DANH SÁCH CHIẾN DỊCH BÁN HÀNG CÁC SẢN PHẨM DATA 4G MOBIFONESIM SỐ ĐẸP MOBIFONE CỦA TÔI CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

0
87

 DANH SÁCH CHIẾN DỊCH BÁN HÀNG CÁC SẢN PHẨM DATA 4G MOBIFONESIM SỐ ĐẸP MOBIFONE CỦA TÔI CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

DANH SÁCH CHIẾN DỊCH

STT Xử lý Tên chiến dịch Trạng thái Thời gian áp dụng QR code Link chiến dịch Nguồn Ngày tạo-Ngày cập nhật Người tạo-Người cập nhật Ghi chú
1
Trả trước

 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/01/2024 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=LN4RRA  Facebook 03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@gmail.com Trả trước
2

Trả sau

 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/01/2024 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=UMZTOU  Facebook 03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@gmail.com Trả sau
3
Thoại & SMS

 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/01/2024 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=SV3HSB  Facebook 03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@gmail.com Thoại & SMS
4
Data


 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/01/2024 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=58PQN6  Facebook 03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@gmail.com Data
5
GÓI CƯỚC DI ĐỘNG Gói hot

 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/01/2024 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=LKIFCU  Facebook 03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@gmail.com GÓI CƯỚC DI ĐỘNG Gói hot
6
Sim đôi

 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/01/2024 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=EVC54P  Facebook 03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@gmail.com Sim đôi
7
Sim phong thủy

 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/01/2024 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=9WLPTB  03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@gmail.com Sim phong thủy
8
Sim số đẹp

 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/01/2024 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=SM84HE  03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@gmail.com Sim số đẹp
9
Sim theo tên

 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/01/2024 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=YDHF7Y  Facebook 03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@gmail.com Sim theo tên
10
Gói hot

 Đang áp dụng

04/02/2023 13:14:00 – 31/12/2023 13:14:00 https://congtacvien.mobifone.vn/site?rf=VRGI4D  Facebook 03/02/2023 – 03/02/2023 lebatuyenkkc@gmail.com – lebatuyenkkc@g

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here