Home / Công nghệ / Một chuyến bay tuyệt vời trên một chiếc máy bay lịch sử thực sự.

Một chuyến bay tuyệt vời trên một chiếc máy bay lịch sử thực sự.

Một chuyến bay tuyệt vời trên một chiếc máy bay lịch sử thực sự. Bay trên chiếc Grumman Duck 1939 đã được phục hồi tại Trân Châu Cảng khi quân Nhật tấn công. Chiếc máy bay này được sử dụng để giải cứu những người từ đại dương. Nó đã được khôi phục về các thông số kỹ thuật của nhà máy và rất đẹp.

About lbtmicr06

Check Also

Chạm vào sao Hỏa! Khoảnh khắc “Perseverance” đáp xuống Hành tinh Đỏ lúc 3:55 EST. Thành công,

Chạm vào sao Hỏa! Khoảnh khắc “Perseverance” đáp xuống Hành tinh Đỏ lúc 3:55 EST. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *