khác

Hướng dẫn cách kiểm tra xem một cái loa còn tốt hay không?

Written by lbtmicr06


Để kiểm tra xem một cái loa còn hoạt động hay đã hỏng bạn cần chuẩn bị các linh kiện sau đây:
1.1 quả pin 9V DC

2.Loa cần kiểm tra
3.Tiến hành kiểm tra nhanh trạng thái của loa xem có còn tốt hay không theo cách sau:
chạm nhanh đồng thời cực dương và cực âm tiếp xúc tương ứng với cực âm và cực dương của loa cần kiểm tra.Nếu tại thời điểm các cực của pin chạm đồng thời vào các cực của loa mà bạn nghe thấy tiếng sẹt sẹt phát ra từ loa thì có nghĩa là loa đó của bạn vẫn còn hoạt động tốt,ngược lại nếu bạn không nghe thấy âm thanh gì phát ra từ loa thì có nghĩa là cái loa đó bị hỏng rồn bạn nhé .

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment