Danh sách tất cả các gói cước 4G Mobifone có chu kỳ sử dụng từ 7-30 ngày dành cho tất cả mọi người

0
3

Danh sách tất cả các gói cước 4G Mobifone có chu kỳ sử dụng từ 7-30 ngày dành cho tất cả mọi người

STT Tên gói cước Đăng ký Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu
1 PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 30GB
2 KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
3 TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK135?rf=091ISA                      135,000 30 Ngày 210 GB Data/chu kỳ
4 GX159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GX159?rf=091ISA                      159,000 30 Ngày 180 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
5 MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
6 MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
7 TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK159?rf=091ISA                      159,000 30 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
8 ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
9 ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
10 HP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=091ISA                      109,000 30 Ngày 8GB + 40 phút gọi trong nước và quốc tế
11 F200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F200?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 20GB tốc độ cao
12 F90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
13 GYM1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GYM1?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
14 MC149 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=091ISA                      149,000 30 Ngày 8GB + Free phút gọi + …
15 HD119FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=091ISA                      119,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập FIM+
16 MFY49T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=091ISA                         49,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi …
17 RC3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=091ISA                   1,000,000 30 Ngày 2.5GB + 30 phút gọi đi + 30 SMS + 30 phút nhận cuộc gọi
18 TQT299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT299?rf=091ISA                      299,000 30 Ngày 380 phút gọi quốc tế
19 C80F https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C80F?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Không giới hạn data truy cập Facebook+…
20 LT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
21 OFF70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
22 ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí cước cuộc gọi…
23 MS100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
24 YTB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YTB?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập YouTube
25 MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
26 KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC150?rf=091ISA                      150,000 30 Ngày Miễn phí 60GB + Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
27 IN10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IN10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Instgram
28 NCT89 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89?rf=091ISA                         89,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
29 MCL30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL30?rf=091ISA                         12,000 30 Ngày 30 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
30 OFA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFA?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook, Tiktok
31 MCL100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL100?rf=091ISA                         40,000 30 Ngày 100 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
32 C80T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C80T?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Không giới hạn data truy cập TikTok+…
33 EDU100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EDU100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
34 GHK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GHK?rf=091ISA                      250,000 15 Ngày Miễn phí 10GB/15 ngày…
35 ST170 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ST170?rf=091ISA                      170,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
36 HDP100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 3GB + 100 phút nội mạng
37 HD90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
38 K90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút
39 HD200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD200?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 18GB tốc độ cao
40 HDP200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP200?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 6.5GB + 200 phút nội mạng
41 HDY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDY?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
42 F70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao
43 TT80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TT80?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
44 MFY199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY199?rf=091ISA                      199,000 30 Ngày 10GB + 520 phút gọi …
45 24GDIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP?rf=091ISA                      219,000 30 Ngày 120GB tốc độ cao
46 B2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=091ISA                      300,000 30 Ngày 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
47 TQT199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT199?rf=091ISA                      199,000 30 Ngày 250 phút gọi quốc tế
48 TQT99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT99?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 100 phút gọi quốc tế
49 LT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
50 KP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KP10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng K+
51 NF10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NF10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Netflix
52 TA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu
53 OF90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
54 MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT160?rf=091ISA                      160,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
55 VIB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIB?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập Viber
56 CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
57 GUS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GUS?rf=091ISA                      350,000 15 Ngày Miễn phí 15GB/15 ngày…
58 MCL50 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL50?rf=091ISA                         18,000 30 Ngày 50 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
59 GX139 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GX139?rf=091ISA                      139,000 30 Ngày 180 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
60 MFV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV?rf=091ISA                      250,000 30 Ngày 300GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
61 F120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 12GB tốc độ cao
62 XP30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=091ISA                         40,000 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix
63 CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + …
64 8E https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=091ISA                         40,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
65 R500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R500?rf=091ISA                      500,000 7 Ngày 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
66 RD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD300?rf=091ISA                      300,000 7 Ngày 8MB tốc độ cao
67 RH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RH?rf=091ISA                      100,000 7 Ngày 200MB tốc độ cao
68 RC1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC1?rf=091ISA                      250,000 7 Ngày 300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi
69 TQT49 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=091ISA                         49,000 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế
70 MB288 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=091ISA                      288,000 30 Ngày 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng
71 V180 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V180?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày Miễn phí 8GB/ngày + Miễn phí nội mạng < 10 phút +…
72 FB10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FB10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call)
73 AGIP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP2?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
74 AGFB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGFB?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
75 MS80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS80?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
76 NCT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
77 ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 1,5 GB/ngày + miễn phí cuộc gọi …
78 15ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15ED?rf=091ISA                      100,000 15 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
79 V70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V70?rf=091ISA                         70,000 7 Ngày 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
80 CM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CM?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
81 MS70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
82 1NC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-1NC?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
83 7NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7NH?rf=091ISA                         70,000 7 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
84 VIP1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP1000?rf=091ISA                   1,000,000 30 Ngày 200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
85 MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFC165?rf=091ISA                      165,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
86 NCT89T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89T?rf=091ISA                         89,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
87 NCT130 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT130?rf=091ISA                      130,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
88 SayOF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SayOF?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
89 CGDG https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDG?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV + thời gian chơi 5 tiếng/ngày
90 NCT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
91 CGDT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDT?rf=091ISA                      199,000 30 Ngày Miễn phí 1,5GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng các nội dung trong gói của DV…
92 CT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Không giới hạn data truy cập Facebook, TikTok, Youtube+…
93 HD79NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=091ISA                         79,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập Nhạc của tui
94 F300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F300?rf=091ISA                      300,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
95 MFY99T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
96 B3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=091ISA                      500,000 30 Ngày 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
97 RD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=091ISA                      500,000 7 Ngày 15MB tốc độ cao
98 RC2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC2?rf=091ISA                      500,000 15 Ngày 1GB + 20 phút gọi đi + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi
99 MB388 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=091ISA                      388,000 30 Ngày 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng
100 SPY10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SPY10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Spotify
101 MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT190?rf=091ISA                      190,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
102 15NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15NH?rf=091ISA                      100,000 15 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
103 YT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YT10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Youtube
104 NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT85?rf=091ISA                         85,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
105 VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VHBO?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
106 EM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EM?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
107 MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
108 BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=091ISA                      125,000 30 Ngày Miễn phí 210 Gb/chu kỳ
109 AGIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP1?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
110 MEF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEF?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
111 KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
112 YEAH145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YEAH145?rf=091ISA                      145,000 30 Ngày 300 GB Data/chu kỳ + Miễn cước data truy cập ứng dụng Onlala của Yeah1 + …
113 CT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
114 OFF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook
115 HDP120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng
116 HD400 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD400?rf=091ISA                      400,000 30 Ngày 44GB tốc độ cao
117 MC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 5GB + Free phút gọi + …
118 C490 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=091ISA                      490,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
119 MC299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC299?rf=091ISA                      299,000 30 Ngày 12GB + Free phút gọi + …
120 HD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=091ISA                      500,000 30 Ngày 55GB tốc độ cao
121 MFY99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
122 RLC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RLC?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 600MB tốc độ cao
123 MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
124 VIP2000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP2000?rf=091ISA                   2,000,000 30 Ngày 300 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
125 PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 45GB data
126 AGTT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGTT?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
127 CT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn+…
128 LT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB /chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
129 7ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7ED?rf=091ISA                         70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
130 ST100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ST100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
131 HD70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao
132 HD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=091ISA                      300,000 30 Ngày 33GB tốc độ cao
133 HDP300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=091ISA                      300,000 30 Ngày 10GB + 300 phút nội mạng
134 HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao
135 T59 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-T59?rf=091ISA                         59,000 30 Ngày 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + …
136 C200N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + …
137 C290 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=091ISA                      290,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
138 SF80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
139 R300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=091ISA                      300,000 7 Ngày 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
140 MB188 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=091ISA                      188,000 30 Ngày 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng
141 NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 20GB/chu kỳ 30 ngày
142 MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD85?rf=091ISA                         85,000 30 Ngày 30 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
143 AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
144 AGIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP3?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
145 PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 60GB/chu kì
146 AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
147 CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
148 MEA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEA?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
149 MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH80?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
150 MBF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MBF30?rf=091ISA                         30,000 7 Ngày 30 GB Tốc độ cao/chu kỳ
151 MC99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 2GB + Free phút gọi + …
152 D30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=091ISA                         30,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao
153 D90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
154 HD99NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập Nhạc của tui
155 YC30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
156 X30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-X30?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 2.5GB tốc độ cao
157 C390 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=091ISA                      390,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
158 24GIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP?rf=091ISA                      149,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
159 NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 15GB/chu kỳ
160 MFY399 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=091ISA                      399,000 30 Ngày 20GB + 1040 phút gọi …
161 MFY29T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=091ISA                         29,000 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi …
162 R1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=091ISA                   1,000,000 7 Ngày 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
163 RD1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=091ISA                   1,000,000 7 Ngày 35MB tốc độ cao
164 F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
165 FP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FP10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play
166 ED90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
167 MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY200?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
168 TA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
169 NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
170 CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS?rf=091ISA                      110,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
171 OF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF30?rf=091ISA                         50,000 30 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
172 TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK219?rf=091ISA                      219,000 30 Ngày 270 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
173 MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH150?rf=091ISA                      150,000 30 Ngày 45 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
174 V90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày truy cập Internet …
175 ME159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME159?rf=091ISA                      159,000 30 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
176 OF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/ chukyf + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
177 MFV250 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV250?rf=091ISA                      250,000 30 Ngày 250GB Data tốc độ cao + Miễn phí 500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng+…
178 MCL200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL200?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 200 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
179 7CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7CD?rf=091ISA                         70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
180 OFT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFT?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok
181 CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF120N?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 10GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
182 GCM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCM?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
183 MET https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MET?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
184 DIP79 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=091ISA                         79,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
185 HD99FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập FIM+
186 NCT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng NCT (nhaccuatui)
187 FBK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FBK?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook
188 AGYT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGYT?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
189 MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD145?rf=091ISA                      145,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
190 TIK10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Tiktok
191 BM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BM?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
192 TIK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập TikTok
193 VIP3000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP3000?rf=091ISA                   3,000,000 30 Ngày 400 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
194 KC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC?rf=091ISA                      119,000 30 Ngày 30 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
195 MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
196 NC100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NC100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
197 ME100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
198 NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT105?rf=091ISA                      105,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
199 AG100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
200 MCL500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL500?rf=091ISA                      174,000 30 Ngày 500 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
201 GCW https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCW?rf=091ISA                         30,000 7 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
202 GCH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCH?rf=091ISA                         45,000 30 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
203 NCT109 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT109?rf=091ISA                      109,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
204 NCT155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT155?rf=091ISA                      155,000 30 Ngày 165 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here