Danh sách tất cả các gói cước 4G Mobifone có chu kỳ sử dụng từ 30 ngày-90 ngày dành cho tất cả mọi người

0
4

Danh sách tất cả các gói cước 4G Mobifone có chu kỳ sử dụng từ 30 ngày-90 ngày dành cho tất cả mọi người

STT Tên gói cước Đăng ký Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu
1 PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 30GB
2 KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
3 TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK135?rf=091ISA                      135,000 30 Ngày 210 GB Data/chu kỳ
4 GX159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GX159?rf=091ISA                      159,000 30 Ngày 180 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
5 MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
6 MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
7 TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK159?rf=091ISA                      159,000 30 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
8 ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
9 ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
10 HP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=091ISA                      109,000 30 Ngày 8GB + 40 phút gọi trong nước và quốc tế
11 F200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F200?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 20GB tốc độ cao
12 F90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
13 GYM1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GYM1?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
14 MC149 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=091ISA                      149,000 30 Ngày 8GB + Free phút gọi + …
15 HD119FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=091ISA                      119,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập FIM+
16 3DIP79 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DIP79?rf=091ISA                      237,000 90 Ngày 24GB tốc độ cao
17 MFY49T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=091ISA                         49,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi …
18 RC3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=091ISA                   1,000,000 30 Ngày 2.5GB + 30 phút gọi đi + 30 SMS + 30 phút nhận cuộc gọi
19 TQT299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT299?rf=091ISA                      299,000 30 Ngày 380 phút gọi quốc tế
20 C80F https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C80F?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Không giới hạn data truy cập Facebook+…
21 3AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
22 LT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
23 3TA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TA70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
24 OFF70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
25 3CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
26 3MS70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
27 ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí cước cuộc gọi…
28 3NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA90?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày Miễn phí 45 GB/chu kỳ
29 MS100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
30 3MS100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
31 3OFF70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OFF70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
32 YTB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YTB?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập YouTube
33 3PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT90?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
34 MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
35 KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC150?rf=091ISA                      150,000 30 Ngày Miễn phí 60GB + Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
36 IN10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IN10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Instgram
37 NCT89 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89?rf=091ISA                         89,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
38 MCL30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL30?rf=091ISA                         12,000 30 Ngày 30 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
39 3CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF120N?rf=091ISA                      360,000 90 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
40 OFA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFA?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook, Tiktok
41 MCL100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL100?rf=091ISA                         40,000 30 Ngày 100 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
42 C80T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C80T?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Không giới hạn data truy cập TikTok+…
43 3SayOF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3SayOF?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
44 EDU100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EDU100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
45 3NCT89T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89T?rf=091ISA                      267,000 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
46 ST170 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ST170?rf=091ISA                      170,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
47 HDP100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 3GB + 100 phút nội mạng
48 HD90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
49 K90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút
50 HD200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD200?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 18GB tốc độ cao
51 HDP200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP200?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 6.5GB + 200 phút nội mạng
52 HDY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDY?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
53 F70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao
54 TT80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TT80?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
55 MFY199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY199?rf=091ISA                      199,000 30 Ngày 10GB + 520 phút gọi …
56 24GDIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP?rf=091ISA                      219,000 30 Ngày 120GB tốc độ cao
57 B2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=091ISA                      300,000 30 Ngày 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
58 TQT199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT199?rf=091ISA                      199,000 30 Ngày 250 phút gọi quốc tế
59 TQT99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT99?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 100 phút gọi quốc tế
60 ESIM290 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM290?rf=091ISA                      290,000 31 Ngày 186GB tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 10 phút…
61 LT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
62 3NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT105?rf=091ISA                      315,000 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui…
63 3MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT190?rf=091ISA                      570,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
64 3VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3VHBO?rf=091ISA                      360,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
65 3NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
66 3CM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CM?rf=091ISA                      540,000 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
67 3AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG90?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
68 KP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KP10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng K+
69 3CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS90?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
70 NF10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NF10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Netflix
71 TA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu
72 3NCT89 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89?rf=091ISA                      267,000 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
73 3TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK219?rf=091ISA                      657,000 90 Ngày 810 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
74 OF90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
75 3MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
76 3EM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EM?rf=091ISA                      540,000 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
77 MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT160?rf=091ISA                      160,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
78 VIB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIB?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập Viber
79 CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
80 3CT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
81 MCL50 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL50?rf=091ISA                         18,000 30 Ngày 50 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
82 3KC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC?rf=091ISA                      357,000 90 Ngày 90 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
83 3MEA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEA?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
84 GX139 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GX139?rf=091ISA                      139,000 30 Ngày 180 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
85 MFV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV?rf=091ISA                      250,000 30 Ngày 300GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
86 3LT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LT100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
87 3NCT130 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT130?rf=091ISA                      390,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
88 F120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 12GB tốc độ cao
89 XP30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=091ISA                         40,000 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix
90 24GIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP3?rf=091ISA                      447,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao
91 24GDIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP3?rf=091ISA                      657,000 90 Ngày 360GB tốc độ cao
92 CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + …
93 8E https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=091ISA                         40,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
94 MB288 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=091ISA                      288,000 30 Ngày 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng
95 ESIM490 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM490?rf=091ISA                      490,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
96 V180 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V180?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày Miễn phí 8GB/ngày + Miễn phí nội mạng < 10 phút +…
97 FB10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FB10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call)
98 3NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT85?rf=091ISA                      255,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
99 AGIP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP2?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
100 AGFB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGFB?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
101 MS80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS80?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
102 3AGIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP3?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
103 NCT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
104 ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 1,5 GB/ngày + miễn phí cuộc gọi …
105 CM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CM?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
106 MS70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
107 1NC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-1NC?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
108 VIP1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP1000?rf=091ISA                   1,000,000 30 Ngày 200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
109 MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFC165?rf=091ISA                      165,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
110 NCT89T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89T?rf=091ISA                         89,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
111 NCT130 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT130?rf=091ISA                      130,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
112 SayOF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SayOF?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
113 CGDG https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDG?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV + thời gian chơi 5 tiếng/ngày
114 3ST170 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ST170?rf=091ISA                      510,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
115 NCT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
116 CGDT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDT?rf=091ISA                      199,000 30 Ngày Miễn phí 1,5GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng các nội dung trong gói của DV…
117 CT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Không giới hạn data truy cập Facebook, TikTok, Youtube+…
118 HD79NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=091ISA                         79,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập Nhạc của tui
119 F300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F300?rf=091ISA                      300,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
120 MFY99T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
121 B3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=091ISA                      500,000 30 Ngày 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
122 MB388 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=091ISA                      388,000 30 Ngày 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng
123 3MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT120?rf=091ISA                      360,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
124 SPY10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SPY10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Spotify
125 MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT190?rf=091ISA                      190,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
126 3CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS?rf=091ISA                      330,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
127 3AGFB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGFB?rf=091ISA                      240,000 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
128 YT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YT10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Youtube
129 NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT85?rf=091ISA                         85,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
130 VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VHBO?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
131 EM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EM?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
132 MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
133 BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=091ISA                      125,000 30 Ngày Miễn phí 210 Gb/chu kỳ
134 3KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC150?rf=091ISA                      450,000 90 Ngày Miễn phí 180GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
135 AGIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP1?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
136 MEF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEF?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
137 3NCT155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT155?rf=091ISA                      465,000 90 Ngày 495 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …
138 3NCT109 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT109?rf=091ISA                      327,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
139 3OF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 90GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
140 KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
141 YEAH145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YEAH145?rf=091ISA                      145,000 30 Ngày 300 GB Data/chu kỳ + Miễn cước data truy cập ứng dụng Onlala của Yeah1 + …
142 CT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
143 OFF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook
144 3GX159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GX159?rf=091ISA                      477,000 90 Ngày 540 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
145 HDP120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng
146 HD400 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD400?rf=091ISA                      400,000 30 Ngày 44GB tốc độ cao
147 MC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 5GB + Free phút gọi + …
148 C490 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=091ISA                      490,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
149 MC299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC299?rf=091ISA                      299,000 30 Ngày 12GB + Free phút gọi + …
150 HD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=091ISA                      500,000 30 Ngày 55GB tốc độ cao
151 MFY99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
152 3CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + …
153 RLC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RLC?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 600MB tốc độ cao
154 MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
155 3TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK159?rf=091ISA                      477,000 90 Ngày 540 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
156 3NCT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
157 3AGYT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGYT?rf=091ISA                      240,000 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
158 3MS80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS80?rf=091ISA                      240,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
159 VIP2000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP2000?rf=091ISA                   2,000,000 30 Ngày 300 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
160 PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 45GB data
161 3ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME120?rf=091ISA                      360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
162 AGTT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGTT?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
163 CT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn+…
164 LT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB /chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
165 3GX139 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GX139?rf=091ISA                      417,000 90 Ngày 540 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
166 3AG100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
167 ST100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ST100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
168 3ME159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME159?rf=091ISA                      477,000 90 Ngày 540GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
169 HD70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao
170 HD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=091ISA                      300,000 30 Ngày 33GB tốc độ cao
171 HDP300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=091ISA                      300,000 30 Ngày 10GB + 300 phút nội mạng
172 HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao
173 T59 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-T59?rf=091ISA                         59,000 30 Ngày 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + …
174 C200N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + …
175 C290 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=091ISA                      290,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
176 IPHN6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN6?rf=091ISA                      150,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao
177 SF80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
178 3ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME90?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày Miễn phí  90Gb/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
179 MB188 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=091ISA                      188,000 30 Ngày 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng
180 NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 20GB/chu kỳ 30 ngày
181 MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD85?rf=091ISA                         85,000 30 Ngày 30 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
182 3ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
183 3AGIP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP2?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
184 AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
185 3KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC120?rf=091ISA                      360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
186 AGIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP3?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
187 3LT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LT70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
188 3OF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF30?rf=091ISA                      150,000 90 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
189 3MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT160?rf=091ISA                      480,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
190 PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày Miễn phí 60GB/chu kì
191 3PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT120?rf=091ISA                      360,000 90 Ngày Miễn phí 180GB/chu kì
192 3BM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BM?rf=091ISA                      540,000 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
193 3NC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC?rf=091ISA                      540,000 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
194 AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
195 3AGTT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGTT?rf=091ISA                      240,000 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
196 CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
197 3AGIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP1?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
198 MEA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEA?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
199 MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH80?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
200 MC99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 2GB + Free phút gọi + …
201 D90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
202 HD99NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập Nhạc của tui
203 YC30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
204 X30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-X30?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 2.5GB tốc độ cao
205 C390 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=091ISA                      390,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
206 24GIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP?rf=091ISA                      149,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
207 NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 15GB/chu kỳ
208 MFY399 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=091ISA                      399,000 30 Ngày 20GB + 1040 phút gọi …
209 MFY29T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=091ISA                         29,000 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi …
210 F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
211 EVIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP1?rf=091ISA                      290,000 31 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
212 ESIM990 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM990?rf=091ISA                      990,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
213 FP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FP10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play
214 3ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ.
215 ED90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
216 3TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK135?rf=091ISA                      405,000 90 Ngày 630 GB Data/chu kỳ
217 3PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT70?rf=091ISA                      210,000 90 Ngày Miễn phí 90 GB tốc độ cao/chu kỳ.
218 MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY200?rf=091ISA                      200,000 30 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
219 TA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
220 NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA70?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
221 CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS?rf=091ISA                      110,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
222 OF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF30?rf=091ISA                         50,000 30 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
223 TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK219?rf=091ISA                      219,000 30 Ngày 270 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
224 3KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC90?rf=091ISA                      270,000 90 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
225 MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH150?rf=091ISA                      150,000 30 Ngày 45 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
226 V90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày truy cập Internet …
227 ME159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME159?rf=091ISA                      159,000 30 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
228 OF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/ chukyf + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
229 MFV250 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV250?rf=091ISA                      250,000 30 Ngày 250GB Data tốc độ cao + Miễn phí 500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng+…
230 MCL200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL200?rf=091ISA                         70,000 30 Ngày 200 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
231 3ST100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ST100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
232 3EDU100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EDU100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 90 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
233 OFT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFT?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok
234 CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF120N?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 10GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
235 GCM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCM?rf=091ISA                      120,000 30 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
236 MET https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MET?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
237 DIP79 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=091ISA                         79,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
238 HD99FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=091ISA                         99,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập FIM+
239 F150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F150?rf=091ISA                      150,000 90 Ngày 9GB tốc độ cao
240 NCT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng NCT (nhaccuatui)
241 FBK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FBK?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook
242 AGYT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGYT?rf=091ISA                         80,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
243 MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD145?rf=091ISA                      145,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
244 TIK10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK10?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Tiktok
245 3NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA120?rf=091ISA                      360,000 90 Ngày Miễn phí 60 GB/chu kỳ
246 BM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BM?rf=091ISA                      180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
247 TIK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK?rf=091ISA                         10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập TikTok
248 VIP3000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP3000?rf=091ISA                   3,000,000 30 Ngày 400 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
249 3BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BIGME?rf=091ISA                      375,000 90 Ngày Miễn phí 630 GB/chu kỳ
250 KC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC?rf=091ISA                      119,000 30 Ngày 30 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
251 3MET https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MET?rf=091ISA                      240,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
252 MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH90?rf=091ISA                         90,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
253 NC100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NC100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
254 3NC100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
255 ME100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
256 3MEF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEF?rf=091ISA                      240,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
257 3ME100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
258 NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT105?rf=091ISA                      105,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
259 AG100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG100?rf=091ISA                      100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
260 MCL500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL500?rf=091ISA                      174,000 30 Ngày 500 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
261 GCH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCH?rf=091ISA                         45,000 30 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
262 NCT109 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT109?rf=091ISA                      109,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
263 3NCT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT100?rf=091ISA                      300,000 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
264 NCT155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT155?rf=091ISA                      155,000 30 Ngày 165 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here