Home / Tag Archives: tạo file sitemap cho website

Tag Archives: tạo file sitemap cho website

Hướng dẫn cách tạo sitemap cho website của bạn

Sitemap là gì? Sitemap của một website được hiểu là một bản đồ các đường dẫn đến tất cả các bài viết,trang thành viên trong một trang web lớn.Dựa vào sitemap và người quản trị trang web gửi lên Google search console của Google mà cỗ máy tìm kiếm Google …

Read More »