Thanhle12

Gói cước 12C120K

Gói cước 12C120K Giá gói 1.440.000 VNĐ/ 420 Ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12C120K?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày – Miễn phí 100 phút thoại trong nước – Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút) CÁCH ĐĂNG KÝ Quý khách có …

Read More »

Gói cước 6C120K

Gói cước 6C120K Giá gói 720.000 VNĐ/ 210 Ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6C120K?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày – Miễn phí 100 phút thoại trong nước – Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút) CÁCH ĐĂNG KÝ Quý khách có …

Read More »

Gói cước C120K

Gói cước C120K Giá gói 120.000 VNĐ/ 30 Ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C120K?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày – Miễn phí 100 phút thoại trong nước – Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút) CÁCH ĐĂNG KÝ Quý khách có …

Read More »

Gói cước HP2

Gói cước HP2 Giá gói 200.000 VNĐ/ 60 Ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ chu kì – Miễn phí 40 phút gọi trong nước và quốc tế CÁCH ĐĂNG KÝ Quý khách có thể đăng ký gói cước bằng cách bấm chọn …

Read More »

Gói cước

AG50 Gói cước AG50 Giá gói 50.000 VNĐ/ 30 Ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG50?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 1GB/ngày, hết dung lượng tốc độ cao, hạ băng thông 5Mbps/5Mbps – Miễn phí 1 tài khoản/gói dịch vụ mobiAgri. Cước data khi sử dụng gói dịch vụ mobiAgri theo quy định …

Read More »

Gói cước Y60

Gói cước Y60 Giá gói 60.000 VNĐ/ 30 Ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-Y60?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ tháng, dùng hết hạ băng thông tốc độ 5Mbps – Miễn phí 100% data tốc độ cao sử dụng ứng dụng Youtube, Tiktok, Zalo CÁCH ĐĂNG KÝ Quý …

Read More »

Gói cước THAGA100

Gói cước THAGA100 Giá gói 50.000 VNĐ/ 30 Ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-THAGA100?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 120GB data tốc độ cao/ tháng ưu đãi được sử dụng trong khu vực 4 của MobiFone – Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ tháng CÁCH ĐĂNG KÝ Quý khách có thể …

Read More »

Gói cước

FD50 Gói cước FD50 Giá gói 50.000 VNĐ/ 30 Ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FD50?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao/ ngày (75GB/ chu kì) CÁCH ĐĂNG KÝ Quý khách có thể đăng ký gói cước bằng cách bấm chọn vào nút Đăng ký ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG Thuê …

Read More »

Gói cước 6C120

6C120 Gói cước 6C120 Giá gói 720.000 VNĐ/ 180 Ngày https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6C120?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ ngày – Miễn phí 50 phút gọi liên mạng trong nước/ tháng – Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút CÁCH ĐĂNG KÝ Quý …

Read More »

Gói cước C90N

C90N Gói cước C90N Giá gói 90.000 VNĐ/ 30 Ngày Chi tiết xem tại đây:https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C90N?rf=091ISA Thông tin GIỚI THIỆU – Miễn phí 120GB tốc độ cao/ chu kì (4GB/ngày) – Miễn phí 50 phút gọi liên mạng – Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng MobiFone CÁCH ĐĂNG KÝ Quý …

Read More »