khác

Kính viễn vọng hubble

Thiết bị kính viễn vọng hubble là thiết bị quan sát quan trọng của loài người để khám phá vũ trụ,đó là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại ngày nay.

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment

Translate »