Daily Archives: Tháng Sáu 1, 2020

Video ấn tượng trong tuần

Bạn có muốn bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn bạn bài tập cải thiện tật Lác mắt? Trong thể thao không gì là không thể! 🐎 Qua cầu là về nhà rồi nhé 🤭 Xe đạp lên ngôi thời Covid-19.

Read More »

Cách thiết lập tỷ lệ bản vẽ trong Autocad 2010

Tỷ lệ bản vẽ là gì? Tỷ lệ bản vẽ là tỉ số giữa kích thước đo được trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo được trên vật thực Ví dụ: Trên bản đồ ghi tỷ lệ 1/1000 thì ta hiểu như sau. Cứ 1 đơn vị trên bản …

Read More »