TẤT CẢ CÁC GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI-TÌM HIỂU TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY:

0
5

TẤT CẢ CÁC GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI-TÌM HIỂU TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY:

STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) ĐĂNG KÝ Chu kỳ Giới thiệu
1 BIGME Hot, Data                      125,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 210 Gb/chu kỳ
2 KC90 Hot, Data, Thoại & SMS                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC90?rf=091ISA 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
3 TK135  Data                      135,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK135?rf=091ISA 30 Ngày 210 GB Data/chu kỳ
4 MXH100  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH100?rf=091ISA 30 Ngày 30 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
5 PT70 Hot, Data, Thoại & SMS                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT70?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 30GB
6 MXH120  Data, Thoại & SMS                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH120?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
7 12TK159  Data, Thoại & SMS                   1,908,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=091ISA 360 Ngày 2880GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
8 TK159  Data, Thoại & SMS                      159,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK159?rf=091ISA 30 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
9 GX159  Data, Thoại & SMS                      159,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GX159?rf=091ISA 30 Ngày 180 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
10 MFV250  Data, Thoại & SMS                      250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV250?rf=091ISA 30 Ngày 250GB Data tốc độ cao + Miễn phí 500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng+…
11 F200  Data                      200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F200?rf=091ISA 30 Ngày 20GB tốc độ cao
12 GYM1 Hot, Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GYM1?rf=091ISA 30 Ngày 3GB tốc độ cao
13 MC149  Data, Thoại & SMS                      149,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=091ISA 30 Ngày 8GB + Free phút gọi + …
14 3DIP79  Data                      237,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DIP79?rf=091ISA 90 Ngày 24GB tốc độ cao
15 MFY49T Hot, Data, Thoại & SMS                         49,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=091ISA 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi …
16 24GIP12  Data                   1,788,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP12?rf=091ISA 420 Ngày 720GB tốc độ cao
17 12HD300N Hot, Data                   3,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD300N?rf=091ISA 360 Ngày 1440GB tốc độ cao
18 RC3  Data, Thoại & SMS                   1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=091ISA 30 Ngày 2.5GB + 30 phút gọi đi + 30 SMS + 30 phút nhận cuộc gọi
19 TQT299  Thoại & SMS                      299,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT299?rf=091ISA 30 Ngày 380 phút gọi quốc tế
20 6F90N Hot, Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6F90N?rf=091ISA 180 Ngày 54GB tốc độ cao
21 6NCT105  Data                      630,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT105?rf=091ISA 180 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
22 3NA70 Hot, Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA70?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
23 MT190  Data                      190,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT190?rf=091ISA 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
24 9MT190  Data                   1,710,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT190?rf=091ISA 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
25 OFF70  Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF70?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
26 12TK219  Data, Thoại & SMS                   2,628,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK219?rf=091ISA 360 Ngày 4320 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
27 15NH  Data, Thoại & SMS                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15NH?rf=091ISA 15 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
28 12MCD85  Data                   1,020,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD85?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
29 MCD145  Data                      145,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD145?rf=091ISA 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
30 12PT90 Hot, Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT90?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
31 12BIGME Hot, Data                   1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12BIGME?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 2520 GB/chu kỳ
32 12AG70 Hot, Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG70?rf=091ISA 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
33 AGFB  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGFB?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
34 6AGFB  Data                      480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGFB?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
35 MS80  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS80?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
36 12MS80  Data                      960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS80?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
37 12AGIP3  Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP3?rf=091ISA 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
38 12ME120 Hot, Data, Thoại & SMS                   1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME120?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 540 GB/ chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
39 ME90 Hot, Data, Thoại & SMS                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME90?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí cước cuộc gọi…
40 12TK135  Data                   1,620,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK135?rf=091ISA 360 Ngày 3240 GB Data/chu kỳ
41 6TK159  Data, Thoại & SMS                      954,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK159?rf=091ISA 180 Ngày 1260 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
42 ED  Data, Thoại & SMS                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED?rf=091ISA 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
43 NCT105  Data                      105,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT105?rf=091ISA 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
44 3PT120 Hot, Data                      360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT120?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 180GB/chu kì
45 3NA120 Hot, Data                      360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA120?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 60 GB/chu kỳ
46 12MXH120  Data, Thoại & SMS                   1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH120?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
47 12VHBO  Data                   1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VHBO?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
48 1NC  Data, Thoại & SMS                      180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-1NC?rf=091ISA 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
49 6VIP1000  Data, Thoại & SMS                   6,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP1000?rf=091ISA 180 Ngày 1500 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
50 6MFC165  Data, Thoại & SMS                      990,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFC165?rf=091ISA 180 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
51 3KC150  Data, Thoại & SMS                      450,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC150?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 180GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
52 3AGTT  Data                      240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGTT?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
53 12MXH90  Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH90?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
54 IN10  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IN10?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Instgram
55 V90  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V90?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày truy cập Internet …
56 12AG100  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG100?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
57 ME70 Hot, Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME70?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
58 12NCT89  Data                   1,068,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT89?rf=091ISA 360 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
59 3EDU100  Data, Thoại & SMS                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EDU100?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
60 12ST170  Data                   2,040,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ST170?rf=091ISA 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
61 LT100  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT100?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB /chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
62 3MEA  Data                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEA?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
63 6NCT89  Data                      534,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT89?rf=091ISA 180 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
64 3SayOF  Data, Thoại & SMS                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3SayOF?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
65 3NCT89T  Data                      267,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89T?rf=091ISA 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
66 9ST170  Data                   1,530,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9ST170?rf=091ISA 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
67 GHK  Data                      250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GHK?rf=091ISA 15 Ngày Miễn phí 10GB/15 ngày…
68 ED70 Hot, Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED70?rf=091ISA 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
69 6ST100  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ST100?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
70 ST170  Data                      170,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ST170?rf=091ISA 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
71 GCH  Data                         45,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCH?rf=091ISA 30 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
72 MET  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MET?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
73 HDP100 Hot, Data, Thoại & SMS                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP100?rf=091ISA 30 Ngày 3GB + 100 phút nội mạng
74 HD90 Hot, Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD90?rf=091ISA 30 Ngày 8GB tốc độ cao
75 K90 Hot, Thoại & SMS                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=091ISA 30 Ngày 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút
76 D30 Hot, Data                         30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=091ISA 7 Ngày 7GB tốc độ cao
77 HD200 Hot, Data                      200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD200?rf=091ISA 30 Ngày 18GB tốc độ cao
78 HDY  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDY?rf=091ISA 30 Ngày 3GB tốc độ cao
79 NA90 Hot, Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA90?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 15GB/chu kỳ
80 24GDIP6  Data                   1,314,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP6?rf=091ISA 210 Ngày 720GB tốc độ cao
81 TT80 Hot, Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TT80?rf=091ISA 30 Ngày 3GB tốc độ cao
82 MFY199 Hot, Data, Thoại & SMS                      199,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY199?rf=091ISA 30 Ngày 10GB + 520 phút gọi …
83 24GDIP  Data                      219,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP?rf=091ISA 30 Ngày 120GB tốc độ cao
84 MB388 Hot, Data, Thoại & SMS                      388,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=091ISA 30 Ngày 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng
85 TQT199  Thoại & SMS                      199,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT199?rf=091ISA 30 Ngày 250 phút gọi quốc tế
86 TQT99  Thoại & SMS                         99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT99?rf=091ISA 30 Ngày 100 phút gọi quốc tế
87 12F90N Hot, Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12F90N?rf=091ISA 360 Ngày 108GB tốc độ cao
88 ESIM290  Data, Thoại & SMS                      290,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM290?rf=091ISA 31 Ngày 186GB tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 10 phút…
89 6AGYT  Data                      480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGYT?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
90 12MCD145  Data                   1,740,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD145?rf=091ISA 360 Ngày 720 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
91 3AG70 Hot, Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG70?rf=091ISA 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
92 12MS100  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS100?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
93 LT70  Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT70?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
94 6MT190  Data                   1,140,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT190?rf=091ISA 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
95 6TA70  Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TA70?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
96 6TK219  Data, Thoại & SMS                   1,314,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK219?rf=091ISA 180 Ngày 1800 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
97 FBK  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FBK?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook
98 MCD85  Data                         85,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD85?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
99 6MCD85  Data                      510,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD85?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
100 6OF30                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF30?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
101 12AGIP1  Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP1?rf=091ISA 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
102 3AG90  Data                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG90?rf=091ISA 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
103 KP10  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KP10?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng K+
104 12CTS90 Hot, Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS90?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data tốc độ cao + miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
105 MT100  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT100?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
106 6MS70  Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS70?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
107 MFY200  Data, Thoại & SMS                      200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY200?rf=091ISA 30 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
108 3LT70  Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LT70?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
109 NF10  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NF10?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Netflix
110 12OFF70  Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OFF70?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
111 3AGYT  Data                      240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGYT?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
112 3MT160  Data                      480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT160?rf=091ISA 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
113 3TK219  Data, Thoại & SMS                      657,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK219?rf=091ISA 90 Ngày 810 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
114 BM  Data, Thoại & SMS                      180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BM?rf=091ISA 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
115 MS70  Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS70?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
116 MT160  Data                      160,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT160?rf=091ISA 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
117 7NH  Data, Thoại & SMS                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7NH?rf=091ISA 7 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
118 6MFY  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY?rf=091ISA 180 Ngày 250 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
119 3KC90  Data, Thoại & SMS                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC90?rf=091ISA 90 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
120 3ME120 Hot, Data, Thoại & SMS                      360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME120?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 135 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
121 3BIGME Hot, Data                      375,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BIGME?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 630 GB/chu kỳ
122 6MXH120  Data, Thoại & SMS                      720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH120?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
123 6MFV  Data                   1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFV?rf=091ISA 180 Ngày 350GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
124 MXH90  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH90?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
125 GUS  Data                      350,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GUS?rf=091ISA 15 Ngày Miễn phí 15GB/15 ngày…
126 3OF100  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF100?rf=091ISA 90 Ngày 90GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
127 12EDU100  Data, Thoại & SMS                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12EDU100?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
128 3KC  Data                      357,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
129 12NCT109  Data                   1,308,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT109?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
130 6SayOF  Data, Thoại & SMS                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6SayOF?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
131 24MFV  Data                   6,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFV?rf=091ISA 720 Ngày 500GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
132 6NCT89T  Data                      534,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT89T?rf=091ISA 180 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
133 ME100  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME100?rf=091ISA 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
134 GX139  Data                      139,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GX139?rf=091ISA 30 Ngày 180 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
135 MFV  Data                      250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV?rf=091ISA 30 Ngày 300GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
136 3ME159  Data                      477,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME159?rf=091ISA 90 Ngày 540GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
137 6ME159  Data                      954,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME159?rf=091ISA 180 Ngày 1080GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
138 3NCT100  Data, Thoại & SMS                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT100?rf=091ISA 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
139 F120  Data                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=091ISA 30 Ngày 12GB tốc độ cao
140 D15 Hot, Data                         15,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D15?rf=091ISA 3 Ngày 3GB tốc độ cao
141 HDP200 Hot, Data, Thoại & SMS                      200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP200?rf=091ISA 30 Ngày 6.5GB + 200 phút nội mạng
142 X30 Hot, Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-X30?rf=091ISA 30 Ngày 2.5GB tốc độ cao
143 24GIP3  Data                      447,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP3?rf=091ISA 90 Ngày 180GB tốc độ cao
144 24GDIP3  Data                      657,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP3?rf=091ISA 90 Ngày 360GB tốc độ cao
145 MFY99 Hot, Data, Thoại & SMS                         99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99?rf=091ISA 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
146 24THAGA15  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24THAGA15?rf=091ISA 360 Ngày 360GB tốc độ cao
147 9CV99 Hot, Data                      891,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9CV99?rf=091ISA 270 Ngày 540GB tốc độ cao
148 12HD200N Hot, Data                   2,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD200N?rf=091ISA 360 Ngày 1080GB tốc độ cao
149 R500  Thoại & SMS                      500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R500?rf=091ISA 7 Ngày 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
150 RD300  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD300?rf=091ISA 7 Ngày 8MB tốc độ cao
151 RH  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RH?rf=091ISA 7 Ngày 200MB tốc độ cao
152 RC1  Data, Thoại & SMS                      250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC1?rf=091ISA 7 Ngày 300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi
153 TQT49  Thoại & SMS                         49,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=091ISA 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế
154 ESIM490  Data, Thoại & SMS                      490,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM490?rf=091ISA 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
155 12AGYT  Data                      960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGYT?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
156 LT90  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT90?rf=091ISA 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
157 12NCT105 Hot, Data                   1,260,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT105?rf=091ISA 360 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
158 3MT120  Data                      360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT120?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
159 6MXH150  Data, Thoại & SMS                      900,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH150?rf=091ISA 180 Ngày 270 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
160 ED90  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED90?rf=091ISA 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
161 12LT70  Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12LT70?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
162 3TA70  Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TA70?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
163 FB10  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FB10?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call)
164 12AGTT  Data                      960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGTT?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
165 AGYT  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGYT?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
166 AGIP2  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP2?rf=091ISA 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
167 3AGIP2  Data                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP2?rf=091ISA 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
168 12AG90  Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG90?rf=091ISA 360 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
169 12AGIP2  Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP2?rf=091ISA 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
170 6AGIP2  Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP2?rf=091ISA 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
171 3TK159  Data, Thoại & SMS                      477,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK159?rf=091ISA 90 Ngày 540 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
172 6AGIP3  Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP3?rf=091ISA 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
173 AGIP3  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP3?rf=091ISA 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
174 3AGFB  Data                      240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGFB?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
175 NCT70  Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT70?rf=091ISA 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
176 6BIGME Hot, Data                      750,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6BIGME?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 1260 GB/chu kỳ
177 12NCT70  Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT70?rf=091ISA 360 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
178 9MT160  Data                   1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT160?rf=091ISA 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
179 6MT120  Data                      720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT120?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
180 OF90  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF90?rf=091ISA 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
181 NA70 Hot, Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA70?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
182 3NA90 Hot, Data                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA90?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 45 GB/chu kỳ
183 3MS100  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS100?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
184 CTS  Data                      110,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
185 9MS100  Data                      900,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS100?rf=091ISA 270 Ngày Miễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
186 3MT100  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT100?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
187 12MT100  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT100?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
188 12PT120 Hot, Data                   1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT120?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 720GB/chu kì
189 12NA70 Hot, Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA70?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
190 PT90 Hot, Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT90?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 45GB data
191 12MFC165  Data, Thoại & SMS                   1,980,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFC165?rf=091ISA 360 Ngày 720 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
192 6AG70 Hot, Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG70?rf=091ISA 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
193 12OF30                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OF30?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
194 6AGTT  Data                      480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGTT?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
195 12NC100  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NC100?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
196 ME159  Data                      159,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME159?rf=091ISA 30 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
197 6MEF  Data                      480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MEF?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
198 MEA  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEA?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
199 12NCT89T  Data                   1,068,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT89T?rf=091ISA 360 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
200 3MET  Data                      240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MET?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
201 SayOF  Data, Thoại & SMS                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SayOF?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
202 CGDG  Data                         99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDG?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV + thời gian chơi 5 tiếng/ngày
203 3ST170  Data                      510,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ST170?rf=091ISA 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
204 OFA  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFA?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook, Tiktok
205 KC120 Hot, Data, Thoại & SMS                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
206 MCL100                         40,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL100?rf=091ISA 30 Ngày 100 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
207 6AG100  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG100?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
208 12KC  Data                   1,428,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
209 YEAH145  Data                      145,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YEAH145?rf=091ISA 30 Ngày 300 GB Data/chu kỳ + Miễn cước data truy cập ứng dụng Onlala của Yeah1 + …
210 6NCT155  Data                      930,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT155?rf=091ISA 180 Ngày 990 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …
211 3MEF  Data                      240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEF?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
212 6EDU100  Data, Thoại & SMS                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6EDU100?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
213 12MFV250  Data, Thoại & SMS                   3,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFV250?rf=091ISA 360 Ngày 250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 2500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
214 6CF120N Hot, Data, Thoại & SMS                      720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF120N?rf=091ISA 180 Ngày 60GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
215 6GX139  Data                      834,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6GX139?rf=091ISA 180 Ngày 1260 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
216 MCL500                      174,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL500?rf=091ISA 30 Ngày 500 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
217 6HD300  Data                   1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD300?rf=091ISA 180 Ngày 216GB tốc độ cao
218 DP1500 Hot, Data, Thoại & SMS                   1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP1500?rf=091ISA 90 Ngày 15GB + 1500 phút gọi + 1500 SMS nội mạng
219 HD400 Hot, Data                      400,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD400?rf=091ISA 30 Ngày 44GB tốc độ cao
220 T59  Trả trước, Thoại & SMS                         59,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-T59?rf=091ISA 30 Ngày 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + …
221 XP30  Data                         40,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=091ISA 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix
222 F300  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F300?rf=091ISA 30 Ngày 30GB tốc độ cao
223 12CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF100?rf=091ISA 360 Ngày 60GB + 3120 phút gọi + 2760 SMS + …
224 24GDIP12  Data                   2,628,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP12?rf=091ISA 420 Ngày 1440GB tốc độ cao
225 IPHN24  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN24?rf=091ISA 360 Ngày 360GB tốc độ cao
226 MFY99T Hot, Data, Thoại & SMS                         99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=091ISA 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
227 6CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF100?rf=091ISA 180 Ngày 30GB + 1560 phút gọi + 1380 SMS + …
228 RD500  Data                      500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=091ISA 7 Ngày 15MB tốc độ cao
229 RC2  Data, Thoại & SMS                      500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC2?rf=091ISA 15 Ngày 1GB + 20 phút gọi đi + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi
230 ESIM6                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM6?rf=091ISA 186 Ngày 1320GB tốc độ cao
231 ESIM12  Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM12?rf=091ISA 372 Ngày 2604GB tốc độ cao
232 NA120  Data                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA120?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 20GB/chu kỳ 30 ngày
233 SPY10  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SPY10?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Spotify
234 6MS80  Data                      480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS80?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
235 3CM  Data, Thoại & SMS                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CM?rf=091ISA 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
236 6TK135  Data                      810,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK135?rf=091ISA 180 Ngày 1440 GB Data/chu kỳ
237 6NCT85  Data                      510,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT85?rf=091ISA 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
238 6MCD145  Data                      870,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD145?rf=091ISA 180 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
239 6AG90  Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG90?rf=091ISA 180 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
240 6PT70 Hot, Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT70?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB tốc độ cao/chu kỳ.
241 12CTS  Data                   1,320,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
242 V12  Data                         12,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V12?rf=091ISA 1 Ngày 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
243 YT10  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YT10?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Youtube
244 6AGIP1  Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP1?rf=091ISA 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
245 12MFV  Data                   3,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFV?rf=091ISA 360 Ngày 400GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
246 3NCT89  Data                      267,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89?rf=091ISA 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
247 PT120 Hot, Data, Thoại & SMS                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 60GB/chu kì
248 6ED70 Hot, Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED70?rf=091ISA 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
249 12ED70 Hot, Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED70?rf=091ISA 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
250 6KC120  Data, Thoại & SMS                      720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC120?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 270 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
251 KF  Data, Thoại & SMS                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KF?rf=091ISA 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
252 12TA70  Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TA70?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
253 12MT160  Data                   1,920,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT160?rf=091ISA 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
254 MT120  Data                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT120?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
255 12MT120  Data                   1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT120?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
256 3PT90 Hot, Data                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT90?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
257 KC150 Hot, Data, Thoại & SMS                      150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC150?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 60GB + Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
258 CT70 Hot, Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT70?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
259 6MXH80  Data                      480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH80?rf=091ISA 180 Ngày 180GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
260 12MXH80  Data                      960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH80?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
261 3NCT155  Data                      465,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT155?rf=091ISA 90 Ngày 495 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …
262 12CT  Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
263 12CF120N Hot, Data, Thoại & SMS                   1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF120N?rf=091ISA 360 Ngày 120GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
264 12MEF  Data                      960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MEF?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
265 3ME100  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME100?rf=091ISA 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
266 12GX139  Data                   1,668,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12GX139?rf=091ISA 360 Ngày 2880 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
267 6MCL30                         72,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCL30?rf=091ISA 180 Ngày 30 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
268 OFF  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook
269 3GX159  Data, Thoại & SMS                      477,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GX159?rf=091ISA 90 Ngày 540 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
270 3AG100  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG100?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
271 6GX159  Data, Thoại & SMS                      954,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6GX159?rf=091ISA 180 Ngày 1080 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
272 12NCT100  Data, Thoại & SMS                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT100?rf=091ISA 360 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
273 HDP120 Hot, Data, Thoại & SMS                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=091ISA 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng
274 HP2 Hot, Data, Thoại & SMS                      109,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=091ISA 30 Ngày 8GB + 40 phút gọi trong nước và quốc tế
275 HD120 Hot, Data                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=091ISA 30 Ngày 10GB tốc độ cao
276 MC90 Hot, Trả trước, Thoại & SMS                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC90?rf=091ISA 30 Ngày 5GB + Free phút gọi + …
277 C490  Data, Thoại & SMS                      490,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=091ISA 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
278 MC299  Data, Thoại & SMS                      299,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC299?rf=091ISA 30 Ngày 12GB + Free phút gọi + …
279 HD99FIM  Data                         99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=091ISA 30 Ngày 4GB + Free truy cập FIM+
280 12FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                   1,428,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12FV119?rf=091ISA 360 Ngày 1080GB + 6360 phút gọi + …
281 HD500 Hot, Data                      500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=091ISA 30 Ngày 55GB tốc độ cao
282 3CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF100?rf=091ISA 90 Ngày 15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + …
283 8E  Thoại & SMS                         40,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=091ISA 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
284 6HD120 Hot, Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD120?rf=091ISA 180 Ngày 72GB tốc độ cao
285 3ME90 Hot, Data, Thoại & SMS                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME90?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí  90Gb/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
286 B2  Thoại & SMS                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=091ISA 30 Ngày 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
287 RLC  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RLC?rf=091ISA 30 Ngày 600MB tốc độ cao
288 MB188 Hot, Data, Thoại & SMS                      188,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=091ISA 30 Ngày 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng
289 CD  Data, Thoại & SMS                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CD?rf=091ISA 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
290 V180  Data, Thoại & SMS                      180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V180?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 8GB/ngày + Miễn phí nội mạng < 10 phút +…
291 3NCT85  Data                      255,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT85?rf=091ISA 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
292 6ME70 Hot, Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME70?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ.
293 12MFY200  Data, Thoại & SMS                   2,400,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY200?rf=091ISA 360 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
294 6NCT70  Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT70?rf=091ISA 180 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
295 9MT120  Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT120?rf=091ISA 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
296 24MFY200  Data, Thoại & SMS                   4,800,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY200?rf=091ISA 720 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
297 3CD  Data, Thoại & SMS                         30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CD?rf=091ISA 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
298 3MS80  Data                      240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS80?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
299 12KC120 Hot, Data, Thoại & SMS                   1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC120?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 540 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
300 MS100  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS100?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
301 3BM  Data, Thoại & SMS                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BM?rf=091ISA 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
302 VHBO  Data                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VHBO?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
303 6OFF70  Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OFF70?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
304 3NH  Data, Thoại & SMS                         30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NH?rf=091ISA 3 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
305 VIP1000  Data, Thoại & SMS                   1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP1000?rf=091ISA 30 Ngày 200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
306 6VIP2000  Data, Thoại & SMS                12,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP2000?rf=091ISA 180 Ngày 2100 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
307 MFC165  Data, Thoại & SMS                      165,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFC165?rf=091ISA 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
308 VIP3000  Data, Thoại & SMS                   3,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP3000?rf=091ISA 30 Ngày 400 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
309 AGTT  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGTT?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
310 CTS90 Hot, Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS90?rf=091ISA 30 Ngày 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
311 3AGIP1  Data                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP1?rf=091ISA 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
312 6OF100  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF100?rf=091ISA 180 Ngày 180GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
313 MEF  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEF?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
314 NCT89  Data                         89,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89?rf=091ISA 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
315 NCT130  Data                      130,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT130?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
316 6MFV250  Data, Thoại & SMS                   1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFV250?rf=091ISA 180 Ngày 250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
317 6NCT109  Data                      654,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT109?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
318 12MCL50                      216,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCL50?rf=091ISA 180 Ngày 50 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
319 MCL30                         12,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL30?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
320 12ST100  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ST100?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
321 NC100  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NC100?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
322 6NCT100  Data, Thoại & SMS                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT100?rf=091ISA 180 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
323 12SayOF  Data, Thoại & SMS                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12SayOF?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
324 3GX139  Data                      417,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GX139?rf=091ISA 90 Ngày 540 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
325 6MET  Data                      480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MET?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
326 12ME100  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME100?rf=091ISA 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
327 CT  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
328 6NC100  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NC100?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
329 GCM  Data                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCM?rf=091ISA 30 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
330 ST100  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ST100?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
331 HD70 Hot, Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=091ISA 30 Ngày 6GB tốc độ cao
332 6HD200 Hot, Data                   1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD200?rf=091ISA 180 Ngày 132GB tốc độ cao
333 F90  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=091ISA 30 Ngày 9GB tốc độ cao
334 HDP300 Hot, Data, Thoại & SMS                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=091ISA 30 Ngày 10GB + 300 phút nội mạng
335 HD79NCT  Data                         79,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=091ISA 30 Ngày 4GB + Free truy cập Nhạc của tui
336 C200N Hot, Data                      200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=091ISA 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + …
337 C290 Hot, Data, Thoại & SMS                      290,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=091ISA 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
338 CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=091ISA 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + …
339 IPHN6 Hot, Data                      150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN6?rf=091ISA 90 Ngày 90GB tốc độ cao
340 24GIP6  Data                      894,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP6?rf=091ISA 210 Ngày 360GB tốc độ cao
341 SF80  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=091ISA 30 Ngày 3GB tốc độ cao
342 R300  Thoại & SMS                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=091ISA 7 Ngày 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
343 MB288 Hot, Data, Thoại & SMS                      288,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=091ISA 30 Ngày 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng
344 3NCT105  Data                      315,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT105?rf=091ISA 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
345 12MFY  Data                   2,400,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY?rf=091ISA 360 Ngày 300 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
346 3ED  Data, Thoại & SMS                         30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED?rf=091ISA 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
347 12NCT85  Data                   1,020,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT85?rf=091ISA 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
348 6PT90 Hot, Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT90?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
349 AG90  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG90?rf=091ISA 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
350 12CT70 Hot, Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT70?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
351 12NA90 Hot, Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA90?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ
352 3AGIP3  Data                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP3?rf=091ISA 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
353 6KC90 Hot, Data, Thoại & SMS                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC90?rf=091ISA 180 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
354 12ME90 Hot, Data, Thoại & SMS                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME90?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
355 3NCT70  Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT70?rf=091ISA 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
356 3OF30                      150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF30?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
357 ME120 Hot, Data, Thoại & SMS                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME120?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1,5 GB/ngày + miễn phí cuộc gọi …
358 15ED  Data, Thoại & SMS                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15ED?rf=091ISA 15 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
359 V70  Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V70?rf=091ISA 7 Ngày 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
360 6MXH100  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH100?rf=091ISA 180 Ngày 180 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
361 3NC  Data, Thoại & SMS                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC?rf=091ISA 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
362 BD  Data, Thoại & SMS                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BD?rf=091ISA 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
363 MFY  Data                      200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY?rf=091ISA 30 Ngày 200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
364 12VIP2000  Data, Thoại & SMS                24,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP2000?rf=091ISA 360 Ngày 4800 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
365 12NA120 Hot, Data                   1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA120?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 240 GB/chu kỳ
366 AGIP1  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP1?rf=091ISA 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
367 6NCT130  Data                      780,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT130?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
368 6CT  Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
369 OF100  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF100?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/ chukyf + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
370 3NCT109  Data                      327,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT109?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
371 MCL50                         18,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL50?rf=091ISA 30 Ngày 50 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
372 12MCL30                      144,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCL30?rf=091ISA 360 Ngày 30 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
373 6ST170  Data                   1,020,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ST170?rf=091ISA 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
374 3CF120N  Data, Thoại & SMS                      360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF120N?rf=091ISA 90 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
375 7CD Hot, Data, Thoại & SMS                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7CD?rf=091ISA 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
376 3NC100  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC100?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
377 NCT100  Data, Thoại & SMS                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT100?rf=091ISA 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
378 MXH80  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH80?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
379 9ST100  Data                      900,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9ST100?rf=091ISA 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
380 6KC  Data                      714,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
381 3NCT130  Data                      390,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT130?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
382 6MEA  Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MEA?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
383 MBF30  Data                         30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MBF30?rf=091ISA 7 Ngày 30 GB Tốc độ cao/chu kỳ
384 F250  Data                      250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F250?rf=091ISA 180 Ngày 18GB tốc độ cao
385 DP200 Hot, Data, Thoại & SMS                      200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP200?rf=091ISA 60 Ngày 4GB + 200 phút nội mạng + 200 SMS nội mạng
386 DP100 Hot, Data, Thoại & SMS                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP100?rf=091ISA 60 Ngày 2GB + 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng
387 HD300 Hot, Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=091ISA 30 Ngày 33GB tốc độ cao
388 MC99  Data, Thoại & SMS                         99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=091ISA 30 Ngày 2GB + Free phút gọi + …
389 D90 Hot, Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=091ISA 30 Ngày 30GB tốc độ cao
390 YC30  Data                         99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=091ISA 30 Ngày 3GB tốc độ cao
391 HD119FIM  Data                      119,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=091ISA 30 Ngày 6GB + Free truy cập FIM+
392 DP300 Hot, Data, Thoại & SMS                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP300?rf=091ISA 60 Ngày 6GB + 300 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng
393 C390  Data, Thoại & SMS                      390,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=091ISA 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
394 F70  Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=091ISA 30 Ngày 7GB tốc độ cao
395 24GIP  Data                      149,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP?rf=091ISA 30 Ngày 60GB tốc độ cao
396 MFY399 Hot, Data, Thoại & SMS                      399,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=091ISA 30 Ngày 20GB + 1040 phút gọi …
397 IPHN12  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN12?rf=091ISA 180 Ngày 180GB tốc độ cao
398 MFY29T Hot, Data, Thoại & SMS                         29,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=091ISA 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi …
399 R1000  Thoại & SMS                   1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=091ISA 7 Ngày 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
400 RD1000  Data                   1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=091ISA 7 Ngày 35MB tốc độ cao
401 F90N Hot, Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=091ISA 30 Ngày 9GB tốc độ cao
402 EVIP1  Data                      290,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP1?rf=091ISA 31 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
403 ESIM990  Data, Thoại & SMS                      990,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM990?rf=091ISA 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
404 FP10  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FP10?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play
405 3VHBO  Data                      360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3VHBO?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
406 12MT190  Data                   2,280,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT190?rf=091ISA 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
407 3TK135  Data                      405,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK135?rf=091ISA 90 Ngày 630 GB Data/chu kỳ
408 24MFY  Data                   4,800,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY?rf=091ISA 720 Ngày 400 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
409 3ED70 Hot, Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED70?rf=091ISA 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
410 3CT70 Hot, Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT70?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
411 3CTS90 Hot, Data                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS90?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
412 6CTS90 Hot, Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS90?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
413 3CTS  Data                      330,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
414 12KC90 Hot, Data, Thoại & SMS                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC90?rf=091ISA 360 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
415 9MS70  Data                      630,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS70?rf=091ISA 270 Ngày Miễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
416 6LT70  Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6LT70?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
417 TA70  Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA70?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
418 TA90  Data                         90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA90?rf=091ISA 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu
419 9MS80  Data                      720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS80?rf=091ISA 270 Ngày Miễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
420 3OFF70  Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OFF70?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
421 EM Hot, Data, Thoại & SMS                      180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EM?rf=091ISA 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
422 TIK  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập TikTok
423 OF30                         50,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF30?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
424 12VIP1000  Data, Thoại & SMS                12,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP1000?rf=091ISA 360 Ngày 3600 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
425 VIP2000  Data, Thoại & SMS                   2,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP2000?rf=091ISA 30 Ngày 300 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
426 6NA120 Hot, Data                      720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA120?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 120 GB/chu kỳ
427 6VIP3000  Data, Thoại & SMS                18,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP3000?rf=091ISA 180 Ngày 3000 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
428 AG70 Hot, Data                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG70?rf=091ISA 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
429 MXH150  Data, Thoại & SMS                      150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH150?rf=091ISA 30 Ngày 45 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
430 6ME90 Hot, Data, Thoại & SMS                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME90?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
431 6ME100  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME100?rf=091ISA 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
432 NCT89T  Data                         89,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89T?rf=091ISA 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
433 3CT  Data                      270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
434 3ST100  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ST100?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
435 12OF100  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OF100?rf=091ISA 360 Ngày 360GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
436 12NCT155  Data                   1,860,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT155?rf=091ISA 360 Ngày 1980 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …
437 12GX159  Data, Thoại & SMS                   1,908,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12GX159?rf=091ISA 360 Ngày 2160 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
438 12LT100  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12LT100?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
439 12MEA  Data                   1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MEA?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
440 12MET  Data                      960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MET?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
441 EDU100  Data, Thoại & SMS                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EDU100?rf=091ISA 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
442 24MFV250  Data, Thoại & SMS                   6,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFV250?rf=091ISA 720 Ngày 250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 3000 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
443 OFT  Data                         80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFT?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok
444 CF120N  Data, Thoại & SMS                      120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF120N?rf=091ISA 30 Ngày 10GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
445 7ED Hot, Data, Thoại & SMS                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7ED?rf=091ISA 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
446 AG100  Data                      100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG100?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
447 6MCL50                      108,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCL50?rf=091ISA 180 Ngày 50 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
448 3LT100  Data                      300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LT100?rf=091ISA 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
449 12ME159  Data                   1,908,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME159?rf=091ISA 360 Ngày 2160GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
450 DIP79  Data                         79,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=091ISA 30 Ngày 8GB tốc độ cao
451 HD99NCT  Data                         99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=091ISA 30 Ngày 6GB + Free truy cập Nhạc của tui
452 F150  Data                      150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F150?rf=091ISA 90 Ngày 9GB tốc độ cao
453 B3  Thoại & SMS                      500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=091ISA 30 Ngày 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
454 EVIP12  Data                   3,480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP12?rf=091ISA 372 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
455 3MT190  Data                      570,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT190?rf=091ISA 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
456 NCT10  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT10?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng NCT (nhaccuatui)
457 12MXH100  Data                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH100?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
458 3ME70 Hot, Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME70?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ.
459 12MXH150  Data, Thoại & SMS                   1,800,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH150?rf=091ISA 360 Ngày 540 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
460 6MS100  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS100?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
461 6MT160  Data                      960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT160?rf=091ISA 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
462 VE5 Hot, Data                           5,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VE5?rf=091ISA 1 Ngày 700MB+Tài khoản VieON VIP …
463 6PT120 Hot, Data                      720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT120?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 360GB /chu kì
464 3KC120  Data, Thoại & SMS                      360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC120?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 135 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
465 NH  Data, Thoại & SMS                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NH?rf=091ISA 1 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
466 3PT70 Hot, Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT70?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90 GB tốc độ cao/chu kỳ.
467 6CTS  Data                      660,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
468 6VHBO  Data                      720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VHBO?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
469 12PT70 Hot, Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT70?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360 GB tốc độ cao/chu kỳ.
470 6NA90 Hot, Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA90?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 90 GB/chu kỳ
471 3MS70  Data                      210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS70?rf=091ISA 90 Ngày Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
472 12AGFB  Data                      960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGFB?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
473 6MFY200  Data, Thoại & SMS                   1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY200?rf=091ISA 180 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
474 6KC150  Data, Thoại & SMS                      900,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC150?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 360GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
475 6ME120 Hot, Data, Thoại & SMS                      720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME120?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 270 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
476 TIK10  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK10?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Tiktok
477 NCT85  Data                         85,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT85?rf=091ISA 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
478 12MS70  Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS70?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
479 6NA70 Hot, Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA70?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
480 CM  Data, Thoại & SMS                      180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CM?rf=091ISA 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
481 9MT100  Data                      900,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT100?rf=091ISA 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
482 3EM Hot, Data, Thoại & SMS                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EM?rf=091ISA 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
483 YTB  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YTB?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập YouTube
484 VIB  Data                         10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIB?rf=091ISA 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập Viber
485 TK219  Data, Thoại & SMS                      219,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK219?rf=091ISA 30 Ngày 270 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
486 12KC150 Hot, Data, Thoại & SMS                   1,800,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC150?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 720GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
487 12VIP3000  Data, Thoại & SMS                36,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP3000?rf=091ISA 360 Ngày 7200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
488 12ME70 Hot, Data                      840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME70?rf=091ISA 360 Ngày Miễn phí 360 GB/ chu kỳ.
489 6CT70 Hot, Data                      420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT70?rf=091ISA 180 Ngày Miễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
490 6MXH90  Data                      540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH90?rf=091ISA 180 Ngày 180 Gb/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
491 KC  Data                      119,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
492 MCL200                         70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL200?rf=091ISA 30 Ngày 200 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
493 6LT100  Data                      600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6LT100?rf=091ISA 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
494 12NCT130  Data                   1,560,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT130?rf=091ISA 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
495 CGDT  Data                      199,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDT?rf=091ISA 30 Ngày Miễn phí 1,5GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng các nội dung trong gói của DV…
496 CGD  Data                           8,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGD?rf=091ISA 1 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV
497 GCD  Data                           5,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCD?rf=091ISA 1 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
498 GCW  Data                         30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCW?rf=091ISA 7 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
499 NCT109  Data                      109,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT109?rf=091ISA 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
500 NCT155  Data                      155,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT155?rf=091ISA 30 Ngày 165 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here