Daily Archives: Tháng Hai 17, 2020

Các bộ phận của một tế bào

Các bộ phận của một tế bào Các bộ phận của một tế bào: nhân, ribosome, mạng lưới nội chất, cơ thể Golgi, ty thể, lục lạp, không bào và túi Bên trong tế bào sống Để biết thêm video, hãy theo dõi tôi trên Facebook: https: //www.facebook.com/ScienceNatur … Sinh …

Read More »