Blogspot Wordpress

Hướng dẫn cách chuyển bài viết tư Blog viết bằng Blogspot sang website WordPress của bạn

Written by lbtmicr06

Bạn cần chuẩn bị gì

1.Website wordpress

Bạn cần có một website wordpress và bạn có tài khoản đăng nhập và có quyền quản trị website đó của bạn.Giả sử tôi có một website wordpress là http://Blognauancautoi.ga

website wordpress của tôi có địa chỉ tại http://blognauancuatoi.ga/
 và tôi có quyền quản trị nó. Trước khi tôi chuyển bài viết từ Blog viết bằng Blospot(tại Blogger.com) sang thì nội dung của nó chưa có gì cả các bạn nhé.

2.Blog viết bằng Blogspot(tại Blogger.com)

Bạn cần có một Blog cá nhân viết bằng Blogspot(tại Blogger.com)-và bạn phải là chủ sở hữu của Blog đó(tức là bạn phải có tài khoản Gmail +mật khẩu để truy cập vào trang quản trị Blog của bạn trên Blogger.com).Giả sử tôi có một Blog là Blognauancuatoi.ml viết bằng Blogspot(tại Blogger.com) của Google nhé.

Blog viết băng Blogspot(tại Blogger.com) của tôi có địa chỉ là http://blognauancuatoi.ml  và tôi có quyền quản trị nó.

Thủ tục chuyển bài viết từ Blog viết bằng Blogspot sang website wordpress.

Trước tiên bạn cần đăng nhập vào Dashboard quản trị website wordpress của bạn,rồi tìm đến menu “Plugin-Add New” để mở cửa sổ quản lý Plugin trong website wordpress của bạn lên.

Trong cửa sổ add plugins,gõ vào cụm từ khóa “Blogger to wordpress” rồi nhấn enter để làm xuất hiện kết quả tìm kiếm plugin
Danh sách kết quả tìm kiếm plugin xuất hiện click chuột vào nút lệnh “Install now” trong plugin “Blogger Importer Extended “để cài đặt plugin này.
Plugin đang được cài đặt
Plugin đã được cài đặt xong ,click chuột vào nút lệnh “active” để kích hoạt plugin đó lên.
Plugin hiện ra trong danh sách các plugin đã được cài đặt,click vào nút lệnh “Run importer”
Cửa sổ này mở ra,click vào nút lệnh ”
“Connect to Blogger
Chọn tài khoản Gmail của bạn dùng để đăng nhập vào Blog cá nhân của bạn trên Blogger.com rồi nhập mật khẩu và đăng nhập vào Blog của bạn.
Click “Cho phép” để cho phép một số quyền truy cập vào Blogger của bạn đối với tài khoản Gmail này.Lưu ý nếu không muốn thì bạn có thể chọn “Hủy” .
Danh sách Blog viết bằng Blogspot hiện có tương trong tài khoản Gmail của bạn hiện ra,click vào tên Blog (Blogger) đó của bạn để bắt đầu quá trình nhập bài viết từ Blogger sang wordpress.
Click vào “Start Import ” để bắt đầu nhập các bài viết từ Blogger sang website wordpress này.

Quá trình chuyển bài viết từ Blog viết bằng Blogspot(tại Blogger.com) blognauancuatoi.ml của tôi sang website wordpress (blognauancuatoi.ga) sẽ được Plugin tự động thực hiện,sau khi quá trình chuyển dữ liệu hoàn tất thì bạn sẽ thấy tất cả các bài viết trên Blog viết bằng Blogspot(tại Blogger.com) Blognauancuatoi.ml sẽ được chuyển hết sang website wordpress blognauancuatoi.ga của tôi và khi truy cập website wordpress blognauancuatoi.ga của tôi ,tôi sẽ nhìn thấy các bài viết đó xuất hiện trong trang web đó của tôi các bạn nhé.

Các bài viết trong Blog “blognauancuatoi.ml” viết bằng Blogspot(tại Blogger.com) của tôi.
Sau khi chuyển bài viết vào website wordpress “blognauancuatoi.ga”đã xuất hiện các bài viết được nhập từ trang Blog blognauancuatoi.ml của tôi ở trên,cho thấy quá trình chuyển bài viết từ Blogger sang wordpress đã thực hiện thành công bằng plugin mà tôi nêu ra ở trên.

Lời kết

Bằng cách sử dụng plugin “Blogger Importer Extended tôi đã chuyển thành công các bài viết trên Blog blognauancuatoi.ml viết bằng Blogspot(tại Blogger.com) của tôi sang website wordpress blognauancuatoi.ga rồi đó các bạn nhé.

Các bạn hãy thực hiện theo các chỉ dẫn trên của tôi để có thể chuyển các bài viết từ Blogger.com sang trang web worpress của bạn xem sao nhé.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

About the author

lbtmicr06

17 Comments

Leave a Comment