
Chọn trong số các danh sách phát và video tải lên gần đây của bạn hoặc nhập một URL YouTube.
Thành phần là 1 video được tải lên gần đây nhất sẽ xuất hiện vào thời điểm cuối cùng của video(gọi là màn hình kết thúc) để gợi ý cho người xem hãy xem tiếp video đó đi.
Bạn có thể thêm một số yếu tố khác như gợi ý đăng ký kênh video khác của bạn chẳng hạn.Lưu ý khi bổ sung thêm yếu tố khác,bạn cần click chuột vào yếu tố đó và dịch chuyển nó ra chỗ nào đó để tách không bị trùng vị trí với yếu tố nằm ở vị trí góc trái trên cùng trong vùng các yếu tố màn hình kết thúc được thêm vào.
Sau khi thêm tất cả các yếu tố cần thiết vào màn hình kết thúc của video,thì bạn nhớ nhấn vào nút lệnh “Lưu” để lưu lại việc thêm các yếu tố đó vào màn hình kết thúc trở lên có hiệu lực thực sự các bạn nhé.

Lời kết

Trên đây là một số thao tác chỉnh sửa ,biên tập video cơ bản nhất trên kênh youtube cá nhân của bạn.Nếu bạn thực sự quan tâm đển việc chỉnh sửa video của mình trên youtube để kiếm tiền chẳng hạn thì bạn có thể tham khảo các thông tin sơ lược này vào công việc của mình xem có hiệu quả hay không nhé.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Hướng dẫn đăng tải(upload) video lên kênh youtube của bạn

Để đăng tải(upload) một video nào đó từ máy tính hay điện thoại thông minh của bạn,trước tiên bạn phải kết nối mạng internet cho các thiết bị của bạn sau đó truy cập vào tài khoản kênh video cá nhân của bạn trên youtube bằng địa chỉ Gmail và mật khẩu truy cập gmail mà bạn đã dùng để tạo ra kênh video trên youtube trước đó các bạn nhé.Cụ thể xem các hình ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn.

Các bước thực hiện việc đăng tải(upload) một video lên kênh youtube của bạn

Bước 1: Truy cập http://youtube.com rồi click vào nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào kênh yotube của bạn

Truy cập http://youtube.com rồi click vào nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào kênh yotube của bạn

Bước 2: Nhập địa chỉ Gmail+mật khẩu đăng nhập sau đó click vào nút lệnh “Tiếp theo” để đăng nhập

Nhập địa chỉ Gmail+mật khẩu đăng nhập sau đó click vào nút lệnh “Tiếp theo” để đăng nhập

Bước 3: Đăng nhập thành công vào tài khoản cá nhân kênh youtube của bạn,bạn sẽ thấy một icon hình avartar mà bạn đã cài đặt trước đó cho kênh của bạn xuất hiện trong vòng tròn nhỏ ở góc trên bên phải thế này

Đăng nhập thành công vào tài khoản cá nhân kênh youtube của bạn,bạn sẽ thấy một icon hình avartar mà bạn đã cài đặt trước đó cho kênh của bạn xuất hiện trong vòng tròn nhỏ ở góc trên bên phải thế này

Bước 4: Click vào icon avarta -menu hiện ra click vào “Kênh của tôi” để mở kênh video trên youtube của bạn ra

Click vào icon avarta -menu hiện ra click vào “Kênh của tôi” để mở kênh video trên youtube của bạn ra

Bước 5: Kênh youtube của bạn hiện chưa có video nào trên kênh,để đăng tải(upload) một video đầu tiên lên kênh bạn click vào nút lệnh hình cái máy quay phim có dấu + bên trong ở phí trên phải cùng màn hình (vị trí khoanh đỏ).

Kênh youtube của bạn hiện chưa có video nào trên kênh,để đăng tải(upload) một video đầu tiên lên kênh bạn click vào nút lệnh hình cái máy quay phim có dấu + bên trong ở phí trên phải cùng màn hình (vị trí khoanh đỏ).

Bước 6: Menu hiện ra click vào dòng “Tải video lên”

Menu hiện ra click vào dòng “Tải video lên”

Bước 7: Thiết lập chế độ chia sẻ cho video là “Công khai” hay” không công khai” hay “riêng tư” hay “đã lên lịch ” bằng cách click chuột vào nút mũi tên đổ xuống trong hình nhé.Nên chọn là chế độ “công khai” để khi tải video lên kênh youtube của bạn thì ai cũng có thể xem được video của bạn nhé.Nếu bạn chọn chế độ “không công khai”hay chế độ “riêng tư” thì chỉ mình bạn xem được thôi không ai biết đến để xem video của bạn đâu.

Thiết lập chế độ chia sẻ cho video là “Công khai” hay” không công khai” hay “riêng tư” hay “đã lên lịch ” bằng cách click chuột vào nút mũi tên đổ xuống trong hình nhé.Nên chọn là chế độ “công khai” để khi tải video lên kênh youtube của bạn thì ai cũng có thể xem được video của bạn nhé.Nếu bạn chọn chế độ “không công khai”hay chế độ “riêng tư” thì chỉ mình bạn xem được thôi không ai biết đến để xem video của bạn đâu.

Bước 8: Trang công cụ tải video xuất hiện,bạn click chuột thẳng vào nút lệnh “Chọn tệp để tải lên”

Trang công cụ tải video xuất hiện,bạn click chuột thẳng vào nút lệnh “Chọn tệp để tải lên”

Bước 9: Tìm đến nơi có video của bạn trên máy tính,sau đó click chọn vào video đó rồi nhấn vào nút lệnh “open” để bắt đầu tải video đó lên kênh youtube của bạn.

Tìm đến nơi có video của bạn trên máy tính,sau đó click chọn vào video đó rồi nhấn vào nút lệnh “open” để bắt đầu tải video đó lên kênh youtube của bạn.

Bước 10: Trong khi đợi video của bạn được upload lên kênh hoàn toàn,bạn có thể tiến hành và điều này là cần phải thực hiện là nhập thông tin vào các trường như tiêu đề video-vùng số 1+Mô tả của video-vùng số 2+Thẻ Tags-vùng số 3

Trong khi đợi video của bạn được upload lên kênh hoàn toàn,bạn có thể tiến hành và điều này là cần phải thực hiện là nhập thông tin vào các trường như tiêu đề video-vùng số 1+Mô tả của video-vùng số 2+Thẻ Tags-vùng số 3

Bước 11: Khi video của bạn đã được tải lên hoàn toàn,dòng thông báo ĐÃ XỬ LÝ XONG” xuất hiện,tiến hành chọn hình ảnh thu nhỏ thumbnail-vùng 1+ sau đó click vào nút lệnh “Xuất bản”-vùng 2 để xuất bản video của bạn.

Khi video của bạn đã được tải lên hoàn toàn,dòng thông báo ĐÃ XỬ LÝ XONG” xuất hiện,tiến hành chọn hình ảnh thu nhỏ thumbnail-vùng 1+ sau đó click vào nút lệnh “Xuất bản”-vùng 2 để xuất bản video của bạn.

Bước 12: Ngay sau khi click vào nút, “Xuất bản” ở trên,video của bạn đã chính thức xuất hiện trên kênh youtube của bạn và cũng đồng nghĩa là nó chính thức xuất hiện trên trang chủ Youtube.com mọi người khắp nơi trên thế giới đều có thể xem được nó nếu bạn để nó ở chế độ chia sẻ công khai.

Ngay sau khi click vào nút, “Xuất bản” ở trên,video của bạn đã chính thức xuất hiện trên kênh youtube của bạn và cũng đồng nghĩa là nó chính thức xuất hiện trên trang chủ Youtube.com mọi người khắp nơi trên thế giới đều có thể xem được nó nếu bạn để nó ở chế độ chia sẻ công khai.

Bước 13: Video vừa tải lên sẽ xuất hiện trong danh sách các video tải lên trong trang chủ của kênh youtube của bạn như thế này.

Video vừa tải lên sẽ xuất hiện trong danh sách các video tải lên trong trang chủ của kênh youtube của bạn như thế này.

Như vậy đến đây ta đã hoàn thành tất cả các bước đăng tải một video lên trên kênh youtube cá nhân của mình .

Để tiếp tục đăng tải một video khác lên kênh của bạn,bạn chỉ cần lặp lại các bước giống với các bước đã thực hiện trong lần đăng tải video đầu tiên như mô tả bên trên là được.

Để kênh youtube của bạn trở lên đa dạng phong phú và có nhiều người đăng ký,nhiều lượt xem thì bạn cần bỏ ra rất nhiều thời gian công sức để sản xuất video rồi upload chúng lên kênh youtube của mình .Chỉ khi nào kênh youtube của bạn có số lượng người đăng ký theo dõi+có số lượt xem video lớn thì kênh youtube của bạn mới trở lên có giá trị và khi đó bạn có thể dùng kênh youtube của mình tham gia chương trình kiếm tiền trực tuyến với Google adsense các bạn nhé.Các kiếm tiền bằng kênh youtube với Google adsense thế nào tôi sẽ bật mí cho bạn trong các bài viết sau.

Lời kết

Bằng các bước mô tả bên trên ,bạn hoàn toàn có thể đăng tải một hoặc nhiều video lên kênh youtube của mình,xây dựng kênh youtube của mình thành một kênh thông tin có giá trị về mặt nội dung và sau đó bạn có thể sử dụng kênh youtube đó của mình để phục vụ các mục đích khác nhau nào đó của bạn như để quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp,cửa hàng của bạn,để giải trí,để chia sẻ với người thân ,bạn bè hay có thể để kiếm tiền online đó các bạn nhé.

Các bạn hãy thực hành và làm theo các chỉ dẫn của tôi ở trên xem sao.

Chúc các bạn upload video lên kênh youtube của mình thành công!

Hướng dẫn cách tạo mới một kênh youtube cho người mới bắt đầu

Giới thiệu về trang chia sẻ video lớn nhất thế giới Youtube

Như các bạn đã biết Youtube là mạng xã hội chia sẻ video trực tuyến lớn nhất hiện nay thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới Google với địa chỉ truy cập là https://www.youtube.com là một địa chỉ website truy cập cực kỳ phổ biến và được ưa dùng ở khắp các nước trên thế giới.

Ngày nay hễ khi có nhu cầu nghe nhạc,xem phim,học tập,giải trí…người ta cũng nghĩ ngay đến Youtube.Sở dĩ có được giá trị tuyệt vời như vậy là vì Youtube sở hữu một khối lượng nội dung cực kỳ chất lượng ,hấp dẫn và phong phú trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống như y tế,văn hóa,giải trí,giáo dục,khoa học kỹ thuật,nghệ thuật,mẹo vặt,kiến thức….được hàng triệu người sử dụng khắp nơi trên toàn thế giới upload lên trên kênh video cá nhân hay tổ chức của họ mà họ đã tạo ra bằng tài khoản của họ trên trang mạng nổi tiếng này.Có thể nói là chúng ta có thể tìm thấy và học hỏi được vô vàn kiến thức hay lấy được vô số thông tin từ những video trên youtube.Có những thông tin rất có ích nhưng đôi khi có cả những thông tin vô bổ phản cảm,nhưng nhìn chung người truy cập nội dung của trang mạng xã hội video này cần phải là người biết chọn lọc và phân biệt được những thông tin mà mình thu nhận được từ các video trên youtube để có thể giành được những thông tin có giá trị nhất giành cho mình.Đó là điều mà tự mỗi người dùng truy cập trang youtube.com này phải làm nếu không muốn bị lạc giữa rừng thông tin đa dạng và nhiều chiều trên đó.

Youtube(https://www.youtube.com/) mạng xã hội chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thể giới

Tất cả các video trên Youtube đều do người khác đã upload lên trên kênh cá nhân của họ và chúng hiện diện trên đó,chúng ta mỗi lần truy cập vào youtube.com để xem video đều là những video do người khác đã đăng tải lên.Có một câu hỏi ngược lại được đặt ra là :vậy chúng ta cũng có thể tự mình upload những video của mình lên trên Youtube.com để chia sẻ cho mọi người khắp nơi trên thế giới cùng xem được hay khôCâu trả lời là :”có” và đó chính là mục đích mà bài viết này nhắm đến.Cụ thể hơn nữa thì nội dung bài viết này của tôi là :Hướng dẫn bạn cách tạo ra một kênh video trên Youtube và chia sẻ các video trên kênh youtube đó của bạn để tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới khi họ truy cập vào trang Youtube.com khi nhìn thấy video của bạn xuất hiện trên đó thì đều có thể xem được những video đó của bạn.

Hướng dẫn cách tạo ra một kênh video của riêng bạn trên youtube.com

Trước tiên bạn cần mở trình duyệt web trên máy tính của bạn lên(chẳng hạn tôi chọn trình duyệt web là Google Chrome) và bạn phải chắc chắn rằng máy tính của bạn đang được kết nối vào mạng internet bằng wifi hay cable ethernet trước đã nhé.

Mở trình duyệt web Google Chrome của bạn lên

Tiếp đến khi trình duyệt web của bạn đã mở ra ,trên thanh địa chỉ của trình duyệt bạn nhập vào địa chỉ https://www.youtube.com và nhấn Enter để truy cập vào trang web này.Trang web youtube.com sẽ được mở ra ,bạn tìm đến nút lệnh “SIGN IN” ở bên góc phải trên cùng màn hình máy tính của bạn để đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn trên youtube.com các bạn nhé.

Nhấn vào nút “SIGN IN” để đăng nhập

Lưu ý: để có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn trên youtube,bạn cần phải có tài khoản Gmail đã được đăng ký từ trước với Google rồi thì mới đăng n hập được nhé.Nếu chưa có tài khoản Gmail thì bạn có thể tham khảo bài viết :“Hướng dẫn đăng ký mới một tài khoản hòm thư điện tử Gmail” tại đây:http://kenhcapnhatcongnghe.com/huong-dan-tao-mot-tai-khoan-gmail/

Form đăng nhập của youtube hiện ra,yêu cầu bạn chon tài khoản đăng nhập thì bạn nhập địa chỉ gmail và mật khẩu đăng nhập tài khoản Gmail của bạn vào form đó rồi nhấn Next (vì bạn có thể sử dụng địa chỉ Gmail và mật khẩu tài khoản Gmail để đăng nhập vào nhiều sản phẩm khác nhau của Google trong đó có cả Youtube các bạn nhé).

Nhập địa chỉ Gmail+Mật khẩu truy cập Gmail rồi nhấn Next để truy cập vào YOUTUBE

Khi đã nhập đúng địa chỉ Gmail+mật khẩu truy cập và nhấn Next thì ,trang cá nhân cho tài khoản của bạn sẽ mở ra như hình mô tả dưới đây:

Bạn nhìn thấy biểu tượng vòng tròn nhỏ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải như trong hình này có nghĩa là bạn đã đăng nhập thành công trang tài khoản cá nhân của mình trong Youtube

Click vào biểu tượng tài khoản cá nhân ở góc trên cùng bên phải màn hình trong vòng tròn nhỏ đó để làm xuất hiện menu tùy chỉnh cho tài khoản cá nhân của bạn:

Menu tài khoản cá nhân của bạn

Tìm đến dòng “My chanel ” rồi click chuột vào đó ,trang tạo kênh với các thông tin mặc định tương ứng với tài khoản Gmail của bạn hiên ra.

Trang form tạo kênh mặc định của tài khoản sau khi click vào nút “My chanel” lần đầu tiên

Bạn cần đổi tên kênh của bạn thành một cái tên ấn tượng nào đó mà bạn nghĩ ra ,chẳng hạn tôi sẽ đặt tên kênh mới của mình là “Nghịch Nghợm Linh Tinh” rồi sau đó nhấn vào nút “Creat Chanel” trong form đó để tạo ra một kênh có tên là “Nghịch Nghợm Linh Tinh” các bạn nhé.


Đặt tên kênh là “Nghịch Nghợm Linh Tinh”

Khi đó kênh “Nghịch Nghợm Linh Tinh” của tôi sẽ được tạo ra trên Youtube các bạn nhé,sau khi nhấn nút “Creat channel” thì kênh của tôi sẽ ngay lập tức được tạo ra và nó sẽ xuất hiện khi bạn click vào biểu tượng kênh là vòng tròn nhỏ góc bên phải trên cùng màn hình của bạn.

Màn hình kênh của tôi ngay sau khi vừa nhấn vào nút lệnh “Creat channel” được mở ra
Để nhìn thấy tên kênh youtube mà bạn vừa tạo click vào icon vòng tròn nhỏ có hình người trên góc trên bên phải màn hình như thế này

Như vậy ta vừa tạo ra được một kênh youtube mới tinh của mình và tên cái kênh đó là “Ngịch nghợm Linh Tinh” rồi đó các bạn nhé(các bạn muốn đặt tên kênh như thế nào là tùy theo ý muốn của các bạn -muốn đặt tên nó là gì cũng được).

Tùy chỉnh các thông tin cho kênh youtube vừa tạo

Bây giờ ta sẽ bắt tay vào việc tùy chỉnh một số thông tin cho kênh youtube mà mình vừa tạo ra .

Trên trang Home kênh youtube mới tạo của bạn,click chuột vào nút lệnh: “CUSTOMIZE CHANNEL” để tiến hành việc tùy chỉnh các thông tin liên quan của kênh.


click chuột vào nút lệnh: “CUSTOMIZE CHANNEL” để tiến hành việc tùy chỉnh các thông tin liên quan của kênh

Trang tùy chỉnh một số thông tin cơ bản bao gồm hình ảnh đại diện kênh và avatar của kênh được mở ra cho phép bạn có thể tùy chỉnh các thông tin đó theo ý muốn và lựa chọn của mình.

Trang tùy chỉnh thông tin kênh của bạn

Trên trang tùy chỉnh các thông tin cơ bản của kênh youtube của bạn ở trên ta sẽ tiến hành thiết lập hai thông tin cơ bản nhất của kênh đó là :

  • Bổ sung ảnh đại diện của kênh
  • Bổ sung ảnh avatar thu nhỏ đại diện cho kênh của bạn

Bổ sung ảnh đại diện của kênh

Trên trang tùy chỉnh kênh ở trên ,click chuột vào nút lệnh”Add channel Art” để bắt đầu thêm ảnh đại diện cho kênh của bạn.

Click vào nút “Add Channel Art” này

Trang tùy chỉnh ảnh đại diện cho kênh youtube của bạn mở ra cho phép bạn có thể lựa chọn lấy 1 bức ảnh có trên máy tính của bạn hoặc trong Album ảnh cá nhân mà bạn đã tải lên Google Driver hoặc bạn có thể chọn lấy 1 ảnh đại diện có sẵn trong Galerry ảnh do Youtube đã tạo sẵn ,bạn chỉ cần lấy ra 1 ảnh ngẫu nhiên nào đó theo ý bạn là có thể sử dụng làm ảnh đại diện cho kênh của bạn ngay mà không cần upload từ máy tính của bạn lên .

Bạn có thể lựa chọn ảnh đại diện cho kênh của bạn bằng 1 trong 3 tab lựa chọn ở trên-Tab 1:Upload photos(tải từ máy tính của bạn lên)-Tab 2-Chọn 1 ảnh nào đó mà bạn đã tải lên Google Drive cá nhân của bạn-Tab 3:chọn ảnh có sẵn trong Gallery

Để cho mọi người đều có thể thao tác được tôi sẽ chọn các lấy một ảnh đại diện cho kênh từ Gallery có sẵn trên youtube bằng cách click chuột vào Tab Gallery để chọn ảnh.Khi click chuột vào tab Gallery ,một danh sách các ảnh hiện ra như hình sau

Danh sách các ảnh sẵn có trong Gallery

Ta cần click chọn vào 1 ảnh nào đó ,giả sử ta sẽ chọn ảnh hình cái lá cây màu xanh nhé

Chọn một ảnh làm hình đại diện cho kênh youtube

Khi đó trang xem trước ảnh đại diện kênh hiện ra,bạn click vào nút lệnh “Select” để chọn nó làm ảnh đại diện cho kênh của bạn

Nhấn vào nút Select để lựa chọn ảnh này làm ảnh đại diện cho kênh của bạn

Khi đó kênh của bạn sẽ được thiết lập thành công một hình ảnh đại diện có hình chiếc lá màu xanh như dưới đây:

Thiết lập thành công hình ảnh đại diện cho kênh youtube của bạn có hình chiếc lá màu xanh

Như vậy ta đã thiết lập thành công hình ảnh đại diện cho kênh youtube của mình rồi đó,nếu muốn các hình ảnh khác thì các bạn có thể làm tương tự như vậy hoặc upload nó lên từ máy tính của mình cũng được nhé.Bây giờ ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo là thiết lập avarta cho kênh của mình.

Thiết lập hình ảnh đại diện thu nhỏ Avarta cho kênh youtube

Trên trang tùy chỉnh kênh youtube của bạn,đưa chuột đến hình thu nhỏ(hình người thu nhỏ) ở góc trên trái cùng của ảnh đại diện kênh mà bạn vừa thiết lập được ở bước trên,bạn sẽ thấy nó hiện ra một biểu tượng hình chiếc bút nhỏ,bạn hãy click chuột vào nó để tiến hành cài đặt avartar

click chuột vào cái bút nhỏ để cài đặt avatar

Một thông báo như sau hiện ra,yêu cầu bạn thiết lập hình ảnh đại diện thu nhỏ avarta của mình từ tài khoản Google(Google account) ,hãy nhấn vào nút “edit” để tiếp tục

Nhấn vào nút Edit để tiếp tục

Trang tiếp sau đây hiện ra ,yêu cầu bạn tải lên (upload) một hình ảnh để chuẩn bị làm hình ảnh đại diện thu nhỏ cho tài khoản của bạn hiện ra

Click vào nút Upload để tải ảnh lên

Cửa sổ đường dẫn cho phép bạn tìm đến nơi có hình ảnh đại diện mà bạn muốn sử dụng làm avatar sẽ mở ra,bạn cần chọn đúng ảnh ở đâu đó có sẵn trên máy tính của bạn và nhấn open để chọn nó làm avarta cho kênh của bạn.Chẳng hạn tôi sẽ chọn ảnh một con gà trong thư mục Pictures trên máy tính của tôi như thế này nhé:

Chọn một ảnh từ máy tính để tải lên

Khi đó hình ảnh sẽ được tải lên để cho phép bạn làm avartar cho kênh của bạn

Bạn cần dịch chuyển ô vuông sáng lên trên ,xuống dưới để có thể chọn được vùng ảnh ưng ý nhất làm avarta cho kênh của bạn,rồi nhấn vào nút lệnh “xong” để xác nhận lựa chọn đó.

Khi đó hình ảnh mà bạn vừa chọn sẽ trở thành avarta cho tài khoản Google cá nhân của bạn và đồng thời nó cũng chính là avarta cho kênh youtube của bạn như thế này.

Avarta cho tài khoản Google cá nhân của bạn
Và nó cũng chính là hình ảnh đại diện thu nhỏ avarta cho kênh youtube của bạn

Như vậy đến đây ta đã thực hiện xong được hai thiết lập tùy chỉnh cơ bản cho kênh youtube của mình là hình ảnh đại diện cho kênh youtube và hình ảnh đại diện thu nhỏ avarta của kênh youtube của bạn rồi đấy,giờ ta đã có một hình ảnh đại diện hình chiếc lá màu xanh lớn và một hình ảnh đại diện thu nhỏ avarta hình con gà như trên làm thương hiệu kênh và nó sẽ duy trì,phát triển và hiện diện trên mạng xã hội video Youtube để mọi người biết đến rồi các bạn nhé.

Tuy nhiên kênh video của bạn vừa tạo ra và thiết lập các thông tin liên quan đến kênh video của mình vẫn trống rỗng chưa có video nào phải không nào.

Để làm cho kênh video của bạn trở thành một kênh video đúng nghĩa thì bạn cần upload các video của mình lên trên đó tạo ra sự đặc sắc về mặt nội dung trong các video của bạn,và upload được một số lượng video nhất định nào đó để thu hút được sự quan tâm đến kênh video của mình nữa các bạn nhé.

Để biết cách đăng tải (upload) video lên kênh youtube của mình như thế nào,các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn cách upload video lên kênh youtube tại đây: http://kenhcapnhatcongnghe.com/huong-dan-dang-taiupload-video-len-kenh-youtube-cua-ban/

Lời kết

Bằng các bước như mô tả ở trên,bạn hoàn toàn có thể tự mình tạo ra một kênh video của riêng mình và upload các video của mình lên trên đó,chia sẻ chúng cho tất cả mọi người trên thế giới cùng xem .Mỗi khi họ truy cập vào trang Youtube.com ,họ nhìn thấy hoặc tìm kiếm và bắt gặp video của bạn họ có thể sẽ xem video của bạn.Nếu nội dung các video của bạn là hữu ích và hấp dẫn thu hút được sự chú ý của mọi người thì có thể họ sẽ ghi nhớ đến kênh video của bạn và thường xuyên ghé thăm kênh video của bạn để xem video hay cập nhật các video mới mà bạn upload lên theo thời gian biểu mà bạn đặt ra cho kênh của mình.Nếu video của bạn có số lượng lượt xem lớn ,kênh youtube của bạn có số lượng người đăng ký theo dõi kênh lớn thì bạn hoàn toàn có thể tham gia chương trình kiếm tiền từ video với Google Adsense (Hiện tại để có thể kiếm tiền từ kênh video trên youtube với Google adsense thì kênh youtube của bạn phải đáp ứng được một số tiêu chuẩn như có ít nhất 4000h xem trong 12 tháng gần nhất và kênh có ít nhất 1000 người đăng ký theo dõi(subcribed),đồng thời kênh của bạn cần phải xác minh kênh để trở thành đối tác của Youtube (Youtube patner Program),nội dung trong các video của bạn phải không vi phạm bản quyền từ bất kỳ nguồn không được phép nào và do chính bạn sáng tạo ra đồng thời tuân thủ các chính sách quy định về nguyên tắc cộng đồng của Yotube đặt ra thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng kênh video trên yotube của bạn làm cỗ máy kiếm tiền online thông qua hình thức kiếm tiền từ quảng cáo với Google Adsense các bạn nhé.

Đến đây tôi xin kết thúc bài viết về hướng dẫn cách tạo một kênh video trên youtube tại đây.Nếu bạn quan tâm đến việc liên kết tính năng kiếm tiền trên kênh youtube với tài khoản Google Adsense thì bạn có thể tham khảo bài viết :http://kenhcapnhatcongnghe.com/huong-dan-cach-lien-ket-kenh-youtube-voi-tai-khoan-google-adsense-de-kiem-tien/ 

để hiểu rõ thêm các bạn nhé.

Chúc các bạn thành công!