Danh sách tất cả các gói cước 4G Mobifone

0
248
DANH SÁCH GÓI CƯỚC
             
             
             
STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Đăng ký nhanh
1 12C120 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 420 Ngày 1440GB + Free phút gọi + … Đăng ký
2 C90N Hot, Data, Thoại & SMS                                            90,000 30 Ngày 120GB + 1050 phút gọi … Đăng ký
3 C120 Hot, Data                                          120,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + … Đăng ký
4 Y60  Data                                            60,000 30 Ngày 60 GB tốc độ cao Đăng ký
5 12MAX90 Hot, Trả trước                                      1,080,000 495 Ngày 2880GB tốc độ cao Đăng ký
6 FD60 Hot, Data                                            60,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao Đăng ký
7 ED60 Hot, Data                                            60,000 30 Ngày 60GB + Tài khoản mobiEdu Đăng ký
8 AG60 Hot, Data                                            60,000 30 Ngày 60GB/chu kì + Tài khoản mobiAgri Đăng ký
9 CF60 Hot, Data, Thoại & SMS                                            60,000 30 Ngày 60 GB data tốc độ cao Đăng ký
10 THAGA60 Hot, Data                                            60,000 30 Ngày 120 GB Tốc độ cao Đăng ký
11 HP2 Hot, Data, Thoại & SMS                                          200,000 60 Ngày 8GB + 40 phút gọi trong nước và quốc tế Đăng ký
12 F200  Data                                          200,000 30 Ngày 20GB tốc độ cao Đăng ký
13 GYM1 Hot, Data                                          100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao Đăng ký
14 6DIP79  Data                                          474,000 180 Ngày 48GB tốc độ cao Đăng ký
15 3Z70  Data                                          210,000 90 Ngày 45GB tốc độ cao Đăng ký
16 3FV99 Hot, Data                                          297,000 90 Ngày 180GB + Free truy cập FPT Play, Viber Đăng ký
17 FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                          119,000 30 Ngày 90GB + 530 phút gọi + … Đăng ký
18 3C120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          360,000 90 Ngày 360GB + Free phút gọi + … Đăng ký
19 21G12  Data                                          708,000 420 Ngày 1050GB tốc độ cao Đăng ký
20 3DIP79  Data                                          237,000 90 Ngày 24GB tốc độ cao Đăng ký
21 F150  Data                                          150,000 90 Ngày 9GB tốc độ cao Đăng ký
22 24GIP  Data                                          149,000 30 Ngày 120GB tốc độ cao Đăng ký
23 GV119  Data, Thoại & SMS                                          119,000 30 Ngày 120GB + 530 phút gọi … Đăng ký
24 ON30  Data                                            30,000 30 Ngày 300MB + Free truy cập VTVCab ON Đăng ký
25 CS60 Hot, Data                                            60,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao Đăng ký
26 6CV99 Hot, Data                                          594,000 210 Ngày 420GB tốc độ cao Đăng ký
27 24GDIP  Data                                          219,000 30 Ngày 150GB tốc độ cao Đăng ký
28 12CS119 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,428,000 420 Ngày 1260GB + 7420 phút gọi … Đăng ký
29 9GV99  Data                                          891,000 330 Ngày 660GB tốc độ cao/ chu kỳ Đăng ký
30 CS6N Hot, Data                                          540,000 180 Ngày 1080GB tốc độ cao Đăng ký
31 RC2  Data, Thoại & SMS                                          500,000 7 Ngày 1GB + 20 phút gọi đi + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi Đăng ký
32 TQT299  Thoại & SMS                                          299,000 30 Ngày 380 phút gọi quốc tế Đăng ký
33 MBH6  Trả trước                                          900,000 180 Ngày Ưu đãi wifi tốc độ cao, ưu đãi truyền hình cap… Đăng ký
34 6F90N Hot, Data                                          540,000 180 Ngày 54GB tốc độ cao Đăng ký
35 MBH12  Data                                      1,800,000 360 Ngày Ưu đãi wifi tốc độ cao, ưu đãi truyền hình cap… Đăng ký
36 DATA5 Hot, Data                                            50,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao Đăng ký
37 6MAX120 Hot, Trả trước                                          720,000 255 Ngày 2160GB tốc độ cao Đăng ký
38 3CF120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          360,000 90 Ngày 240GB tốc độ cao + 750 phút thoại Đăng ký
39 6CF120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 210 Ngày 480GB tốc độ cao + 1750 phút thoại Đăng ký
40 ESIM12  Data                                      1,080,000 434 Ngày 2604GB tốc độ cao Đăng ký
41 EVIP12  Data                                      3,480,000 434 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao Đăng ký
42 C150K Hot, Data, Thoại & SMS                                          150,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi… Đăng ký
43 6FD60 Hot, Data                                          360,000 210 Ngày 420GB tốc độ cao Đăng ký
44 12FD60 Hot, Data                                          720,000 420 Ngày 840GB tốc độ cao Đăng ký
45 6NCT99  Data                                          594,000 210 Ngày 840 GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT Đăng ký
46 3SM90 Hot, Data, Thoại & SMS                                          270,000 90 Ngày 5Gb Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … Đăng ký
47 ALO50 Hot, Trả trước, Thoại & SMS                                            50,000 31 Ngày 1000 phút thoại nội mạng + 100 phút thoại trong nước Đăng ký
48 6SM120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 180 Ngày 7 Gb Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … Đăng ký
49 HDP100 Hot, Data, Thoại & SMS                                          100,000 30 Ngày 3GB + 100 phút nội mạng Đăng ký
50 HD90 Hot, Data                                            90,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao Đăng ký
51 MC90 Hot, Trả trước, Thoại & SMS                                            90,000 60 Ngày 5GB + Free phút gọi + … Đăng ký
52 CB3  Data, Thoại & SMS                                            30,000 30 Ngày 2,3GB + 330 phút gọi Đăng ký
53 6Z70  Data                                          420,000 210 Ngày 105GB tốc độ cao Đăng ký
54 9FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,071,000 270 Ngày 810GB + 4770 phút gọi + … Đăng ký
55 HD200 Hot, Data                                          200,000 30 Ngày 18GB tốc độ cao Đăng ký
56 HDY  Data                                          100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao Đăng ký
57 6FV99 Hot, Data                                          594,000 180 Ngày 360GB + Free truy cập FPT Play, Viber Đăng ký
58 3D70  Data                                          210,000 90 Ngày 45GB tốc độ cao Đăng ký
59 6CS120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 180 Ngày 720GB + 3300 phút gọi … Đăng ký
60 24GIP12  Data                                      1,788,000 420 Ngày 2100GB tốc độ cao Đăng ký
61 24GDIP6  Data                                      1,314,000 210 Ngày 1260GB tốc độ cao Đăng ký
62 12GV99  Data                                      1,188,000 450 Ngày 900GB tốc độ cao/chu kỳ Đăng ký
63 D70  Data                                            70,000 30 Ngày 15GB tốc độ cao Đăng ký
64 TT80 Hot, Data                                            80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao Đăng ký
65 CS119 Hot, Data, Thoại & SMS                                          119,000 30 Ngày 90GB + 530 phút gọi … Đăng ký
66 6MD100 Hot, Data                                          600,000 180 Ngày 360GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill Đăng ký
67 12CV99 Hot, Data                                      1,188,000 420 Ngày 840GB tốc độ cao Đăng ký
68 3CV119 Hot, Data                                          357,000 90 Ngày 360GB + 1590 phút gọi … Đăng ký
69 12CS  Data, Thoại & SMS                                      1,080,000 420 Ngày 900GB + 14700 phút gọi … Đăng ký
70 MFY199 Hot, Data, Thoại & SMS                                          199,000 30 Ngày 10GB + 520 phút gọi … Đăng ký
71 3MD100 Hot, Data                                          300,000 90 Ngày 180GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill Đăng ký
72 TQT199  Thoại & SMS                                          199,000 30 Ngày 250 phút gọi quốc tế Đăng ký
73 TQT99  Thoại & SMS                                            99,000 30 Ngày 100 phút gọi quốc tế Đăng ký
74 12F90N Hot, Data                                      1,080,000 360 Ngày 108GB tốc độ cao Đăng ký
75 12DATA5 Hot, Data                                          600,000 360 Ngày 120GB tốc độ cao Đăng ký
76 MAX90 Hot, Trả trước                                            90,000 30 Ngày 150GB tốc độ cao Đăng ký
77 6MAX90 Hot, Trả trước                                          540,000 255 Ngày 1440GB tốc độ cao Đăng ký
78 12CF150 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,800,000 420 Ngày 1200GB tốc độ cao + 4900 phút thoại Đăng ký
79 ESIM290  Data, Thoại & SMS                                          290,000 31 Ngày 186GB tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 10 phút… Đăng ký
80 3NCT79  Data                                          237,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT… Đăng ký
81 12C120T Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 420 Ngày 6GB Tốc độ cao/ngày + Miễn phí phút gọi + … Đăng ký
82 6NCT60 Hot, Data                                          360,000 210 Ngày 420 GB tốc độ cao + 1 tk VIP NCT Đăng ký
83 12CF60 Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 360 Ngày 720GB data tốc độ cao Đăng ký
84 6CF60 Hot, Data, Thoại & SMS                                          360,000 180 Ngày 360GB data tốc độ cao Đăng ký
85 F120  Data                                          120,000 30 Ngày 12GB tốc độ cao Đăng ký
86 6CS100D Hot, Data                                          600,000 180 Ngày 360GB tốc độ cao Đăng ký
87 CB5  Data, Thoại & SMS                                            50,000 60 Ngày 5GB + 550 phút gọi Đăng ký
88 FIKA  Data                                            85,000 30 Ngày 8.5GB trong vùng + 1GB ngoài vùng Đăng ký
89 MC299  Data, Thoại & SMS                                          299,000 60 Ngày 12GB + Free phút gọi + … Đăng ký
90 3KV60 Hot, Data                                          180,000 90 Ngày  15GB tốc độ cao Đăng ký
91 12D70  Data                                          840,000 420 Ngày 210GB tốc độ cao Đăng ký
92 D15 Hot, Data                                            15,000 3 Ngày 3GB tốc độ cao Đăng ký
93 HDP200 Hot, Data, Thoại & SMS                                          200,000 30 Ngày 6.5GB + 200 phút nội mạng Đăng ký
94 21G3  Data                                          177,000 90 Ngày 225GB tốc độ cao Đăng ký
95 X30 Hot, Data                                          100,000 30 Ngày 2.5GB tốc độ cao Đăng ký
96 3CS  Data, Thoại & SMS                                          270,000 90 Ngày 225GB + 3150 phút gọi … Đăng ký
97 6CS  Data, Thoại & SMS                                          540,000 210 Ngày 450GB + 7350 phút gọi … Đăng ký
98 6GV99  Data                                          594,000 240 Ngày 480GB tốc độ cao/chu kỳ Đăng ký
99 Z70  Data                                            70,000 30 Ngày 15GB tốc độ cao Đăng ký
100 12Y60  Data                                          720,000 360 Ngày 720 GB tốc độ cao Đăng ký
101 MFY99 Hot, Data, Thoại & SMS                                            99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi … Đăng ký
102 24GDIP12  Data                                      2,628,000 420 Ngày 2520GB tốc độ cao Đăng ký
103 8E  Thoại & SMS                                            40,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + … Đăng ký
104 6CS60 Hot, Data                                          360,000 210 Ngày 42GB tốc độ cao Đăng ký
105 3ED100 Hot, Data                                          300,000 90 Ngày 360GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill Đăng ký
106 6CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                                          600,000 180 Ngày 30GB + 1560 phút gọi + 1380 SMS + … Đăng ký
107 12CS60 Hot, Data                                          720,000 420 Ngày 84GB tốc độ cao Đăng ký
108 CB  Thoại & SMS                                              9,000 30 Ngày Dịch vụ chặn cuộc gọi MobiFone Đăng ký
109 GV99  Data                                            99,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao Đăng ký
110 12HD120N Hot, Data                                      1,200,000 360 Ngày 720GB tốc độ cao Đăng ký
111 3MAX90 Hot, Trả trước                                          270,000 105 Ngày 450GB tốc độ cao Đăng ký
112 R500  Thoại & SMS                                          500,000 7 Ngày 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS Đăng ký
113 RD300  Data                                          300,000 7 Ngày 8MB tốc độ cao Đăng ký
114 RH  Data                                          100,000 7 Ngày 200MB tốc độ cao Đăng ký
115 RC1  Data, Thoại & SMS                                          250,000 7 Ngày 300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi Đăng ký
116 TQT49  Thoại & SMS                                            49,000 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế Đăng ký
117 CS3N Hot, Data                                          270,000 90 Ngày 540GB tốc độ cao Đăng ký
118 3MAX120 Hot, Trả trước                                          360,000 105 Ngày 720GB tốc độ cao Đăng ký
119 ESIM6                                            540,000 217 Ngày 1302GB tốc độ cao Đăng ký
120 ESIM490  Data, Thoại & SMS                                          490,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút…. Đăng ký
121 6NCT79  Data                                          474,000 210 Ngày 360GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT Đăng ký
122 12NCT99  Data                                      1,188,000 420 Ngày 1680 GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT… Đăng ký
123 12SM60 Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 360 Ngày 3 Gb Tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … Đăng ký
124 6SM90 Hot, Data, Thoại & SMS                                          540,000 180 Ngày 5Gb Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … Đăng ký
125 SM120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 7 Gb Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … Đăng ký
126 3SM120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          360,000 90 Ngày 7 Gb Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … Đăng ký
127 3DTHN70  Data                                          210,000 90 Ngày 3GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập Clip.tv, Tiktok, … Đăng ký
128 3CF60 Hot, Data, Thoại & SMS                                          180,000 90 Ngày 180 GB data tốc độ cao Đăng ký
129 SHIP120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 31 Ngày 186GB + Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng + … Đăng ký
130 DP1500 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,500,000 90 Ngày 15GB + 1500 phút gọi + 1500 SMS nội mạng Đăng ký
131 HD400 Hot, Data                                          400,000 30 Ngày 44GB tốc độ cao Đăng ký
132 T59  Trả trước, Thoại & SMS                                            59,000 30 Ngày 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + … Đăng ký
133 XP30  Data                                            40,000 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix Đăng ký
134 D30 Hot, Data                                            30,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao Đăng ký
135 HSV50 Hot, Data                                            50,000 30 Ngày 5GB tốc độ cao Đăng ký
136 12FV99 Hot, Data                                      1,188,000 360 Ngày 720GB + Free truy cập FPT Play, Viber Đăng ký
137 THAGA5 Hot, Data                                            50,000 30 Ngày 100GB trong vùng + 2GB ngoài vùng Đăng ký
138 HSV25 Hot, Data                                            25,000 30 Ngày 2GB tốc độ cao Đăng ký
139 F300  Data                                          300,000 30 Ngày   Đăng ký
140 6Y60  Data                                          360,000 180 Ngày 360GB tốc độ cao Đăng ký
141 3CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                                          300,000 90 Ngày 15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + … Đăng ký
142 24THAGA15  Data                                          600,000 360 Ngày Miễn phí 60 GB truy cập data tốc độ cao/ tháng Đăng ký
143 TS4G  Data                                            99,000 30 Ngày Miễn phí 5 GB data tốc độ cao/ ngày (150 GB/ chu kì) Đăng ký
144 MD100 Hot, Data                                          100,000 30 Ngày 60GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill Đăng ký
145 CV99 Hot, Data                                            99,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CV99?rf=091ISA
146 6CV119 Hot, Data                                          714,000 210 Ngày 840GB + 3710 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CV119?rf=091ISA
147 MFY99T Hot, Data, Thoại & SMS                                            99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=091ISA
148 12HD90N Hot, Data                                          900,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD90N?rf=091ISA
149 ED100 Hot, Data                                          100,000 30 Ngày 120GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED100?rf=091ISA
150 CV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                          119,000 30 Ngày 120GB + 530 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CV119?rf=091ISA
151 8P  Trả trước, Thoại & SMS                                            80,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 1500 SMS nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8P?rf=091ISA
152 RD500  Data                                          500,000 7 Ngày 15MB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=091ISA
153 3DATA5 Hot, Data                                          150,000 90 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DATA5?rf=091ISA
154 DN90 Hot, Trả trước                                            90,000 30 Ngày 150GB tốc độ cao (Trong khu vực … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DN90?rf=091ISA
155 3DN90 Hot, Trả trước                                          270,000 105 Ngày 525GB tốc độ cao (Trong khu vực… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DN90?rf=091ISA
156 EVIP6  Data                                      1,740,000 217 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc  độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP6?rf=091ISA
157 12NCT79  Data                                          948,000 420 Ngày 720GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT79?rf=091ISA
158 6C150K Hot, Data, Thoại & SMS                                          900,000 210 Ngày 7GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6C150K?rf=091ISA
159 3NCT60 Hot, Data                                          180,000 90 Ngày 180 GB tốc độ cao + 1 tk VIP NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT60?rf=091ISA
160 10BLTS Hot, Data                                          600,000 360 Ngày 2GB data/ ngày + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-10BLTS?rf=091ISA
161 C120T Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 6GB Tốc độ cao/ngày + Miễn phí phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C120T?rf=091ISA
162 6SM60 Hot, Data, Thoại & SMS                                          360,000 180 Ngày 3 Gb Tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6SM60?rf=091ISA
163 3SHIP120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          360,000 93 Ngày 558GB + Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3SHIP120?rf=091ISA
164 NCT60 Hot, Data                                            60,000 30 Ngày 60 GB tốc độ cao + 1 tk VIP NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT60?rf=091ISA
165 SM60 Hot, Data, Thoại & SMS                                            60,000 30 Ngày 3 Gb Tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SM60?rf=091ISA
166 HDP120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=091ISA
167 F500  Data                                          500,000 360 Ngày 96GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F500?rf=091ISA
168 6CS100C Hot, Data, Thoại & SMS                                          600,000 180 Ngày 5GB + 50 phút ngoại mạng + 100 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS100C?rf=091ISA
169 HD120 Hot, Data                                          120,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=091ISA
170 C190                                            190,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C190?rf=091ISA
171 MC149  Data, Thoại & SMS                                          149,000 60 Ngày 8GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=091ISA
172 9FV99 Hot, Data                                          891,000 270 Ngày 540GB + Free truy cập FPT Play, Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9FV99?rf=091ISA
173 12Z70  Data                                          840,000 420 Ngày 210GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12Z70?rf=091ISA
174 KV60 Hot, Data                                            60,000 60 Ngày  5GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KV60?rf=091ISA
175 HD99FIM  Data                                            99,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập FIM+ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=091ISA
176 C390  Data, Thoại & SMS                                          390,000 30 Ngày 210GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=091ISA
177 HD500 Hot, Data                                          500,000 30 Ngày 55GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=091ISA
178 3GV99  Data                                          297,000 120 Ngày 240GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GV99?rf=091ISA
179 12GV119  Data, Thoại & SMS                                      1,428,000 420 Ngày 1680GB + 6360 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12GV119?rf=091ISA
180 24G3  Data                                          297,000 90 Ngày 450GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24G3?rf=091ISA
181 24G6  Data                                          594,000 210 Ngày 1050GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24G6?rf=091ISA
182 24G12  Data                                      1,188,000 420 Ngày 2100GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24G12?rf=091ISA
183 3CS119 Hot, Data, Thoại & SMS                                          357,000 90 Ngày 270GB + 1590 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CS119?rf=091ISA
184 12ED100 Hot, Data                                      1,200,000 420 Ngày 1680GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED100?rf=091ISA
185 6ED100 Hot, Data                                          600,000 210 Ngày 840GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED100?rf=091ISA
186 24GIP6  Data                                          894,000 210 Ngày 1050GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP6?rf=091ISA
187 3TS4G  Data                                          297,000 90 Ngày 450GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TS4G?rf=091ISA
188 6HD120 Hot, Data                                          600,000 180 Ngày 72GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD120?rf=091ISA
189 12HD200N Hot, Data                                      2,000,000 360 Ngày 1080GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD200N?rf=091ISA
190 C120N Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C120N?rf=091ISA
191 B2  Thoại & SMS                                          300,000 30 Ngày 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=091ISA
192 MB188 Hot, Data, Thoại & SMS                                          188,000 30 Ngày 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=091ISA
193 3F90N Hot, Data                                          270,000 90 Ngày 27GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3F90N?rf=091ISA
194 CF150 Hot, Data, Thoại & SMS                                          150,000 30 Ngày 100GB tốc độ cao + 350 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF150?rf=091ISA
195 CF120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 80GB tốc độ cao + 250 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF120?rf=091ISA
196 12MAX120 Hot, Trả trước                                      1,440,000 495 Ngày 4320GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MAX120?rf=091ISA
197 ESIM1  Data                                            90,000 31 Ngày 186GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM1?rf=091ISA
198 12C150K Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,800,000 420 Ngày Miễn phí 7GB data/ngày + Free phút gọi… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12C150K?rf=091ISA
199 C120K Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C120K?rf=091ISA
200 NCT79  Data                                            79,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT79?rf=091ISA
201 NCT99  Data                                            99,000 30 Ngày 120 GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT99?rf=091ISA
202 BLTS Hot, Data                                            60,000 30 Ngày 2GB data/ ngày + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BLTS?rf=091ISA
203 3OF70  Data, Thoại & SMS                                          210,000 90 Ngày 2GB GB tốc độ cao/ngày + phút thoại nội mạng, ngoại mang, … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF70?rf=091ISA
204 12NCT60 Hot, Data                                          720,000 420 Ngày 840 GB tốc độ cao + 1 tk VIP NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT60?rf=091ISA
205 6SHIP120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          600,000 186 Ngày 1116GB + Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6SHIP120?rf=091ISA
206 12SM120 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 360 Ngày 7 Gb Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12SM120?rf=091ISA
207 3NCT99  Data                                          297,000 90 Ngày 360 GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT99?rf=091ISA
208 6SHIP99 Hot, Data, Thoại & SMS                                          495,000 186 Ngày 372GB + Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6SHIP99?rf=091ISA
209 6OF70  Data, Thoại & SMS                                          420,000 210 Ngày 2GB GB tốc độ cao/ngày + phút thoại nội mạng, ngoại mang, … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF70?rf=091ISA
210 6BLTS Hot, Data                                          360,000 210 Ngày 2GB data/ ngày + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6BLTS?rf=091ISA
211 HD70 Hot, Data                                            70,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=091ISA
212 6HD200 Hot, Data                                      1,000,000 180 Ngày 132GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD200?rf=091ISA
213 F90  Data                                            90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=091ISA
214 6CS50 Hot, Thoại & SMS                                          300,000 180 Ngày 50 phút ngoại mạng + 100 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS50?rf=091ISA
215 HDP300 Hot, Data, Thoại & SMS                                          300,000 30 Ngày 10GB + 300 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=091ISA
216 K90 Hot, Thoại & SMS                                            90,000 30 Ngày 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=091ISA
217 21G6  Data                                          354,000 180 Ngày 450GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21G6?rf=091ISA
218 24G  Data                                            99,000 30 Ngày 150GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24G?rf=091ISA
219 HD79NCT  Data                                            79,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập Nhạc của tui https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=091ISA
220 6C90N Hot, Data, Thoại & SMS                                          540,000 180 Ngày 720GB + 1050 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6C90N?rf=091ISA
221 12KV60 Hot, Data                                          720,000 360 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KV60?rf=091ISA
222 6D70  Data                                          420,000 210 Ngày 105GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6D70?rf=091ISA
223 6FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                          714,000 180 Ngày 540GB + 3180 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6FV119?rf=091ISA
224 6KV60 Hot, Data                                          360,000 180 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KV60?rf=091ISA
225 CS  Data, Thoại & SMS                                            90,000 30 Ngày 60GB + 1050 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CS?rf=091ISA
226 CS120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          120,000 30 Ngày 120GB + 550 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CS120?rf=091ISA
227 3CS120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          360,000 90 Ngày 360GB + 1650 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CS120?rf=091ISA
228 24GDIP3  Data                                          657,000 90 Ngày 450GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP3?rf=091ISA
229 3Y60  Data                                          180,000 90 Ngày 180 GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3Y60?rf=091ISA
230 12MD100 Hot, Data                                      1,200,000 360 Ngày 720GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MD100?rf=091ISA
231 6GV119  Data, Thoại & SMS                                          714,000 210 Ngày 840GB + 3710 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6GV119?rf=091ISA
232 SF80  Data                                            80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=091ISA
233 18WF Hot, Data                                      1,800,000 540 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-18WF?rf=091ISA
234 R300  Thoại & SMS                                          300,000 7 Ngày 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=091ISA
235 RC3  Data, Thoại & SMS                                      1,000,000 7 Ngày 2.5GB + 30 phút gọi đi + 30 SMS + 30 phút nhận cuộc gọi https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=091ISA
236 12WF Hot, Data                                      1,200,000 360 Ngày 120GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12WF?rf=091ISA
237 6WF Hot, Data                                          600,000 180 Ngày Miễn phí 600p nội mạng… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6WF?rf=091ISA
238 MB288 Hot, Data, Thoại & SMS                                          288,000 30 Ngày 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=091ISA
239 6CF150 Hot, Data, Thoại & SMS                                          900,000 210 Ngày 600GB tốc độ cao + 2450 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF150?rf=091ISA
240 CF90 Hot                                            90,000 30 Ngày 50GB tốc độ cao + Free truy cập ClipTV, mSkill… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF90?rf=091ISA
241 6CF90 Hot                                          540,000 210 Ngày 50GB tốc độ cao + Free truy cập ClipTV, mSkill… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF90?rf=091ISA
242 6C120K Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 210 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6C120K?rf=091ISA
243 12C120K Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 420 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12C120K?rf=091ISA
244 12DTHN70  Data                                          840,000 420 Ngày 3GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập Clip.tv, Tiktok, … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12DTHN70?rf=091ISA
245 6DTHN70  Data                                          420,000 210 Ngày 3GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập Clip.tv, Tiktok, … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6DTHN70?rf=091ISA
246 12SHIP120 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,200,000 372 Ngày 2232GB + Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12SHIP120?rf=091ISA
247 9THAGA60 Hot, Data                                          540,000 270 Ngày 1080 GB Tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9THAGA60?rf=091ISA
248 6ED60 Hot, Data                                          360,000 210 Ngày 420GB + Tài khoản mobiEdu https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED60?rf=091ISA
249 12AG60 Hot, Data                                          720,000 420 Ngày 840GB + Tài khoản mobiAgri https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG60?rf=091ISA
250 DTHN70  Data                                            70,000 30 Ngày 3GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập Clip.tv, Tiktok, … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DTHN70?rf=091ISA
251 6HD90 Hot, Data                                          450,000 180 Ngày 54GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD90?rf=091ISA
252 6HD300 Hot, Data                                      1,500,000 180 Ngày 216GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD300?rf=091ISA
253 F250  Data                                          250,000 180 Ngày 18GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F250?rf=091ISA
254 DP200 Hot, Data, Thoại & SMS                                          200,000 60 Ngày 4GB + 200 phút nội mạng + 200 SMS nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP200?rf=091ISA
255 HD300 Hot, Data                                          300,000 30 Ngày 33GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=091ISA
256 MC99  Data, Thoại & SMS                                            99,000 30 Ngày 2GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=091ISA
257 D90 Hot, Data                                            90,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=091ISA
258 6C120 Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 210 Ngày 720GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6C120?rf=091ISA
259 21G  Data                                            59,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21G?rf=091ISA
260 TIKA  Data                                            50,000 30 Ngày 5GB trong vùng + 1GB ngoài vùng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIKA?rf=091ISA
261 C490  Data, Thoại & SMS                                          490,000 30 Ngày 240GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=091ISA
262 C200N Hot, Data                                          200,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=091ISA
263 YC30  Data                                            99,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=091ISA
264 HD119FIM  Data                                          119,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập FIM+ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=091ISA
265 FV99 Hot, Data                                            99,000 30 Ngày 60GB + Free truy cập FPT Play, Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FV99?rf=091ISA
266 QT50  Data                                            50,000 30 Ngày 102GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-QT50?rf=091ISA
267 12DIP79  Data                                          948,000 360 Ngày 96GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12DIP79?rf=091ISA
268 3FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                          357,000 90 Ngày 270GB + 1590 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3FV119?rf=091ISA
269 DP300 Hot, Data, Thoại & SMS                                          300,000 60 Ngày 6GB + 300 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP300?rf=091ISA
270 C290 Hot, Data, Thoại & SMS                                          290,000 30 Ngày 180GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=091ISA
271 F70  Data                                            70,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=091ISA
272 24GIP3  Data                                          447,000 90 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP3?rf=091ISA
273 MFY399 Hot, Data, Thoại & SMS                                          399,000 30 Ngày 20GB + 1040 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=091ISA
274 CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                                          100,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=091ISA
275 3CS60 Hot, Data                                          180,000 90 Ngày 18GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CS60?rf=091ISA
276 6CS119 Hot, Data, Thoại & SMS                                          714,000 210 Ngày 630GB + 3710 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS119?rf=091ISA
277 21GP  Data                                            59,000 30 Ngày 60GB + Free truy cập ClipTV, Nhac.vn https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21GP?rf=091ISA
278 9CV99 Hot, Data                                          891,000 270 Ngày 540GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9CV99?rf=091ISA
279 3CV99 Hot, Data                                          297,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CV99?rf=091ISA
280 MFY29T Hot, Data, Thoại & SMS                                            29,000 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=091ISA
281 12CV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,428,000 420 Ngày 1680GB + 7420 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CV119?rf=091ISA
282 12CS120 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 360 Ngày 1440GB + 6600 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CS120?rf=091ISA
283 12HD300N Hot, Data                                      3,000,000 360 Ngày 1440GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD300N?rf=091ISA
284 3C90N Hot, Data, Thoại & SMS                                          270,000 90 Ngày 360GB + 3150 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3C90N?rf=091ISA
285 12C90N Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,080,000 360 Ngày 1440GB + 12600 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12C90N?rf=091ISA
286 R1000  Thoại & SMS                                      1,000,000 7 Ngày 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=091ISA
287 RD1000  Data                                      1,000,000 7 Ngày 35MB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=091ISA
288 MB388 Hot, Data, Thoại & SMS                                          388,000 30 Ngày 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=091ISA
289 F90N Hot, Data                                            90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=091ISA
290 6DATA5 Hot, Data                                          300,000 180 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6DATA5?rf=091ISA
291 3CF150 Hot, Data, Thoại & SMS                                          450,000 90 Ngày 300GB tốc độ cao + 1050 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF150?rf=091ISA
292 MAX120 Hot, Trả trước                                          120,000 30 Ngày 240GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MAX120?rf=091ISA
293 6DN90 Hot, Trả trước                                          540,000 225 Ngày 1125GB tốc độ cao (Trong khu vực… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6DN90?rf=091ISA
294 12DN90 Hot, Trả trước                                      1,080,000 435 Ngày 2175GB tốc độ cao (Trong khu vực… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12DN90?rf=091ISA
295 3CF90 Hot                                          270,000 90 Ngày 50GB tốc độ cao + Free truy cập ClipTV, mSkill… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF90?rf=091ISA
296 12CF120 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,440,000 420 Ngày 960GB tốc độ cao + 3500 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF120?rf=091ISA
297 EVIP1  Data                                          290,000 31 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP1?rf=091ISA
298 3FD60 Hot, Data                                          180,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3FD60?rf=091ISA
299 ESIM990  Data, Thoại & SMS                                          990,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút…. https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM990?rf=091ISA
300 12ED60 Hot, Data                                          720,000 420 Ngày 840GB + Tài khoản mobiEdu https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED60?rf=091ISA
301 6THAGA60 Hot, Data                                          360,000 210 Ngày 840 GB Tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6THAGA60?rf=091ISA
302 12CF90 Hot                                      1,080,000 420 Ngày 50GB tốc độ cao + Free truy cập ClipTV, mSkill… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF90?rf=091ISA
303 12THAGA60 Hot, Data                                          720,000 420 Ngày 1680 GB Tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12THAGA60?rf=091ISA
304 OF70  Data, Thoại & SMS                                            70,000 30 Ngày 2GB GB tốc độ cao/ngày + phút thoại nội mạng, ngoại mang, … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF70?rf=091ISA
305 3SHIP99 Hot, Data, Thoại & SMS                                          297,000 93 Ngày 186GB + Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3SHIP99?rf=091ISA
306 12SHIP99 Hot, Data, Thoại & SMS                                          990,000 372 Ngày 744GB + Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12SHIP99?rf=091ISA
307 12BLTS Hot, Data                                          720,000 420 Ngày 2GB data/ ngày + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12BLTS?rf=091ISA
308 3AG60 Hot, Data                                          180,000 90 Ngày 180GB + Tài khoản mobiAgri https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG60?rf=091ISA
309 G80  Data                                            80,000 30 Ngày Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-G80?rf=091ISA
310 DIP79  Data                                            79,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=091ISA
311 8NCT  Data, Thoại & SMS                                            50,000 30 Ngày 3GB + 120 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8NCT?rf=091ISA
312 HD99NCT  Data                                            99,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập Nhạc của tui https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=091ISA
313 6CS100T Hot, Thoại & SMS                                          600,000 180 Ngày 100 phút ngoại mạng + 300 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS100T?rf=091ISA
314 12FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,428,000 360 Ngày 1080GB + 6360 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12FV119?rf=091ISA
315 MFY49T Hot, Data, Thoại & SMS                                            49,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=091ISA
316 3GV119  Data, Thoại & SMS                                          357,000 90 Ngày 360GB + 1590 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GV119?rf=091ISA
317 9GV119  Data, Thoại & SMS                                      1,071,000 270 Ngày 1080GB + 4770 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9GV119?rf=091ISA
318 12CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,200,000 360 Ngày 60GB + 3120 phút gọi + 2760 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF100?rf=091ISA
319 12THAGA15  Data                                          300,000 180 Ngày Miễn phí 60 GB data tốc độ cao/ tháng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12THAGA15?rf=091ISA
320 6TS4G  Data                                          594,000 210 Ngày Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ ngày (1050 GB/ chu kì) https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TS4G?rf=091ISA
321 12TS4G  Data                                      1,188,000 420 Ngày Miễn phí 5 GB data tốc độ cao/ tháng (2100GB/ chu kì) https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TS4G?rf=091ISA
322 21GP12  Data                                          708,000 420 Ngày 45GB + Free truy cập ClipTV, Nhac.vn https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21GP12?rf=091ISA
323 B3  Thoại & SMS                                          500,000 30 Ngày 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=091ISA
324 3ED60 Hot, Data                                          180,000 90 Ngày 180GB + Tài khoản mobiEdu https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED60?rf=091ISA
325 6AG60 Hot, Data                                          360,000 210 Ngày 420GB + Tài khoản mobiAgri https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG60?rf=091ISA
326 3SM60 Hot, Data, Thoại & SMS                                          180,000 90 Ngày 3 Gb Tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3SM60?rf=091ISA
327 6C120T Hot, Data, Thoại & SMS                                          720,000 210 Ngày 6GB Tốc độ cao/ngày + Miễn phí phút gọi + … Đăng ký
328 SHIP99 Hot, Data, Thoại & SMS                                            99,000 31 Ngày 62GB + Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng + … Đăng ký
329 12OF70  Data, Thoại & SMS                                          840,000 420 Ngày 2GB GB tốc độ cao/ngày + phút thoại nội mạng, ngoại mang, … Đăng ký
330 3THAGA60 Hot, Data                                          180,000 90 Ngày 360 GB Tốc độ cao Đăng ký
331 12SM90 Hot, Data, Thoại & SMS                                      1,080,000 360 Ngày 5Gb Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … Đăng ký
332 SM90 Hot, Data, Thoại & SMS                                            90,000 30 Ngày 5Gb Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút + … Đăng ký

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here