khác

Lời dịch bài hát Happy New Year

Written by abcf4

No more champagne
Không còn rượu sâm panh nữa
And the fireworks are through
Và pháo hoa cũng đã tắt rồi
Here we are, me and you
Chỉ còn chúng ta ở đây, bạn và tôi
Feeling lost and feeling blue
Cảm thấy mất mát và buồn bã
It’s the end of the party
Buổi tiệc đã kết thúc
And the morning seems so grey
Và bình minh dường như thật ảm đạm
So unlike yesterday
Thật chẳng giống ngày hôm qua
Now’s the time for us to say…
Giờ đã đến lúc để chúng ta nói…


Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have a vision now and then
Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai
Of a world where every neighbour is a friend
Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have our hopes, our will to try
Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên
If we don’t we might as well lay down and die
Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi
You and I
Bạn và tôi


Sometimes I see
Đôi khi tôi cảm nhận được
How the brave new world arrives
Một thế giới mới đang đến như thế nào
And I see how it thrives
Và tôi nhìn thấy thế giới ấy thịnh vượng
In the ashes of our lives
Trong đống tro tàn của cuộc đời chúng ta
Oh yes, man is a fool
Ôi, đúng thế, con người là một lũ ngu ngốc
And he thinks he’ll be okay
Và họ cứ nghĩ là mình sẽ ổn
Dragging on, feet of clay
Họ luôn do dự và có nhiều tì vết
Never knowing he’s astray
Họ không bao giờ biết là mình đã chệch hướng rồi
Keeps on going anyway…
Cứ tiếp tục đi dù gì đi nữa…


Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have a vision now and then
Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai
Of a world where every neighbour is a friend
Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have our hopes, our will to try
Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên
If we don’t we might as well lay down and die
Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi
You and I
Bạn và tôi


Seems to me now
Giờ đây đối với tôi
That the dreams we had before
Những giấc mơ mà ta từng có trước đây
Are all dead, nothing more
Đều đã chết hết rồi, chẳng còn gì
Than confetti on the floor
Ngoài những cánh hoa giấy trên sàn nhà
It’s the end of a decade
Giờ đây đã là cuối thập kỉ rồi
In another ten years time
Trong mười năm sau
Who can say what we’ll find
Ai mà biết được chúng ta sẽ tìm thấy điều gì
What lies waiting down the line
Điều gì đang chờ đợi ta trong tương lai
In the end of eighty-nine…
Vào cuối năm 1989…


Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have a vision now and then
Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai
Of a world where every neighbour is a friend
Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have our hopes, our will to try
Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên
If we don’t we might as well lay down and die
Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi
You and I
Bạn và tôi

About the author

abcf4

Leave a Comment

Translate »