Danh sách tất cả các gói cước 4G Mobifone có giá dưới 50k mà bạn có thể quan tâm

0
4

Danh sách tất cả các gói cước 4G Mobifone có giá dưới 50k mà bạn có thể quan tâm

STT Tên gói cước Đăng ký Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu
1 MFY49T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=091ISA                         49,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi …
2 D24 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D24?rf=091ISA                         20,000 1 Ngày 24 GB tốc độ cao/chu kỳ
3 ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED?rf=091ISA                         10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
4 YTB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YTB?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập YouTube
5 IN10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IN10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Instgram
6 MCL30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL30?rf=091ISA                         12,000 30 Ngày 30 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
7 MCL100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL100?rf=091ISA                         40,000 30 Ngày 100 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
8 CGD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGD?rf=091ISA                           8,000 1 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV
9 GCD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCD?rf=091ISA                           5,000 1 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
10 KP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KP10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng K+
11 NF10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NF10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Netflix
12 VIB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIB?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập Viber
13 MCL50 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL50?rf=091ISA                         18,000 30 Ngày 50 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
14 XP30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=091ISA                         40,000 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix
15 8E https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=091ISA                         40,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
16 TQT49 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=091ISA                         49,000 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế
17 FB10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FB10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call)
18 SPY10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SPY10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Spotify
19 3ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED?rf=091ISA                         30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
20 NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NH?rf=091ISA                         10,000 1 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
21 YT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YT10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Youtube
22 KF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KF?rf=091ISA                         10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
23 3NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NH?rf=091ISA                         30,000 3 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
24 VE5 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VE5?rf=091ISA                           5,000 1 Ngày 700MB+Tài khoản VieON VIP …
25 D15 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D15?rf=091ISA                         15,000 3 Ngày 3GB tốc độ cao
26 BD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BD?rf=091ISA                         10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
27 MBF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MBF30?rf=091ISA                         30,000 7 Ngày 30 GB Tốc độ cao/chu kỳ
28 D30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=091ISA                         30,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao
29 MFY29T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=091ISA                         29,000 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi …
30 FP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FP10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play
31 CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CD?rf=091ISA                         10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
32 V12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V12?rf=091ISA                         12,000 1 Ngày 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
33 3CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CD?rf=091ISA                         30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
34 OF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF30?rf=091ISA                         50,000 30 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
35 NCT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng NCT (nhaccuatui)
36 FBK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FBK?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook
37 TIK10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Tiktok
38 TIK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập TikTok
39 GCW https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCW?rf=091ISA                         30,000 7 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
40 GCH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCH?rf=091ISA                         45,000 30 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here