Home / Công nghệ / Virgin Galactic đang tiến gần hơn một bước nữa để thực hiện sứ mệnh du hành vũ trụ thương mại vào năm 2022 sau khi công bố VSS Imagine mới của mình.

Virgin Galactic đang tiến gần hơn một bước nữa để thực hiện sứ mệnh du hành vũ trụ thương mại vào năm 2022 sau khi công bố VSS Imagine mới của mình.

Virgin Galactic đang tiến gần hơn một bước nữa để thực hiện sứ mệnh du hành vũ trụ thương mại vào năm 2022 sau khi công bố VSS Imagine mới của mình.
🚀 chdr.tv/ma7

About abcf4

Check Also

Nên mua iPhone Lock hay Quốc tế? hai phiên bản có điểm gì khác biệt?

Nên mua iPhone Lock hay Quốc tế? hai máy có điểm gì khác biệt? đây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *