khác

DANH SÁCH GÓI CƯỚC

DANH SÁCH GÓI CƯỚC
STT Tên gói cước Link đăng ký Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu
1 6C120 Đăng ký                           720,000 210 Ngày 720GB + Free phút gọi + …
2 12C120 Đăng ký                       1,440,000 420 Ngày 1440GB + Free phút gọi + …
3 C90N Đăng ký                             90,000 30 Ngày 120GB + 1050 phút gọi …
4 C120 Đăng ký                           120,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + …
5 Y60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 5GB tốc độ cao
6 12MAX90 Đăng ký                       1,080,000 495 Ngày 2880GB tốc độ cao
7 ED60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 60GB + Tài khoản mobiEdu
8 CF60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 60 GB data + 100 phút thoại nội mạng + 35 phút thoại ngoại mạng …
9 SM60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 150GB+Miễn phí cuộc gọi …
10 AG60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 60GB + Tài khoản mobiAgri
11 HP2 Đăng ký                           200,000 60 Ngày 8GB + 40 phút gọi trong nước và quốc tế
12 F200 Đăng ký                           200,000 30 Ngày 20GB tốc độ cao
13 CB3 Đăng ký                             30,000 30 Ngày 2,3GB + 330 phút gọi
14 GYM1 Đăng ký                           100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
15 6DIP79 Đăng ký                           474,000 180 Ngày 48GB tốc độ cao
16 3Z70 Đăng ký                           210,000 90 Ngày 45GB tốc độ cao
17 9FV99 Đăng ký                           891,000 270 Ngày 270GB + Free truy cập FPT Play, Viber
18 FV119 Đăng ký                           119,000 30 Ngày 90GB + 530 phút gọi + …
19 3DIP79 Đăng ký                           237,000 90 Ngày 24GB tốc độ cao
20 F150 Đăng ký                           150,000 90 Ngày 9GB tốc độ cao
21 MFY49T Đăng ký                             49,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi …
22 24GIP12 Đăng ký                       1,788,000 420 Ngày 720GB tốc độ cao
23 6Y60 Đăng ký                           360,000 180 Ngày 30GB tốc độ cao
24 12CF100 Đăng ký                       1,200,000 360 Ngày 60GB + 3120 phút gọi + 2760 SMS + …
25 24G6 Đăng ký                           594,000 210 Ngày 5GB data tốc độ cao/ ngày
26 ON30 Đăng ký                             30,000 30 Ngày 300MB + Free truy cập VTVCab ON
27 128DMAX Đăng ký                           600,000 420 Ngày 1428GB tốc độ cao
28 CV99 Đăng ký                             99,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
29 9CV99 Đăng ký                           891,000 270 Ngày 540GB tốc độ cao
30 6GV119 Đăng ký                           714,000 210 Ngày 840GB + 3710 phút gọi …
31 12CS119 Đăng ký                       1,428,000 420 Ngày 1260GB + 7420 phút gọi …
32 CS6N Đăng ký                           540,000 180 Ngày 1080GB tốc độ cao
33 CL50 Đăng ký                             50,000 30 Ngày 30GB + Free truy cập TikTok, ClipTV
34 6CL50 Đăng ký                           300,000 180 Ngày 180GB + Free truy cập TikTok, ClipTV
35 3CL50 Đăng ký                           150,000 90 Ngày 90GB + Free truy cập TikTok, ClipTV
36 RC2 Đăng ký                           500,000 7 Ngày 1GB + 20 phút gọi đi + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi
37 TQT299 Đăng ký                           299,000 30 Ngày 380 phút gọi quốc tế
38 MBH6 Đăng ký                           900,000 180 Ngày Ưu đãi wifi tốc độ cao, ưu đãi truyền hình cap…
39 6F90N Đăng ký                           540,000 180 Ngày 54GB tốc độ cao
40 MBH12 Đăng ký                       1,800,000 360 Ngày Ưu đãi wifi tốc độ cao, ưu đãi truyền hình cap…
41 6CF150 Đăng ký                           900,000 210 Ngày 600GB tốc độ cao + 2450 phút thoại
42 6MAX120 Đăng ký                           720,000 255 Ngày 2160GB tốc độ cao
43 3CF120 Đăng ký                           360,000 90 Ngày 240GB tốc độ cao + 750 phút thoại
44 FD50P Đăng ký                             50,000 30 Ngày 90GB tốc độ cao (trong vùng)/
30GB tốc dộ cao (ngoài vùng)
45 ESIM12 Đăng ký                       1,080,000 434 Ngày 2604GB tốc độ cao
46 EVIP12 Đăng ký                       3,480,000 434 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
47 3FD50P Đăng ký                           150,000 90 Ngày 360GB tốc độ cao (trong vùng)/
90GB tốc độ cao (ngoài vùng)
48 C150K Đăng ký                           150,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi…
49 VTVCAB50 Đăng ký                             50,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao + miễn phí thoại nội nhóm
50 3ED60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày 180GB + Tài khoản mobiEdu
51 6NCT79 Đăng ký                           474,000 210 Ngày 360GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT
52 6OF70 Đăng ký                           420,000 210 Ngày 2GB/ngày + 95 phút thoại nội mạng + 20 phút thoại ngoại mạng + 50 SMS nội mạng…
53 12SM120 Đăng ký                       1,440,000 420 Ngày 2940GB+Miễn phí cuộc gọi …
54 12CF60 Đăng ký                           720,000 360 Ngày 60 GB data + 100 phút thoại nội mạng + 35 phút thoại ngoại mạng …
55 12FD60 Đăng ký                           720,000 420 Ngày 840GB tốc độ cao
56 3NCT60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày 2GB/ngày + 01 TK VIP Nhaccuatui …
57 3AG60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày 180GB + Tài khoản mobiAgri
58 ED Đăng ký                             10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
59 6SM120 Đăng ký                           720,000 210 Ngày 1470GB+Miễn phí cuộc gọi …
60 6SHIP99 Đăng ký                           495,000 180 Ngày 2 Gb tốc độ cao/ngày + Miễn phí cước gọi dưới 15s + …
61 HDP100 Đăng ký                           100,000 30 Ngày 3GB + 100 phút nội mạng
62 HD90 Đăng ký                             90,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
63 K90 Đăng ký                             90,000 30 Ngày 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút
64 C190 Đăng ký                           190,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
65 6Z70 Đăng ký                           420,000 210 Ngày 105GB tốc độ cao
66 9FV119 Đăng ký                       1,071,000 270 Ngày 810GB + 4770 phút gọi + …
67 HD200 Đăng ký                           200,000 30 Ngày 18GB tốc độ cao
68 HDY Đăng ký                           100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
69 3D70 Đăng ký                           210,000 90 Ngày 45GB tốc độ cao
70 6CS120 Đăng ký                           720,000 180 Ngày 720GB + 3300 phút gọi …
71 24GDIP6 Đăng ký                       1,314,000 210 Ngày 720GB tốc độ cao
72 12DTHN Đăng ký                           600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
73 6HD70 Đăng ký                           350,000 180 Ngày 42GB tốc độ cao
74 D70 Đăng ký                             70,000 30 Ngày 15GB tốc độ cao
75 3Y60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày 15GB tốc độ cao
76 12Y60 Đăng ký                           720,000 360 Ngày 60GB tốc độ cao
77 TT80 Đăng ký                             80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
78 8DMAX Đăng ký                             50,000 30 Ngày 102GB tốc độ cao
79 3THAGA100 Đăng ký                           150,000 90 Ngày 366GB tốc độ cao
80 9THAGA100 Đăng ký                           450,000 270 Ngày 1098GB tốc độ cao
81 12TS4G Đăng ký                       1,188,000 420 Ngày 720GB tốc độ cao
82 CS119 Đăng ký                           119,000 30 Ngày 90GB + 530 phút gọi …
83 6MD100 Đăng ký                           600,000 180 Ngày 360GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill
84 3ED100 Đăng ký                           300,000 90 Ngày 180GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill
85 12CV99 Đăng ký                       1,188,000 420 Ngày 840GB tốc độ cao
86 6CV119 Đăng ký                           714,000 210 Ngày 840GB + 3710 phút gọi …
87 MFY199 Đăng ký                           199,000 30 Ngày 10GB + 520 phút gọi …
88 24GDIP Đăng ký                           219,000 30 Ngày 120GB tốc độ cao
89 3MD100 Đăng ký                           300,000 90 Ngày 180GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill
90 12CL50 Đăng ký                           600,000 360 Ngày 360GB + Free truy cập TikTok, ClipTV
91 MB388 Đăng ký                           388,000 30 Ngày 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng
92 TQT199 Đăng ký                           199,000 30 Ngày 250 phút gọi quốc tế
93 TQT99 Đăng ký                             99,000 30 Ngày 100 phút gọi quốc tế
94 12F90N Đăng ký                       1,080,000 360 Ngày 108GB tốc độ cao
95 MAX120 Đăng ký                           120,000 30 Ngày 240GB tốc độ cao
96 3CF90 Đăng ký                           270,000 90 Ngày 50GB tốc độ cao + Free truy cập ClipTV, mSkill…
97 12CF150 Đăng ký                       1,800,000 420 Ngày 1200GB tốc độ cao + 4900 phút thoại
98 12CF120 Đăng ký                       1,440,000 420 Ngày 960GB tốc độ cao + 3500 phút thoại
99 ESIM6 Đăng ký                           540,000 217 Ngày 1320GB tốc độ cao
100 ESIM290 Đăng ký                           290,000 31 Ngày 186GB tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 10 phút…
101 12VTVCAB100 Đăng ký                       1,200,000 360 Ngày 1080GB tốc độ cao + miễn phí thoại nội nhóm…
102 FD60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
103 3FD70 Đăng ký                           210,000 90 Ngày 5 GB/ngày
104 6BLTS Đăng ký                           360,000 210 Ngày 2 GB/ngày
105 SM120 Đăng ký                           120,000 30 Ngày 210GB+Miễn phí cuộc gọi …
106 12SHIP120N Đăng ký                       1,440,000 360 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + …
107 6CF60 Đăng ký                           360,000 180 Ngày 60 GB data + 100 phút thoại nội mạng + 35 phút thoại ngoại mạng …
108 6NCT99 Đăng ký                           594,000 210 Ngày 4GB/ ngày +  01 tài khoản VIP NCT …
109 FD70 Đăng ký                             70,000 30 Ngày 5 GB/ngày
110 3C70HN Đăng ký                           210,000 90 Ngày 450GB + miễn phí phút gọi…
111 6DTHN70 Đăng ký                           420,000 210 Ngày 630GB + Miễn phí data truy cập Tiktok…
112 SM90 Đăng ký                             90,000 30 Ngày 5Gb/ngày + miễn phí cuộc gọi …
113 12SHIP99 Đăng ký                           990,000 180 Ngày 2 Gb tốc độ cao/ngày + Miễn phí cước gọi dưới 15s + …
114 3SHIP120 Đăng ký                           360,000 90 Ngày 6 Gb Tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 15s + …
115 3SHIP120N Đăng ký                           360,000 90 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + …
116 6SHIP120N Đăng ký                       7,200,000 180 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + …
117 F120 Đăng ký                           120,000 30 Ngày 12GB tốc độ cao
118 6CS100D Đăng ký                           600,000 180 Ngày 360GB tốc độ cao
119 MC90 Đăng ký                             90,000 60 Ngày 5GB + Free phút gọi + …
120 CB5 Đăng ký                             50,000 60 Ngày 5GB + 550 phút gọi
121 FIKA Đăng ký                             85,000 30 Ngày 8.5GB trong vùng + 1GB ngoài vùng
122 MC149 Đăng ký                           149,000 60 Ngày 8GB + Free phút gọi + …
123 3KV60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày  15GB tốc độ cao
124 12D70 Đăng ký                           840,000 420 Ngày 210GB tốc độ cao
125 3FV99 Đăng ký                           297,000 90 Ngày 90GB + Free truy cập FPT Play, Viber
126 D15 Đăng ký                             15,000 3 Ngày 3GB tốc độ cao
127 HDP200 Đăng ký                           200,000 30 Ngày 6.5GB + 200 phút nội mạng
128 12DIP79 Đăng ký                           948,000 360 Ngày 96GB tốc độ cao
129 X30 Đăng ký                           100,000 30 Ngày 2.5GB tốc độ cao
130 3DTHN Đăng ký                           150,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao
131 24GIP3 Đăng ký                           447,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao
132 24GDIP3 Đăng ký                           657,000 90 Ngày 360GB tốc độ cao
133 3GV99 Đăng ký                           297,000 120 Ngày 180GB tốc độ cao
134 3GV119 Đăng ký                           357,000 90 Ngày 360GB + 1590 phút gọi …
135 9GV119 Đăng ký                       1,071,000 270 Ngày 1080GB + 4770 phút gọi …
136 Z70 Đăng ký                             70,000 30 Ngày 15GB tốc độ cao
137 MFY99 Đăng ký                             99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
138 24THAGA15 Đăng ký                           600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
139 IPHN12 Đăng ký                           300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao
140 24G3 Đăng ký                           297,000 90 Ngày 5GB data tốc độ cao/ ngày
141 6CS60 Đăng ký                           360,000 210 Ngày 42GB tốc độ cao
142 3CV119 Đăng ký                           357,000 90 Ngày 360GB + 1590 phút gọi …
143 12CV119 Đăng ký                       1,428,000 420 Ngày 1680GB + 7420 phút gọi …
144 12CS60 Đăng ký                           720,000 420 Ngày 84GB tốc độ cao
145 CB Đăng ký                               9,000 30 Ngày Dịch vụ chặn cuộc gọi MobiFone
146 12THAGA100 Đăng ký                           600,000 360 Ngày 1464GB tốc độ cao
147 12HD120N Đăng ký                       1,200,000 360 Ngày 720GB tốc độ cao
148 R500 Đăng ký                           500,000 7 Ngày 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
149 RD300 Đăng ký                           300,000 7 Ngày 8MB tốc độ cao
150 RH Đăng ký                           100,000 7 Ngày 200MB tốc độ cao
151 RC1 Đăng ký                           250,000 7 Ngày 300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi
152 TQT49 Đăng ký                             49,000 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế
153 CS3N Đăng ký                           270,000 90 Ngày 540GB tốc độ cao
154 CF120 Đăng ký                           120,000 30 Ngày 80GB tốc độ cao + 250 phút thoại
155 3DN90 Đăng ký                           270,000 105 Ngày 450GB tốc độ cao (Trong khu vực…
156 MC600 Đăng ký                           600,000 360 Ngày 30GB data/chu kỳ
157 MAX90 Đăng ký                             90,000 30 Ngày 150GB tốc độ cao
158 CF90 Đăng ký                             90,000 30 Ngày 50GB tốc độ cao + Free truy cập ClipTV, mSkill…
159 6CF120 Đăng ký                           720,000 210 Ngày 480GB tốc độ cao + 1750 phút thoại
160 ESIM490 Đăng ký                           490,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
161 3NCT79 Đăng ký                           237,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT…
162 12VTVCAB50 Đăng ký                           600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao + miễn phí thoại nội nhóm
163 7KF Đăng ký                             70,000 7 Ngày 56GB + Miễn phí cuộc gọi + …
164 12NCT99 Đăng ký                       1,188,000 420 Ngày 4GB/ ngày +  01 tài khoản VIP NCT …
165 6SM90 Đăng ký                           540,000 180 Ngày 5Gb/ngày + miễn phí cuộc gọi …
166 NH Đăng ký                             10,000 1 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
167 DTHN70 Đăng ký                             70,000 30 Ngày 90GB + Miễn phí data truy cập Tiktok…
168 7CD Đăng ký                             70,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
169 9THAGA60 Đăng ký                           540,000 270 Ngày 4 GB/ngày +  Miễn phí data truy cập ứng dụng ClipTV và ClipTV.vn …
170 3SM60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày 270GB+Miễn phí cuộc gọi …
171 CM Đăng ký                           300,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
172 NC Đăng ký                           300,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
173 DP1500 Đăng ký                       1,500,000 90 Ngày 15GB + 1500 phút gọi + 1500 SMS nội mạng
174 HD400 Đăng ký                           400,000 30 Ngày 44GB tốc độ cao
175 T59 Đăng ký                             59,000 30 Ngày 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + …
176 XP30 Đăng ký                             40,000 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix
177 D30 Đăng ký                             30,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao
178 HSV50 Đăng ký                             50,000 30 Ngày 5GB tốc độ cao
179 21G Đăng ký                             59,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
180 THAGA5 Đăng ký                             50,000 30 Ngày 100GB trong vùng + 2GB ngoài vùng
181 21G12 Đăng ký                           708,000 420 Ngày 540GB tốc độ cao
182 HSV25 Đăng ký                             25,000 30 Ngày 2GB tốc độ cao
183 F300 Đăng ký                           300,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
184 3CS Đăng ký                           270,000 90 Ngày 90GB + 3150 phút gọi …
185 6CS Đăng ký                           540,000 210 Ngày 210GB + 7350 phút gọi …
186 24GDIP12 Đăng ký                       2,628,000 420 Ngày 1440GB tốc độ cao
187 TS4G Đăng ký                             99,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
188 6TS4G Đăng ký                           594,000 210 Ngày 360GB tốc độ cao
189 MD100 Đăng ký                           100,000 30 Ngày 60GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill
190 12CS Đăng ký                       1,080,000 420 Ngày 420GB + 14700 phút gọi …
191 MFY99T Đăng ký                             99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
192 12HD90N Đăng ký                           900,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
193 6CF100 Đăng ký                           600,000 180 Ngày 30GB + 1560 phút gọi + 1380 SMS + …
194 CV119 Đăng ký                           119,000 30 Ngày 120GB + 530 phút gọi …
195 8P Đăng ký                             80,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 1500 SMS nội mạng
196 RD500 Đăng ký                           500,000 7 Ngày 15MB tốc độ cao
197 6DN90 Đăng ký                           540,000 225 Ngày 1050GB tốc độ cao (Trong khu vực…
198 12DN90 Đăng ký                       1,080,000 435 Ngày 2100GB tốc độ cao (Trong khu vực…
199 12MAX120 Đăng ký                       1,440,000 495 Ngày 4320GB tốc độ cao
200 EVIP6 Đăng ký                       1,740,000 217 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc  độ cao
201 6ED60 Đăng ký                           360,000 210 Ngày 420GB + Tài khoản mobiEdu
202 6C150K Đăng ký                           900,000 210 Ngày 7GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi…
203 VTVCAB100 Đăng ký                           100,000 30 Ngày 90GB tốc độ cao + miễn phí thoại nội nhóm
204 6VTVCAB100 Đăng ký                           600,000 180 Ngày 540GB tốc độ cao + miễn phí thoại nội nhóm
205 3DTHN70 Đăng ký                           210,000 90 Ngày 270GB + Miễn phí data truy cập Tiktok…
206 NCT99 Đăng ký                             99,000 30 Ngày 4GB/ ngày +  01 tài khoản VIP NCT …
207 OF70 Đăng ký                             70,000 30 Ngày 2GB/ngày + 95 phút thoại nội mạng + 20 phút thoại ngoại mạng + 50 SMS nội mạng…
208 15ED Đăng ký                           150,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
209 3CD Đăng ký                             30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
210 6THAGA60 Đăng ký                           360,000 210 Ngày 4 GB/ngày +  Miễn phí data truy cập ứng dụng ClipTV và ClipTV.vn …
211 12C120T Đăng ký                       1,440,000 420 Ngày 2520GB + Free phút gọi + …
212 12THAGA60 Đăng ký                           720,000 420 Ngày 4 GB/ngày +  Miễn phí data truy cập ứng dụng ClipTV và ClipTV.vn …
213 12BLTS Đăng ký                           720,000 420 Ngày 2 GB/ngày
214 3BM Đăng ký                           900,000 100 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
215 12SM60 Đăng ký                           720,000 420 Ngày 1260GB+Miễn phí cuộc gọi …
216 VE60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 45GB+Tài khoản VieON VIP …
217 KF Đăng ký                             10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
218 EM Đăng ký                           300,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
219 6NCT60 Đăng ký                           360,000 210 Ngày 2GB/ngày + 01 TK VIP Nhaccuatui …
220 HDP120 Đăng ký                           120,000 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng
221 F500 Đăng ký                           500,000 360 Ngày 96GB tốc độ cao
222 6CS100C Đăng ký                           600,000 180 Ngày 5GB + 50 phút ngoại mạng + 100 phút nội mạng
223 HD120 Đăng ký                           120,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao
224 C490 Đăng ký                           490,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
225 MC299 Đăng ký                           299,000 60 Ngày 12GB + Free phút gọi + …
226 C200N Đăng ký                           200,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + …
227 S50 Đăng ký                             50,000 30 Ngày 5GB tốc độ cao
228 12Z70 Đăng ký                           840,000 420 Ngày 210GB tốc độ cao
229 KV60 Đăng ký                             60,000 60 Ngày  5GB tốc độ cao
230 3C120 Đăng ký                           360,000 90 Ngày 360GB + Free phút gọi + …
231 21G3 Đăng ký                           177,000 90 Ngày 135GB tốc độ cao
232 HD99FIM Đăng ký                             99,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập FIM+
233 HD500 Đăng ký                           500,000 30 Ngày 55GB tốc độ cao
234 CS Đăng ký                             90,000 30 Ngày 30GB + 1050 phút gọi …
235 3CF100 Đăng ký                           300,000 90 Ngày 15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + …
236 12THAGA15 Đăng ký                           300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao
237 8E Đăng ký                             40,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
238 CS60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao
239 3CS119 Đăng ký                           357,000 90 Ngày 270GB + 1590 phút gọi …
240 12ED100 Đăng ký                       1,200,000 420 Ngày 720GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill
241 6CV99 Đăng ký                           594,000 210 Ngày 420GB tốc độ cao
242 68DMAX Đăng ký                           300,000 210 Ngày 714GB tốc độ cao
243 6HD120 Đăng ký                           600,000 180 Ngày 72GB tốc độ cao
244 12HD200N Đăng ký                       2,000,000 360 Ngày 1080GB tốc độ cao
245 3C90N Đăng ký                           270,000 90 Ngày 4GB data tốc độ cao/ ngày  + 3150 phút gọi …
246 C120N Đăng ký                           120,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + …
247 B2 Đăng ký                           300,000 30 Ngày 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
248 RLC Đăng ký                           100,000 30 Ngày 600MB tốc độ cao
249 MB188 Đăng ký                           188,000 30 Ngày 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng
250 3F90N Đăng ký                           270,000 90 Ngày 27GB tốc độ cao
251 CF150 Đăng ký                           150,000 30 Ngày 100GB tốc độ cao + 350 phút thoại
252 ESIM1 Đăng ký                             90,000 31 Ngày 186GB tốc độ cao
253 6FD50P Đăng ký                           300,000 180 Ngày 900GB tốc độ cao (trong vùng)/
180GB tốc độ cao (ngoài vùng)
254 12FD50P Đăng ký                           600,000 360 Ngày 2160GB tốc độ cao (trong vùng)/
360GB tốc độ cao (ngoài vùng)
255 12NCT79 Đăng ký                           948,000 420 Ngày 720GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT…
256 12C150K Đăng ký                       1,800,000 420 Ngày Miễn phí 7GB data/ngày + Free phút gọi…
257 C120K Đăng ký                           120,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi…
258 6FD60 Đăng ký                           360,000 210 Ngày 180GB tốc độ cao
259 12AG60 Đăng ký                           720,000 420 Ngày 840GB + Tài khoản mobiAgri
260 NCT60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 2GB/ngày + 01 TK VIP Nhaccuatui …
261 CD Đăng ký                             10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
262 C70HN Đăng ký                             70,000 30 Ngày 150GB + Miễn phí phút gọi…
263 6C120T Đăng ký                           720,000 210 Ngày 1260GB + Free phút gọi + …
264 12DTHN70 Đăng ký                           839,999 420 Ngày 1260GB + Miễn phí data truy cập Tiktok…
265 12ED60 Đăng ký                           720,000 420 Ngày 840GB + Tài khoản mobiEdu
266 15CD Đăng ký                           150,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
267 6C70HN Đăng ký                           420,000 210 Ngày 1050GB + miễn phí phút gọi…
268 HD70 Đăng ký                             70,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao
269 6HD200 Đăng ký                       1,000,000 180 Ngày 132GB tốc độ cao
270 F90 Đăng ký                             90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
271 6CS50 Đăng ký                           300,000 180 Ngày 50 phút ngoại mạng + 100 phút nội mạng
272 HDP300 Đăng ký                           300,000 30 Ngày 10GB + 300 phút nội mạng
273 21G6 Đăng ký                           354,000 180 Ngày 270GB tốc độ cao
274 24G Đăng ký                             99,000 30 Ngày 5 Gb Data tốc độ cao/ngày
275 HD79NCT Đăng ký                             79,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập Nhạc của tui
276 12KV60 Đăng ký                           720,000 360 Ngày 60GB tốc độ cao
277 6D70 Đăng ký                           420,000 210 Ngày 105GB tốc độ cao
278 FV99 Đăng ký                             99,000 30 Ngày 30GB + Free truy cập FPT Play, Viber
279 6FV119 Đăng ký                           714,000 180 Ngày 540GB + 3180 phút gọi + …
280 6KV60 Đăng ký                           360,000 180 Ngày 30GB tốc độ cao
281 C290 Đăng ký                           290,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
282 CS120 Đăng ký                           120,000 30 Ngày 120GB + 550 phút gọi …
283 3CS120 Đăng ký                           360,000 90 Ngày 360GB + 1650 phút gọi …
284 6GV99 Đăng ký                           594,000 240 Ngày 420GB tốc độ cao
285 CF100 Đăng ký                           100,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + …
286 12MD100 Đăng ký                       1,200,000 360 Ngày 720GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill
287 21GP12 Đăng ký                           708,000 420 Ngày 45GB + Free truy cập ClipTV, Nhac.vn
288 24GIP6 Đăng ký                           894,000 210 Ngày 360GB tốc độ cao
289 6DTHN Đăng ký                           300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao
290 SF80 Đăng ký                             80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
291 6THAGA100 Đăng ký                           300,000 180 Ngày 732GB tốc độ cao
292 9GV99 Đăng ký                           891,000 330 Ngày 540GB tốc độ cao
293 GV99 Đăng ký                             99,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
294 12C90N Đăng ký                       1,080,000 360 Ngày 1440GB + 12600 phút gọi …
295 18WF Đăng ký                       1,800,000 540 Ngày 180GB tốc độ cao
296 3MAX90 Đăng ký                           270,000 105 Ngày 270GB tốc độ cao
297 R300 Đăng ký                           300,000 7 Ngày 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
298 RC3 Đăng ký                       1,000,000 7 Ngày 2.5GB + 30 phút gọi đi + 30 SMS + 30 phút nhận cuộc gọi
299 12WF Đăng ký                       1,200,000 360 Ngày 120GB tốc độ cao
300 6WF Đăng ký                           600,000 180 Ngày Miễn phí 600p nội mạng…
301 MB288 Đăng ký                           288,000 30 Ngày 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng
302 3MAX120 Đăng ký                           360,000 105 Ngày 720GB tốc độ cao
303 6C120K Đăng ký                           720,000 210 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi…
304 12C120K Đăng ký                       1,440,000 420 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Free phút gọi…
305 3FD60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao
306 SHIP99 Đăng ký                             99,000 30 Ngày 2 Gb tốc độ cao/ngày + Miễn phí cước gọi dưới 15s + …
307 VE5 Đăng ký                               5,000 1 Ngày 700MB+Tài khoản VieON VIP …
308 3ED Đăng ký                             30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
309 SHIP120 Đăng ký                           120,000 30 Ngày 6 Gb Tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 15s + …
310 THAGA60 Đăng ký                             60,000 30 Ngày 4 GB/ngày +  Miễn phí data truy cập ứng dụng ClipTV và ClipTV.vn …
311 12SM90 Đăng ký                       1,080,000 360 Ngày 5Gb/ngày + miễn phí cuộc gọi …
312 3NCT99 Đăng ký                           297,000 90 Ngày 4GB/ ngày +  01 tài khoản VIP NCT …
313 7ED Đăng ký                             70,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
314 6SM60 Đăng ký                           360,000 210 Ngày 630GB+Miễn phí cuộc gọi …
315 BM Đăng ký                           300,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
316 BD Đăng ký                             10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
317 12SHIP120 Đăng ký                       1,200,000 360 Ngày 6 Gb Tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 15s + …
318 6HD90 Đăng ký                           450,000 180 Ngày 54GB tốc độ cao
319 6HD300 Đăng ký                       1,500,000 180 Ngày 216GB tốc độ cao
320 F250 Đăng ký                           250,000 180 Ngày 18GB tốc độ cao
321 DP200 Đăng ký                           200,000 60 Ngày 4GB + 200 phút nội mạng + 200 SMS nội mạng
322 DP100 Đăng ký                           100,000 60 Ngày 2GB + 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng
323 HD300 Đăng ký                           300,000 30 Ngày 33GB tốc độ cao
324 MC99 Đăng ký                             99,000 30 Ngày 2GB + Free phút gọi + …
325 D90 Đăng ký                             90,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
326 TIKA Đăng ký                             50,000 30 Ngày 5GB trong vùng + 1GB ngoài vùng
327 YC30 Đăng ký                             99,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
328 HD119FIM Đăng ký                           119,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập FIM+
329 12FV99 Đăng ký                       1,188,000 360 Ngày 360GB + Free truy cập FPT Play, Viber
330 QT50 Đăng ký                             50,000 30 Ngày 102GB tốc độ cao
331 3FV119 Đăng ký                           357,000 90 Ngày 270GB + 1590 phút gọi + …
332 DP300 Đăng ký                           300,000 60 Ngày 6GB + 300 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng
333 C390 Đăng ký                           390,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
334 F70 Đăng ký                             70,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao
335 24GIP Đăng ký                           149,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
336 12GV119 Đăng ký                       1,428,000 420 Ngày 1680GB + 6360 phút gọi …
337 MFY399 Đăng ký                           399,000 30 Ngày 20GB + 1040 phút gọi …
338 IPHN6 Đăng ký                           150,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao
339 24G12 Đăng ký                       1,188,000 420 Ngày 5GB data tốc độ cao/ ngày
340 3CS60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày 18GB tốc độ cao
341 6CS119 Đăng ký                           714,000 210 Ngày 630GB + 3710 phút gọi …
342 21GP Đăng ký                             59,000 30 Ngày 60GB + Free truy cập ClipTV, Nhac.vn
343 6ED100 Đăng ký                           600,000 210 Ngày 360GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill
344 MFY29T Đăng ký                             29,000 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi …
345 3TS4G Đăng ký                           297,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao
346 ED100 Đăng ký                           100,000 30 Ngày 60GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill
347 12CS120 Đăng ký                       1,440,000 360 Ngày 1440GB + 6600 phút gọi …
348 12HD300N Đăng ký                       3,000,000 360 Ngày 1440GB tốc độ cao
349 R1000 Đăng ký                       1,000,000 7 Ngày 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
350 RD1000 Đăng ký                       1,000,000 7 Ngày 35MB tốc độ cao
351 F90N Đăng ký                             90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
352 3CF150 Đăng ký                           450,000 90 Ngày 300GB tốc độ cao + 1050 phút thoại
353 DN90 Đăng ký                             90,000 30 Ngày 150GB tốc độ cao (Trong khu vực …
354 6MAX90 Đăng ký                           540,000 255 Ngày 1440GB tốc độ cao
355 EVIP1 Đăng ký                           290,000 31 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
356 ESIM990 Đăng ký                           990,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
357 NCT79 Đăng ký                             79,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao + 1 tài khoản VIP NCT…
358 3THAGA60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày 4 GB/ngày +  Miễn phí data truy cập ứng dụng ClipTV và ClipTV.vn …
359 3SHIP99 Đăng ký                           297,000 90 Ngày 2 Gb tốc độ cao/ngày + Miễn phí cước gọi dưới 15s + …
360 3SM120 Đăng ký                           360,000 90 Ngày 630GB+Miễn phí cuộc gọi …
361 6SHIP120 Đăng ký                           600,000 180 Ngày 6 Gb Tốc độ cao/ngày + Miễn phí cuộc gọi dưới 15s + …
362 6AG60 Đăng ký                           360,000 210 Ngày 420GB + Tài khoản mobiAgri
363 12OF70 Đăng ký                           840,000 420 Ngày 2GB/ngày + 95 phút thoại nội mạng + 20 phút thoại ngoại mạng + 50 SMS nội mạng…
364 6FD70 Đăng ký                           420,000 210 Ngày 5 GB/ngày
365 C120T Đăng ký                           120,000 30 Ngày 180GB + Free phút gọi + …
366 12FD70 Đăng ký                           840,000 420 Ngày 5 GB/ngày
367 3OF70 Đăng ký                           210,000 90 Ngày 2GB/ngày + 95 phút thoại nội mạng + 20 phút thoại ngoại mạng + 50 SMS nội mạng…
368 15KF Đăng ký                           150,000 15 Ngày 120GB + Miễn phí cuộc gọi + …
369 3SM90 Đăng ký                           270,000 90 Ngày 5Gb/ngày + miễn phí cuộc gọi …
370 3CF60 Đăng ký                           180,000 90 Ngày 60 GB data + 100 phút thoại nội mạng + 35 phút thoại ngoại mạng …
371 3NC Đăng ký                           900,000 100 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
372 3KF Đăng ký                             30,000 3 Ngày 24GB + Miễn phí cuộc gọi + …
373 12NCT60 Đăng ký                           720,000 420 Ngày 2GB/ngày + 01 TK VIP Nhaccuatui …
374 G80 Đăng ký                             80,000 30 Ngày 4GB tốc độ cao
375 DIP79 Đăng ký                             79,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
376 8NCT Đăng ký                             50,000 30 Ngày 3GB + 120 phút gọi + …
377 HD99NCT Đăng ký                             99,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập Nhạc của tui
378 6C90N Đăng ký                           540,000 180 Ngày 720GB + 1050 phút gọi …
379 6CS100T Đăng ký                           600,000 180 Ngày 100 phút ngoại mạng + 300 phút nội mạng
380 12FV119 Đăng ký                       1,428,000 360 Ngày 1080GB + 6360 phút gọi + …
381 6FV99 Đăng ký                           594,000 180 Ngày 180GB + Free truy cập FPT Play, Viber
382 DTHN Đăng ký                             50,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
383 12GV99 Đăng ký                       1,188,000 450 Ngày 840GB tốc độ cao
384 GV119 Đăng ký                           119,000 30 Ngày 120GB + 530 phút gọi …
385 IPHN24 Đăng ký                           600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
386 3CV99 Đăng ký                           297,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao
387 THAGA100 Đăng ký                             50,000 30 Ngày 122GB tốc độ cao
388 B3 Đăng ký                           500,000 30 Ngày 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
389 6CF90 Đăng ký                           540,000 210 Ngày 50GB tốc độ cao + Free truy cập ClipTV, mSkill…
390 12CF90 Đăng ký                       1,080,000 420 Ngày 50GB tốc độ cao + Free truy cập ClipTV, mSkill…
391 6VTVCAB50 Đăng ký                           300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao + miễn phí thoại nội nhóm
392 3CM Đăng ký                           900,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
393 12C70HN Đăng ký                           840,000 420 Ngày 2100GB + miễn phí phút gọi…
394 SHIP120N Đăng ký                           120,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao/ngày + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + …
395 10BLTS Đăng ký                           600,000 360 Ngày 2 GB/ngày
396 BLTS Đăng ký                             60,000 30 Ngày 2 GB/ngày
397 3EM Đăng ký                           900,000 100 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment