Kiểu săn môì thú vị cuả một cao thủ săn đêm là đây.

0
60

Cu li nhút nhát nên còn được gọi là Cù lần, một trong những loài vật ăn đêm chậm chạp nhất. Nhưng CHẬM mà lại CHẮC mới sướng chứ. Nó cứ bình chân đợi con mồi tiến đến là CHỘP thôi ….

Spread the love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here