Lạ

OMG!

Written by lbtmicr06

Người đàn ông này đã vô cùng may mắn khi vẫn còn sống sót trong tình huống này.

Siêu vãi

Pet xịn đấy

Kiểu cứu hỏa mới chăng?

Cảm giác được che chở thích vãi lìn 😆

Boston Dynamics is back with another video of Atlas doing parkour like a pro.

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment