Home Tags Camtasia studio

Tag: camtasia studio

Hướng dẫn cách chèn chữ và các ký hiệu đặc biệt...

15
Đôi khi bạn muốn chèn các câu chú thích vào video hay các ký hiệu đánh dấu một điểm đáng chú ý...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chỉnh sửa biên tập video...

8
Thao tác tách video gốc thành nhiều đoạn video nhỏ riêng rẽ và sắp xếp chúng theo thứ tự mà bạn muốn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chỉnh sửa biên tập video...

4
Giới thiệu về phần mềm chỉnh sửa và biên tập Camtasia Studio Phần mềm Camtasia Studio là một phần...