THẺ ONLINE PLUS VIB – Mở thẻ chỉ với CMND

Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt ngân hàng Quốc Tế (VIB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam. Sau hơn 20 năm thành lập, VIB đã đạt những phát triển vượt bậc30S CÓ THẺ TÍN DỤNG ĐỂ XÀI, MIẾN PHÍ THƯỜNG NIÊN, KHÔNG CHỨNG MINH THU NHẬP.

THẺ ONLINE PLUS VIB – Mở thẻ chỉ với CMND