Home / Công nghệ / Có con Drone này dùng cũng được đấy nhỉ

Có con Drone này dùng cũng được đấy nhỉWorld’s first passenger drone delivers Christmas gifts! Chinese-made #Ehang184 marks the holiday’s festivity with a high-tech aerial delivery.


Còn đây lại là một cuộc đua Drone khá thú vị

Championship Race: Xfinity CA Drone Speed Challenge, 2018

Go Inside the World’s First $1 Million Drone Race

Meet the dazzling flying machines of the future | Raffaello D’AndreaAbout ba le

Check Also

Ban da cai bluezone chua?

Dữ liệu và công nghệ truy vết người nghi nhiễm- thậm chí còn được coi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *