internet

Trải nghiệm trình duyệt Microsoft Edge Insider với mã nguồn mở Chronium

Written by lbtmicr06


Hãy cùng nhau xây dựng!

Bản dựng xem trước Microsoft Edge đã sẵn sàng để bạn thử. Kiểm tra những gì chúng tôi đã làm việc và cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện.

Làm cho web trở thành một nơi tốt hơn cho mọi người

Trở lại vào tháng 12, chúng tôi đã thông báo ý định áp dụng dự án nguồn mở Chromium trong việc phát triển Microsoft Edge trên máy tính để bàn để tạo khả năng tương thích web tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi và giảm sự phân mảnh của web cho tất cả các nhà phát triển web. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để cho bạn thấy những gì chúng tôi đã làm việc và mời bạn đi cùng trên hành trình của chúng tôi.

Đầu tư vào nguồn mở

Chúng tôi cũng đã bắt đầu đóng góp trở lại Chromium trong các lĩnh vực như khả năng truy cập, chạm, ARM64 và các lĩnh vực khác. Kế hoạch của chúng tôi là tiếp tục làm việc trong Chromium thay vì tạo một dự án song song. Chúng tôi làm việc trực tiếp với các nhóm tại Google và chúng tôi mong muốn được làm việc nhiều hơn nữa với cộng đồng nguồn mở. Để tìm hiểu thêm về những đóng góp của chúng tôi, hãy xem
Microsoft Edge “Explainers” https://github.com/microsoftedge/msedgeexplainers của chúng tôi trên GitHub và kiểm tra bản phát hành mã nguồn của chúng tôi.

( source code release )

Chúng tôi đang lắng nghe!

Nhóm Microsoft Edge muốn nghe ý kiến của bạn. Vào tháng 12, chúng tôi đã hỏi khách truy cập vào trang web này nếu bạn có thể thay đổi một điều về web, đó sẽ là gì? Chúng tôi đã đọc câu trả lời của bạn và có một vài suy nghĩ để chia sẻ. Truy cập Diễn đàn nội bộ Microsoft Edge  Microsoft Edge Insider Forum để xem cộng đồng nói gì về vấn đề này và các chủ đề khác.

About the author

lbtmicr06

10 Comments

Leave a Comment