khác

Phần mềm giúp bạn ghi(record) lại màn hình máy tính rồi lưu lại dưới dạng video

Written by lbtmicr06

vào google.com gõ tìm kiếm phần mềm active presenter đi đến trang web http://atomisystems.com/activepresenter/free-edition/    rồi download phần mềm này về máy tính của bạn .Cài đặt và sử dụng phần mềm đó để ghi lại màn hình máy tính của bạn .

Hoặc download ở đây http://atomisystems.com/apdownloads/latest/ActivePresenter_setup.exe

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment