Home / khác / [Phần mềm]store your document on internet and use them from any where on the world with ONEDRIVER and Google driver

[Phần mềm]store your document on internet and use them from any where on the world with ONEDRIVER and Google driver

nowaday you can store all necessery your document on internet in server of big IT corporation as Microsoft or google by register an account on onedriver.com or https://www.google.com/drive/
.When you have account on this site you can download or upload your document,video,picture,music from your store on this site.you don’t need a USB to take your data to go with you.you can print some thing from your document directly by access into store on this place and print if you want
address for this place is : onedrive.com  googledrive


About lbtmicr06

Nếu bạn không tạo ra được gì mới mẻ khác biệt so với những gì người khác đã tạo ra thì bạn sẽ sớm bị đè bẹp và vô hình trong một thế giới mà mọi thứ dường như đang không bao giờ chịu ngừng sự thay đổi cả.

Check Also

Cô gái tuyệt vời

Một mình bạn ấy đội nguyên chiếc xe máy lên đầu luôn. Sức mạnh của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'); var MainContentW = 1000; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 40; var RightAdjust = 40; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }