Home / khác / Tạo ảnh

Tạo ảnh

Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Tạo ảnh bằng cách ghép ảnh nghệ thuật, thành phần vật lý và mã C # tùy chỉnh.

Mover

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Mover : MonoBehaviour
{
public float speed;

void Start ()
{
rigidbody.velocity = transform.forward * speed;
}
}

About lbtmicr06

Check Also

Lời dịch bài hát Happy New Year

No more champagneKhông còn rượu sâm panh nữaAnd the fireworks are throughVà pháo hoa cũng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *