Home / Giải trí / Rock-Đập phá tý cho khuấy đảo bầu không khí mệt mỏi nào

Rock-Đập phá tý cho khuấy đảo bầu không khí mệt mỏi nào

Highway Star (Deep Purple); Drum Cover by Sina

Smoke On The Water; drum cover by Sina

Bohemian Rhapsody (Queen); drum cover by Sina

Eye Of The Tiger (Survivor); drum cover by Sina

Money For Nothing; drum cover by Sina

Wipe Out (The Surfaris); drum cover by Sina

Don’t Stop Believin’ (Journey); drum cover by Sina

Michael Jackson’s Drummer Jonathan Moffett Performs “Smooth Criminal”

Welcome to the Jungle (6 year old drummer)

3-year-old boy plays drums unbelievablyAbout lbtmicr06

Check Also

CHỊ ONG NÂU NÂU NÂU NÂU REMIX

NHỮNG BẢN ACOUSTIC COVER HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI||nNGE ĐI RỒI THƯỞNG THỨC Chị Ong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *