khác

Đường hầm dài nhất và sâu nhất thế giới được khánh thành vào tháng 6 năm 2016 có chiều dài 35 dặm,sâu 1.5 dặm

Đây là cách đường hầm dài nhất và sâu nhất thế giới đã được xây dựng bởi tài năng của con người.

About the author

lbtmicr06

6 Comments

Leave a Comment