khác

Vệ tinh của Nhật bản đã được đưa vào không gian vào tháng 9 năm 2016 và đã gửi về những hình ảnh tuyệt vời chưa từng thấy từ trước đến nay

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment