Kiến thức điện máy

Chuyển điện nồi cơm điện 100 vol sang chạy điện 220 vol

Written by lbtmicr06

Đổi điện nồi cơm IH nhật:Có nên đổi không?

 

Chuyển điện nồi cơm điện 100 vol sang chạy điện 220 vol

https://www.youtube.com/watch?v=NJY63rO9xvw

 

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment