Home / Giải trí / Nghe mà nổi da gà các ông ạ 😍 😍

Nghe mà nổi da gà các ông ạ 😍 😍

Ow!Nghe mà nổi da gà các ông ạ 😍 😍
Adele – Skyfall (Lyric Video)

Lyrics
Let the sky fall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together
At skyfall
At skyfall

Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
Where worlds collide and days are dark
You may have my number, you can take my name
But you’ll never have my heart


About ba le

Check Also

Phim này xem đúng là đã cả con mắt

ĐÚNG LÀ GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY MÀ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *