khác

HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, đã rời bến tàu lần đầu tiên để bắt đầu chạy thử nghiệm trên ​​biển.

HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, đã rời bến tàu lần đầu tiên để bắt đầu chạy thử nghiệm trên ​​biển.

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment