Home / khác / Người điều khiển trò chơi

Người điều khiển trò chơi

Người điều khiển trò chơi
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Viết một bộ điều khiển để sinh ra các mối nguy hiểm của chúng tôi, theo dõi và hiển thị điểm số của chúng tôi, kết thúc trò chơi và cho phép trò chơi được khởi động lại.

GameController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class GameController : MonoBehaviour
{
public GameObject hazard;
public Vector3 spawnValues;

void Start ()
{
SpawnWaves ();
}

void SpawnWaves ()
{
Vector3 spawnPosition = new Vector3 (Random.Range (-spawnValues.x, spawnValues.x), spawnValues.y, spawnValues.z);
Quaternion spawnRotation = Quaternion.identity;
Instantiate (hazard, spawnPosition, spawnRotation);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


About lbtmicr06

Check Also

Lời dịch bài hát Happy New Year

No more champagneKhông còn rượu sâm panh nữaAnd the fireworks are throughVà pháo hoa cũng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *