khác

Làm sao để tìm được đường đi

Sử dụng các phần mềm bản đồ trên điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân để tìm đường đi,kết hợp với tính năng GPS trên smart phone để định hướng bạn sẽ đến được nơi cần đến một cách dễ dàng nhất

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment