Khoa học

Hoạt hình COVID-19: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị nhiễm Coronavirus?

Video này hoạt hình 3D trên COVID-19: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị nhiễm Coronavirus là sự hợp tác giữa Nucleus Medical Media và những người bạn của chúng tôi tại kênh What If. Để theo dõi những kịch bản giả định siêu thú vị về cơ thể người, loài người, hành tinh và vũ trụ, vui lòng truy cập kênh What If tại https: //www.youtube.com/WhatIfScience …
# covid-19 #coronavirus #medicalanimation

Coronavirus giết người như thế nào? Hoạt hình 3D y tế (60FPS)

About the author

ba le

Leave a Comment