Các gói cước 3G/4G/5G MobiFone tháng không giới hạn data

Gói cước không giới hạn data là những gói khi dùng hết data ưu đãi sẽ tiếp tục miễn phí truy cập tiếp đến hết tháng không tốn tiền. Ở tốc độ miễn phí từ 2Mbps đến 5Mbps vẫn có thể xem phim, nghe nhạc, Tiktok thoải mái.

Tên gói/ chu kỳ  Mã QR đăng ký Đăng ký nhanh/Giá
ED60
(60.000đ/ 30 ngày)
Đăng ký
 • 2GB/ ngày (60GB/30 ngày)
 • Hết data miễn phí truy cập tiếp
NCT79
(79.000đ/30 ngày)
Đăng ký
 • 3GB/ngày (90GB/tháng)
 • Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn
NCT99
(99.000đ/30 ngày)
Đăng ký
 • 4GB/ngày (120GB/tháng)
 • Hết data truy cập  tốc độ 5Mbps không giới hạn
FD60
(60.000đ/30 ngày)

Đăng ký
 • 2GB/ngày (60GB/tháng)
 • Hết data miễn phí truy cập tiếp
AG60
(60.000đ/ 30 ngày)
Đăng ký
 • 2GB/ ngày ( 60GB/30 ngày)
 • Hết data miễn phí truy cập tiếp
TS4G
(99.000đ/30 ngày)
Đăng ký
 • 5GB/ngày => 150GB/30 ngày
 • Hết data truy cập  tốc độ 5Mbps không giới hạn
Gói 21G
(59.000đ/30 ngày)
Đăng ký
 • 2GB/ngày (60GB/30 ngày)
 • Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn
Gói 24G
(99.000đ/30 ngày)
Đăng ký
 • 5GB/ngày (150GB/30 ngày)
 • Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn