Sống đẹp

Đừng đánh mất niềm tin của bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào,không có niềm tin bạn chẳng có gì cả!

Written by ba le

Niềm tin luôn là điều dẫn lối ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì thế, mỗi khi chùn bước, hãy luôn tin vào bản thân mình, đó là cách để bạn luôn tiến về phía trước.About the author

ba le

Leave a Comment