Home / khác / Giới thiệu về Roll-a-Ball

Giới thiệu về Roll-a-Ball

Giới thiệu về Roll-a-Ball
Đã kiểm tra với phiên bản: 5
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Giới thiệu về bài tập Roll-a-ball, hiển thị trò chơi cuối cùng và mô tả những gì sẽ được đề cập trong bài tập này.

Trong bài tập mới bắt đầu này, chúng ta sẽ

00:03 – 00:05
để tạo ra một trò chơi rất đơn giản nhưng có thể chơi được

00:05 – 00:07
sử dụng nhiều khái niệm cơ bản từ

00:07 – 00:09
mô-đun hướng dẫn cho người mới bắt đầu.

00:09 – 00:11
Chúng tôi sẽ làm một trò chơi cuộn bóng

00:11 – 00:13
chúng tôi sẽ thu thập các đối tượng trò chơi đặc biệt.

00:13 – 00:15
Chúng ta sẽ thấy cách tạo đối tượng trò chơi mới,

00:15 – 00:18
thêm các thành phần vào các đối tượng trò chơi này,

00:18 – 00:20
đặt các giá trị trên thuộc tính và vị trí của chúng

00:20 – 00:23
các đối tượng trò chơi này trong cảnh để tạo trò chơi.

00:23 – 00:25
Trong trò chơi của chúng tôi, người chơi sẽ điều khiển một quả bóng

00:25 – 00:27
lăn xung quanh bảng trò chơi.

00:27 – 00:30
Chúng tôi sẽ di chuyển bóng bằng cách sử dụng vật lý và lực lượng.

00:30 – 00:32
Chúng tôi sẽ xem xét đầu vào từ trình phát

00:32 – 00:34
thông qua bàn phím và chúng tôi sẽ sử dụng

00:34 – 00:36
đầu vào để áp dụng lực cho quả bóng, làm cho nó

00:36 – 00:37
di chuyển trong khung cảnh của chúng tôi.

00:37 – 00:39
Chúng ta sẽ thấy cách phát hiện sự tiếp xúc giữa

00:39 – 00:42
bóng của người chơi và các đối tượng trò chơi pick-up,

00:42 – 00:44
và sử dụng các sự kiện này để thu thập các sự kiện này

00:44 – 00:46
chọn đối tượng trò chơi.

00:46 – 00:48
Khi chúng ta hoàn thành, chúng ta sẽ làm một cách đơn giản

00:48 – 00:50
trò chơi cuộn bóng nơi điều khiển trình phát

00:50 – 00:51
bóng bằng bàn phím, nhặt lên và

00:51 – 00:53
đếm các vật thể thu thập đặc biệt,

00:53 – 00:55
hiển thị số lượng hiện tại và kết thúc trò chơi

00:55 – 00:57
khi tất cả các đối tượng trò chơi

00:57 – 00:58
đã được chọn.

00:58 – 01:01
Chúng tôi sẽ không cần nhập bất kỳ nội dung nào cho dự án này.

01:01 – 01:03
Chúng tôi sẽ không sử dụng các mô hình, kết cấu,

01:03 – 01:05
âm thanh hoặc hình động cho bài tập này.

01:05 – 01:07
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các hình dạng nguyên thủy

01:07 – 01:10
như hình khối, hình cầu và mặt phẳng

01:10 – 01:12
do Unity cung cấp.

01:12 – 01:14
Để bắt đầu, hãy bắt đầu với bài tập 1, nơi chúng tôi

01:14 – 01:16
thiết lập trò chơi của chúng tôi và bắt đầu các đối tượng trò chơi.

About lbtmicr06

Check Also

Lời dịch bài hát Happy New Year

No more champagneKhông còn rượu sâm panh nữaAnd the fireworks are throughVà pháo hoa cũng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *