Home / MMO / Google adsense / Bạn sẽ không thấy tùy chọn Western Union nữa khi chọn hình thức thanh toán

Bạn sẽ không thấy tùy chọn Western Union nữa khi chọn hình thức thanh toán

Ngày 10 tháng 8 năm 2020
Kể từ ngày 10/08/2020, bạn sẽ không thể chọn Western Union làm hình thức thanh toán mới nữa.

Ngày 10 tháng 8 năm 2020

Kể từ ngày 10/08/2020, bạn sẽ không thể chọn Western Union làm hình thức thanh toán mới nữa. Những nhà xuất bản hiện đang dùng Western Union nên chuyển sang một phương thức thanh toán có sẵn khác trước khi chúng tôi ngừng sử dụng phương thức thanh toán qua Western Union vào đầu năm 2021. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho người dùng hiện tại về thời điểm không thể nhận khoản thanh toán qua Western Union tại quốc gia của họ nữa. Hãy tìm hiểu thêm về các hình thức thanh toán có sẵn khác và cách thiết lập hình thức thanh toán của bạn.

Nguon:https://support.google.com/adsense/answer/10000451?hl=viAbout ba le

Check Also

Hướng dẫn cách đăng ký Google adsense content cho website thành công

Như các bạn đã biết Google Adsense là một sản phẩm của hãng công nghệ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *