Danh sách tất cả 560 gói cước 4G Mobifone cho tất cả mọi người

0
32
STT Tên gói cước Đăng ký Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu
1 KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC90?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS          90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
2 GX159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GX159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       159,000 30 Ngày 180 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
3 TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK135?rf=091ISA  Data       135,000 30 Ngày 210 GB Data/chu kỳ
4 OFF70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF70?rf=091ISA  Data          70,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
5 MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       120,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
6 MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH100?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 30 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
7 PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT70?rf=091ISA Hot, Data          70,000 30 Ngày Miễn phí 30GB
8 TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       159,000 30 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
9 12GX159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12GX159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,908,000 360 Ngày 2160 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
10 BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=091ISA Hot, Data       125,000 30 Ngày Miễn phí 210 Gb/chu kỳ
11 HP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       109,000 30 Ngày 8GB + 40 phút gọi trong nước và quốc tế
12 F250 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F250?rf=091ISA  Data       250,000 180 Ngày 18GB tốc độ cao
13 F200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F200?rf=091ISA  Data       200,000 30 Ngày 20GB tốc độ cao
14 F90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
15 GYM1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GYM1?rf=091ISA Hot, Data       100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
16 MC149 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       149,000 30 Ngày 8GB + Free phút gọi + …
17 HD119FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=091ISA  Data       119,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập FIM+
18 3DIP79 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DIP79?rf=091ISA  Data       237,000 90 Ngày 24GB tốc độ cao
19 MFY49T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS          49,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi …
20 24GIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP12?rf=091ISA  Data    1,788,000 420 Ngày 720GB tốc độ cao
21 12HD300N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD300N?rf=091ISA Hot, Data    3,000,000 360 Ngày 1440GB tốc độ cao
22 RC3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,000,000 30 Ngày 2.5GB + 30 phút gọi đi + 30 SMS + 30 phút nhận cuộc gọi
23 TQT299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT299?rf=091ISA  Thoại & SMS       299,000 30 Ngày 380 phút gọi quốc tế
24 C80F https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C80F?rf=091ISA Hot, Data          80,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Không giới hạn data truy cập Facebook+…
25 6MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH150?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       900,000 180 Ngày 270 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
26 3AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG70?rf=091ISA Hot, Data       210,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
27 LT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT70?rf=091ISA  Data          70,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
28 3TA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TA70?rf=091ISA  Data       210,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
29 12AGIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP1?rf=091ISA  Data    1,080,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
30 12BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12BIGME?rf=091ISA Hot, Data    1,500,000 360 Ngày Miễn phí 2520 GB/chu kỳ
31 3CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT70?rf=091ISA Hot, Data       210,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
32 12AGIP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP2?rf=091ISA  Data    1,080,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
33 12CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS?rf=091ISA  Data    1,320,000 360 Ngày Miễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
34 6NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA90?rf=091ISA Hot, Data       540,000 180 Ngày Miễn phí 90 GB/chu kỳ
35 3MS70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS70?rf=091ISA  Data       210,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
36 6MS70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS70?rf=091ISA  Data       420,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
37 D24 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D24?rf=091ISA  Data          20,000 1 Ngày 24 GB tốc độ cao/chu kỳ
38 6KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC90?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       540,000 180 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
39 9MS70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS70?rf=091ISA  Data       630,000 270 Ngày Miễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
40 12AGIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP3?rf=091ISA  Data    1,080,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
41 12MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY200?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    2,400,000 360 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
42 6NCT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT70?rf=091ISA  Data       420,000 180 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
43 ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME90?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS          90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí cước cuộc gọi…
44 24MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY200?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    4,800,000 720 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
45 ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
46 3NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA90?rf=091ISA Hot, Data       270,000 90 Ngày Miễn phí 45 GB/chu kỳ
47 12KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS    1,440,000 360 Ngày Miễn phí 540 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
48 MS100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS100?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
49 3MS100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS100?rf=091ISA  Data       300,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
50 3OFF70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OFF70?rf=091ISA  Data       210,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
51 12MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT100?rf=091ISA  Data    1,200,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
52 YTB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YTB?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập YouTube
53 3PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT90?rf=091ISA Hot, Data       270,000 90 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
54 MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY?rf=091ISA  Data       200,000 30 Ngày 200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
55 12PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT120?rf=091ISA Hot, Data    1,440,000 360 Ngày Miễn phí 720GB/chu kì
56 12NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA70?rf=091ISA Hot, Data       840,000 360 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
57 6VIP3000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP3000?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS ######### 180 Ngày 3000 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
58 KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC150?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       150,000 30 Ngày Miễn phí 60GB + Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
59 12MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH90?rf=091ISA  Data    1,080,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
60 12ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME70?rf=091ISA Hot, Data       840,000 360 Ngày Miễn phí 360 GB/ chu kỳ.
61 IN10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IN10?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Instgram
62 6AGTT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGTT?rf=091ISA  Data       480,000 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
63 6ME100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME100?rf=091ISA  Data       600,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
64 NCT89 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89?rf=091ISA  Data          89,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
65 3GLX179 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GLX179?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       537,000 90 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí thoại + 1 tài khoản gói cao cấp Mobile Plus dịch vụ Galaxy Play + …
66 6NCT109 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT109?rf=091ISA  Data       654,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
67 12GLX179 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12GLX179?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    2,148,000 360 Ngày 2880 GB/chu kỳ + Miễn phí thoại + 1 tài khoản gói cao cấp Mobile Plus dịch vụ Galaxy Play + …
68 MCL30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL30?rf=091ISA          12,000 30 Ngày 30 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
69 3ST170 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ST170?rf=091ISA  Data       510,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
70 3CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF120N?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       360,000 90 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
71 OFA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFA?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook, Tiktok
72 MCL100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL100?rf=091ISA          40,000 30 Ngày 100 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
73 C80T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C80T?rf=091ISA Hot, Data          80,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Không giới hạn data truy cập TikTok+…
74 6NCT89 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT89?rf=091ISA  Data       534,000 180 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
75 3SayOF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3SayOF?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       270,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
76 12NCT130 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT130?rf=091ISA  Data    1,560,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
77 EDU100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EDU100?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       100,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
78 3NCT89T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89T?rf=091ISA  Data       267,000 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
79 24MFV250 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFV250?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    6,000,000 720 Ngày 250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 3000 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
80 CGD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGD?rf=091ISA  Data            8,000 1 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV
81 GHK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GHK?rf=091ISA  Data       250,000 15 Ngày Miễn phí 10GB/15 ngày…
82 3AG100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG100?rf=091ISA  Data       300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
83 GCD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCD?rf=091ISA  Data            5,000 1 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
84 6ME159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME159?rf=091ISA  Data       954,000 180 Ngày 1080GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
85 12NCT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT100?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,200,000 360 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
86 HDP100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP100?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       100,000 30 Ngày 3GB + 100 phút nội mạng
87 HD90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD90?rf=091ISA Hot, Data          90,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
88 K90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=091ISA Hot, Thoại & SMS          90,000 30 Ngày 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút
89 HD200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD200?rf=091ISA Hot, Data       200,000 30 Ngày 18GB tốc độ cao
90 HDP200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP200?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       200,000 30 Ngày 6.5GB + 200 phút nội mạng
91 HDY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDY?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
92 F70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=091ISA  Data          70,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao
93 24GDIP6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP6?rf=091ISA  Data    1,314,000 210 Ngày 720GB tốc độ cao
94 TT80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TT80?rf=091ISA Hot, Data          80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
95 MFY199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY199?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       199,000 30 Ngày 10GB + 520 phút gọi …
96 24GDIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP?rf=091ISA  Data       219,000 30 Ngày 120GB tốc độ cao
97 B2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=091ISA  Thoại & SMS       300,000 30 Ngày 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
98 MB388 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       403,000 30 Ngày 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng
99 TQT199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT199?rf=091ISA  Thoại & SMS       199,000 30 Ngày 250 phút gọi quốc tế
100 TQT99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT99?rf=091ISA  Thoại & SMS          99,000 30 Ngày 100 phút gọi quốc tế
101 6F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6F90N?rf=091ISA Hot, Data       540,000 180 Ngày 54GB tốc độ cao
102 12F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12F90N?rf=091ISA Hot, Data    1,080,000 360 Ngày 108GB tốc độ cao
103 ESIM290 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM290?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       290,000 31 Ngày 186GB tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 10 phút…
104 6AGYT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGYT?rf=091ISA  Data       480,000 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
105 LT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT90?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
106 3NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT105?rf=091ISA  Data       315,000 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui…
107 3MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT190?rf=091ISA  Data       570,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
108 3VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3VHBO?rf=091ISA  Data       360,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
109 12TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,908,000 360 Ngày 2880GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
110 3NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA70?rf=091ISA Hot, Data       210,000 90 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
111 3CM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CM?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       540,000 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
112 6OF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF30?rf=091ISA       300,000 180 Ngày Miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
113 6NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT85?rf=091ISA  Data       510,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
114 3AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG90?rf=091ISA  Data       270,000 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
115 KP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KP10?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng K+
116 6PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT70?rf=091ISA Hot, Data       420,000 180 Ngày Miễn phí 180GB tốc độ cao/chu kỳ.
117 3CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS90?rf=091ISA Hot, Data       270,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
118 12PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT70?rf=091ISA Hot, Data       840,000 360 Ngày Miễn phí 360 GB tốc độ cao/chu kỳ.
119 NF10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NF10?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Netflix
120 TA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA90?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu
121 3NCT89 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89?rf=091ISA  Data       267,000 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
122 9MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT120?rf=091ISA  Data    1,080,000 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
123 3TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK219?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       657,000 90 Ngày 810 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
124 6ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED70?rf=091ISA Hot, Data       420,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
125 OF90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF90?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
126 12MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,440,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
127 3MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT100?rf=091ISA  Data       300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
128 3EM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EM?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       540,000 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
129 6OFF70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OFF70?rf=091ISA  Data       420,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
130 MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT160?rf=091ISA  Data       160,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
131 VIB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIB?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập Viber
132 12VIP2000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP2000?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS ######### 360 Ngày 4800 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
133 CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS90?rf=091ISA Hot, Data          90,000 30 Ngày 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
134 NC135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NC135?rf=091ISA  Data       135,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + Tài khoản VIP NhacCuaTui + Tài khoản VIP Voiz FM+ …
135 3AG135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG135?rf=091ISA  Data       405,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng
136 ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME70?rf=091ISA Hot, Data          70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
137 3CT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT?rf=091ISA  Data       270,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
138 6CT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT?rf=091ISA  Data       540,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
139 GUS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GUS?rf=091ISA  Data       350,000 15 Ngày Miễn phí 15GB/15 ngày…
140 MCL50 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL50?rf=091ISA          18,000 30 Ngày 50 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
141 6OF125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF125?rf=091ISA  Data       750,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
142 12LM125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12LM125?rf=091ISA  Data    1,500,000 180 Ngày 2160 GB/chu kỳ + 01 tài khoản cơ bản sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
143 3KC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC?rf=091ISA  Data       357,000 90 Ngày 90 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
144 12ST170 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ST170?rf=091ISA  Data    2,040,000 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
145 3E159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3E159?rf=091ISA  Data       477,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 01 tài khoản sử dụng dịch vụ mobiOn (eSport)
146 6SayOF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6SayOF?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       540,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
147 6E159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6E159?rf=091ISA  Data       954,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 01 tài khoản sử dụng dịch vụ mobiOn (eSport)
148 6LT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6LT100?rf=091ISA  Data       600,000 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
149 3MEA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEA?rf=091ISA  Data       270,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
150 6NCT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT100?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       600,000 180 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
151 GX139 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GX139?rf=091ISA  Data       139,000 30 Ngày 180 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
152 6MET https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MET?rf=091ISA  Data       480,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
153 12MFV250 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFV250?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    3,000,000 360 Ngày 250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 2500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
154 9ST170 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9ST170?rf=091ISA  Data    1,530,000 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
155 3ME125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME125?rf=091ISA  Data       375,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
156 12ME125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME125?rf=091ISA  Data    1,500,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
157 AG125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG125?rf=091ISA  Data       125,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng
158 3AG125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG125?rf=091ISA  Data       375,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng
159 6AG125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG125?rf=091ISA  Data       750,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng
160 12NCT135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT135?rf=091ISA  Data    1,620,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + Tài khoản VIP NhacCuaTui + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui. + …
161 12AG135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG135?rf=091ISA  Data    1,620,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng
162 ST100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ST100?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
163 3LT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LT100?rf=091ISA  Data       300,000 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
164 NCT135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT135?rf=091ISA  Data       135,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + Tài khoản VIP NhacCuaTui + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui. + …
165 3NCT130 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT130?rf=091ISA  Data       390,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
166 6MEA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MEA?rf=091ISA  Data       540,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
167 F120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=091ISA  Data       120,000 30 Ngày 12GB tốc độ cao
168 XP30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=091ISA  Data          40,000 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix
169 24GIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP3?rf=091ISA  Data       447,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao
170 24GDIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP3?rf=091ISA  Data       657,000 90 Ngày 360GB tốc độ cao
171 CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       100,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + …
172 8E https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=091ISA  Thoại & SMS          40,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
173 9CV99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9CV99?rf=091ISA Hot, Data       891,000 270 Ngày 540GB tốc độ cao
174 R500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R500?rf=091ISA  Thoại & SMS       500,000 7 Ngày 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
175 RD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD300?rf=091ISA  Data       300,000 7 Ngày 8MB tốc độ cao
176 RH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RH?rf=091ISA  Data       100,000 7 Ngày 200MB tốc độ cao
177 RC1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC1?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       250,000 7 Ngày 300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi
178 TQT49 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=091ISA  Thoại & SMS          49,000 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế
179 MB288 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       303,000 30 Ngày 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng
180 ESIM490 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM490?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       490,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
181 12MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH100?rf=091ISA  Data    1,200,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
182 12MS100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS100?rf=091ISA  Data    1,200,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
183 V180 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V180?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       180,000 30 Ngày Miễn phí 8GB/ngày + Miễn phí nội mạng < 10 phút +…
184 FB10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FB10?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call)
185 3NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT85?rf=091ISA  Data       255,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
186 24MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY?rf=091ISA  Data    4,800,000 720 Ngày 400 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
187 12PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT90?rf=091ISA Hot, Data    1,080,000 360 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
188 AGIP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP2?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
189 12AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG90?rf=091ISA  Data    1,080,000 360 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
190 12CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT70?rf=091ISA Hot, Data       840,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
191 AGFB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGFB?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
192 12CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS90?rf=091ISA Hot, Data    1,080,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data tốc độ cao + miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
193 6AGFB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGFB?rf=091ISA  Data       480,000 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
194 MS80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS80?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
195 3AGIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP3?rf=091ISA  Data       270,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
196 6MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY200?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,200,000 180 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
197 6ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       720,000 180 Ngày Miễn phí 270 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
198 6LT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6LT70?rf=091ISA  Data       420,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
199 NCT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT70?rf=091ISA  Data          70,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
200 12NCT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT70?rf=091ISA  Data       840,000 360 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
201 ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       120,000 30 Ngày Miễn phí 1,5 GB/ngày + miễn phí cuộc gọi …
202 15ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15ED?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       100,000 15 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
203 V70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V70?rf=091ISA  Data          70,000 7 Ngày 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
204 6KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       720,000 180 Ngày Miễn phí 270 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
205 6MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH100?rf=091ISA  Data       600,000 180 Ngày 180 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
206 CM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CM?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
207 MS70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS70?rf=091ISA  Data          70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
208 1NC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-1NC?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
209 9MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT100?rf=091ISA  Data       900,000 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
210 7NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7NH?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          70,000 7 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
211 VIP1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP1000?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,000,000 30 Ngày 200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
212 MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFC165?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       165,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
213 12OF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OF30?rf=091ISA       600,000 360 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
214 NCT89T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89T?rf=091ISA  Data          89,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
215 NCT130 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT130?rf=091ISA  Data       130,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
216 MFV250 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV250?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       250,000 30 Ngày 250GB Data tốc độ cao + Miễn phí 500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng+…
217 CGDG https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDG?rf=091ISA  Data          99,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV + thời gian chơi 5 tiếng/ngày
218 12KC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC?rf=091ISA  Data    1,428,000 360 Ngày 360 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
219 12MEA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MEA?rf=091ISA  Data    1,080,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
220 6NCT155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT155?rf=091ISA  Data       930,000 180 Ngày 990 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …
221 NCT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT100?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       100,000 30 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
222 12ED125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED125?rf=091ISA  Data    1,500,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu
223 CT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT100?rf=091ISA Hot, Data       100,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Không giới hạn data truy cập Facebook, TikTok, Youtube+…
224 GLX179 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GLX179?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       179,000 30 Ngày 240 GB/chu kỳ + Miễn phí thoại + 1 tài khoản gói cao cấp Mobile Plus dịch vụ Galaxy Play + …
225 6GX139 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6GX139?rf=091ISA  Data       834,000 180 Ngày 1260 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
226 LM155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LM155?rf=091ISA  Data       155,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + 01 tài khoản nâng cao sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
227 6GLX179 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6GLX179?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,074,000 180 Ngày 1440 GB/chu kỳ + Miễn phí thoại + 1 tài khoản gói cao cấp Mobile Plus dịch vụ Galaxy Play + …
228 6HD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD300?rf=091ISA  Data    1,500,000 180 Ngày 216GB tốc độ cao
229 HD79NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=091ISA  Data          79,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập Nhạc của tui
230 F300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F300?rf=091ISA  Data       300,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
231 12CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF100?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS    1,200,000 360 Ngày 60GB + 3120 phút gọi + 2760 SMS + …
232 24GDIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP12?rf=091ISA  Data    2,628,000 420 Ngày 1440GB tốc độ cao
233 IPHN24 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN24?rf=091ISA  Data       600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
234 MFY99T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS          99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
235 6CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF100?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       600,000 180 Ngày 30GB + 1560 phút gọi + 1380 SMS + …
236 B3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=091ISA  Thoại & SMS       500,000 30 Ngày 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
237 RD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=091ISA  Data       500,000 7 Ngày 15MB tốc độ cao
238 RC2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC2?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       500,000 15 Ngày 1GB + 20 phút gọi đi + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi
239 ESIM6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM6?rf=091ISA       540,000 186 Ngày 1320GB tốc độ cao
240 ESIM12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM12?rf=091ISA  Data    1,080,000 372 Ngày 2604GB tốc độ cao
241 3MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT120?rf=091ISA  Data       360,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
242 SPY10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SPY10?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Spotify
243 6MS80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS80?rf=091ISA  Data       480,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
244 MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT190?rf=091ISA  Data       190,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
245 3ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
246 6TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK135?rf=091ISA  Data       810,000 180 Ngày 1440 GB Data/chu kỳ
247 15NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15NH?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       100,000 15 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
248 6PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT90?rf=091ISA Hot, Data       540,000 180 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
249 12AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG70?rf=091ISA Hot, Data       840,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
250 NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NH?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          10,000 1 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
251 3CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS?rf=091ISA  Data       330,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
252 6AGIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP3?rf=091ISA  Data       540,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
253 3AGFB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGFB?rf=091ISA  Data       240,000 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
254 12ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME90?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS    1,080,000 360 Ngày Miễn phí 360 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
255 YT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YT10?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Youtube
256 6TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       954,000 180 Ngày 1260 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
257 NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT85?rf=091ISA  Data          85,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
258 VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VHBO?rf=091ISA  Data       120,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
259 12VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VHBO?rf=091ISA  Data    1,440,000 360 Ngày Miễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
260 9MS100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS100?rf=091ISA  Data       900,000 270 Ngày Miễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
261 KF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KF?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
262 12TA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TA70?rf=091ISA  Data       840,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
263 3NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NH?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          30,000 3 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
264 6VIP1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP1000?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    6,000,000 180 Ngày 1500 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
265 EM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EM?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
266 MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT120?rf=091ISA  Data       120,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
267 12MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT120?rf=091ISA  Data    1,440,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
268 6NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA120?rf=091ISA Hot, Data       720,000 180 Ngày Miễn phí 120 GB/chu kỳ
269 3KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC150?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       450,000 90 Ngày Miễn phí 180GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
270 12VIP3000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP3000?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS ######### 360 Ngày 7200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
271 6ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME90?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       540,000 180 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
272 AGIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP1?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
273 6CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT70?rf=091ISA Hot, Data       420,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
274 6MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       720,000 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
275 12NC100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NC100?rf=091ISA  Data    1,200,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
276 6MFV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFV?rf=091ISA  Data    1,500,000 180 Ngày 350GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
277 MEF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEF?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
278 3NCT155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT155?rf=091ISA  Data       465,000 90 Ngày 495 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …
279 3NCT109 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT109?rf=091ISA  Data       327,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
280 12LM155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12LM155?rf=091ISA  Data    1,860,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + 01 tài khoản nâng cao sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
281 3ST100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ST100?rf=091ISA  Data       300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
282 3OF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF100?rf=091ISA  Data       300,000 90 Ngày 90GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
283 12EDU100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12EDU100?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,200,000 360 Ngày 360 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
284 3NC135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC135?rf=091ISA  Data       405,000 90 Ngày 540GB/chu kỳ + Tài khoản VIP NhacCuaTui +Tài khoản VIP Voiz FM+ …
285 6AG135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG135?rf=091ISA  Data       810,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng
286 KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       120,000 30 Ngày Miễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
287 E159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-E159?rf=091ISA  Data       159,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 01 tài khoản sử dụng dịch vụ mobiOn (eSport)
288 YEAH145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YEAH145?rf=091ISA  Data       145,000 30 Ngày 300 GB Data/chu kỳ + Miễn cước data truy cập ứng dụng Onlala của Yeah1 + …
289 6EDU100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6EDU100?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       600,000 180 Ngày 180 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
290 12GX139 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12GX139?rf=091ISA  Data    1,668,000 360 Ngày 2880 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
291 6MCL30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCL30?rf=091ISA          72,000 180 Ngày 30 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
292 CT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
293 3LM135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LM135?rf=091ISA  Data       405,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + 01 tài khoản nâng cao sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
294 OFF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook
295 OF125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF125?rf=091ISA  Data       125,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
296 3LM125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LM125?rf=091ISA  Data       375,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + 01 tài khoản cơ bản sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
297 6LM125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6LM125?rf=091ISA  Data       750,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + 01 tài khoản cơ bản sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
298 ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED70?rf=091ISA Hot, Data          70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
299 3GX159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GX159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       477,000 90 Ngày 540 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
300 6GX159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6GX159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       954,000 180 Ngày 1080 GB/Chu kỳ + Miễn phí thoại + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play + …
301 9ST100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9ST100?rf=091ISA  Data       900,000 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
302 6CGV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CGV?rf=091ISA  Data       870,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + 01 tài khoản được sử dụng các nội dung trong gói của dịch vụ, thời gian chơi tối đa 5 giờ/tháng
303 ED125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED125?rf=091ISA  Data       125,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu
304 6ME125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME125?rf=091ISA  Data       750,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
305 12ME159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME159?rf=091ISA  Data    1,908,000 360 Ngày 2160GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
306 HDP120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       120,000 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng
307 HD400 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD400?rf=091ISA Hot, Data       400,000 30 Ngày 44GB tốc độ cao
308 MC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC90?rf=091ISA Hot, Trả trước, Thoại & SMS          90,000 30 Ngày 5GB + Free phút gọi + …
309 C490 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       490,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
310 MC299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC299?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       299,000 30 Ngày 12GB + Free phút gọi + …
311 HD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=091ISA Hot, Data       500,000 30 Ngày 55GB tốc độ cao
312 MFY99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS          99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
313 3CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF100?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       300,000 90 Ngày 15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + …
314 6HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD120?rf=091ISA Hot, Data       600,000 180 Ngày 72GB tốc độ cao
315 12HD200N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD200N?rf=091ISA Hot, Data    2,000,000 360 Ngày 1080GB tốc độ cao
316 RLC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RLC?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 600MB tốc độ cao
317 6MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT160?rf=091ISA  Data       960,000 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
318 VE5 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VE5?rf=091ISA Hot, Data            5,000 1 Ngày 700MB+Tài khoản VieON VIP …
319 6TA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TA70?rf=091ISA  Data       420,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
320 6TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK219?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,314,000 180 Ngày 1800 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
321 6PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT120?rf=091ISA Hot, Data       720,000 180 Ngày Miễn phí 360GB /chu kì
322 6AGIP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP2?rf=091ISA  Data       540,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
323 12NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA90?rf=091ISA Hot, Data    1,080,000 360 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ
324 MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT100?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
325 3TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK159?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       477,000 90 Ngày 540 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
326 12AGFB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGFB?rf=091ISA  Data       960,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
327 12KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC90?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS    1,080,000 360 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
328 6ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME70?rf=091ISA Hot, Data       420,000 180 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ.
329 3NCT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT70?rf=091ISA  Data       210,000 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
330 3AGYT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGYT?rf=091ISA  Data       240,000 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
331 12MFV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFV?rf=091ISA  Data    3,000,000 360 Ngày 400GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
332 12TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK135?rf=091ISA  Data    1,620,000 360 Ngày 3240 GB Data/chu kỳ
333 12MS70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS70?rf=091ISA  Data       840,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
334 3MS80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS80?rf=091ISA  Data       240,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
335 12MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT160?rf=091ISA  Data    1,920,000 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
336 VIP2000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP2000?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    2,000,000 30 Ngày 300 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
337 6VIP2000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP2000?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS ######### 180 Ngày 2100 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
338 6MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY?rf=091ISA  Data    1,200,000 180 Ngày 250 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
339 6MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFC165?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       990,000 180 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
340 12NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA120?rf=091ISA Hot, Data    1,440,000 360 Ngày Miễn phí 240 GB/chu kỳ
341 PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT90?rf=091ISA Hot, Data          90,000 30 Ngày Miễn phí 45GB data
342 3ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
343 AGTT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGTT?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
344 12CT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT?rf=091ISA  Data    1,080,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
345 12MCL50 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCL50?rf=091ISA       216,000 180 Ngày 50 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
346 12CT125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT125?rf=091ISA  Data    1,500,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn + 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước trên ClipTV
347 12NCT109 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT109?rf=091ISA  Data    1,308,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
348 CT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT90?rf=091ISA Hot, Data          90,000 30 Ngày 30GB data tốc độ cao+Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn+…
349 LT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT100?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 30 GB /chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
350 12MET https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MET?rf=091ISA  Data       960,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
351 12SayOF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12SayOF?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,080,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
352 MFV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV?rf=091ISA  Data       250,000 30 Ngày 300GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
353 3GX139 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GX139?rf=091ISA  Data       417,000 90 Ngày 540 GB/Chu kỳ + Miễn phí Data truy cập Galaxy Play
354 12LM135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12LM135?rf=091ISA  Data    1,620,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + 01 tài khoản nâng cao sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
355 7ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7ED?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS          70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
356 LM135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LM135?rf=091ISA  Data       135,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản nâng cao sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
357 3ME159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME159?rf=091ISA  Data       477,000 90 Ngày 540GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
358 6NCT135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT135?rf=091ISA  Data       810,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + Tài khoản VIP NhacCuaTui + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui. + …
359 3ED125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED125?rf=091ISA  Data       375,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu
360 HD70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=091ISA Hot, Data          70,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao
361 6HD200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD200?rf=091ISA Hot, Data    1,000,000 180 Ngày 132GB tốc độ cao
362 HD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=091ISA Hot, Data       300,000 30 Ngày 33GB tốc độ cao
363 HDP300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       300,000 30 Ngày 10GB + 300 phút nội mạng
364 HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=091ISA Hot, Data       120,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao
365 T59 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-T59?rf=091ISA  Trả trước, Thoại & SMS          59,000 30 Ngày 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + …
366 C200N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=091ISA Hot, Data       200,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + …
367 D15 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D15?rf=091ISA Hot, Data          15,000 3 Ngày 3GB tốc độ cao
368 C290 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       290,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
369 IPHN6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN6?rf=091ISA Hot, Data       150,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao
370 24GIP6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP6?rf=091ISA  Data       894,000 210 Ngày 360GB tốc độ cao
371 SF80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
372 3ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME90?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       270,000 90 Ngày Miễn phí  90Gb/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
373 R300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=091ISA  Thoại & SMS       300,000 7 Ngày 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
374 NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA120?rf=091ISA  Data       120,000 30 Ngày Miễn phí 20GB/chu kỳ 30 ngày
375 12MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD145?rf=091ISA  Data    1,740,000 360 Ngày 720 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
376 12MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT190?rf=091ISA  Data    2,280,000 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
377 MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD85?rf=091ISA  Data          85,000 30 Ngày 30 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
378 3ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED70?rf=091ISA Hot, Data       210,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
379 6AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG90?rf=091ISA  Data       540,000 180 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
380 3AGIP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP2?rf=091ISA  Data       270,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
381 AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG90?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
382 3KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC120?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
383 6CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS90?rf=091ISA Hot, Data       540,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
384 AGIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP3?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
385 3LT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LT70?rf=091ISA  Data       210,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
386 3OF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF30?rf=091ISA       150,000 90 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
387 3MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT160?rf=091ISA  Data       480,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
388 6MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT120?rf=091ISA  Data       720,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
389 PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       120,000 30 Ngày Miễn phí 60GB/chu kì
390 3PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT120?rf=091ISA Hot, Data       360,000 90 Ngày Miễn phí 180GB/chu kì
391 3BM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BM?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       540,000 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
392 3NC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       540,000 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
393 BD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BD?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
394 12MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFC165?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,980,000 360 Ngày 720 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
395 AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG70?rf=091ISA Hot, Data          70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
396 3AGTT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGTT?rf=091ISA  Data       240,000 90 Ngày 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
397 CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT70?rf=091ISA Hot, Data          70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
398 3AGIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP1?rf=091ISA  Data       270,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
399 6OF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF100?rf=091ISA  Data       600,000 180 Ngày 180GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
400 MEA https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEA?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
401 12NCT89T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT89T?rf=091ISA  Data    1,068,000 360 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
402 12MCL30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCL30?rf=091ISA       144,000 360 Ngày 30 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
403 12ST100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ST100?rf=091ISA  Data    1,200,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
404 6ST170 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ST170?rf=091ISA  Data    1,020,000 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
405 12OF125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OF125?rf=091ISA  Data    1,500,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
406 6NC135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NC135?rf=091ISA  Data       810,000 180 Ngày 1080GB/chu kỳ + Tài khoản VIP NhacCuaTui +Tài khoản VIP Voiz FM+ …
407 6AG100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG100?rf=091ISA  Data       600,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
408 24MFV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFV?rf=091ISA  Data    6,000,000 720 Ngày 500GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
409 12LT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12LT100?rf=091ISA  Data    1,200,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + 01 tài khoản luyenthi123.com + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook, …
410 12E159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12E159?rf=091ISA  Data    1,908,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 01 tài khoản sử dụng dịch vụ mobiOn (eSport)
411 6LM135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6LM135?rf=091ISA  Data       810,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + 01 tài khoản nâng cao sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
412 MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH80?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
413 CGV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGV?rf=091ISA  Data       145,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản được sử dụng các nội dung trong gói của dịch vụ, thời gian chơi tối đa 5 giờ/tháng
414 AG100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG100?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
415 3CT125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT125?rf=091ISA  Data       375,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn + 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước trên ClipTV
416 6KC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC?rf=091ISA  Data       714,000 180 Ngày 180 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
417 AG135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG135?rf=091ISA  Data       135,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng
418 MBF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MBF30?rf=091ISA  Data          30,000 7 Ngày 30 GB Tốc độ cao/chu kỳ
419 6ED125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED125?rf=091ISA  Data       750,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu
420 MC99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          99,000 30 Ngày 2GB + Free phút gọi + …
421 D30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=091ISA Hot, Data          30,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao
422 D90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=091ISA Hot, Data          90,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
423 HD99NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=091ISA  Data          99,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập Nhạc của tui
424 YC30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=091ISA  Data          99,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
425 X30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-X30?rf=091ISA Hot, Data       100,000 30 Ngày 2.5GB tốc độ cao
426 C390 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       390,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
427 24GIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP?rf=091ISA  Data       149,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
428 NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA90?rf=091ISA Hot, Data          90,000 30 Ngày Miễn phí 15GB/chu kỳ
429 MFY399 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       399,000 30 Ngày 20GB + 1040 phút gọi …
430 IPHN12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN12?rf=091ISA  Data       300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao
431 12ED90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED90?rf=091ISA  Data    1,080,000 360 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
432 MFY29T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS          29,000 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi …
433 R1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=091ISA  Thoại & SMS    1,000,000 7 Ngày 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
434 RD1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=091ISA  Data    1,000,000 7 Ngày 35MB tốc độ cao
435 MB188 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       203,000 30 Ngày 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng
436 F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=091ISA Hot, Data          90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
437 EVIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP1?rf=091ISA  Data       290,000 31 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
438 ESIM990 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM990?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       990,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
439 12NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT105?rf=091ISA Hot, Data    1,260,000 360 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
440 FP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FP10?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play
441 3ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME70?rf=091ISA Hot, Data       210,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ.
442 12MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH150?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,800,000 360 Ngày 540 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
443 CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CD?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
444 ED90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED90?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
445 3TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK135?rf=091ISA  Data       405,000 90 Ngày 630 GB Data/chu kỳ
446 12TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK219?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    2,628,000 360 Ngày 4320 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
447 12AGTT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGTT?rf=091ISA  Data       960,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
448 12MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD85?rf=091ISA  Data    1,020,000 360 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
449 3PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT70?rf=091ISA Hot, Data       210,000 90 Ngày Miễn phí 90 GB tốc độ cao/chu kỳ.
450 6CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS?rf=091ISA  Data       660,000 180 Ngày Miễn phí 180GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
451 V12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V12?rf=091ISA  Data          12,000 1 Ngày 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
452 MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY200?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       200,000 30 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
453 12MS80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS80?rf=091ISA  Data       960,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
454 TA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA70?rf=091ISA  Data          70,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
455 12ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME120?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS    1,440,000 360 Ngày Miễn phí 540 GB/ chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
456 9MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT160?rf=091ISA  Data    1,440,000 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
457 3CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CD?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
458 NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA70?rf=091ISA Hot, Data          70,000 30 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
459 9MS80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS80?rf=091ISA  Data       720,000 270 Ngày Miễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
460 CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS?rf=091ISA  Data       110,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
461 OF30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF30?rf=091ISA          50,000 30 Ngày Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
462 6ED90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED90?rf=091ISA  Data       540,000 180 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
463 12VIP1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP1000?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS ######### 360 Ngày 3600 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
464 TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK219?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       219,000 30 Ngày 270 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
465 3KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC90?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       270,000 90 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
466 MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH150?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       150,000 30 Ngày 45 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
467 12MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH80?rf=091ISA  Data       960,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
468 6MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH90?rf=091ISA  Data       540,000 180 Ngày 180 Gb/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
469 V90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V90?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày truy cập Internet …
470 ME159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME159?rf=091ISA  Data       159,000 30 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
471 12NC135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NC135?rf=091ISA  Data    1,620,000 360 Ngày 2160GB/chu kỳ + Tài khoản VIP NhacCuaTui + Tài khoản VIP Voiz FM + …
472 6MEF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MEF?rf=091ISA  Data       480,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
473 6NCT130 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT130?rf=091ISA  Data       780,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
474 OF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF100?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 30 GB/ chukyf + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
475 6MFV250 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFV250?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    1,500,000 180 Ngày 250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
476 MCL200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL200?rf=091ISA          70,000 30 Ngày 200 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
477 SayOF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SayOF?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS          90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
478 ME125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME125?rf=091ISA  Data       125,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
479 3EDU100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EDU100?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       300,000 90 Ngày 90 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
480 12NCT155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT155?rf=091ISA  Data    1,860,000 360 Ngày 1980 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …
481 3OF125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF125?rf=091ISA  Data       375,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
482 7CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7CD?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS          70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
483 6NCT89T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT89T?rf=091ISA  Data       534,000 180 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
484 3LM155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LM155?rf=091ISA  Data       465,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + 01 tài khoản nâng cao sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
485 6LM155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6LM155?rf=091ISA  Data       930,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + 01 tài khoản nâng cao sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
486 12ME100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME100?rf=091ISA  Data    1,200,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
487 6CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF120N?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS       720,000 180 Ngày 60GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
488 OFT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFT?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok
489 CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF120N?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       120,000 30 Ngày 10GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
490 LM125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LM125?rf=091ISA  Data       125,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản cơ bản sử dụng dịch vụ mLearn tại https://mlearn.vn
491 12AG125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG125?rf=091ISA  Data    1,500,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng
492 6MCL50 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCL50?rf=091ISA       108,000 180 Ngày 50 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
493 GCM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCM?rf=091ISA  Data       120,000 30 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
494 12CGV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CGV?rf=091ISA  Data    1,740,000 360 Ngày 2160 GB/chu kỳ + 01 tài khoản được sử dụng các nội dung trong gói của dịch vụ, thời gian chơi tối đa 5 giờ/tháng
495 3NCT135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT135?rf=091ISA  Data       405,000 90 Ngày 540 GB/chu kỳ + Tài khoản VIP NhacCuaTui + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui. + …
496 MET https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MET?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
497 DIP79 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=091ISA  Data          79,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
498 HD99FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=091ISA  Data          99,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập FIM+
499 F150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F150?rf=091ISA  Data       150,000 90 Ngày 9GB tốc độ cao
500 24THAGA15 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24THAGA15?rf=091ISA  Data       600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
501 EVIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP12?rf=091ISA  Data    3,480,000 372 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
502 12AGYT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGYT?rf=091ISA  Data       960,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
503 6NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT105?rf=091ISA  Data       630,000 180 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui…
504 NCT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT10?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng NCT (nhaccuatui)
505 12MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY?rf=091ISA  Data    2,400,000 360 Ngày 300 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
506 6MS100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS100?rf=091ISA  Data       600,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
507 12LT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12LT70?rf=091ISA  Data       840,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
508 6MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT190?rf=091ISA  Data    1,140,000 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
509 9MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT190?rf=091ISA  Data    1,710,000 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
510 FBK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FBK?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook
511 6MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD85?rf=091ISA  Data       510,000 180 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
512 12NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT85?rf=091ISA  Data    1,020,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
513 AGYT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGYT?rf=091ISA  Data          80,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
514 MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD145?rf=091ISA  Data       145,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
515 6MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD145?rf=091ISA  Data       870,000 180 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
516 6VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VHBO?rf=091ISA  Data       720,000 180 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
517 6KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC150?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       900,000 180 Ngày Miễn phí 360GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
518 6BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6BIGME?rf=091ISA Hot, Data       750,000 180 Ngày Miễn phí 1260 GB/chu kỳ
519 TIK10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK10?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Tiktok
520 12OFF70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OFF70?rf=091ISA  Data       840,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
521 6AGIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP1?rf=091ISA  Data       540,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
522 12ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED70?rf=091ISA Hot, Data       840,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
523 6NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA70?rf=091ISA Hot, Data       420,000 180 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
524 3NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA120?rf=091ISA Hot, Data       360,000 90 Ngày Miễn phí 60 GB/chu kỳ
525 BM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BM?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
526 TIK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK?rf=091ISA  Data          10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập TikTok
527 3ED90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED90?rf=091ISA  Data       270,000 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
528 VIP3000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP3000?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS    3,000,000 30 Ngày 400 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
529 6AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG70?rf=091ISA Hot, Data       420,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
530 12KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC150?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS    1,800,000 360 Ngày Miễn phí 720GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
531 3BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BIGME?rf=091ISA Hot, Data       375,000 90 Ngày Miễn phí 630 GB/chu kỳ
532 6MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH80?rf=091ISA  Data       480,000 180 Ngày 180GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
533 12AG100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG100?rf=091ISA  Data    1,200,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
534 KC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC?rf=091ISA  Data       119,000 30 Ngày 30 GB/ Chu kỳ + 05 kênh K+ chất lượng SD + …
535 3MET https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MET?rf=091ISA  Data       240,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
536 MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH90?rf=091ISA  Data          90,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
537 12CF120N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF120N?rf=091ISA Hot, Data, Thoại & SMS    1,440,000 360 Ngày 120GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
538 12CGDT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CGDT?rf=091ISA  Data    2,388,000 360 Ngày Miễn phí 2160 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng các nội dung trong gói của DV…
539 12NCT89 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT89?rf=091ISA  Data    1,068,000 360 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
540 12OF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OF100?rf=091ISA  Data    1,200,000 360 Ngày 360GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
541 NC100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NC100?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
542 3NC100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC100?rf=091ISA  Data       300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
543 6CGDT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CGDT?rf=091ISA  Data    1,194,000 180 Ngày Miễn phí 1080 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng các nội dung trong gói của DV…
544 12MEF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MEF?rf=091ISA  Data       960,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
545 ME100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME100?rf=091ISA  Data       100,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
546 3MEF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEF?rf=091ISA  Data       240,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
547 3ME100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME100?rf=091ISA  Data       300,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
548 CGDT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDT?rf=091ISA  Data       199,000 30 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng các nội dung trong gói của DV…
549 6NC100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NC100?rf=091ISA  Data       600,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
550 NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT105?rf=091ISA  Data       105,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
551 CT125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT125?rf=091ISA  Data       125,000 30 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn + 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước trên ClipTV
552 MCL500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCL500?rf=091ISA       174,000 30 Ngày 500 GB lưu trữ trên ứng dụng MobiCloud (Miễn phí data truy cập dịch vụ MobiCloud)
553 GCW https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCW?rf=091ISA  Data          30,000 7 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
554 6CT125 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT125?rf=091ISA  Data       750,000 180 Ngày 1080 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn + 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước trên ClipTV
555 6ST100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ST100?rf=091ISA  Data       600,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
556 ST170 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ST170?rf=091ISA  Data       170,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Youtube, Tiktok + Miễn phí data truy cập MobiFone Smart Travel + …
557 GCH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GCH?rf=091ISA  Data          45,000 30 Ngày 1 Tài khoản Cloud Gaming + ưu đãi data khi sử dụng dịch vụ + …
558 NCT109 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT109?rf=091ISA  Data       109,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Tiktok, Facebook, Youtube, Nhaccuatui + …
559 3NCT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT100?rf=091ISA  Data, Thoại & SMS       300,000 90 Ngày 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
560 NCT155 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT155?rf=091ISA  Data       155,000 30 Ngày 165 GB/chu kỳ + Miễn phí phút gọi + Tài khoản VIP Nhaccuatui + …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here