Bài viết mới nhất

MMO

Recent Posts

Tháng Tám, 2019

Tháng Bảy, 2019

  • 31 Tháng Bảy

    Công nghệ làm đường của nước người ta

    Nhìn người nước ngoài làm đường đơn giản và nhanh chóng thế này mà nhiều khi thấy băn khoăn thắc mắc,éo hiểu vì sao người mình thông minh vãi lúa đến như vậy mà làm một con đường thì nhiều khi cứ bôi ra ,1km thì mấy nghìn tỉ mãi …

    Read More »