Home / Công nghệ / Kỹ sư hệ thống NASA, Tiến sĩ Farah Alibay từ JPL nói về máy bay trực thăng Ingenuity và cách nó sẽ tách khỏi máy bay Perseverance và sau đó hạ cánh xuống Hành tinh Đỏ.

Kỹ sư hệ thống NASA, Tiến sĩ Farah Alibay từ JPL nói về máy bay trực thăng Ingenuity và cách nó sẽ tách khỏi máy bay Perseverance và sau đó hạ cánh xuống Hành tinh Đỏ.

Kỹ sư hệ thống NASA, Tiến sĩ Farah Alibay từ JPL nói về máy bay trực thăng Ingenuity và cách nó sẽ tách khỏi máy bay Perseverance và sau đó hạ cánh xuống Hành tinh Đỏ.


About ba le

Check Also

Có cái tuabin điện gió mini xách tay mang theo thì lo gì xe điện hết pin

Có cái tuabin điện gió mini xách tay mang theo thì lo gì xe điện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *