4G Mobifone

5 GÓI CƯỚC MOBIFONE KHÁCH HÀNG NÀO CŨNG “MÊ”

Written by lbtmicr06
5 GÓI CƯỚC MOBIFONE KHÁCH HÀNG NÀO CŨNG “MÊ”
Gọi tên những gói cước “mê khỏi chê” bởi dung lượng data khủng cùng giá siêu ưu đãi chắc chắn không thể bỏ qua:
✨PT90: nhận ngay 1,5GB data tốc độ ngày (45GB/ 30 ngày)
✨

Tên gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Link đăng ký
12PT90                        1,080,000 360 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT90?rf=EF8SHZ
PT90                              90,000 30 Ngày Miễn phí 45GB data https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT90?rf=EF8SHZ
3PT90                            270,000 90 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT90?rf=EF8SHZ
6PT90                            540,000 180 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT90?rf=EF8SHZ

MXH90: ưu đãi lưu lượng 1GB data/ngày (30GB/ 30 ngày) và không giới hạn dung lượng truy cập Facebook, Youtube.
✨

Tên gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Link đăng ký
MXH90                         90,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH90?rf=EF8SHZ
12MXH90                   1,080,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH90?rf=EF8SHZ
6MXH90                       540,000 180 Ngày 180 Gb/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH90?rf=EF8

PT120: gói cước sử dụng trong 30 ngày với 2GB data tốc độ / ngày

✨
Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Link đăng ký
3PT120 Hot, Data                       360,000 90 Ngày Miễn phí 180GB/chu kì https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT120?rf=EF8SHZ
12PT120 Hot, Data                   1,440,000 360 Ngày Miễn phí 720GB/chu kì https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT120?rf=EF8SHZ
PT120 Hot, Data, Thoại & SMS                       120,000 30 Ngày Miễn phí 60GB/chu kì https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=EF8SHZ
6PT120 Hot, Data                       720,000 180 Ngày Miễn phí 360GB /chu kì https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT120?rf=EF8SHZ
KC120 – nhận ngay hàng loạt ưu đãi HOT:
+ 1,5 GB Data /ngày (hết dung lượng, ngừng truy cập)
+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 50 phút thoại ngoại mạng…
✨
Tên gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Link đăng ký
KC120              120,000 30 Ngày Miễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=EF8SHZ
6KC120              720,000 180 Ngày Miễn phí 270 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC120?rf=EF8SHZ
12KC120           1,440,000 360 Ngày Miễn phí 540 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC120?rf=EF8SHZ
3KC120              360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC120?rf=EF8SHZ
TK135: siêu data với 7 GB tốc độ cao/ngày, gói cước có chu kỳ 30 ngày (tương đương 210GB/chu kỳ)

Tên gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Link đăng ký
TK135                           135,000 30 Ngày 210 GB Data/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK135?rf=EF8SHZ
12TK135                       1,620,000 360 Ngày 3240 GB Data/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK135?rf=EF8SHZ
6TK135                           810,000 180 Ngày 1440 GB Data/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK135?rf=EF8SHZ
3TK135                           405,000 90 Ngày 630 GB Data/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK135?rf=EF8SHZ
 Chúc các bạn đăng ký được các gói cước Mobifone thành công!

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment