Home / Cười / Bán hàng thế này chỉ có sạt nghiệp 🤣🤣

About lbtmicr06

Check Also

Khi bạn là thiên tài toán học mà vẫn bị hỏi 3+3= mấy?

Cô bé lớp 1 đã khiến cô giáo đi từ hết ngạc nhiên này đến …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *