Home / khác / [software]Mechanical design software

[software]Mechanical design software

the most often and best soft ware in mechanical design may be Solidwork software,trial at here:
solidworks-trial


Engineer can use this software in order to design all mechanical part of machine and then make assembly drawing from all seperate part .

more than that they can simulation moving status of machine(operation of machine)

About lbtmicr06

Check Also

Vào lớp kiểu Ninja của học sinh Nhật nè

Đừng đùa với nữ sinh Nhật 🤣🤣Vào lớp kiểu Ninja của học sinh Nhật nè. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *